Kontrakty terminowe na WIG20. Co nas czeka po pęknięciu zapory?

Kontrakty terminowe na WIG20 odnotowały w piątek silny spadek poniżej 1500 pkt. Jest on nie tylko ważny z tego powodu, że doszło do wybicia kilkakrotnie atakowanego wsparcia 1492-97, ale też z uwagi na to, że na koniec dnia i na koniec tygodnia mieliśmy do czynienia z wybiciem tej zapory na południe. To drugie było szczególnie ważne, bo dotychczas na W1 Byki się skutecznie broniły.

Tak więc może się okazać, że otwiera się nie tylko droga do 1428 (wcześniejsze dołki na D1) i do 1380+ – 400 (na 1380+ mamy pro wzrostowy układ XABCD typu Bat pattern na W1), ale także – niżej.

Zwracam ponadto uwagę, że można przyjąć, iż w piątek doszło również do wybicia w dół dużej flagi pro spadkowej na D1 i H4. Jej zasięg można szacować na 1360-70.

Ażeby popyt mógł się odrodzić, musiałby szybko znowu przedostać się nad 1492-97, na co się jednak nie zanosi.  Inwestuj codziennie online na FW20 i w spółki z WIG20 razem z autorem artykułu!

W czasie piątkowej sesji gracze współpracujący w ramach programu mentoringowego z autorem artykułu grali konsekwentnie na spadki. Zaczęło się do zagrania na bardzo mocnym wybiciu wsparcia 1509-15. Cel tego zagrania określiliśmy jako 1492-97 i ewentualnie 1470- 79.

Później – po zejściu rynku do tych poziomów – jeżeli ktoś został na dłużej z pozycją, mógł jeszcze zagrać w stronę 1455 + 57-64. Ewentualnie – otwierać na nowo pozycję.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20. Po Trzech Wiedźmach strach nie zniknął

Kontrakty terminowe na WIG20 w dniu Trzech Wiedźm cofnęły się w okolice 1500 i w samej końcówce sesji mocniej nieco odbiły się, broniąc tym samym nadal wsparcia 1492-97. Dopóki to wsparcie jest chronione, dopóty można liczyć się z ewentualnym ponownym podejściem kursu pod rejon 1540+- 60, gdzie mamy opór na wyższych interwałach, wzmocniony zniesieniem 38,2% spadków rozpoczętych w połowie sierpnia.

W takiej sytuacji można by się też liczyć z możliwym ruchem w kierunku 1580+- 600, gdzie znajduje się kluczowa na tym etapie zapora, mogąca zatrzymać Byki przed ruchem w stronę 1740-50.

Na razie jednak jesteśmy bliżsi presji podażowej i próbom ruchu w stronę 1400-20+. Jeśli podaż naciśnie ponownie – co prawdopodobne – to warto zwrócić uwagę nie tylko na wsparcie 1492-97, ale także na poziom 1479-80, gdzie znajdują się minima dużego białego korpusu dziennego z 9 września oraz punkt D potencjalnej formacji pro wzrostowej XABCD typu Gartley na H1.

Nie dość na tym, można też mówić o potencjalnej formacji flagi pro wzrostowej na interwale godzinowym. Jej dolny bok jest aktualnie umiejscowiony w pobliżu wspomnianego wyżej punktu D formacji XABCD.  Inwestuj codziennie online na FW20 i w spółki z WIG20 razem z autorem artykułu!

W czasie piątkowej sesji gracze współpracujący w ramach programu mentoringowego z autorem artykułu starali się być szczególnie ostrożni ze względu na specyfikę tego dnia (rozliczenie serii U kontraktów, Trzy Wiedźmy).

Krok po kroku badaliśmy możliwe opcje ruchów. Główny scenariusz brał pod uwagę – po wybiciu 1530-32 na południe – ruch w stronę 1509-15, a nawet do 1492-97. Rynek (na serii Z) zszedł ostatecznie na odległość kilku punktów do tego drugiego celu – do 1500.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20. Czy Zachód nas ściągnie pod wsparcie?

Kontrakty terminowe na WIG20 co prawda obroniły wsparcie na interwale tygodniowym 1500-50, ale nowy tydzień może znów przynieść presję podażową na nie, gdyż Zachód zakończył stary tydzień dość mocnymi spadkami.

W czasie piątkowej sesji szczególnie ważna była jej końcówka, po danych z amerykańskiego rynku pracy. To właśnie bowiem wtedy kurs naszych kontraktów obronił okolice poziomu 1500, czyli dołki z końca października 2020 roku, na świecy tygodniowej. Tym samym doszło również do obrony wsparcia na tym interwale 1500- 50.

Wcześniej mieliśmy do czynienia z realizacją – prawie pełną (bez kilku punktów) – zasięgów (wypadających w okolicy poziomu 1450) wybicia dwóch formacji: jednej na interwale dziennym, w postaci konsolidacji trwającej od początku czerwca do końca sierpnia (między 1740-50 a 1600-1590) oraz drugiej: formacji – 121 na interwale tygodniowym i dziennym.

Obecnie – ażeby rynek był w stanie mocniej się odbić – musiałby pokonać rejon 1580- 600, gdzie znajduje się  zniesienie 38,2% całego ruchu spadkowego rozpoczętego z poziomu 1770+ oraz luka z 28 sierpnia, a także dolna strefa wcześniejszej długotrwałej konsolidacji.

Najpierw jednak problemem dla byków może być strefa, do której dotarły na koniec piątkowej sesji, tzn. okolica cenowa 1507-15, gdzie znajduje się opór wzmocniony przez zniesienia 38,2% i 61,8% mniejszej fali spadkowej.

W razie mocniejszego cofnięcia spod tej bariery – w następstwie spadków na rynkach bazowych w piątek wieczór – trzeba się liczyć znowu z walką w okolicy 1490-500 (tam mamy też intradayowe wsparcie 1492-97) i ewentualnym schodzeniem kursu w stronę strefy 1450-60.  Inwestuj codziennie online na FW20 i w spółki z WIG20 razem z autorem artykułu!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20. Od tego oporu wiele zależy

Kontrakty terminowe na WIG20 – co cały czas braliśmy pod uwagę w ostatnich dniach – podeszły pod strefę 1700 +. Tam znajduje się równość dużych korekt na interwałach H4 i D1. To podejście ostatecznie miało miejsce w piątek. Opór w tym miejscu może być istotny.

Obecnie bowiem można nawet przyjąć, że kluczowy dylemat dotyczy tego, czy rynek zdoła przebić się przez opór właśnie w rejonie 1700+, czy też nie. Od tego zależy między innymi to, czy kurs będzie budował dużą formację pro spadkową typu 121, która mogłaby finalnie zepchnąć rynek nawet w stronę wsparcia na interwale tygodniowym 1500- 550 , czy też kurs zawalczy o wybicie pewnego układu pro wzrostowego.

Jeśli bowiem Bykom uda się przedrzeć przez 1700 +, może nastąpić zupełnie inny rozwój sytuacji. Tak się bowiem składa – o czym pisałem już tydzień temu – że na interwale H4/ H1 można mówić o dużej formacji rozwartokątnego trójkąta o charakterystyce pro wzrostowej.

 

Jego górny bok znajduje się w rejonie 1740-50 (gdzie kurs docierał dwukrotnie wcześniej , ale się cofał). Ewentualne podejście jeszcze raz pod ten opór mogłoby znowu skłaniać byki do próby zmierzenia się z tym oporem.

Jeśli jednak to niedźwiedzie będą napierać – odpychając kurs od 1700 + na południe – to kluczowe może być na tym etapie, czy rynek zdoła obronić strefę 1650-60. Jeśli nie, to sytuacja byków się pogorszy i będzie można to uznać jako zainicjowanie wspomnianej na wstępie formacji 121 pro spadkowej na H4/D1.

Bykom może sprzyjać wybijający się w górę układ przypominający klin zniżkujący na D1, Niedźwiedziom – opór w rejonie 1690-720 na tym samym interwale.  Inwestuj codziennie online na FW20 i w spółki z WIG20 razem z autorem artykułu!

W czasie piątkowej sesji gracze współpracujący w ramach programu mentoringowego z autorem trzykrotnie grali na wzrosty. Najpierw w trakcie przebicia 1675-77 w stronę 1685- 87 i 1694- 99. Te obydwa cele zostały zrealizowane.

Później szukaliśmy jeszcze z sukcesem zagrania na L w trakcie wybijania 1685-87, z pierwszym celem na 1694- 99. W drugiej części sesji próbowaliśmy natomiast zagrania skalpowego w trakcie wybijania 1694 -99 z celem na 1704-05 i 1707-09. Ten skalp też w zasadzie okazał się skuteczny. Można było mieć jednak problem z optymalnym wejściem.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20. Czy odbicie znajdzie moc?

Kontrakty terminowe na WIG20 w minionym tygodniu spadały i dotarły do okolicy cenowej 1600 pkt, na którą od dawna liczyliśmy jako na cel ruchu związanego z wcześniej utworzonymi flagami na D1 i H1. Ich zasięgi bowiem – tak się składało – wypadały właśnie w tym rejonie.

Przypomnę, że na początku minionego tygodnia pisałem o tym, że jedna z opcji „do rozważenia w tym momencie to mocniejsze cofnięcie kursu w stronę nawet 1650+, spod 1740-50”. Dodawałem, iż „ewentualne mocniejsze cofnięcie – w stronę 1650+ – mogłoby jednak finalnie skończyć się ponowną próbą realizacji zasięgu flagi, czyli schodzeniem do ok. 1600.” Tak też się sprawy potoczyły.

Obecnie niedźwiedzie mogą liczyć na to, że wybicie wcześniejszej długotrwałej konsolidacji ostatecznie na południe być może przyniesie na dłuższą metę im ruch w stronę szerokiego wsparcia na interwale tygodniowym 1500-550.

Byki zaś mają nadzieję na ewentualne mocniejsze odbicie przynajmniej z powrotem do dolnego ograniczenia głównego zarysu wcześniejszej konsolidacji, czyli do ok. 1650. W piątek zrealizowały jednak jedynie nieco mniejsze minimalne odbicie, o którym przed sesją nb pisaliśmy graczom współpracującym – w ramach programu mentoringowego – z autorem artykułu, jako o możliwym celu bieżącym (1620-30). Inwestuj codziennie online na FW20 i w spółki z WIG20 razem z autorem artykułu!

Pewnym argumentem na rzecz większego odbicia może być trójkąt rozwartokątny na H1/ H4 o charakterystyce pro wzrostowej (ozn. kolor fioletowy, wykres poniżej). Jednak można mieć wątpliwości co do jego zadziałania. Między innymi ze względu na brak typowej fali trójczłonowej w ramach ostatniego ruchu spadkowego tworzącego ów trójkąt.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20. Kurs w newralgicznym miejscu?

Kontrakty terminowe na WIG20 po nieudanej próbie schodzenia kursu w okolice 1600 zanotowały mocne odbicie. Rynek wrócił do wcześniejszej długotrwałej konsolidacji i nie tylko poradził sobie z okolicą 1710-20, gdzie występowała równość korekt na H1 i zniesienie Fibonacciego 38,2%, ale podszedł pod szczyty z końcówki czerwca, w rejonie 1740-50. Mogą się one okazać istotniejszym miejscem na wykresie, niż to się wydaje na pierwszy rzut oka.

Piątkowe podejście kursu pod strefę 1740-50 może być pierwszym krokiem do ruchu w stronę 1790-820, gdzie kilka punktów nad górną bandą tego oporu zlokalizowana jest równość dużych korekt na interwale dziennym. Tam mogłaby powstać duża pro spadkowa formacja 121.

Zwracamy jednak jednocześnie uwagę, że kurs – podchodząc pod 1740-50 – podszedł pod medianę flagi pro spadkowej na H1, która wybiła się w dół w minionym tygodniu, po czym nie doszło do skutecznej realizacji jej zasięgu.

Ewentualne wybicie w górę mediany tej flagi, czyli rejonu 1740- 50, oznaczałoby w takiej sytuacji de facto istotne wzmocnienie byków. Można by związku z tym brać pod uwagę nie tylko podejście pod 1790- 820, ale również atak na tę strefę.

Inna opcja do rozważenia w tym momencie to mocniejsze cofnięcie kursu w stronę nawet 1650+, spod 1740-50, i próba dalszej konsolidacji, rozpoczętej 10 czerwca, która będzie wpisywać się w szeroki układ odwróconej głowy z ramionami. Z drugiej strony, ewentualne mocniejsze cofnięcie – w stronę 1650+ – mogłoby jednak finalnie skończyć się ponowną próbą realizacji zasięgu flagi, czyli schodzeniem do ok. 1600.

Tak więc, z powyższej analizy można wyciągnąć wniosek, że w zależności od zachowania rynku w okolicy 1740-50, moglibyśmy oglądać zgoła inne scenariusze rozwoju wydarzeń rynkowych. Podejrzewać należy, że dużo może zależeć od zachowania rynków bazowych, które też stoją na rozdrożu: między kontynuacją spadków napędzaną obawami o recesję a próbą większego odbicia, związaną z tymczasowym łagodzeniem tych obaw.  Inwestuj codziennie online na FW20 i w spółki z WIG20 razem z autorem artykułu!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20. Podaż surfuje na fali strachu

Kontrakty terminowe na WIG20 zanotowały we wtorek – podobnie jak kontrakty na indeksy na rynkach bazowych – istotne spadki. To była ważna sesja dla naszych kontraktów także dlatego, że przyniosła długo wyczekiwane rozstrzygnięcie dylematu co do tego, czy rynek powiększy ruch spadkowy w stronę 1600 i niżej, czy też będzie mocniej się odbijał od 1650+. Niedźwiedzie triumfowały, a generalnie pogorszenie nastrojów na świecie przypisywało się pogłębieniu kryzysu energetycznego i obaw recesyjnych.

Już ostatnie dni sugerowały, że szanse niedźwiedzi rosną. W poniedziałek rynek wybił w dół pro wzrostową formację harmoniczną 121, tzw. Claytonowską, oraz klasyczną typu flaga pro spadkowa na H1.

We wtorek przez chwilę Byki próbowały odrabiać teren, ale później doszło do przyspieszenia zniżek, w czym pomógł Zachód. W rezultacie nasz kontrakt zszedł do wsparć intra 1640-45 i 1622-27.

Pamiętajmy jednak, że minimalny zasięg dużej flagi na H4/ D1, która została wybita już dawno temu w dół, wypada w rejonie 1600.

Nb w tym samym miejscu jest zlokalizowany zasięg wybicia z mniejszej – wspomnianej wyżej – flagi na H1. A patrząc szerzej – na interwał tygodniowy – można brać pod uwagę zejście kursu do szerokiego wsparcia 1500-550.

Zwracam przy tym uwagę, że jeśli będziemy badać zasięg obecnego ruchu na podstawie wybicia z wcześniejszej konsolidacji, to:

– o ile przyjmiemy, że konsolidacja ta kształtowała się między 1650+ a 1710-20, to zasięg wybicia z niej znajduje się w okolicy 1595;

– o ile zaś przyjmiemy, że ta konsolidacja była rozszerzona od góry do okolicy 1740+, to zasięg jej wybicia w dół znajduje się w rejonie 1565.

Inwestuj codziennie online na FW20 i w spółki z WIG20 razem z autorem artykułu!  Wtorkowa sesja dla naszych graczy – współpracujących w ramach programu mentoringowego z autorem artykułu – była w zasadzie sesją jednego bardzo długiego zagrania na spadki. Choć próba jego kontynuacji napotkała na pewne problemy.

Zaczęliśmy od trade’u – w trakcie wybicia przez kurs wsparcia 1694-99 w dół – w kierunku 1685-87 i ewentualnie 1675-77. Potem, gdy ruch ten faktycznie nastąpił i rynek zaczął docierać do 1675-77, wzięliśmy również pod uwagę kontynuację spadku w stronę 1660-63 oraz 1650-54+59.

Te wszystkie cele zostały dość ładnie zrealizowane przez rynek. Później jeszcze rozważaliśmy trade na kontynuację zniżek – w razie wybicia w dół 1640-45. Z celem 1622-27. Ten cel również został – i to bardzo precyzyjnie – zaliczony, jednak zagranie było o tyle trudne, że trzeba było wchodzić w trakcie wybijania 1640-45. Zabrakło bowiem „cofki” po tym wybiciu.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20. Niełatwy dylemat i dwie interpretacje

Kontrakty terminowe na WIG20 w końcowej fazie ubiegłego tygodnia nie wykorzystały wcześniejszego sukcesu byków w postaci wybicia w górę z długotrwałej konsolidacji. Obecnie pojawia się dylemat, czy to oznacza ewidentną słabość popytu i zapowiedź wybicia na południe, czy też doszło jedynie do poszerzenia konsolidacji, która będzie dalej budowana w zmodyfikowanym od góry zarysie.

Precyzyjniej rzecz ujmując, można tu mówić o powrocie kursu w czwartek do wnętrza konsolidacji, która zaczęła się 13 czerwca i trwała przez dwa tygodnie między 1650+ a 1710-20 oraz została chwilowo wybita do 1740-50 we wtorek, 28 czerwca. Później zaś, w ostatni piątek, rynek najpierw cofnął się do okolicy górnego jej ograniczenia, a potem ponownie spadł w kierunku 1680.

Obecnie nie można wykluczyć, że kurs będzie zmierzał w stronę dolnego ograniczenia owej konsolidacji, czyli w stronę 1650+. Jeśli zinterpretujemy sytuację w taki sposób, że na początku minionego tygodnia mieliśmy do czynienia tylko z chwilowym i nieskutecznym wybiciem konsolidacji w górę, to można się teraz spodziewać w konsekwencji próby wybicia jej na południe i ruchu w kierunku 1600, a nawet niżej.

Bardziej korzystna dla byków interpretacja jest taka, że wybijając wcześniej w górę w stronę 1740-50, rynek poszerzył ową wspominaną tu wiele razy dzisiaj konsolidację właśnie do tego rejonu. Przy takiej interpretacji po pierwsze zejście do 1650+ nie musi grozić od razu wybiciem w dół, tylko ponowną próbą odreagowania od dołków. A po drugie samo zejście kursu mocniej w dół nie jest już takie „obligatoryjne”.

Trochę bliższa jest mi ta druga interpretacja. Szczególnie że analizowaną tu dziś konsolidację można opisać niekoniecznie jako prostokąt wybity chwilowo nieskutecznie w górę, ale tak, jak to widać na dzisiejszym wykresie interwału godzinowego. Czyli jako płaską korektę złożoną (wg nazewnictwa Elliottowskiej teorii fal), kształtowanej naprzemiennie z układów pro wzrostowych i pro spadkowych.

Patrząc z punktu widzenia formacji wziętych z klasycznej AT, mamy tam klin zniżkujący (ozn. kolor czarny), nieudane podwójne dno (ozn. strzałki), a potem flagę pro spadkową (ozn. kolor ciemnobrązowy). Podchodząc harmonicznie do tej złożonej struktury, możemy natomiast wyodrębnić dużą formację Claytonowską 121 pro wzrostową (ozn. duże pomarańczowe prostokąty) i małego 121-a pro Niedźwiedziego (ozn. małe pomarańczowe prostokąty).  Inwestuj codziennie online na FW20 i w spółki z WIG20 razem z autorem artykułu!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20. Czy Byki wykorzystają szansę?

Kontrakty terminowe na WIG20 w drugiej fazie piątkowej sesji przyczyniły się do pojawienia się dobrych wieści dla Byków. Potwierdziła się bowiem wtedy szansa – na razie zupełnie wstępnie – na tworzenie formacji podwójnego dna (większej i mniejszej) w rejonie wsparcia intra 1650-54.

Wcześniej zaś można było uznać, iż czwartkowe notowania przyniosły niedobrą wieść dla byków. Wtedy rynek wybił w zasadzie w ładny sposób w dół konsolidację z ostatnich dni (jej fragment, który dał się wyodrębnić) i trzeba było się liczyć z trudnościami popytu, jeśli chodzi o możliwość powrotu kursu do tej części konsolidacji.

Konkretnie chodziło o powrót powyżej strefy 1670-77 (tak to można w uproszczeniu ująć). Ostatecznie jednak byki w samej końcówce ostatniej sesji minionego tygodnia zdołały wybić tę strefę, co zwiększa szansę na powrót byków na dobre do gry.

Dopiero jednak wybicie oporu intra 1719 -26 mocno w górę przekonałoby mnie, że rynek zaczyna zmierzać w kierunku zapory na interwale dziennym 1790-820 i chce po drodze wrócić do wnętrza flagi na H4/ D1, wybitej dwa tygodnie temu na południe.

Z drugiej strony zauważmy jednak, że przedstawiana w poprzednich artykułach koncepcja wydłużającej się, tworzonej w ostatnich dniach konsolidacji – jako ucha od formacji spodko-podobnej pro spadkowej (odwrócony spodek) na H4/D1 – w żadnym wypadku jeszcze nie upadła. Jedynie sposób wyoblania wykresu od góry na H1/H4 nieco się skomplikował.

Nadal jednak można go wpisać w kształt elipsy, po pewnej modyfikacji. Taki układ zaś mógłby jak najbardziej naturalnie wybić się w dół i pomóc Niedźwiedziom ruszyć w stronę ok. 1600, gdzie wypada minimalny zasięg wybicia z flagi na H4/ D1, o której mowa wyżej. To z kolei mogłoby utorować drogę kursowi nawet do szerokiej strefy wsparcia na interwale tygodniowym ok. 1500-550. Inwestuj codziennie online na FW20 i w spółki z WIG20 razem z autorem artykułu!

W piątek nasi gracze – współpracujący w ramach programu mentoringowego z autorem artykułu – dwukrotnie brali w imię bezpieczeństwa pod uwagę rezygnację z zagrania. Dopiero w samej końcówce sesji przeprowadziliśmy skuteczny trade na wzrosty. Wtedy – w trakcie wybijania przez kurs oporu 1675-77 – szukaliśmy z sukcesem ruchu w kierunku 1685-87.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20. Czy obawy o recesję złamią ostatecznie nasze Byki?

Kontrakty terminowe na WIG20 w czasie piątkowej sesji, w dniu Trzech Wiedźm (rozliczenia starej serii kontraktów) zasadniczo kontynuowały konsolidację intradayową, przy czym jej nachylenie było lekko spadkowe. W tym czasie rynki bazowe stają się coraz bardziej pesymistyczne co do perspektyw uchronienia się gospodarek przed recesją.

Jeśli chodzi o wspomnianą na wstępie konsolidację, to braliśmy zresztą pod uwagę dwie interpretacje sytuacji. Pierwszą – zgodnie z którą mamy do czynienia z lekko spadkowym kanałem na H1 (ozn. kolor ciemnoniebieski) i z formacją zbliżoną do pro spadkowego 121 (o zasięgu nawet ok. 1620). Druga interpretacja mówiła o ewentualnym klinie zniżkującym na H1 (ozn. kolor czarny), który jest formacją standardowo wybijającą się w górę.

W pierwszym przypadku bardziej prawdopodobne byłoby zapewne schodzenie kursu do 1650, a potem do ok. 1600 (zasięg minimalny wybicia z flagi na H4/ D1), a nawet niżej. W drugim bardziej prawdopodobne byłoby pewnie ponowne odbijanie się od okolicy 1650 w górę.

Dużo może zależeć – jeśli chodzi o rozstrzygnięcie tego dylematu – od tego, jak zachowywać się będzie Zachód.

Ciekawa sytuacja występuje na przykład na kontraktach na DAX. Tam rynek – generalnie ciężko poturbowany spadkami – próbuje zainicjować odbicie, licząc dodatkowo na pro wzrostową formację XABCD typu Gartley na interwale dziennym. Ale wielki czarny korpus dzienny z 16 czerwca straszy Byki.. Jeszcze gorzej sytuacja wydaje się przedstawiać na indeksach amerykańskich.

U nas na D1 Niedźwiedź liczy na – oprócz flagi pro spadkowej – układ przypominający odwrócony spodek. Z kolei Byk marzy pewnie w tej sytuacji o podwójnym dnie. Jednak słabe odbicie na dołkowych świecach dziennych nie sprzyja takiej wizji.

Popyt, aby naprawdę zacząć się umacniać, musiałby próbować wrócić do wnętrza wspomnianej wyżej flagi, co w praktyce oznaczałoby obecnie pokonanie luki w rejonie 1750-70.  Inwestuj codziennie online na FW20 i w spółki z WIG20 razem z autorem artykułu!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)