Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 01.09.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę konsolidowały się, prawdopodobnie przed wydłużeniem odreagowania wzrostowego, które jak zakładamy, poprzedza z kolei kontynuację dużej korekty spadkowej. Korekta ta jest zaś konsekwencją wcześniejszych dość dynamicznych zwyżek po wytworzeniu przez kurs dołka  w związku z Brexitem.

Środowa konsolidacja przybrała postać prowzrostowej flagi intradayowej, której ewentualna realizacja mogłaby doprowadzić cenę do rejonu 1809-11, wzmocnionego zniesieniem 38,2% ostatnich spadków (poziom 1810). Rynek mógłby jednak nie poprzestać na takim odreagowaniu wzrostowym i podejść pod zniesienie 61,8%, umiejscowione na górnej „bandzie” oporu 1825-34. Potem zaś dość naturalny byłby kolejny mocniejszy ruch spadkowy, do rejonu 1729-52, wzmocnionego zniesieniem 61,8% zwyżek post-Brexitowych. (Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 31.08.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek wybiły się dość mocno w górę, aby być może już wkrótce spróbować pogłębić wcześniejsze spadki i zakończyć większą korektę po post-Brexitowych wzrostach.

Tak pisaliśmy o tej możliwości wczoraj: „Można sobie wyobrazić także sytuację, w ramach której obecna konsolidacja przeradza się w prostokąt, który z kolei wybija górą, a  kurs dzięki temu dociera do zniesienia 38,2% ostatnich spadków (poziom 1810, nb zniesienie to wzmacnia opór intradayowy 1809-11).”

I faktycznie, rynek wybił dziś ów prostokąt na północ, a kurs dotarł do poziomu 1806.

Można przy tym rozważać obecnie zarówno podejście pod 1810, jak i pod 1825-34, gdzie w górnej strefie tego przedziału cenowego znajduje się zniesienie 61,8% ostatnich spadków.

Gdyby rynek, pod dojściu do okolic 1810 lub 1834, chciał potem kontynuować wcześniejsze spadki, to dobrze by to korespondowało z tezą również postawioną już wcześniej na blogu:

„Dzięki temu utworzyłaby się typowa trójfalowa korekta wzrostów post-Brexitowych, która mogłaby się wyczerpać właśnie w rejonie ok. 1750 pkt (wzmocnionym zniesieniem 61,8% owych zwyżek, które nastąpiły po wyznaczeniu dołka związanego z wyjściem Brytyjczyków  z Unii).”

W tym miejscu warto też dodać, iż nie można wykluczyć zejścia nawet do ok. 1690. Dobrze tę sytuację można zanalizować od tej strony na wykresie H4.

Jak radzili sobie we wtorek nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora?

Zarówno gracze podejmujący większe ryzyko, jak i i ci ostrożniejsi, mogli liczyć na nie najgorszy zarobek. Ci pierwsi już na poziomie 1780 dostali sugestie o wejściu z celem nawet 1800+.

W ramach Mail & Play pisaliśmy bowiem: ” teraz gracze agresywni mogliby rozważyć wejście na L ok. 1780, SL 1772, TP1 = 1787-90 i TP2=1795-801″. Później korygowaliśmy: „L ok. 1782, SL1775-6, TP jak poprzednio”

Graczom ostrożniejszym sugerowaliśmy wejście po przełamaniu 1787-90, dodając przy tym, że pewną część zysku mogliby „skasować w rejonie 1801-04″. Zarówno jednym, jak i drugim, za finalny cel na wtorek wskazywaliśmy 1808-11, będąc zmuszonym jednak dodać w pewnym momencie, że: ” idzie dość ciężko, wcześniej doszliśmy do 1806, czyli na odległość 2 pkt od naszego celu”. Możesz dołączyć na próbę!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.) 

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 30.08.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek kontynuowały dość wąską konsolidację, zawężając ją przy tym jeszcze bardziej. Obecnie najbardziej spodziewany jest ruch w stronę okolic 1750 pkt, choć nie można wykluczyć najpierw odbicia w rejon 1800+, a dopiero potem zniżek pogłębiających ostatnie spadki. 

Za pierwszym wariantem, czyli wydłużenia ruchu na południe od razu, przemawia:

1. formacja trójkąta prostokątnego na M15/ M30, nachylonego prospadkowo, z zasięgiem w okolicach dolnej „bandy” wsparcia 1751-54;

2. formacja pro-Niedźwiedzia 121 na interwale godzinowym, H1, z zasięgiem ok. 1756 (choć można by nieco „wydłużyć” ten zasięg, o kilka punktów, zakładając że presja podaży w trakcie ewentualnych spadków będzie w miarę silna).

Można sobie wyobrazić także sytuację, w ramach której obecna konsolidacja przeradza się w prostokąt, który z kolei wybija górą, a  kurs dzięki temu dociera do zniesienia 38,2% ostatnich spadków (poziom 1810, nb zniesienie to wzmacnia opór intradayowy 1809-11).

Paradoksalnie sytuacja jak najszybszego pogłębienia spadków (po takim wcześniejszym odbiciu w stronę 1800+) mogłaby sprzyjać finalnie Bykom, gdyż dzięki temu utworzyłaby się typowa trójfalowa korekta wzrostów post-Brexitowych, która mogłaby się wyczerpać właśnie w rejonie ok. 1750 pkt (wzmocnionym zniesieniem 61,8% owych zwyżek, które nastąpiły po wyznaczeniu dołka związanego z wyjściem Brytyjczyków  z Unii).

W przypadku kontynuacji obecnych spadków bezpośrednio do okolic 1750 można by się bowiem spodziewać finalnie zejścia nawet do ok. 1690.

Jak inwestowali nasi czytelnicy w ostatnich dniach w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora?

W warunkach zawężającej się od kilku dni konsolidacji trudno o większe zyski. Wydaje się, że dla wielu graczy ważne w takiej sytuacji jest, że jeśli maja zarobić tylko kilka punktów, to żeby nie musieli na to czekać kilka godzin, a tylko kilka minut.

Taką właśnie możliwość stworzyliśmy w poniedziałek, kiedy o godz. 11.19 pisaliśmy w ramach Mail & Play do graczy podejmujących nieco większe ryzyko: „można ewentualnie [ … ] spróbować zagrać na S, wchodząc ok. 1778-80, SL 1788, TP1 1771-74, ewentualne TP2=1764-65 i TP3=1751-54”, a już za 9 minut (!) sprawozdawaliśmy; „pierwszy cel zagrania [ … ] osiągnięty”. Możesz dołączyć na próbę!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.    Zobacz opinie uczestników.   

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 29.08.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek konsolidowały się między lokalnymi barierami  1771-74 i 1787-90, co precyzyjnie sugerowaliśmy w przeddzień. Szkoda, że na sam koniec dnia – w trakcie przemówienia Janet Yellen – nie doszło do wybicia, czego można było oczekiwać.

Tak więc, z punktu widzenia czysto technicznego, czwartkowe wyjście górą z wielodniowego intradayowego kanału spadkowego przyniosło jedynie trend boczny, co nie  jest jednak niczym niespotykanym. Co najwyżej, można żałować, że w miarę stanowcze wyjście z kanału nie wygenerowało większego ruchu.

Owa konsolidacja, powstała po wybiciu z kanału, przybrała postać trójkąta prostokątnego (ozn. kolor fioletowy na wykresie powyżej) o nachyleniu prospadkowym i o zasięgu w rejonie wsparcia 1751-54.

Przypomnijmy  w tym miejscu, że wsparcie w okolicy 1752, wzmocnione zniesieniem Fibo 61,8% całych wzrostów z okresu po Brexicie,  jest cały czas przez nas uważane jako możliwy następny cel ruchu na naszych kontraktach. Wynika to m.in.  z wcześniejszego zanegowania prowzrostowej formacji 121 na H4.

Trzeba także zwrócić uwagę, że wybicie z klina wzrostowego na H4 (ozn. pogrubione linie w kolorze różowym) może przynieść nie tylko zejście do okolic 1750, ale nawet 1690, bo tego typu formacje potrafią się korygować bardzo głęboko (do drugiej fali spośród pięciu współtworzących w tym wypadku rzeczony klin).

Jaka jest nadzieja Byków? Zakłada ona, że kurs nie wybije się dołem z trójkąta prostokątnego, ale przekształci ten trójkąt w prostokąt, a potem spróbuje go wybić górą.  To mogłoby doprowadzić nas do oporu 1809-11, wzmocnionego zniesieniem 38,2% (poziom 1812) ostatnich spadków. Ten scenariusz ma jednak mniejsze prawdopodobieństwo realizacji.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 26.08.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek konsolidowały się w najlepsze w oczekiwaniu na to, co powie w piątek Janet Yellen w Jackson Hole. Na koniec sesji rynek wybił górą kilkudniowy kanał spadkowy na M15, ale Niedźwiedzie też dysponują ciągle istotnymi argumentami.

Dwa przeciwstawne scenariusze na chwilę obecną wyglądają w ten sposób, że potencjał odreagowania wzrostowego może sięgać – po ewentualnym skutecznym ataku popytu na strefę 1795-801 – przynajmniej zniesienia 38,2% ostatnich spadków (poziom 1812) i przylegającego doń oporu 1809-11. Potencjał spadkowy natomiast  – po ewentualnym przebiciu przez podaż wsparcia 1771-74 – sięga 1764-65 oraz 1751-54 wzmocnionego zniesieniem 61,8% (poziom 1746) wzrostów z okresu: od Brexitu do 12.sierpnia.

Trzeba brać przy tym poważnie pod uwagę, że rynek do godziny 16.00 w piątek (początek wystąpienia pani Yellen) będzie się konsolidował między 1771-74 a 1787-90, tak jak to miało miejsce w czwartek.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 25.08.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę zmierzyły się, zgodnie z naszą wczorajszą sugestią, najpierw ze wsparciem 1771-74. Potem  doszło do ruchu powrotnego do wybitej poprzedniego dnia istotnej bariery 1795-801.

Rynek pozostaje już bardzo długo w intradayowym kanale spadkowym, którego ewentualne wybicie górą mogłoby doprowadzić do większego odreagowania wzrostowego – przynajmniej do lokalnego oporu 1809-11, wzmocnionego zniesieniem 38,2% (obecnie na poziomie 1812).

Trzeba jednak brać poważnie pod uwagę kontynuację spadków  w stronę okolic 1750 pkt. Katalizatorem takiego ruchu mogłaby być realzacja małej formacji 121 na M15 z zasięgiem w rejonie intradayowego wsparcia 1764-65.

Realna możliwość zejścia kursu przynajmniej do strefy 1729-52 wynika m.in. z faktu, że opisywany w poniedziałkowym i wcześniejszych wpisach układ prowzrostowy 121 na H4 został zanegowany.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 24.08.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek zaczęły, wydaje się, drogę ku następnemu celowi korekty spadkowej, czyli okolicom 1750 pkt. Ułatwiła im to zadanie kolejna odsłona historii toczącej się wokół odsprzedaży PeKaO S.A. przez UniCredito. 

Obecnie rynek –  w myśl najbardziej pro-Niedźwiedziej wersji wydarzeń  – albo spróbuje od razu ruchu w stronę 1771-74, albo najpierw podejdzie nieco wyżej, pod 1795-801. W obydwu przypadkach ewentualne spadki mogą być sprowokowane przez małe formacje 121.

Gdyby jednak miało dojść najpierw do znacząco mocniejszego odreagowania wzrostowego, musiałoby to oznaczać wybicie górą z kanału spadkowego na M15, który  był wielokrotnie potwierdzany przez kurs na przestrzeni ostatnich dni. W takim przypadku Byki mogłyby liczyć na zwyżkę w kierunku co najmniej 1815-16, gdzie występuje zniesienie 38,2% ostatnich spadków oraz maksimum z poniedziałku.

Przypomnę, że z punktu widzenia wyższych interwałów, H4/ D1, potencjalne dalsze spadki na rynku mogłyby zawędrować do strefy 1729-52,  a nawet do okolic 1690. Taka perspektywa wynika m.in. z faktu, iż od wtorku możemy mówić w bardziej zdecydowany sposób o kontynuacji wybicia dołem z klina wzrostowego (ozn. pogrubione linie w kolorze różowym na wykresie poniżej).

 

Tego typu kliny korygują się bowiem często bardzo głęboko, nawet do ekstremów drugiej fali w ramach struktury falowej tworzącej  dany klin ( w tym wypadku jest to poziom ok. 1690).

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 23.08.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek relizowały najbardziej prawdopodobny plan, a mianowicie odbicia od ważnego wsparcia w okolicy 1800 pkt. Odreagowanie wzrostowe osiągnęło – przynajmniej na razie – niezbyt imponujące rozmiary i kurs pozostał w intradyowym kanale spadkowym.

Można podtrzymać dziś naszą wczorajszą tezę: „Jeśli kurs odreaguje wzrostowo tylko do strefy 1825-29 + 1831-34, to możemy wkrótce ponownie zaatakować okolice 1800 i próbować się przebijać  w stronę 1750. Jeśli uda się mu pokonać strefę oporu wokół 1830, nie można wykluczyć ponownego ataku na 1851-54, a potem na 1860-70.”

Należałoby dodać, że gdyby kurs zakończył odreagowanie wzrostowe na poniedziałkowych maksimach, to scenariusz zejścia do ok. 1750 również, oczywiście, obowiązuje. Na wykresie powyżej widać małą formację prospadkową 121 z zasięgiem wypadającym  w rejonie lokalnego wsparcia 1787-90, która mogłaby być katalizatorem takiego scenariusza.

Podobnie jak z przywołaną na wstępie opinią z wczoraj, rzecz się ma z inną diagnozą z tego dnia: „Byki obecnie mogą przede wszystkim liczyć na formację prowzrostową 121 na H4 (ozn. dwa górne pomarańczowe prostokąty z ukośnymi brązowymi liniami na wykresie poniżej), z zasięgiem ok. 1891. Niedźwiedzie z kolei mogą stawiać na wybicie dołem z klina wzrostowego (ozn. linie pogrubione w kolorze różowym).”

A oto wykres interwału H4, którego owa wyżej wymieniona opinia dotyczy.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 22.08.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek doszły do podstawowego celu, który konsekwentnie wcześniej wyznaczaliśmy w ramach wiodącego rynkowego scenariusza. Obecnie dużo zależy od tego, jak silnie kurs – jeśli odbije się od wsparcia 1795-801 – to uczyni.

Jeśli kurs odreaguje wzrostowo tylko do strefy 1825-29 + 1831-34, to możemy wkrótce ponownie zaatakować okolice 1800 i próbować się przebijać  w stronę 1750. Jeśłi uda się mu pokonać strefę oporu wokół 1830, nie można wykluczyć ponownego ataku na 1851-54, a potem na 1860-70.

Byki obecnie mogą przede wszystkim liczyć na formację prowzrostową 121 na H4 (ozn. dwa górne pomarańczowe prostokąty z ukośnymi brązowymi liniami na wykresie poniżej), z zasięgiem ok. 1891. Niedźwiedzie z kolei mogą stawiać na wybicie dołem z klina wzrostowego (ozn. linie pogrubione w kolorze rózowym).

Na wykresie dziennym poniżej warto zauważyć, że jeśli zinterpretujemy obecną sytuację w taki sposób, że cały czas tworzy się Elliottowska korekta nieregularna po pierwszym impulsie spadkowym (z okresu 30.marca – 17.czerwca), oznaczona tu za pomocą koloru czarnego, to nie można wykluczyć nawet ataku na dołki około 1650.

Jeśli zaś przyjmie się, że powstaje inna struktura falowa, to mogłoby w ramach tej koncepcji – po ewentualnych spadkach do rejonu 1730-50 lub nawet do ok. 1690 – dojść do ponownego impulsu wzrostowego w stronę 1900 lub wyżej.

Jak inwestowali nasi czytelnicy w piątek w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora?

To nie była łatwa sesja mimo, iż już na samym początku nad wyraz trafnie oceniliśmy sytuację, sugerując w ramach Mail & Play, że: „Jeśli rynek się odbije od oporu 1831-34 i przełamie wsparcie 1823-24, wchodząc ponownie do kanału spadkowego na M15 (obecnie na poziomie ok. 1821), to moglibyśmy grać S w stronę 1809-11 i ewentualnie 1795-801”.

Problemem – przynajmniej dla niektórych graczy –  mogło być jednak otwarcie pozycji w sytuacji nagłego przyśpieszenia spadków. Pisaliśmy wtedy, że „ze względu na świecę trendową rozważmy [ … ] S – wejście 1817-19 i TP1 1809-11 i TP2 1795-801, SL 1828”.

Jeśłi ktos wszedł wcześniej i wyżej, to nasze diagnozy mogły mu przynieść jeszcze więcej – nawet ponad 20 pkt zysku.  Możesz dołączyć na próbę!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)  

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.    Zobacz opinie uczestników.   

 
 

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 19.08.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek obniżyły swoje notowania, zgodnie z konsekwentnie prezentowaną tu ostatnio, wiodącą koncepcją zdążania kursu w stronę ok. 1800 i ewentualnie ok. 1750. W czwartek kolejny cel w postaci lokalnego wsparcia 1809-11 został „zaliczony”.

Obecnie spodziewać się można przede wszystkim ataku na  węzeł Fibonacciego 1795-1801. Jeśli Byki chciałyby „wrócić do gry”, musiałyby wybić się skutecznie powyżej 1831-34.

Jeśli zaś Niedźwiedzie zepchną kurs do okolic 1800, Byki mogą próbować tworzyć tam prowzrostową formacją 121 na H1/ H4, ale o ile to się Bykom nie uda – co jest prawdopodobne – następnym (minimalnym) zasięgiem spadków jest rejon 1750.

Najbardziej optymistyczna wersja wydarzeń – z punktu widzenia zwolenników przewagi popytu – i jednocześnie chyba najmniej prawdopodobna, to dalsze wysiłki Byków w celu utworzenia trzeci raz z rzędu flagi prowzrostowej na H4 ( ozn. pogrubione linie brązowe na wykresie poniżej).

Jak inwestowali w czwartek nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora?

Wkrótce po otwarciu stwierdziliśmy w ramach Mail & Play: „rozważmy więc wejście na S ok. 1829 , SL 1838, TP1 1823-24, ewentualnie TP2 1809-11, TP3 1799-801”. Ta sugestia była skierowana przede wszystkim do graczy podejmujących nieco większe ryzyko. Ci ostrożniejsi mogli wchodzić nieco niżej, zgodnie z następną naszą wskazówką : „rozważmy S ok. 1822, SL 1832, TP1 1809-11, ewentualnie TP2 1795-801”.

I faktycznie! – ok. godz. 14.30 mogliśmy oznajmić: „cel nr 1 (1809-11) osiągnięty, drugi cel EWENTUALNY” , po czym po godz. 16.00  doprecyzować, że „bez zmian, jesteśmy tuż nad 1809-11 i możemy nie zdążyć zejść niżej, do następnego celu, sesja zmierza nieuchronnie ku końcowi”.  Możesz dołączyć na próbę!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.) 

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.    Zobacz opinie uczestników.