Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 30.11.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę najpierw wybiły się w górę z wczorajszej konsolidacji, ale finalnie wybicie okazalo się fałszywym i doszło do mocnych spadków. Obecnie podstawowy dylemat dotyczy tego, czy Byki spróbują jeszcze raz zmierzać w kierunku 2600 lub przynajmniej 2540, czy też dojdzie do uruchomienia formacji RGR na interwale dziennym.

blog fw20 30.11.17 w2

Patrząc na siłę środowych spadków i potężny czarny korpus dzienny, wydaje się, że reaktywacja Byków jest opatrzona poważnym znakiem zapytania. Bez powrotu kursu powyżej kluczowego obecnie oporu intra: 2474-78, gdzie wypada połowa wysokości owego korpusu, nic z tego nie wyjdzie.

Wydaje się, że istotną sprawą dla rozstrzygnięcia wspomnianego na wstępie dylematu będzie to, czy popytowi uda się obronić wsparcie 2424+26-33, gdzie nb wypada zasięg RGR-u zbudowanego na M15/ M30. Co ciekawe, ta formacja ma podobną strukturę, jak ta omawiana od wielu tygodni na wykresie dziennym, czyli przypomina fraktal (uklad falowy samopodobny).

blog fw20 30.11.17 w1

W tym miejscu warto wspomnieć, że linia szyi RGR na D1 przebiega obecnie w okolicy 2411, a zasięg tej formacji wypada na poziomie ok. 2250.

W środę w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play graliśmy – po krótkim epizodzie z longiem – na spadki: najpierw z rejonu 2505-07 do ok. 2482 (bo tam wypadał minimalny zasięg małej formacji ABCD z punktem zwrotnym na poziomie 2514), a potem  z okolicy 2471-73 – do 2454-58.

W końcu tylko najbardziej agresywni gracze otrzymali wskazówkę, że można jeszcze próbować szukać shorta z rejonu 2454-58 do 2443-46. Minimum zostało wyznaczone na 2441.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 29.11.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek kreśliły dalej intradayową korektę spadkową o złożonym charakterze, wpisującą się obecnie w schemat trójkąta. Kurs ciągle ma szanse – tak jak pisaliśmy w przeddzień – pójść wyżej, w stronę 2540. Gdyby patrzeć na sam trójkąt – bez szerszego „tła”, na którym powstał – to nie można by wykluczyć, że przekształci się on we flagę prowzrostową i tym samym kurs zejdzie najpierw do ok. 2454-58 – wsparcia intra wzmocnionego zniesieniem 61,8% wcześniejszych wzrostów (poziom 2455). blog fw20 29.11.17 w1 Jeśli jednak założymy, że już tak naprawdę od środy trwa Elliottowska tzw. korekta złożona, to możemy jednak więcej szans dawać koncepcji wybicia z trojkąta górą. Zwykle bowiem tego typu korekty: płaskie, złożone – jeśli zaczyna się w ich ramach kształtować trójkąt – implikują zbliżające się wybicie, w tym wypadku na północ, bo wcześniejszy ruch, przed korektą złożoną, był wzrostowy. Gdyby jednak ta koncepcja się nie sprawdziła i kontrakty mimo wszystko spadły niżej, do 2454-58, i stamtąd się dopiero odbiły, to wydaje się, że zwiększyłoby się tym samym prawdopodobieństwo utworzenia RGR w ramach konsolidacji na D1. Pisaliśmy o takiej możliwości wielokrotnie. blog fw20 29.11.17 w2 Podobnie często nawiązywaliśmy do koncepcji alternatywnej, zgodnie z którą Św. Mikołaj może wykonać rajd  w stronę przynajmniej ok. 2600. Kurs kreśliłby w tej sytuacji- zamiast RGR – trojkąt symetryczny rozszerzający się na D1 (dla innych formację megafonu). Taka opcja dalszego rozwoju sytuacji byłaby, jak się zdaje,  wsparta wybiciem trójkąta intra w górę. (Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 28.11.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek zrealizowały wiodący scenariusz zaproponowany w naszym wczorajszym artykule. Zakładaliśmy w nim delikatne pogłębienie spadków na początku sesji, potem obronę wsparcia 2474-78,  a w końcu powrót do wzrostów w kierunku 2540.

blog fw20 28.11.17 w1

Skoro Bykom udało się w drugiej części poniedziałkowych notowań pokonać poziom 2500 i utrzymać nad nim kurs, to łatwiej będzie im sforsować kolejne przeszkody.

Można powiedzieć, że w razie  trwałego sforsowania zapory 2490-500 dojdzie najpierw do podejścia pod 2514-23. Na poziomie 2514 występuje zniesienie 61,8% całej fali spadkowej, rozpoczętej 7.listopada z poziomu 2576, a na 2423 znajduje się maksimum dużego czarnego korpusu dziennego z 9.listopada.

Celem dla kursu może być nadal rejon 2540, do którego odnosiliśmy się w taki sposób we wcześniejszych artykułach: „prawdopodobna kontynuacja zwyżek może się zatrzymać (pytanie, czy tylko tymczasowo) w okolicy zniesienia 78,6% (poziom 2541) spadków rozpoczętych z poziomu 2576. W pobliżu 2541 wypada równość dwóch głównych ruchów wzrostowych na H4 (oczywiście, ten drugi jeszcze tam nie dotarł)”.

blog fw20 28.11.17 w2

Ponadto uwzględnialiśmy i nadal uwzględniamy to, że w rejonie cenowym 2514-23 przebiega obecnie piewsza z  linii równoległych do linii szyi formacji głowy z ramionami na H4/ D1 (w którą wpisuje się duża struktura konsolidacyjna tworzona na tych interwałach), poprowadzona z lewego ramienia. Wyżej położona linia, narysowana na podobnych zasadach, ale zaczepiona nie o korpus, a o cień jednej ze świec wytyczających lewe ramię, jest zlokalizowana w  pobliżu poziomu 2540.

blog fw20 28.11.17 w3

Jeśli chodzi o szersze spojrzenie, z perspektywy wykresu dziennego, to pozostaje nam przy tym utrzymać w mocy inne twierdzenia z poprzednich artykułów: „podejście kursu pod okolice 2540 i tam zakończenie wzrostów [ … ] oznaczałoby wpisanie dużej konsolidacji na wykresie dziennym w schemat RGR”. To po pierwsze.

Po drugie: „Gdyby zaś nie doszło do zatrzymania ekspansji Byków w rejonie 2540, to trzeba by zastanowić się, czy nie będziemy mieli do czynienia z rajdem Św. Mikołaja”. Byki w ramach tej koncepcji „mogłyby kontynuować budowę formacji rozszerzającego się trojkąta lub tzw. megafonu”. To zaś oznaczałoby ruch na północ, przynajmniej w okolice 2600.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 27.11.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek kontynuowały korektę spadkową, co braliśmy pod uwagę rysując wizję tej sesji w przeddzień. Obecnie może  dojść do pogłębienia spadków.

blog fw20 27.11.17 w1

Możliwe cele dla ruchu na południe mogłyby się wiązać z:

– albo z zejściem w okolice dołka intra na 2476 i pokonaniem go co nawyżej o kilka punktów (tak aby rynek przy tym obronił wsparcie 2474-78),

– bądź też próbą zejścia do zniesienia 61,8% ostatnich wzrostów  (2455), które jest zlokalizowane w rejonie wsparcia 2454-58.

W razie mocniejszego odbicia  od bariery  2454-58 lub 2474-78 moglibyśmy próbować wrócić do wzrostów z celem ok. 2540. Jeśli zaś doszłoby do pokonania strefy 2454-58 wzmocnionej zniesieniem 61,8%, to można by się zastanawiać, czy rynek nie próbuje zaczynać na dobre realizować szerszej koncepcji wielokrotnie tu poruszanej.

Chodzi mainowicie o koncepcję głowy z ramionami (RGR) na wykresie dziennym. Zwróćmy w tym kontekście uwagę na świecę prospadkową w rejonie linii równoległej do lini szyi tej formacji ,wyprowadzonej z lewego ramienia. W schemat RGR miałaby się nadal wpisywać struktura rozbudowanej konsolidacji na D1.

blog fw20 27.11.17 w2

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 24.11.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek wróciły do wzrostów, choć nie można wykluczyć, że owe zwyżki były de facto częścią składową większej struktury korekcyjnej. Na ewentualność wystąpienia takiego układu zwracaliśmy uwagę w przeddzień opisywanej sesji.

Rynek zatrzymał się na strefie 2514-23, o której pisaliśmy już kilka dni wcześniej, że „na poziomie 2514 występuje zniesienie 61,8% całej fali spadkowej oraz że na poziomie 2423 znajduje się maksimum dużego czarnego korpusu dziennego z 9.listopada”.

Celem dla kursu może być nadal rejon 2540, do którego odnosiliśmy się w przedwczorajszym artykule: „prawdopodobna kontynuacja zwyżek może się zatrzymać (pytanie, czy tylko tymczasowo) w okolicy zniesienia 78,6% (poziom 2541) spadków rozpoczętych z poziomu 2576. W pobliżu 2541 wypada równość dwóch głównych ruchów wzrostowych na H4 (oczywiście, ten drugi jeszcze tam nie dotarł)”.

blog fw20 24.11.17 w2

Inne pytanie – związane tym razem z wymiarem intradayowym – dotyczy tego, czy rynek zanim potencjalnie ruszy w stronę 2540, zejdzie w ramach korekty pędzącej do 2488-91, czy też do wzrostu dojdzie już teraz, po małej korekcie z końca czwartkowej sesji. Zbliżyła ona kurs do środowego maksimum wyznaczonego na poziomie 2503.

blog fw20 24.11.17 w1

Jeśli ten ostatni poziom (2503) zostałby przełamany przez Niedźwiedzie, byłaby szansa na zejście do 2488-91. Mniej prawdopodobna na obecnym etapie jest natomiast „korekta nieregularna, w ramach której doszłoby najpierw do wybicia maksimum środowego na 2503 [co stało się w czwartek], ale potem pogłębilibyśmy również środowe minimum na 2476”.

Jeśli chodzi o szersze spojrzenie, z perspektywy wykresu dziennego, to też pozostaje nam utrzymać w mocy twierdzenia z poprzednich artykułów: „podejście kursu pod okolice 2540 i tam zakończenie wzrostów [ … ] oznaczałoby wpisanie dużej konsolidacji na wykresie dziennym w schemat RGR”. To po pierwsze.

blog fw20 24.11.17 w3

Po drugie: „Gdyby zaś nie doszło do zatrzymania ekspansji Byków w rejonie 2540, to trzeba by zastanowić się, czy nie będziemy mieli do czynienia z rajdem Św. Mikołaja”. Byki w ramach tej koncepcji „mogłyby kontynuować budowę formacji rozszerzającego się trojkąta lub tzw. megafonu”.

W czwartek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play graliśmy na wzrosty z rejonu 2483-84 do 2497-500 +503. Tak więc początek sesji to była dość trudna ( w warunkach mocnych spadkow na DAX), ale jak najbardziej prawidłowa decyzja zagrania na L, z dwoma dobrze dobranymi i osiagniętymi szybko przez rynek celami.

Póżniej, po wybiciu przez kurs szczytu na 2503, szukaliśmy znów longa, z celem ok. 2516 (tam wypadał zasięg podwójnego dna na M15). Maksimum wypadło na 2517.

Wszystko poszłoby idealnie, gdyby wejście w trade było też łatwe. Rynek jednak „wystrzelił” i nie doszło do mocniejszego cofnięcia. Na szczęście po dotarciu do 2511-14 nieco później miało miejsce chwilowe zejście kursu do 2507, co sugerowaliśmy z wyprzedzeniem naszym graczom.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 23.11.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę rozpoczęły korektę ostatnich kilkudniowych wzrostów. To sugerowaliśmy w przeddzień tej sesji. Pozostaje jednak kwestią otwartą zasięg tej korekty. Wczoraj pisaliśmy o tym, że „kurs powinien opuścić dołem klin zwyżkujący na M15/ M30 (ozn. kolor różowy) i skorygować się przynajmniej do rejonu zniesienia 38,2%”. To nadal jest możliwe, szczególnie gdyby korekta przybrała formę tzw. korekty prostej (zig-zag). Obecnie owo zniesienie jest zlokalizowane na poziomie 2469. blog fw20 23.11.17 w1 Nie można jednak także wykluczyć zgoła innej struktury – tzw. korekty pędzącej. Gdyby ona miała się ziścić, to doszłoby obecnie do realizacji flagi na M15 (ozn. kolor brązowy) na M15 o zasięgu wypadającym powyżej oporu 2497-500 i do przekroczenia o kilka punktów szczytu na 2503. Następnie powinno ponownie wystąpić zejście kursu o ok. 27 pkt na południe, w rejon 2580+. Sytuacja nie jest niestety taka zero-jedynkowa, bo możliwe są także inne warianty, takie jak np.: korekta płaska lub też korekta nieregularna, w ramach której, a i owszem doszłoby najpierw do wybicia maksimum środowego na 2503, ale potem pogłębilibyśmy również środowe minimum na 2476. Jeśli chodzi o szerszy obraz rynku, to tu niewiele się zmieniło. Można sobie nadal wyobrazić podejście kursu pod okolice 2540 i tam zakończenie wzrostów, co oznaczałoby wpisanie dużej konsolidacji na wykresie dziennym w schemat RGR. blog fw20 23.11.17 w2 O tym dlaczego, kluczowe miałoby być starcie Byków z Niedźwiedziami w rejonie 2540, pisaliśmy w poprzednim artykule przy okazji analizy korekty, do której miało dojść (i doszło) w środę: „Obojętnie, czy dojdzie do korekty z okolicy zapory 2490-500, czy z rejonu 2514-23, to należy się spodziewać, że poźniejsza prawdopodobna kontynuacja zwyżek może się zatrzymać (pytanie, czy tylko tymczasowo) w okolicy zniesienia 78,6% (poziom 2541) spadków rozpoczętych z poziomu 2576. W poblizu 2541 wypada równość dwóch głównych ruchów wzrostowych na H4 (oczywiście, ten drugi jeszcze tam nie dotarł).” blog fw20 23.11.17 w3 Gdyby zaś nie doszło do zatrzymania ekspansji Byków w rejonie 2540, to trzeba by zastanowić się, czy nie będziemy mieli do czynienia z rajdem Św. Mikołaja , który wpisze się w formację, o której tak pisaliśmy w niedzielę: „Inna sprawa, że gdyby Bykom udało się pokonać trwale 2490-500- co m.in. w kontekście sytuacji mocnej korekty spadkowej na DAX wydaje się przynajmniej na razie mniej prawdopodobne – to mogłyby kontynuować budowę formacji rozszerzającego się trojkąta lub tzw. megafonu.” W środę w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play po szybkim przetestowaniu możliwości zagrania na L graliśmy na spadki z rejonu 2493-95 do 2474-78. Kurs znakomicie „dostosował się” do parametrów naszego zagrania i dotarł ostatecznie do 2476. Przez pewien czas możliwe bylo nawet zejście kursu niżej, ale po wybiciu 2485-86 stało się jasne, że sprawa jest passe. Późniejsze zagranie na L wykonaliśmy z dość  wysokiego pułapu cenowego: 2488-91, z niskim celem głównym 2497-500, ale podstawowym założeniem tego trade’u było bezpieczeństwo. Na koniec trafna okazała się diagnoza, że w obliczu zachowania spadkowego DAX-a, to może być wszystko, na co Byki stać. Maksimum wypadło na 2497.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 22.11.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek znów – po raz trzeci  z rzędu – z dużą precyzją zrealizowały scenariusz nakreślony w naszym artykule poprzedzającym sesję i zaatakowały strefę oporu 2490-500. Z tego miejsca albo z rejonu 2514-23 mogłoby dojść do korekty ostatniego ruchu wzrostowego.

Wczoraj pisaliśmy: „Obecnie należy się liczyć z próbą pokonania strefy oporu 2490-500, a nawet z ruchem w stronę 2514-23.” Przypomnijmy, że strefa 2490-500, która w przeszłości odgrywała ważną rolę, składa się z dwóch oporów intra: 2488-91 i 2497-500. Tak rozpisana jej struktura znalazła potwierdzenie w przebiegu notowań wtorkowych.

blog fw20 22.11.17 w1

Obecnie kurs albo powinien opuścić dołem klin zwyżkujący na M15/ M30 (ozn. kolor różowy) i skorygować się przynajmniej do rejonu zniesienia 38,2% (2467) i minimów poniedziałkowej konsolidacji (2463), albo zanim się skoryguje – ursonąć jeszcze do 2514-23.

W odniesieniu do tej ostatniej strefy warto znowu odwołać się do poprzedniego artykułu : „Pisząc [ … ] o możliwym –  w razie sforsowania zapory 2490-500 – podejściu pod 2514-23 , mieliśmy na uwadze to, że na poziomie 2514 występuje zniesienie 61,8% całej fali spadkowej oraz że na poziomie 2423 znajduje się maksimum dużego czarnego korpusu dziennego z 9.listopada.

blog fw20 22.11.17 w2

Ponadto uwzględniliśmy to, że w tym rejonie cenowym przebiega obecnie linia równoległa do linii szyi formacji głowy z ramionami na H4/ D1 (w którą wpisuje się duża struktura konsolidacyjna tworzona na tych interwałach), poprowadzona przez maksimum lewego ramienia.”

Obojętnie, czy dojdzie do korekty  z okolicy zapory 2490-500, czy z rejonu 2514-23, to należy się spodziewać, że poźniejsza prawdopodobna kontynuacja zwyżek może się zatrzymać (pytanie, czy tylko tymczasowo) w okolicy zniesienia 78,6% (poziom 2541) spadków rozpoczętych z poziomu 2576. W poblizu 2541 wypada równość dwóch głównych ruchów wzrostowych na H4 (oczywiście, ten drugi jeszcze tam nie dotarł).

blog fw20 22.11.17 w3

Tam również przebiega obecnie druga z linii równoległych do linii szyi głowy z ramionami, poprowadzona przez mini szczyt z 5.września (2554) (patrz drugi z dzisiejszych wykresów, interwału dziennego).

We wtorek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play – podobnie jak w poniedziałek – po szybkim przetestowaniu możliwości zagrania na S graliśmy na wzrosty z rejonu 2474-78 do 2488-91 i 2497-500. Ściśle rzecz biorąc, decyzja o kontynuacji trade’u do jego drugiego celu (2497-500) została potwierdzona w trakcie diagnozowania siły wcześniejszego ruchu, który dotarł do celu pierwszego (2488-91).

Maksimum wypadło na 2500, więc zagranie można powiedzieć, było trafione w punkt.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 21.11.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek znów zachowały się w zgodzie z naszą sugestią analityczną z przedednia diagnozowanej sesji, a mianowicie podeszły pod opór 2474-78. Był on wzmocniony istotnym zniesieniem Fibonacciego (38,2%) całych ostatnich spadków. Obecnie należy się liczyć z próbą pokonania strefy oporu 2490-500, a nawet z ruchem w stronę 2514-23.

Wczoraj tak pisaliśmy o bieżącej sytuacji naszych kontraktów: „Tworzyły przy tym formację intradayową podwójnego dna. Obecnie być może dojdzie do realizacji drugiej składowej tej diagnozy w postaci ruchu w stronę 2474-78, co wiązałoby się z wypełnieniem zasięgu wspomnianej formacji.” I faktycznie – w poniedziałek kurs interesującego nas tu instrumentu finansowego zaliczył maksimum na poziomie 2475.

blog fw20 21.11.17 w1

Pisząc na wstępie o możliwym –  w razie sforsowania zapory 2490-500 – podejściu pod 2514-23, mieliśmy na uwadze to, że na poziomie 2514 występuje zniesienie 61,8% całej fali spadkowej oraz że na poziomie 2423 znajduje się maksimum dużego czarnego korpusu dziennego z 9.listopada.

Ponadto uwzględniliśmy to, że w tym rejonie cenowym przebiega obecnie linia równoległa do linii szyi formacji głowy z ramionami na H4/ D1 (w którą wpisuje się duża struktura konsolidacyjna tworzona na tych interwałach), poprowadzona przez maksimum lewego ramienia..

W razie problemów Byków z kontynuacją wzrostów, co mniej prawdopodobne, trzeba by się liczyć z pewnie chwilowym powrotem kursu do strefy 2443-45/ 50

blog fw20 21.11.17 w2

W poniedziałek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play po szybkim przetestowaniu możliwości zagrania na S – w związku z bardzo słabym początkiem notowań na DAX – graliśmy na wzrosty z rejonu 2451-56 do 2470+74-78. Jak już wspominaliśmy, maksimum wypadło na 2475, a zagranie zostało zakończone sukcesem tak naprawdę w ciągu trzech kwadransów.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 20.11.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek kontynuowały odbicie od dołków i dotarły do rejonu ok. 2450 pkt, co diagnozowaliśmy w przeddzień. Tworzyły przy tym formację intradayową podwójnego dna. Obecnie być może dojdzie do realizacji drugiej składowej tej diagnozy w postaci ruchu w stronę 2474-78, co wiązałoby się z wypełnieniem zasięgu wspomnianej formacji.

blog fw20 20.11.17

Wracając najpierw do przewidywań analitycznych sprzed piątkowej sesji, zacytujmy: „Obecnie nie można wykluczyć [ … ] próby pokonania przez nasze Byki poziomu 2450 (linia szyi podwójnego szczytu na H4/ D1).”

blog fw20 20.11.17 w2

 

Wracając zaś do podniesionego na wstępie wątku podwójnego dna na intradayu, warto dodać, że minimalny jego zasięg to 2470. Trzeba też zauważyć, że pobliska bariera podażowa 2474-78 jest wzmocniona zniesieniem 38,2% całych ostatnich spadków (2476) oraz że stamtąd już blisko do kluczowej strefy oporu 2490-500.

Jeśli zaś chodzi o wpomianą tu także linię szyi (2450) formacji podwójnego szczytu  na H4/ D1, która została wybita w poprzedni poniedziałek, to zasięg tej dużej formacji wynosi 2324.  Powtórzmy w tym kontekście to, co istotne – tym razem za środowym artykułem:

„Trzeba jednak pamiętać, że ów podwójny szczyt jest umiejscowiony wewnątrz większej struktury konsolidacyjnej, która niewykluczone że będzie się nadal tworzyć. Tak by się stało, gdyby rynek odbił się teraz od strefy 2400-24/29 i próbował wrócić do szerokiego pasma cenowego między 2450-500. To nie zmienia jednak tego, że rozpoczęta większa korekta może sięgnąć finalnie najpierw 2324, a potem nawet minimów korekty majowo-lipcowej (2253). ”

I faktycznie, wydaje się, ze zarysowany tu scenariusz jest przez rynek realizowany. Mozna przy tym zadać sobie pytanie, czy nie będzie tak, iż dojdzie do konsolidacji między strefą wsparcia 2400-24/29, od której dwukrotnie się odbiły kontrakty, a zaporą 2490-500. Owa ewentualna konsolidacja mogłaby nawet być potraktowana jako tzw. baza do wybicia z podwójnego szczytu, a jednocześnie jako prawe ramię w ramach koncepcji większej struktury konsolidacyjnej o kształcie RGR- u, z podwójnym szczytem jako głową.

[Dodajmy jeszcze, że strefa 2400-24/29 jest wzmocniona zniesieniem 50%, na poziomie 2415, wzrostów zainicjowanych w czerwcu, i na razie Niedźwiedzie zatrzymały się w jego rejonie. Na pozostałe elementy tej strefy składają się szczyty z maja i sierpnia (poziom 2424) oraz dołek wrześniowy (2429).]

Inna sprawa, że gdyby Bykom udało się pokonać trwale 2490-500- co m.in. w kontekście sytuacji mocnej korekty spadkowej na DAX wydaje się przynajmniej na razie mniej prawdopodobne – to mogłyby kontynuować budowę formacji rozszerzającego się trojkąta lub tzw. megafonu.

W czwartek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play graliśmy najpierw na wzrosty z rejonu cenowego 2424-26 – a przynajmniej probowaliśmy grać, bo rynek w pewnym momencie przyśpieszył i nie było specjalnie czasu na cyzelowanie wejścia. Celem naszego zagrania była strefa 2443-45/50.

Ten ostatni poziom był osiągnięty jednak dopiero na sam koniec sesji, a my w międzyczasie – po zaliczeniu przez rynek 2443-45 – podejmowaliśmy probę szukania S, ale się z niej w wycofaliśmy, bo nie rokowała zbyt dobrze, natomiast ruch wzrostowy do końca sesji czekał na dokończenie.

Inna sprawa, że Byki na tym etapie nie wykreowały już graczom jakiejś specjalnej okazji inwestycyjnej, bo tworzyły tak naprawdę lekko zwyżkującą konsolidację, którą można było potraktować jako bazę do wybicia kursu w górę z podwójnego dna. Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 17.11.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek konsolidowały przez większą część sesji stosunkowo wąsko nad strefą wsparcia 2400-24/29. Nasze wczorajsze założenie, że „kluczowym rejonem cenowym” z punktu widzenia zasięgu odbicia będzie 2443-45/ 50, sprawdziło się, a Byki dokładnie w tym miejscu dwukrotnie rejterowały.

blog fw20 17.11.17 w1

Dwukrotnie też rynek schodził do strefy wczorajszych dolków: 2416-18, zaliczając na koniec sesji minimum na poziomie 2414. Była to jednocześnie próba realizacji flagi prospadkowej (ozn. kolor brązowy) na M15/ M30 o zasięgu 2409, leżącym w obrębie wsparcia intra 2406-10.

Tu warto dodać, iż tak się składa, że ta bariera popytowa intra (2406-10) wyznacza również równość korekt na interwale dziennym i jest dzięki temu częścią szerszej strefy wsparcia wskazanej na wstępie artykułu (2400-24/29). Owa strefa jest także wzmocniona zniesieniem 50% fali wzrostowej rozpoczętej w czerwcu (2415).

Ponadto na tę strefę – jak już Państwo doskonale wiedzą – składają się szczyty z maja i sierpnia (poziom 2424) oraz dołek wrześniowy (2429).

blog fw20 17.11.17 w2

Obecnie nie można wykluczyć – biorąc szczególnie pod uwagę dość konsekwentną ostatnimi dniami korelację naszych kontraktów z niemieckimi (na DAX30) – próby pokonania przez nasze Byki poziomu 2450 (linia szyi podwójnego szczytu na H4/ D1).  Być może na dłuższą metę dojdzie nawet do podejścia kursu pod opór 2474-78, wzmocniony zniesieniem 38,2% całych ostatnich spadków.

Chyba że wzrosty czwartkowe u naszych sąsiadów zza Odry zostaną jednak zniwelowane. Wtedy może być u nas o zarysowany wyżej scenariusz trudniej. Nie byłoby też łatwo o taki rozwój wydarzeń, gdybyśmy mimo wszystko zaczęli od realizacji flagi intra i zejścia kursu do 2406-10, albo niżej – do ok. 2400.

W czwartek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play było dość ciężko uzyskać większe profity na wąsko konsolidującym rynku. Niemniej jednak dwukrotnie jak najbardziej prawidłowo graliśmy (na samym otwarciu i po godz. 10.00) na wzrosty z celem głównym, precyzyjnie nb ustalonym, w rejonie 2442/3-45. W pierwszym przypadku wejście musiało być jednak błyskawiczne.

Na koniec sesji graliśmy zaś na spadki z okolic 2426-30 w stronę 2416-18. Tu kłopot jednak mógł być podwójny. Po pierwsze dla zachowania bezpieczeństwa  przynajmniej niektórzy gracze musieli otwierać pozycje dwukrotnie, a po drugie- przy realizacji celu – trzeba było dość szybko zamknąć przynajmniej część kontraktów. Doszło bowiem, pod nagłym wpływem DAX-a, do żwawego odbicia, tymczasem jeszcze chwilę wcześniej pojawiły się pewne szanse na zejście kursu niźej i wypełnienie zasięgu wybicia flagi intradayowej (2409).  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.