Kontrakty terminowe na WIG20 na okres poświąteczny i ponoworoczny, 28.12.2017 – 05.01.2018

Kontrakty terminowe na WIG20 zaraz po świętach próbowały kontynuować ruch wzrostowy i tym samym Mikołajowy rajd, a robiły to – przynajmniej na razie – w ramach trwającej od kilku dni konsolidacji. Potwierdziło to ostatnio postawioną przez nas tezę, że „ trudno będzie zastopować pewnie Świętego, skoro nie dokonała tego sytuacja polityczna (decyzja KE)”.

blog fw20 28.12.17 w1

 Dodawaliśmy przy tym, iż tym bardziej będzie to trudne, że świece dzienne i na interwale H4, bliskie ostatnich szczytów, raczej też przemawiają na rzecz Byków. Wydaje się, że minimalny plan popytu to utrzymywanie się kursu do końca roku w rejonie 2500 pkt lub realizacja minimalnego zasięgu prowzrostowej formacji ABCD na H4/ D1 w rejonie 2513-21.

blog fw20 28.12.17 w3

Można przyjąć, że gdyby zaistniał ten drugi przypadek, to najpierw dojdzie do realizacji zasięgu flagi na M30 (ozn. kolor brązowy, pierwszy z dzisiejszych wykresów), który sytuuje się obecnie w rejonie oporu intra 2511-14.

Plany popytu mogłyby ulec zniweczeniu bądź nastąpiłby odwrót kursu po ich uprzedniej realizacji, o ile doszłoby do trwałego zejścia kursu poniżej wsparcia w okolicy ostatnich dołków na poziomach: 2462, 63 i 66.

Blisko tej ostatniej wymienionej strefy wsparcia przebiega istotne jej wzmocnienie, konkretnie na poziomie 2460-61, wynikające z połowy wysokości dużego białego korpusu dziennego z 18. grudnia. Pisaliśmy nb o tym już wcześniej.

Gdyby podaż przełamała owo wsparcie, zanim dojdzie do próby pokonania przez popyt 2500, to ewentualnie wtedy można by mówić o próbie zainicjowania formacji harmonicznej 121 na D1 o zasięgu ok. 2330.

Zupełnie inaczej rzeczy by się miały, jeśli by doszło nie tylko do realizacji minimalnego zasięgu wspomnianej wyżej formacji ABCD (2513-21), ale również do próby podejścia pod okolice cenowe 2540 lub pod szczyty średnioterminowe na poziomie 2576.

Taką akcję Byków ułatwić by mogła po pierwsze realizacja chorągiewki na H1 (zasięg 2538), choć  w tym wypadku musielibyśmy przyjąć, że ostatnia kilkudniowa konsolidacja nie wpisuje się w schemat flagi, a – chorągiewki właśnie.

blog fw20 28.12.17 w4

Inna interpretacja wykresu, która mogłaby skłaniać do myślenia o kontynuacji wzrostów w stronę 2540 lub 2576, to taka, zgodnie z którą tworzy się obecnie ucho od formacji spodko-podobnej na H4/ H1.

blog fw20 28.12.17 w2

ŻYCZĘ WSZYSTKIM CZYTELNIKOM SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU ORAZ NADWYŻEK SZCZĘŚCIA 🙂 DZIĘKI NOWYM INWESTYCJOM!

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 22.12.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek konsolidowały się wewnątrz prowzrostowej flagi intradayowej, o której pisaliśmy w przeddzień. Na koniec sesji próbowały się z niej wybić górą – co prawda bez końcowego sukcesu, ale też bez pogrzebania szans na sukces w najbliższej przyszłości.

Biorąc pod uwagę próbę dźwignięcia rynku w ramach tradycyjnego rajdu Św. Mikołaja, nie można wykluczyć, że dojdzie jednak do skutecznego wybicia i do realizacji zasięgu tej flagi (ozn. kolor brązowy), który sytuuje się w rejonie cenowym 2504-07.

blog fw20 22.12.17 w1

Warto w tym miejscu zaważyć, że niewiele wyżej znajduje się strefa 2513-21, która może być uznana za minimalny cel dla większej formacji pro-Byczej, typu ABCD, utworzonej na interwałach H4/ D1.

blog fw20 22.12.17 w2

Nadal plany popytu mogłyby ulec zniweczeniu, o ile doszłoby do trwałego zejścia kursu poniżej wsparcia w okolicy ostatnich dołków na poziomach: 2462, 63 i 66, do których przylega równość korekt intradayowych (patrz: pierwszy dzisiejszy wykres).

Z kolei blisko tej ostatniej wymienionej strefy wsparcia przebiega istotne jej wzmocnienie, konkretnie na poziomie 2460-61, wynikające z połowy wysokości dużego białego korpusu dziennego z poniedziałku.

Na ostatnim z pokazanych dziś wykresów, dotyczącym interwału D1, widzimy też, co mogłoby się stać, gdyby podaż mocniej zaznaczyła swoją obecność w rejonie, w którym obecnie przebywa kurs. Wtedy można by mówić o próbie zainicjowania formacji harmonicznej 121 o zasięgu ok. 2330.

blog fw20 22.12.17 w3

 

Tak, jak jednak to było powiedziane na początku, trudno będzie zastopować pewnie Świętego, skoro nie dokonała tego środowa sytuacja polityczna (decyzja KE). Tym bardziej, że świece dzienne i na interwale H4, bliskie ostatnich szczytow, raczej też przemawiają na rzecz Byków.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM CZYTELNIKOM SPOKOJNYCH ŚWIĄT I ODPOCZYNKU OD GIEŁDOWYCH LICZB I EMOCJI !

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 21.12.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę najpierw odbiły się od wczorajszych dołków i urosły, potem zaś doszło do spadków oraz drobnego pogłębienia owych minimów. Wiązało się to  z ogłoszeniem decyzji KE ws. wszczęcia procedury dotyczącej zastosowania art. 7 wobec Polski.

Z punktu widzenia analizy technicznej możemy mówic obecnie o „walce” na interwale dziennym formacji prowzrostowej ABCD o zasięgu minimalnym w rejonie cenowym 2513-21 z formacją prospadkową 121 o zasięgu ok. 2330.

blog fw20 21.12.17 w2

Z kolei wkontekście interwału M30 możemy mówić głównie o formacjach prowzrostowych: klasycznej typu flaga (ozn. kolor brązowy) o zasięgu 2505 oraz harmonicznej typu 121 o podobnym zasięgu.

blog fw20 21.12.17 w1

Co ciekawe, dwa wspomniane powyżej interwały (dzienny i M30) niejako łączą się w oddziaływaniu, kiedy mówimy o tym, że po to aby prowzrostowa wymowa formacji na wykresie interwału M30 zmieniła się na prospadkową, musiałoby dojść do pokonania równości korekt intradayowych, co w praktyce oznaczałoby pokonanie przez Niedźwiedzie mini strefy 2460-63. Jej częścią składową jest zaś wsparcie 2460-61 wynikające z połowy wysokości dużego białego korpusu dziennego z poniedziałku.

Gdyby faktycznie doszło do zanegowania tej równości korekt, to moglibyśmy schodzić do wsparcia intra 2443-45, w pobliżu którego jest zlokalizowane zniesienie 38,2% ostatnich wzrostów.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 20.12.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek najpierw dotarły i weszły w strefę oporu 2490-500, co braliśmy pod uwagę w poprzedzającym sesję artykule. Później rynek, wycofując się, ostatecznie obronił wsparcie intra 2474-78.

blog fw20 20.12.17 w1

Pisząc o wtorkowych notowaniach, warto odnieść się w sposób systematyczny do zmian, jakie zaszły w czasie ich trwania w stosunku do sytuacji poniedziałkowej.

W jej kontekście pisaliśmy m.in., że: „Gdy się z kolei zerknie na interwał H4, to warto przyjrzeć się wybitemu w górę klinowi zniżkującemu (ozn. kolor różowy), którego minimalny zakres wybicia to strefa 2490-500.” Po wtorku należy uznać, że ten minimalny zakres został faktycznie zrealizowany. Zresztą wystarczy spojrzeć na sam wykres.

blog fw20 20.12.17 w2Następna kwestia poruszana w przeddzień omawianej tu sesji dotyczyła równości korekt. Dokładnie rzecz ujmując, zwracaliśmy wcześniej uwagę na to, że rynek dotarł w poniedziałek do oporu w miejscu równości korekt na interwale dziennym. Dodawaliśmy przy tym, że owa równość jest diagnozowana z punktu widzenia wykresu kontynuacyjnego.

blog fw20 20.12.17 w3

W rezultacie wtorkowej sesji można mówić o tym, że na interwale D1 w tym zakresie nie doszlo do zmian, tzn. że rynek nie zanegował tej równości.

Wspomnijmy jednak, ze patrząc na drugi z dzisiejszych wykresów (H4), widzimy iż można potraktować sytuację nieco odmiennie i uznać, że do chwilowego wybicia owej równosci doszło, następnie jednak rynek się wycofał. Trudno natomiast do końca rozstrzygnąć jednoznacznie, czy zapowiada to powazniejszą rejteradę Byków, czy też stanowi to jedynie naturalne cofnięcie o trochę pogłębionym zakresie ruchu.

W kontekście tego ostatniego interwału (H4) pisaliśmy też w poprzednim tekście o formacji prowzrostowej ABCD o minimalnym zasięgu ok. 2520. Tu należy dopowiedzieć, że po pierwsze – podchodząc ostrożnościowo do oceny zasięgu tej formacji i biorąc pod uwagę jedynie korpusy świec, a nie cienie – to wypada on nieco niżej, na poziomie 2513. Nie zmienia to jednak faktu, że przynajmniej we wtorek kurs nie doszedł w bezpośrednie pobliże tej ceny.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 19.12.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek po dłuższym ruchu bocznym nad kluczowym oporem w okolicy 2450 – związanym  z górną strefą ponad dwutygodniowej konsolidacji – udały się w końcu żwawo na północ. Tak więc, lepiej późno niż wcale – mogą powiedzieć zwolennicy rajdu Św. Mikołaja.

blog 19.12.17 w1

Od strony technicznej  – warto zwrócić także na to uwagę – rynek dotarł w poniedziałek do oporu w miejscu równości korekt na interwale dziennym. Należy przy tym dodać, że owa równość jest diagnozowana z punktu widzenia wykresu kontynuacyjnego.

blog fw20 19.12.17 w3

Gdy się z kolei zerknie na interwał H4, to warto przyjrzeć się wybitemu w górę klinowi zniżkującemu (ozn. kolor różowy), którego minimalny zakres wybicia to strefa 2490-500.

blog fw20 19.12.17 w2

Przypomnijmy też formację prowzrostową ABCD o minimalnym zasięgu ok. 2520. Co ciekawe, zachowanie ceny w rejonie punktu zwrotnego (D) formacji, polegające na wąskiej konsolidacji, wskazywało najpierw na możliwość zanegowania formacji ABCD, czyli kontynuacji spadków.

Ostatecznie jednak doszło do zwrotu kursu w punkcie D i stąd mowa o potencjalnym minimalnym zasięgu, ktory przyjmuje się w punkcie C formacji.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

 

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 18.12.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek najpierw konsolidowały stosunkowo wąsko i dopiero w godzinie Trzech Wiedźm, czyli w trakcie rozliczania starej serii kontraktów (symb. Z17), rynek doznał nieco większej zmienności. Wszystko odbyło się w obrębie zarysu ruchu bocznego tworzonego od ponad dwóch tygodni.

Patrząc na wykres intradayowy nowej serii naszych futures’ów (symb. H18), zauważymy że konsolidacja wpisuje się w schemat flagi prospadkowej, choć gdy się patrzy na interwał M15, to rzuca się w oczy coraz większe wydłużanie się kanału flagi w stosunku do standardowych sytuacji tego typu.

blog fw20 18.12.17 w1

Być może zbliżamy się do wybicia z tego kanału. Cały czas wybicie dołem wydaje się bardziej naturalne z punktu widzenia AT, natomiast wybicie górą byłoby traktowane jako pewna niespodzianka, choć kojarzone niewątpliwie z próbą zainicjowania, mimo wszystko, rajdu Św. Mikołaja.

Na razie w odniesieniu do ambicji Byków, ażeby skończyć rok ruchem na północ, można powiedzieć tyle, że realizują się one głównie poprzez nie dopuszczanie Niedźwiedzi do kontynuacji ich dzieła.

W piątek rynek w końcowej fazie sesji zszedł do mediany wspomnianej wyżej flagi w rejonie poziomu 2420, żeby się od niej odbić o ok. 10 pkt. Jeśli weźmiemy pod uwagę zasięg wynikający jedynie z szerokości (ok. 50 pkt) ponad dwutygodniowej konsolidacji, to minimalny ruch w dół powinien sięgnąć okolic 2340, a w górę – 2490-500.

Jeśli zaś spojrzymy na układ fal na wykresie dziennym, to podobnie jak w przypadku starej serii kontraktów, uznamy że równość korekt został zanegowana i że doszło do wybicia  z formacji RGR,  w której kształt wpisała się duża kilkumiesięczna konsolidacja. I wreszcie – tak samo jak w przypadku serii Z17 – po wybiciu linii szyi RGR-u mamy do czynienia z wąską konsolidacją.

blog fw20 18.12.17 w2

 

Tu jednak warto zauważyć, że co prawda jej wymowa jest zasadniczo Niedźwiedzia, ale od dwóch sesji kurs utrzymuje się nad linią szyi RGR-u, co poprawiło nieco sytuację Byków.

Na koniec zerknijmy przez pryzmat interwału H4 na wykres kontynuacyjny i dostrzeżmy tam klin zniżkujący (ozn. kolor różowy), którego uksztaltowanie mogłoby wpłynąć na skierowanie teraz kursu na południe. Pamiętajmy jednak, że na tym etapie wykres kontynuacyjny może nieco deformować sytuację – w takim sensie, że pewna przestrzeń do wzrostów w ramach obszaru klina jeszcze jest  (abstrahując na razie od kwestii jego wybicia).

blog fw20 18.12.17 w3

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 15.12.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek próbowały wybić opór intra 2426-33, stanowiący górne ograniczenie dwutygodniowej konsolidacji. Nie udało się, choć można uznać, że ruch boczny zmienił swój kształt we flagę prospadkową.

Na początku sesji wydawało się, że można mówić nawet o fałszywym wybiciu górą, gdyż wcześniej rynek zatrzymywał się bliżej dolnego ograniczenia oporu 2426-33, a tym razem naruszył górne ograniczenie. Późniejsza reakcja jednak bardziej wskazywała na modyfikację struktury konsolidacji niż na tzw. fałszywkę.

blog fw20 15.12.17 w1

Ściśle rzecz biorąc, można uznać że z perspektywy interwału M30 (wykres powyżej) mieliśmy do czynienia z przekształceniem prostokąta. Gdy zaś patrzymy na wykres H4 (poniżej), to lepiej mówić o trójkącie bądź chorągiewce, będącymi przedmiotem przekształcenia we flagę.

blog fw20 15.12.17 w2

W piątek rządzą Trzy Wiedźmy. Zobaczymy, czy rynek będzie kontynuować konsolidację, której rozpiętość cenowa sięga 50 pkt, czy też dojdzie do niespodzianek. Taki charakter miałaby niewątpliwie skuteczna próba wybijania konsolidacji górą. Inna sprawa, że to iż dotychczas nie doszło do wybicia dołem, może ciągle przedłużać nadzieje fanów Św. Mikołaja :).

W czwartek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play głównym zagraniem był trade na wzrost z okolicy 2408 do 2416-18 i 2426-33, realizowany w pierwszej części sesji.

Można powiedzieć, że diabeł tkwił w szczegółach. Z jednej strony bowiem zagranie to zapewniło wysoki procent pokrycia całego czwartkowego ruchu wzrostowego, ale z drugiej jeśli ktoś nie wchodził w momencie, gdy Byki – po początkowym “ślimaczeniu się” tuż pod 2406-10 – wystartowały gwaltownie w górę, to miał później kłopoty z optymalnym otwarciem pozycji.

Ponadto, w pewnym momencie rynek, gdy podszedl pod ok. 2421 pkt, zaczął być chwilowo pod presją cofającego się DAX-a i wydawało się, że nasz kontrakt może kontynuować środowy ruch boczny, w lekko wzrostowym kanale, a nie przedzierać się od razu do 2426-33, jak to się ostatecznie stało.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 14.12.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę pozostały w konsolidacji i w jej dotychczasowym zarysie. Przez zdecydowaną większość czasu trwania sesji rynek charakteryzował się wyjątkowo małą zmiennością (13 pkt).

blog fw20 14.12.17 w1

W związku z powyższym historia sesji nie tylko jest mało pasjonująca, ale również mało znacząca dla szerszego obrazu rynkowych zdarzeń. Może jedynie warto wydobyc mocniej fakt, iż środowy ruch boczny kształtował się w górnej strefie 50-punktowej konsolidacji, która rozpoczęła się dwa tygodnie temu.

Warto też wspomnieć, iż nie został przekroczony opór intra 2416-18, co może mieć związek ze wskazaną w poprzednim artykule strukturą trójkąta, w którą od dwóch tygodni wpisuje się kurs, gdy się patrzy na wykres przez przymat interwału H4.

blog fw20 14.12.17 w2

Tak o tym pisaliśmy wczoraj: „Można jeszcze zauważyć – kreśląc jak najpełniejszy obraz bieżącej sytuacji – że patrząc przez pryzmat interwału H4, widzi się konsolidację tworzącą w większym stopniu trójkąt niż prostokąt.”

Sytuacja na wykresie dziennym pozostała bez zmian. Nadal wybita wcześniej formacja RGR grozi realizacją swego zasięgu (ok. 2250), a formacja ABCD na interwale D1 o przeciwnym charakterze, tzn. prowzrostowym,  zachowuje się w taki sposób, że można oczekiwać jej zanegowania (wąska konsolidacja nad punktem zwrotnym formacji).

blog fw20 14.12.17 w3

 

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 13.12.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek kontynuowały konsolidację nad strefą wsparcia zbudowaną w okolicy 2370+. Początkowo doszło do ataku na dolną strefę konsolidacji, na koniec zaś rynek znalazł się bliżej oporu 2426-33, stanowiącego jej górne ograniczenie.

blog fw20 13.12.17 w1

Pod koniec ubiegłego tygodnia braliśmy taki dalszy rozwój sytuacji poważnie pod uwagę, pisząc, że „nie można wykluczyć, że ruch boczny jeszcze potrwa” i chodziło w tym wypadku o kolejne dni, a nie – godziny. Jeśli nie dojdzie do niespodzianek związanych „ambicjami” Św. Mikołaja lub Trzech Wiedźm, to na pewnym etapie powinna się pojawić realna szansa na wybicie z konsolidacji dołem.

To zaś oznaczałoby ruch najpierw w kierunku 2330, a potem pewnie 2250, gdzie wypada zasięg RGR-u na D1. We wczorajszym artykule zwracaliśmy uwagę na argumenty techniczne sugerujące wybicie dołem, pamietając jednocześnie o tym, że właśnie bliskość końca roku może powodować, iż ten pozornie tak naturalny ruch jest ciągle odwlekany.

Do przytoczonych już trzech argumentów (oto one poniżej) na rzecz przewagi Niedźwiedzi warto będzie na koniec dorzucić jeszcze jeden – czwarty, niby oczywisty, związany z porównywaniem głębokości korekt na H4/ D1.

blog fw20 13.12.17 w3

1. rynek wybił wcześniej formację RGR na D1, co prawda zbudowaną w ramach dużej konsolidacji, co nieco zmniejsza jej wartość prognostyczną, ale układ ma ładnie wybitą linię szyi (obecnie kształtuje się ona w rejonie 2406-7);

2. świece dzienne budowane wewnątrz małej konsolidacji wskazanej na wstępie (w większości tzw. świece wysokiej fali) są charakterystyczne dla takich obiektów AT, jak chorągiewka, które są formacjami kontynuacji ( w tym wypadku – kontynuacji spadków);

3. formacji ABCD o charakterze przeciwnym, prowzrostowym – oglądanej przez pryzmat zachowania kursu w rejonie jej punktu zwrotnego (D) formacji – grozi zanegowanie;

4. rynek przez dlugi czas bronił jesienią okolicy cenowej 2415-24/29 tak, aby nie doszło do naruszenia równości korekt, przy czym porównanie dotyczyło korekty bieżącej oraz majowo-lipcowej; w końcu doszło jednak do jej zanegowania.

Jeśli by w początkowej fazie sesji środowej miał miejsce zwiększony nacisk na opór 2426-33 – spowodowany wcześniejszym wybiciem z formacji spodko-podobnej na M15 (patrz pierwszy  z dzisiejszych wykresów) –  to trzeba się liczyć jeśli nie ze skutecznym wybiciem wspomnianej na wstępie dzisiejszego artykułu konsolidacji, to z chwilowym jej naruszeniem/ fałszywym wybiciem w stronę 2443-45/50. To scenariusz jednak ciągle mniej prawdopodobny niż powrót kursu na południe konsolidacji, bez wcześniejszego jej naruszania.

Można jeszcze zauważyć – kreśląc jak najpełniejszy obraz bieżącej sytuacji – że patrząc przez pryzmat interwału H4, widzi się konsolidację tworzącą w większym stopniu trójkąt niż prostokąt.

blog fw20 13.12.17 w2

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 12.12.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 kontynuowały kolejny dzień konsolidację nad strefą 2361-76, kierując się na koniec dnia w dolne jej rejony. Nadal kierunek południowy wybicia pozostaje naturalny, a próba pójścia kursu na północ i inicjowania czegoś na kształt rajdu Św. Mikołaja wydawałaby się pewną anomalią lub przynajmniej niespodzianką techniczną.

Wybicie może się wiązać z ruchem  minimum 50-punktowym, bo taka jest szerokość wskazywanego tu ruchu bocznego. Przypomnijmy też, że wpisuje się on obecnie w schemat prostokąta na interwałach intradayowych, który się tworzy nad minimami z początku grudnia.

blog fw20 12.12.17 w1

Dodatkowe argumenty na rzecz wybicia dołem biorą się z analizy wyższych interwałów:

1. rynek wybił wcześniej formację RGR na D1, co prawda zbudowaną w ramach dużej konsolidacji, co nieco zmniejsza jej wartość prognostyczną, ale układ ma ładnie wybitą linię szyi (obecnie kształtuje się ona w rejonie 2406-7);

blog fw20 12.12.17 w2

2. świece dzienne budowane wewnątrz małej konsolidacji wskazanej na wstępie (w większości tzw. świece wysokiej fali) są charakterystyczne dla takich obiektów AT, jak chorągiewka, które są formacjami kontynuacji ( w tym wypadku – kontynuacji spadków);

3. formacji ABCD o charakterze przeciwnym, prowzrostowym – oglądanej przez pryzmat zachowania kursu w rejonie jej punktu zwrotnego (D) formacji – grozi zanegowanie.

Zanegowanie formacji ABCD wiązałoby się z potencjalnym wybiciem około 50-punktowym w dół z małej konsolidacji oraz ewentualną realizacją dużej formacji RGR na D1, której zasięg przypomnijmy, wypada w rejonie 2250. Mogłoby też wiązać się z przyśpieszeniem zniżek.

Mówimy tu jednak o wybicu w oparciu o faktyczną zwiększoną presję podaży. Powstaje przy tym pytanie, jak obecna, zbliżająca się wielkimi krokami zmiana serii kontraktów (Trzy Wiedźmy w piątek) wpłynie na poruszane w dzisiejszym artykule kwestie.

W poniedziałek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play głównym zagraniem był trade na spadek z rejonu cenowego 2395-97 z celem w okolicy 2376/7+80-85, rozgrywany w popołudniowej fazie sesji. Zanim rynek zrealizował w pełni cel (minimum wypadło na 2381) kurs dotarł na odległość 2 pkt od naszego „targetu” i odbił się tuż przed nim. To spowolniło całe zagranie.

Ponadto warto dodać, że już wcześniej – w ramach planu zagrań na popołudnie, tworzonego jak zwykle około godziny 13.00 – zakladaliśmy możliwość osuwania się kursu z okolicy cenowej umiejscowionej tuż poniżej oporu 2406-10 do rejonu 2393-95/97. I tak faktycznie się rzeczy później miały.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!