Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 29.02.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek wyrysowały kolejną prowzrostową formację flagi i próbują się piąć wyżej. Nie udało się Bykom jednak wybić podobnej, acz większej formacji, na wykresie godzinowym. 

Mniejsza ze wspomnianych formacji ma zasięg w rejonie lokalnego oporu 1873-75. 

Zasięg większej z dwóch flag wynosi zaś 1913 pkt.

Tak więc, zbieżny jest on z zasięgiem (1910 pkt) dużej formacji odwróconej głowy z ramionami (oRGR) na H4, o której bardzo wiele w ostatnich tygodniach pisaliśmy. Na wykresie poniżej formacja oRGR zaznaczona jest kolorami żółtym i zielonym.

Niejako na kontrze do owej formacji stoi układ ABCD o charakterze prospadkowym, zaznaczony za pomocą czerwonych strzałek. Jego zasięg wypada w rejonie wsparcia 1726-31. Widać jednak, że formacji ABCD”przeszkadza” tworząca się u szczytu wykresu – zaznaczona na brązowo – flaga pro-Bycza. Ta sama, którą powiekszoną widzieliśmy na drugim z dzisiejszych wykresów.

Patrząc z szerszej perspektywy, wykresu dziennego, można dostrzec dość typowe cofnięcie się kursu do wybitego prostokąta o wysokości równej wcześniejszym największym korektom  w trendzie spadkowym, który trwa od maja ubiegłego roku. Po tym cofnięciu mamy obecnie do czynienia z próbą odbicia się od górnej krawędzi owego prostokąta i powrotu do wzrostów.

Bardzo ciekawe wnioski można wyciągnąć z jeszcze szerszego spojrzenia na wykres kontraktów terminowych na WIG20. Otóż na interwale miesięcznym buduje się flaga prowzrostowa, której zasięg na razie sytuuje się w sferze science fiction :). Wypada on bowiem w okolicach 3250. Gdyby jednak doszło do wybicia tej flagi dołem, to musimy liczyć się z atakiem na dołki z lutego 2009 (1237 pkt).

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Nowość DLA ZAPRACOWANYCH! – dostajesz zawiadomienia mailem o tym, co się dzieje na FW20 i nie tylko, potem realizujesz transakcje w Mentoring & Trading Room-ie albo we własnym zakresie (opcja MAIL & PLAY).

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 26.02.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek wyrysowały piękną prowzrostową flagę. Co ciekawe, ta formacja jest częścią większego układu falowego o takim samym charakterze.

Poniżej mniejsza z tych flag, która powstała w całości w czwartek, na interwale  M15, z zasięgiem w rejonie oporu 1851-54.

Następny wykres pokazuje z kolei większą z flag – na interwale godzinowym –  która ma zasięg 1914 pkt, czyli podobny do zasięgu (1910) odwróconej głowy z ramionami (oRGR) na H4, o której to formacji  wielokrotnie pisaliśmy.

Przedstawmy jeszcze ową formację oRGR. Tyle że w tym wypadku na tym samym rysunku – niejako na kontrze do oRGR-u – pokazujemy pro-Niedźwiedzią formację ABCD. Jej zasięg to okolice wsparcia 1726-31.

Na górze wykresu Byki będą widziały prowzrostową flagę, która na ostatnim obrazku jest zaznaczona linią niebieską przerywaną, zaś na wcześniejszym – pogrubioną brązową. To samo miejsce na wykresie H4 w mniemaniu Niedźwiedzi będzie ukazywalo podwójny test puntu D prospadkowej formacji ABCD.

Co nowego w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora? W czwartek po przełamaniu przez popyt oporu 1831-34 graliśmy w stronę 1851-54, zauważając jednak powiekszającą się z minuty na minutę słabość Byków w rejonie 1848. Tam wypadło maksimum sesyjne (wg kwotowania giełdowego – na 1849).

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Nowość DLA ZAPRACOWANYCH! – dostajesz zawiadomienia mailem o tym, co się dzieje na FW20 i nie tylko, potem realizujesz transakcje w Mentoring & Trading Room-ie albo we własnym zakresie (opcja MAIL & PLAY).

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 25.02.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę zachowały się zgodnie z naszą wczorajszą sugestią, ze jeśłi Niedźwiedzie mają zaatakować, to teraz jest na to dobry moment.  I faktycznie, zaczęliśmy od realizacji opisanej także wczoraj małej  flagi prospadkowej.

Potem była jeszcze wąska konsolidacja w kształcie prostokąta, którą można było też zinterpretować jako część składową kolejnej małej flagi o pro-Niedźwiedzim charakterze.

To, co ważne dla Byków, to to, iż zamknęłiśmy świecę dzienną powyżej 1818, gdyż na tym poziomie wypada połowa dużej białej świecy  z poprzedniej środy. Jednocześnie zejście  w ten rejon cenowy można potraktować jako naturalny powrót do wybitego wcześniej górą prostokąta na D1 równego poprzednim dużym korektom na tym interwale.

Należy założyć, że Byki teraz liczą na odbicie i powrót do wzrostów w ramach formacji odwróconej głowy z ramionami z zasięgiem 1910 pkt.

Niedźwiedzie pewnie są przeciwnego zdania. Ci spośród nich, którzy są zwolennikami klasycznej analizy technicznej bedą stawiać na podwójny szczyt na H1/ H4  z zasięgiem 1794. Ci z kolei, którzy ufają bardziej harmonicznemu podejściu do AT, będą mówić o formacji ABCD z zasięgiem w punkcie C, który leży w okolicach wsparcia 1726-31.

Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Nowość DLA ZAPRACOWANYCH! – dostajesz zawiadomienia mailem o tym, co się dzieje na FW20 i nie tylko, potem realizujesz transakcje w Mentoring & Trading Room-ie albo we własnym zakresie (opcja MAIL & PLAY).

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 24.02.2016

Kontrakty na WIG20 we wtorek konsolidowały się tworząc flagę prospadkową na interwale M15. Jeśli Niedźwiedzie mają zaatakować, to teraz jest najlepszy moment.

Otóż, wspomniana flaga ma zasięg 1830, ale mogłaby spowodować zejście  kursu jeszcze niżej.

 

Wiąże się to z możliwością uruchomienia formacji małego podwójnego szczytu na H1/H4 o zasięgu 1794.

To punkt widzenia klasycznej analizy technicznej. Patrząc przez pryzmat podejścia harmonicznego, moglibyśmy tu mówić o ewentualnym uruchomieniu prospadkowej formacji ABCD po podwójnym teście punktu D. Jej zasięg to – bagatela! – rejon wsparcia 1726-31.

Wydaje się jednak, że Byki mogą próbować bronić wtorkowych i piątkowych  dołków (1837) za pomocą zmodyfikowanej prowzrostowej formacji 121na wykresie godzinowym. Hipotezę, że może dojść do przekształcenia tej formacji postawiliśmy nb wczoraj i się ona sprawdziła.

Zasięg  formacji 121 jest podobny do zasięgu (1910) odwróconej głowy  z ramionami na H4, która jest widoczna na drugim z dzisiejszych wykresów i o której piszemy od dłuższego czasu.

Generalnie można powiedziec, ze jeśli dojdzie do pogłębienia spadków, to kluczową sprawą będzie to, czy świeca dzienna zamknie się powyżej 1818, czy nie. Tam bowiem wypada połowa dużego białego korpusu z poprzedniej środy ( pamiętna rekordowa sesja) i tam Byki mają swoją fortecę :).

Zwolennicy przewagi popytu, żeby zachować jeszcze lepszą kontrolę nad sytuacją powinni – jeśli nie doprowadzić do ponownych wzrostów – to przynajmniej próbować konsolidować się między poziomami 1837 i 1883.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Nowość DLA ZAPRACOWANYCH! – dostajesz zawiadomienia mailem o tym, co się dzieje na FW20 i nie tylko, potem realizujesz transakcje w Mentoring & Trading Room-ie albo we własnym zakresie (opcja MAIL & PLAY).

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 23.02.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek najpierw utworzyły nowy szczyt tuż pod oporem 1885-90, po czym spadły do rejonów cenowych, z których startowały. 

Sytuacja w szerszym kontekście też nie zmieniła się w sposób zasadniczy. Byki nadal liczą na realizację zasięgu formacji oRGR na H4, który wynosi 1910 pkt. Niedźwiedzie myślą z kolei ciepło:) o formacji ABCD z zasięgiem w okolicach lokalnego wsparcia 1726-31. Nadal liczą też na niezbyt przyjazny dla Byków układ świec wierzchołkowych na tym samym interwale.

Byki utraciły pewien atut w postaci formacji prowzrostowej 121 na H1, o której pisaliśmy wczoraj, gdyż po poniedziałkowej sesji wydaje się, że formacja ta może ulegać modyfikacji. W jej wyniku utworzyć się może nowy wariant 121- o ile kurs zejdzie w okolice poziomu 1846 i statąd się odbije w górę (patrz trzeci z pomarańczowych prostokątów na wykresie interwału H1 poniżej).

Kluczowym dla ewentualnego osiągnięcia przez Byki celu w postaci poziomu 1910 pkt jest przełaamanie oporu 1885-90 i dotarcie do kolejnego oporu 1900-06.

Zagrożeniem dla Byków byłoby zaś dopiero zamknięcie świecy dziennej poniżej  połowy dużego białego korpusu z ubiegłej środy, czyli ponżej 1818.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Nowość DLA ZAPRACOWANYCH! – dostajesz zawiadomienia mailem o tym, co się dzieje na FW20 i nie tylko, potem realizujesz transakcje w Mentoring & Trading Room-ie albo we własnym zakresie (opcja MAIL & PLAY).

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 22.02.2016

Kontrakty na WIG20 po rekordowej sesji środowej, nie dziwota, że „zaliczyły” w którymś momencie bardzo płaskie notowania. Zdarzyło się to w piątek. Czy teraz rynek wróci do wzrostów i czy ażeby to uczynić musi się jeszcze ciut cofnąć?

Istota obecnej walki między Bykami i Niedźwiedziami najlepiej jest widoczna na wykresie interwału H4, gdzie mamy do czynienia z jednej strony z prowzrostową formacją odwróconej głowy z ramionami (oRGR) z zasiegiem 1910 pkt, a z drugiej – prospadkową formacją harmoniczną ABCD z zasięgiem w rejonie wsparcia 1726-31.

Byki mogą być dodatkowo wspierane przez formację 121 na wykresie godzinowym, której zasięg jest taki sam (!), jak oRGR.

Zwolennicy przewagi podaży mogą z kolei liczyć na dość typowe cofnięcie do wybitego – w ramach negacji formacji 121 na interwale dziennym – prostokąta, co oznacza zejście kursu w okolice 1823-24. Taka możliwość jest prawdopodobna  także  z powodu mocno pro-podażowych świec wierzchołkowych na H4, które wydają się jeszcze mieć moc oddziaływania na wykres.

Gdyby dosżło do zejścia w dół w stronę 1820, to formacja 121 na H1, o której mowa była wcześniej, mogłaby przekształcić się w prowzrostową flagę. Ponadto warto pamietąć, że tak jak pisaliśmy w ubiegłym tygodniu: „Oznaką ewentualnych poważniejszych  kłopotów Byków byłoby dopiero zamknięcie świecy dziennej poniżej połowy [środowego] potężnego białego korpusu, czyli poniżej 1818. ”

W poniedziałek, 22.02 o godz. 20.00, w ramach Spotkań Ekspertów Giełdowych na portalu ProWebinar.pl autor bloga poprowadzi darmowe szkolenie on-line „Pewniaki w twoim tradingu, czyli jak samemu poprawić skuteczność popularnych formacji cenowych”. Zapraszam!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Nowość DLA ZAPRACOWANYCH! – dostajesz zawiadomienia mailem o tym, co się dzieje na FW20 i nie tylko, potem realizujesz transakcje w Mentoring & Trading Room-ie albo we własnym zakresie (opcja MAIL & PLAY).

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 19.02.2016

Kontrakty na WIG20 w czwartek najpierw dodały ponad 20 punktów do wczorajszych maksimów, a potem zaczęły się osuwać na głębokość wyznaczoną przez poprzednią małą korektę.

Zatrzymanie wzrostów, które miało miejsce tuż powyżej lokalnego oporu 1873-75 wiązało się zapewne z faktem, że w tym rejonie wystąpiła równość dwóch ostatnich ruchów na interwale H1/H4 opisanych przez nas poniżej jako ruchy na odcinkach AB i CD, w ramach prospadkowej formacji ABCD.

Zasięg tej formacji leży w punkcie C, czyli w okolicy wsparcia 1726-31, ale wydaje się, że Byki są w stanie – a przynajmniej będa w zdecydowany sposób próbować – zanegować tę formację. To zaś – o ile okaże się skuteczne – powinno doprowadzić do realizacji zasięgu odwróconej głowy z ramionami ma H4 (poziom 1910).

Oznaką ewentualnych poważniejszych  kłopotów Byków byłoby dopiero zamknięcie świecy dziennej poniżej połowy wczorajszego potężnego białego korpusu, czyli poniżej 1818. Jeśli zaś Byki mają ponownie skutecznie zaatakować, to muszą pokonać kolejne opory: 1851-54, 1860-64, 1873-75, 1885-90 i dotrzeć do 1900-06.

Co nowego w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora? W czwartek nasi czytelnicy próbowali otwierać długie pozycje po przełamaniu oporu 1851-54 i grać w stronę kolejnych barier: 1860-64 i 1873-75. Potem zidentyfikowaliśmy małą formację flagi  z zasięgiem 1881. I tam rynek skończył ruch w górę, choć nie wykluczaliśmy, że może starać się jeszcze testować 1885-90.

Pytanie, czy zanim dojdzie do ponownej próby przejęcia inicjatywy przez zwolenników popytu, nie zejdziemy jeszcze trochę niżej na wykresie. Na to mogłaby wskazywać bardzo nieprzyjemna dla Byków świeca wierzchołkowa na H4 (widać ją na wykresie powyżej).

W poniedziałek, 22.02 o godz. 20.00, w ramach Spotkań Ekspertów Giełdowych na portalu ProWebinar.pl autor bloga poprowadzi darmowe szkolenie on-line „Pewniaki w twoim tradingu, czyli jak samemu poprawić skuteczność popularnych formacji cenowych”. Zapraszam!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Nowość DLA ZAPRACOWANYCH! – dostajesz zawiadomienia mailem o tym, co się dzieje na FW20 i nie tylko, potem realizujesz transakcje w Mentoring & Trading Room-ie albo we własnym zakresie (opcja MAIL & PLAY).

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 18.02.2016

Kontrakty na WIG20 w środę wybiły się mocno w górę. Nareszcie! Oczekiwanie na zdecydowany ruch w jedną ze stron ostatnio wyraźnie narastało. 

Wielokrotnie opisywana przez nas – wręcz do znudzenia 🙂 – formacja odwróconej głowy z ramionami (oRGR), o zasięgu 1910 pkt, może teraz pokazać swoją moc (na wykresie poniżej).

Zanim to nastąpi  możliwy jest – choć nie absolutnie konieczny – powrót do okolic wsparcia 1823-24. Wiąże się to z tym, iż dziś – przy okazji mocnego wybicia kursu na północ – została zanegowana prospadkowa formacja 121 na wykresie dziennym.

Nie wchodząc nadmiernie w szczególy, warto w kontekście tej negacji wspomnieć, że minimalny ruch z niej wynikąjący powinien dotrzeć do rejonu ok. 1910 pkt. Tak więc ten aspekt sytuacji doskonale koreluje z zasięgiem formacji oRGR.

Jeśli chodzi o opory, które stoją na drodze Byków, to najważniejszym wydaje się 1860-64. Następne to: 1873-75, 1885-90, 1900-06.  Dzisiaj kurs zatrzymał się na 1851-54.

Jak poszło w środę naszym czytelnikom w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora? Wchodziliśmy w pozycje długie po przełamaniu oporu 1787-90. Celem podstawowym były opory 1809-11 i 1823-24. Nie wykluczaliśmy też podejścia pod 1831-34 i w okolice 1842-44,  gdzie była umiejscowiona połowa luki z 4 .stycznia, ale liczyliśmy się później z cofnięciem do 1823-24.

Na koniec należy dodać, że przy sprzyjającej dla Byków sytuacji można sobie wyobrazić, że rynek wykorzysta nadchodzące wzrosty – o ile ostatecznie do nich dojdzie – do ruchu powrotnego  w okolice poziomu 2000+, który w ostatnich latach pełnił ważną rolę kluczowej bariery popytowej.

W poniedziałek, 22.02 o godz. 20.00, w ramach Spotkań Ekspertów Giełdowych na portalu ProWebinar.pl autor bloga poprowadzi darmowe szkolenie on-line „Pewniaki w twoim tradingu, czyli jak samemu poprawić skuteczność popularnych formacji cenowych”. Zapraszam!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Nowość DLA ZAPRACOWANYCH! – dostajesz zawiadomienia mailem o tym, co się dzieje na FW20 i nie tylko, potem realizujesz transakcje w Mentoring & Trading Room-ie albo we własnym zakresie (opcja MAIL & PLAY).

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 17.02.2016

Kontrakty na WIG20 we wtorek po raz kolejny „przerabiały” walkę Byków z Niedźwiedziami wokół linii szyi dużej prowzrostowej formacji odwróconej głowy z ramionami, która to linia sytuuje się obecnie na poziomie 1779. Wynik finalny tej walki może zaważyć na dalszych losach rynku.

Cały czas bowiem zepchnięcie trwałe kursu poniżej tego poziomu oznaczałoby nie tylko zanegowanie owej wspomnianej na wstępie formacji oRGR (o zasięgu 1910), ale również realizację dużej flagi prospadkowej (ozn. linie brązowe) o zasięgu 1630.

Nowy element, który można wyłuskać patrząc na wykres, to tworzenie się czegoś na kształt małej „podflagi” (ozn. linie niebieskie przerywane), która może stanowić przygotowawczą formację do finalnego wybicia w dół.

Z kolei na rzecz Byków mogłaby świadczyć taka interpretacja wykresu na interwale M30,  w ramach której mamy tu do czynienia z wybiciem górą flagi prowzrostowej o zasiegu 1807, następnie powrotem do niej, a teraz próbą finalnej realizacji zasięgu.

 

To zaś mogłoby oznaczać podejście pod opory lokalne: 1809-11 i 1823-24. Dopiero tam miałaby miejsce decydująca rozgrywka między podażą a popytem.

Gdyby jednak rynek nie przełamał się przez okolice 1800, a zamiast tego zszedł poniżej lokalnego wsparcia 1764-65, moglibyśmy być świadkami ataku Niedźwiedzi na kolejne bariery popytowe: 1851-54, 1839-41, 1826-31.

Co nowego w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora? We wtorek najwięcej zarobili ci z naszych czytelników, którzy wybrali zagranie dość agresywne, polegające na otwarciu pozycji krótkiej po przebiciu przez rynek linii szyi formacji oRGR od góry, z celem w postaci bariery 1764-65.

W poniedziałek, 22.02 o godz. 20.00, w ramach Spotkań Ekspertów Giełdowych na portalu ProWebinar.pl autor bloga poprowadzi darmowe szkolenie on-line „Pewniaki w twoim tradingu, czyli jak samemu poprawić skuteczność popularnych formacji cenowych”. Zapraszam!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Nowość DLA ZAPRACOWANYCH! – dostajesz zawiadomienia mailem o tym, co się dzieje na FW20 i nie tylko, potem realizujesz transakcje w Mentoring & Trading Room-ie albo we własnym zakresie (opcja MAIL & PLAY).

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 16.02.2016

Kontrakty na WIG20 dały w poniedziałek – szczególnie na początku sesji – nadzieję Bykom na wędrówkę na północ, powyżej poziomu 1800 pkt. Później jednak – po części pewnie z powodu braku notowań w USA (Dzień Prezydenta) – dynamika wydarzeń rynkowych „siadła” i musimy jeszcze poczekać na poważniejsze rozstrzygnięcia.

Dzisiejszy ruch wzrostowy może być tak naprawdę potraktowany jako kolejna próba (nieudana) powrotu do wnętrza dużej flagi prospadkowej na H4 (ozn. linie brązowe), o sporym zasięgu – 1630. Obecnie dolne ograniczenie tego obiektu analizy technicznej przebiega na poziomie 1795 i stosunkowo szybko się podnosi.

Z kolei lekko opada – obecnie znajduje się na poziomie 1779 – linia szyi dużej formacji prowzrostowej odwróconej głowy z ramionami – oRGR (ozn. linie zielone i żółte) na tym samym interwale H4 (jej zasięg to 1910).

W drugiej fazie dzisiejszej sesji rynek wrócił do linii szyi formacji oRGR – po początkowym jej mocnym przebiciu od dołu. To juz nb trzecia taka sytuacja, a z pierwszą mieliśmy do czynienia 5.lutego.

To niespecjalnie świadczy o sile Byków, ale biorąc pod uwagę ostatnie silne spadki na Zachodzie trzeba zinterpretować tę sytuację bardziej na korzyść Byków.

Z drugiej strony dzisiejszy brak realizacji zasięgu (1807) flagi prowzrostowej na M30/ H1 prędzej byłby złym znakiem dla zwolenników przewagi popytu, gdyby nie z kolei wpływ świeta w USA na nasze – i nie tylko – notowania.

Na wykresie powyżej – należy dodać – doszło do zakwestionowania  równośći korekt (ozn. małe prostokąty pomarańczowe) i wyjścia dołem z niewielkiejj flagi utworzonej w rejonie szczytu. To lekko pro-Niedźwiedzie symptomy.

Podsumowując,  z jednej strony Byki liczą na wyłamanie wreszcie okolic poziomu 1800 i ruch w stronę 1809-11 i 1823-24 ( na dobry poczatek :)). Z drugiej Niedźwiedzie chcą zepchnąć kurs na trwałe poniżej linii szyi formacji odwróconej głowy z ramionami, czyli pod poziom 1779. To umożliwiłoby im – przynajmniej w ich założeniach – przebicie kolejnych wsparć: 1771-74, 1764-65, 1751-54 i 1739-41.

Za tydzień, w poniedziałek, 22.02 o godz. 20.00, w ramach Spotkań Ekspertów Giełdowych na portalu ProWebinar.pl autor bloga poprowadzi darmowe szkolenie on-line „Pewniaki w twoim tradingu, czyli jak samemu poprawić skuteczność popularnych formacji cenowych”. Zapraszam!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Nowość DLA ZAPRACOWANYCH! – dostajesz zawiadomienia mailem o tym, co się dzieje na FW20 i nie tylko, potem realizujesz transakcje w Mentoring & Trading Room-ie albo we własnym zakresie (opcja MAIL & PLAY).