Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 01.02.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek wykonały sugerowane przez nas wczoraj mocne odbicie, choć tuż przed optymalnym celem zawróciły na południe, pchane siłą podaży na Zachodzie. Z punktu widzenia Analizy Technicznej doszło do próby przekształcenia intradayowej formacji prowzrostowej ABCD w prospadkową typu 121.

Warto w tym miejscu dodać, że zasięg układu 121 wynosi co prawda 2042, ale dojście tam oznaczaloby zanegowanie silnej formacji ABCD z punktem zwrotnym (D) na poziomie 2050. To zaś mogłoby spowodować ruch w stronę 2027-31, jeśli nie niżej.

Przypomnijmy, że poziom 2050 jest dolnym ograniczeniem ważnego z punktu widzenia wyższych interwałów oporu 2050-100, który zatrzymał ostatnią ekspansję Byków. Ponadto poziom ten jest wzmocniony wsparciem wynikającym z faktu, iż tam przypada połowa potężnego białego korpusu dziennego z poprzedniej środy.

Zgoła inny scenariusz opiera się na założeniu, że dojdzie jednak – po uprzednim podwójnym teście strefy 2047-53 – do realizacji zasięgu minimalnego formacji ABCD (2082-86), co nie udało się Bykom we wtorek .

Gdy patrzy się na wykres dzienny, widać, że już kilka dni trwa korekta pod 2100 i może się tak zdarzyć, iż do ważnych rozstrzygnięć – co do możliwości kontynuacji ruchu wzrostowego w strone 2203-16 lub jej braku – dojdzie np. w najbliższy piątek, po danych z rynku pracu w USA.  Z drugiej strony, patrząc na ostatnie mocne cofnięcie na Zachodzie, nie można wykluczyć, że u nas też już teraz rynek zacznie zmierzać w kierunku 2027-31, a później być może – 2000 pkt.

We wtorek w Mentoring & Trading Room-ie w i w ramach programu Mail & Play próbowaliśmy grać na wzrost w stronę 2082-86, traktując jako sygnał wybicie z porannej wąskiej konsolidacji tuż nad 2047-53.

Niestety, nie wszystkim graczom było dane bezproblemowo wejść w trade , bo rynek uciekał w górę. Ci , którym się udało, mogli potem (kiedy kurs doszedł do poziomu 2076) skorzystać z naszej wskazówki z godz. 11.51: „Nie można wykluczyć, że ciężko będzie – ze względu na zachowanie DAX – naszym Bykom przekroczyć 2076, a cel wynikający z układu prowzrostowego ABCD to [przecież] 2082-86. Niedźwiedzie chcą przekształcić ten układ w 121.”

Ta wskazówka okazała się precyzyjna i wartościowa.   Możesz dołączyć na próbę!

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.UWAGA Głosowanie tylko do wtorku, do północy.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 31.01.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek kontynuowały  korektę w formie tzw. zigzaga (korekty prostej). Obecnie rynek, dalej korygując się pod oporem w okolicy 2100, może próbować wracać w kierunku tej ostatniej bariery. 

Wczoraj zwracaliśmy uwagę na możliwość zejścia w stronę kluczowej zapory, ok. 2050 pkt : „Biorąc pod uwagę czas, który rynek jeszcze może poświęcić na kontynuację korekty, nie można wykluczyć, że przekształci się ona  w korektę złożoną i wyznaczy następne swoje minimum w rejonie 2050 pkt.”

Biorąc pod uwagę fakt, iż w poniedziałek zeszliśmy do górnej „bandy” wsparcia 2047-53, oraz że poniedziałkowy spadek wpisał się w trzy sub-fale, nie można wykluczyć, że we wtorek, po małym odbiciu w górę, będziemy mieli ponowny ruch w stronę  ok. 2047-50 i dopiero stamtąd zostanie wyemanowane większe odreagowanie na północ.

Nie to jest zresztą najważniejsze, ale to, że podaży będzie ciężko zejść poniżej 2050, gdzie mamy dolne ograniczenie szerokiej strefy oporu 2050-80/100 oraz wsparcie na połowie wysokości środowego dużego białego korpusu dziennego – o tym aspekcie bieżącej sytuacji pisaliśmy już wcześniej. Na wykresie powyżej widać, że zasięg formacji ABCD, która jest szkieletem dla flagi prowzrostowej (ozn. kolor czarny) na M15, wypada w rejonie oporu intradayowego 2082-86.

Tam więc może znajdować się minimalny cel dla Byków na wtorek. Dodatkowa pomoc dla popytu może wypływać z faktu, iż we wtorek przypada koniec miesiąca.

Warto też, w nieco szerszym kontekście, powtórzyć za wczorajszym artykułem, że: ” jeśli obecna korekta rozwinie się, to porównując jej potencjalny czas trwania do poprzednich korekt (patrz pomarańczowe prostokąty na kolejnym wykresie, tym razem dziennym), można zakladać, że jej ewentualna forma złożona może potrwać od 7 do 11 sesji.”

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 30.01.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek korygowały się pod poziomem 2100, broniąc się przed dalszymi zniżkami w rejonie wsparcia intradayowego 2066-73. Obecnie główny dylemat zdaje się polegać na tym, czy rynek spróbuje z tego wsparcia lub ze zbliżonego, 2047-53, ruszyć ponownie w górę i zaatakować 2100+, czy też czeka nas głębsza korekta – w stronę ok. 2030 lub ok. 2000 pkt.

W czwartek pisaliśmy: „To może oznaczać próbę ataku w piątek na strefę wsparciową 2066-73, wzmocnioną poziomem 2076. Gdyby ona ‚pękła’, otworzyłaby się droga dla Niedzwiedzi do ataku na ważną barierę popytową 2047-53.” Do ataku na pierwszą z tych stref  faktycznie w piątek doszło. Strefa ta – przynajmniej na razie – się obroniła, a Byki wyprowadziły stamtąd kontrę, która próbowała rozprawić się – bez powodzenia – z oporem 2082-86.

Obecnie rynek zdaje się wpisywać  w schemat flagi prowzrostowej (ozn. kolor czarny) na M15 z zasięgiem 2113. Aktualny układ fal sugeruje, że z punktu widzenia typologii korekt wg Elliotta, mamy do czynienia z zakończeniem korekty nieregularnej albo z budową drugiej fali (b) w ramach korekty prostej.

Biorąc pod uwagę czas, który rynek jeszcze może poświęcić na kontynuację korekty, nie można wykluczyć, ze przekształci się ona  w korektę złożoną i wyznaczy następne swoje minimum w rejonie 2050 pkt.

Przypomnijmy w tym miejscu, skąd m.in. bierze się  istotność wsparcia w rejonie 2050: „podaży będzie ciężko zejść poniżej 2050, gdzie mamy dolne ograniczenie szerokiej strefy oporu 2050-80/100 oraz wsparcie na połowie wysokości środowego dużego białego korpusu dziennego”.

Warto dodać, że jeśli obecna korekta rozwinie się, to porównując jej potencjalny czas trwania do poprzednich korekt (patrz pomarańczowe prostokąty na kolejnym wykresie, tym razem dziennym), można zakladać, że jej ewentualna forma złożona może potrwać od 7 do 11 sesji.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj. Głosowanie tylko do wtorku.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 27.01.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek konsolidowały się blisko poziomu 2100 pkt, który jest obecnie zaporą dla Byków. Barierą dla podaży jest z kolei chwilowo okolica 2050 pkt. Między tymi poziomami i o ich przełamanie będzie się w najbliższym czasie toczyła walka na rynku.

Wczoraj pisaliśmy: „Obecnie należy się liczyć z tym, że z jednej strony popyt będzie miał kłopot z wyraźnym pokonaniem okolic 2100, gdzie mamy opór wzmocniony zniesieniem 50% spadków od maja 2015 (wybory prezydenckie) oraz zależnością 127,2% między dwiema głównymi falami odbiciowymi na interwale tygodniowym. ”

I faktycznie, w czwartek atak na 2100 nastąpił, ale był on nad wyraz krótkotrwały i zakończył się tylko kilupunktowym naruszeniem tego poziomu.

W szczegółach rzecz opisując, należy stwierdzić, iż doszło do utworzenia trójkąta, który został wybity pod koniec sesji, a potencjalny minimalny zasięg wybicia został zrealizowany. Potem rynek zawrócił i zaatakował intradayowe wsparcie 2082-86, a na zamknięciu jej przełamał.

 

To może oznaczać próbę ataku w piątek na strefę wsparciową 2066-73,wzmocnioną poziomem 2076. Gdyby ona „pękła”, otworzyłaby się droga dla Niedzwiedzi do ataku na ważną barierę popytową 2047-53.

Tak ją wczoraj opisywaliśmy z punktu widzenia interwalu dziennego: „Z drugiej strony podaży będzie ciężko zejść poniżej 2050, gdzie mamy dolne ograniczenie szerokiej strefy oporu 2050-80/100 oraz wsparcie na połowie wysokości środowego dużego białego korpusu dziennego.”

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj. Głosowanie tylko do wtorku.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 26.01.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę wybiły się mocno górą z ponad dwutygodniowej konsolidacji i wzrosły imponująco do intradayowego oporu 2082-86. We wtorek wieczorem pisaliśmy, że wytworzona właśnie sytuacja rynkowa „może oznaczać nawet nadchodzącą próbę wybicia górą w kierunku strefy 2050-80/100”. I nie musielismy długo na to czekać.

Zwracaliśmy też uwagę, że: „Na wykresach wyższych interwałów, H4 i D1, można zidentyfikować większą flagę (ozn. kolor czarny) o charakterze prowzrostowym, z zasięgiem 2070+.” W środę nastąpiła dość precyzyjna realizacja tego zasięgu.

Obecnie należy się liczyć z tym, że z jednej strony popyt będzie miał kłopot z wyraźnym pokonaniem okolic 2100, gdzie mamy opór wzmocniony zniesieniem 50% spadków od maja 2015 (wybory prezydenckie) oraz zależnością 127,2% między dwiema głównymi falami odbiciowymi na interwale tygodniowym. W tym miejscu wypada również zasięg wybicia z położonego w dolnej części wykresu W1, trójkąta (ozn. kolor fioletowy).

 

Z drugiej strony podaży będzie ciężko zejść poniżej 2050, gdzie mamy dolne ograniczenie szerokiej strefy oporu 2050-80/100 oraz wsparcie na połowie wysokości środowego dużego białego korpusu dziennego.

Trading w środę dla tych graczy, którzy liczyli na paropunktowe cofnięcie po otwarciu, do wybitej flagi i nie weszli we wzrosty w trakcie tworzenia się świecy trendowej, przebijającej opór 2027-31, było gonieniem rynku. Póżniej jednak proponowaliśmy tym graczom wejście w longi w okolicy 2040. Zakładaliśmy bowiem w Mentoring & Trading Room-ie dość precyzyjnie, że:

„Po zejściu do 2039-40 atak na 2047-53, gdyby się udał, to następnym celem mogloby być 2066-73 (na poziomie 2075-76 mamy zasięg flagi widzianej przez pryzmat H4/ D1).” Napisaliśmy o tym w ramach Mail & Play o godz.11.11, natomiast rynek znalazł się o owe 36 pkt wyżej przed godz.15.00.  Możesz dołączyć na próbę!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 25.01.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek weszły na koniec dnia z powrotem do wybitej wczoraj dołem wielodniowej konsolidacji. To może oznaczać jej poszerzenie do obszaru między 1987-93 a 2044-50 lub nawet nadchodzącą próbę wybicia górą w kierunku strefy 2050-80/100. Przede wszystkim jednak Byki zneutralizowały wymowę poprzedniej sesji, kóry wydawała się wskazywać na stosunkowo rychłą możłiwość pogłębienia korekty do ok. 1920 pkt.

Wejście w poprzednią bazową, wąską konsolidację, między 2009-10 a 2027-31 odbyło się z pomocą formacji odwróconej głowy z ramionami (RGR), tworzącej się całą wtorkową sesję. Jej zasięg to okolica oporu 2027-31.

W tym samym miejscu występuje zasięg formacji ABCD na M15. Z kolei formacja ABCD stanowi szkielet dla flagi, o której mowa już była w ostatnich dniach klikakrotnie, o zaktualizowanym zasięgu w rejonie oporu 2047-53.

Na wykresach wyższych interwałów, H4 i D1,  można zidentyfikować większą flagę (ozn. kolor czarny) o charakterze prowzrostowym, z zasięgiem 2070+.

Warto jeszcze wspomnieć o wykresie godzinowym, na którym widać, że kurs próbuje się mimo wszystko utrzymać w lekko spadkowym kanale, bazującym na wcześniejszej, wybitej na południe, formacji diamentu.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 24.01.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek, schodząc poniżej 2000 pkt na zamknięciu, wydaje się, że zaczęły pogłębianie korekty. Celem może być w nieco dłuższym, kilkudniowym, planie czasowym rejon 1920 pkt.

Przypomnijmy, że wczoraj zwracaliśmy uwagę na to, iż: „Na wykresie widać też, iż dużo – jeśli chodzi o kierunek ewentualnego dłuższego ruchu kierunkowego – może zależeć od tego, czy wybijemy się w najbliższym czasie zdecydowanie poniżej 2009-10, czy powyżej 2027-31.”

I faktycznie, atak o poranku w poniedziałek – na samym otwarciu – na wsparcie 2009-10, powiązany z jego natychmiastowym przełamaniem luką spadkową,  był zwiastunem nieco głębszej zniżki korekcyjnej. Co prawda, doszło potem do naturalnego cofnięcia od dołu do 2009-10, ale finalnie rynek zatrzymał się na wsparciu 1987-83.

Patrząc z perspektywy interwału godzinowego, można dostrzec, że wspominana kilkakrotnie w poprzednich dniach formacja diamentu wybiła się ostatecznie dołem, a zarysowany przez nią kanał spadkowy może być teraz torem, po którym będzie poruszał się kurs.

Na wykresie dziennym można z kolei uznać, że swoje odwzierciedlenie znalazła wczorajsza uwaga, że: „Im dlużej będzie trwał ów ruch boczny, tym większa szansa na zejście kontraktów poniżej 2000 pkt.”

Jeśli chodzi o trading w poniedziałek, to początkowo próbowaliśmy w Mentoring & Trading Room-ie  szukać L  z okolic 2001-04 przynajmniej do 2009-10, ale wzrosty ślimaczyły się niemiłosiernie. Potem zaś,  przy próbie zagrywania na spadki z okolic 2004-06 do 1987-93 problemem było jedoczesne otwarcie w USA, które nie sprzyjało w miarę spokojnemu poszukiwaniu shorta, szczególnie biorąc pod uwagę początkowe takty, bardzo Bycze, amerykańskiej sesji.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 23.01.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek nadal konsolidowały się pod szczytami, między 2000+ a 2030+. W czasie ostatnich dziewięciu sesji tylko raz doszło do chwilowego wyjścia poza ten obszar, w rejon 2044-50.

Można sobie ciągle wyobrazić obecnie zarówno ruch w obszar oporu 2050-80/100, jak i w kierunku 1920 pkt, gdzie występuje równość korekt na wykresie dziennym oraz zniesienie 38,2% ostatnich wzrostów. Im dlużej będzie trwał ów ruch boczny, tym większa szansa na zejście kontraktów poniżej 2000pkt.

Jeśli spojrzymy na wykresy intradayowe, to w przypadku interwałów M15/30 rzuca się w oczy, że Byki liczą tu na flagę prowzrostową o zasięgu ok. 2060 pkt. Na wykresie widać też, iż dużo – jeśli chodzi o kierunek ewentualnego dłuższego ruchu kierunkowego – może zależeć od tego, czy wybijemy się w najbliższym czasie zdecydowanie poniżej 2009-10, czy powyżej 2027-31.

Dla odmiany, gdy przeanalizujemy interwał godzinowy, to można tu zidentyfikować formację diamentu. Na nią mogą w większym stopniu – niż na wspomnianą wyżej koncepcję flagi – liczyć Niedżwiedzie. Taka formacja ma bowiem to do siebie, że może zarówno wybić się górą, jak i dołem.

Jeśli chodzi o trading w piątek, w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach Mail & Play, to tylko wyraźnie agresywniej grający nasi czytelnicy mogli zyskać kilkanaście punktów.

Na początku sesji doszło do mocniejszego ruchu na północ, co wykorzystaliśmy próbujac longa między 2021-23 a 2027-31. Potem – kiedy rynek zdecydowanie zszedł na południe – próbowaliśmy dołożyć kilka punktów, grając shorta z poziomu 2016-17 do 2009-10.

W obydwu przypadkach kurs zachował się zgodnie z założeniami. Możesz dołączyć na próbę!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 20.01.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek ósmy dzień z rzędu wąsko konsolidowały pod szczytami, w strefie między 2000+ a 2030 +. Apetyt na mocniejszy ruch kierunkowy – w stronę 1920 lub do wnętrza strefy 2050-80/100 –  zaczyna wzrastać i nie można wykluczyć, że wkrótce zostanie zaspokojony. blog fw20 20.01.17 w3

Nasze kontrakty zaczęły czwartkową sesję od ataku na okolice 2000 pkt. Po obronie tej strefy i kilkugodzinnej konsolidacji w jej pobliżu doszło do próby poderwania się wyżej na fali konferencji Mario Draghiego. Skończyło się jednak powrotem w rejony cenowe odwiedzone o poranku.

Wracając z kolei do kwestii wąskiej konsolidacji pod szczytami, to warto wspomnieć, że nasze spojrzenie zaprezentowane wczoraj, dotyczące formacji diamentu, nie uległo zasadniczej zmianie. Skłonni jesteśmy nadal twierdzić, że: „Na wykresie godzinowym można mówić o ruchu bocznym między ok. 2000 a 2044-50, kształtującym formację przypominającą diament (ozn. kolor fioletowy).” blog fw20 20.01.17 w1

Patrząc na tę samą sprawę z nieco innej perspektywy, można zauważyć, że pod szczytami tworzy się prostokątna konsolidacja (ozn. kolor brązowy), która w pewnym momencie nieskutecznie się wybiła górą, a obecnie wpisuje się w schemat prostokątnego trójkąta (ozn. kolor fioletowy) o nachyleniu prospadkowym. Dzięki niemu mogłoby dojść do opuszczenia przez kurs konsolidacji dołem. blog fw20 20.01.17 w2

Nota bene na DAX sytuacja jest nieco podobna i nie można wykluczyć pewnego wpływu tego indeksu na naszą. Warto więc śledzic przebieg rynkowych zmagań u naszych zachodnich sąsiadów.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 19.01.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę konsolidowały się cały dzień, wpisując się w trójkąt, aby na sam koniec sesji wybić się z niego dołem. Jednak Byki zdołały się przy tym utrzymać w większych konsolidacjach obejmujących tenże trójkąt.

Na wykresie godzinowym można mówić o ruchu bocznym między ok. 2000 a 2044-50, kształtującym formację przypominającą diament (ozn. kolor fioletowy). W obrębie tej formacji budowana jest z kolei flaga prowzrostowa (ozn. kolor brązowy) o zasięgu w rejonie oporu intradayowego 2038-42. blog fw20 19.01.17 w2 I wreszcie wewnątrz tejże flagi można zidentyfikować ów trójkąt, od którego dziś zaczęliśmy opis sytuacji (ozn. kolor czerwony), wybity dołem na końcu środowej sesji. A oto te dwa ostatnie obiekty AT widziane z perspektywy M15. blog fw20 19.01.17 w1

Jednocześnie warto zauważyć, że kurs w ostatniej fazie środowych zmagań na rynku wyszedł z obszaru klina zwyżkującego na D1. Zobaczymy, czy to wyjście przerodzi się w kontynuację ruchu bocznego, czy też będzie preludium do pogłębienia korekty w stronę 1920 pkt. blog fw20 19.01.17 w3Przypomnijmy, że na tym ostatnim poziomie mamy równość korekt w ramach ruchu wzrostowego na interwale dziennym oraz zniesienie 38,2% tego ruchu.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.