Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 31.03.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek przełamały chwilowo kluczowe obecnie wsparcie w okolicy 2180 pkt, ale na koniec sesji wrócily ponad tę barierę. Z punktu widzenia wykresu dziennego nadal są szanse na ruch w stronę 2300-50 bez pogłębienia korekty w stronę 2100-30.

Przypomnijmy, że owe szanse na ponowne podejście pod 2300-50 wiążą się z koncepcją tzw. korekty pędzącej, natomiast zejście kursu najpierw w stronę 2100-30 (ozn. większy pomarańczowy prostokąt u góry wykresu D1, patrz poniżej) – i tym samym pogłębienie obecnej korekty – łączy się z konceptem wystąpienia już teraz nadrzędnej struktury korekcyjnej.

Warto przy okazji zwrócić uwgę, ze jeśli faktycznie dojdzie  do utworzenia korekty pędzącej (nazewnictwo nb wzięte z teorii fal Elliotta), to może na jej bazie powstać prowzrostowa formacja harmoniczna 121 o zasięgu minimalnym w rejonie 2325 pkt (ozn. dwa duże pomarańczowe prostokąty i brązowe linie ukośne, patrz kolejny wykres).

Jeśli chodzi o wykres intra, M30, to widać, że Byki, ażeby wrócić do gry muszą zanegować mniejszą,  w tym wypadku prospadkową formację 121 (ozn. dwa pomarańczowe prostokąty z brązowymi liniami ukośnymi na trzecim z dzisiejszych wykresów). To w praktyce oznacza konieczność pokonania oporu 2190-95.

Ponowne przejęcie przez popyt pełniejszej kontroli nad rynkiem wiązałoby się jednak dopiero z przełamaniem oporów 2229-33 i 2247-53, tym bardziej, że ta ostatnia bariera jest wzmocniona oporem wynikającym z połowy wysokości dużego czarnego korpusu na H1 i H4 z ubiegłego wtorku (patrz drugi z dzisiejszych wykresów).

Wejdź na fanpage Mentora, jeśli chcesz przekierowywać się z poziomu Facebooka na artykuły z bloga (oczywiście, lajki mile widziane :)).

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!   Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 30.03.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę – po początkowym mocnym Byczym otwarciu i ataku na opór w okolicy 2230 pkt – w drugiej fazie sesji zdecydowanie zniżkowały.

Zatrzymanie nastąpiło na wsparciu 2190-95, czyli niedaleko od dołków na poziomie 2180 pkt, od których ostateczne odbicie daje szanse Bykom na wzrost w stronę 2300-50, a których przebicie może doprowadzic do zejścia kursu w kierunku 2100-30.

Z punktu widzenia wykresu dziennego nadal podstawowy dylemat dotyczy ostatecznego kształtu i charakteru – a co za tym idzie – głębokości obecnej korekty.

 

O ile Byki utrzymają się na 2180+, to może utworzyć się finalnie tzw. korekta pędząca, która będzie poprzedzała atak Byków na 2300-50. Jeśli zaś dojdzie do przełamania 2180+ w dół, jest szansa na nadrzędną korektę o głębokości sięgającej pasma cenowego 2100-30.

Patrząc przez pryzmat interwału intradayowego, M30, możemy zauważyć, że wykres w swoich dolnych rejonach przybiera formę odwróconej głowy z ramionami i można go też wpisać w kształt elipsy.

To daje nadzieję Bykom. Jeśli jednak te struktury zostałyby zanegowane, to wystąpi niebezpieczeństwo przebicia dołków i wsparcia 2177-82/83.

Środa nie była w Mentoring & Trading Room-ie łatwym dniem do tradingu. Najpierw graliśmy bardzo precyzyjnie na wzrost z poziomu 2222-24 do 2229-33. Tam ścinaliśmy część zysku, zakładając, że jest szansa na mocniejsze zwyżki

Jednocześnie jednak zabezpieczaliśmy się przed stratami, broniąc się wąsko, parę punktów pod poziomem 2222. I faktycznie, gdy doszło ostatecznie do pokonania tego poziomu, spadki nabrały rumieńców.

Później, po przełamaniu wsparcia 2210-14 próbowaliśmy grać na spadek z celem 2195-96, choć trudno było wejść w trade, bo rynek wtedy przyśpieszył i szybko znalazł się w wyznaczonym przez nas miejscu. Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 29.03.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek, po otwarciu z luką wzrostową, później stosunkowo wąsko konsolidowały się. Kurs na początku sesji nie powiększył na tyle odbicia od obronionego w przeddzień wsparcia w rejonie 2180+, żeby wzmocnić znacząco założenie, iż wkrótce może czekać nas powrót do zwyżek w stronę 2300-50.

Nadal jednak zasadna pozostaje teza: ” [ … ] o ile popyt faktycznie utrzyma się nad 2180, to może dojść do utworzenia tzw. korekty pędzącej. W takim przypadku trzeba by się liczyć w następnym kroku z atakiem na 2300-50. Gdyby zaś Byki jednak nie dały rady utrzymać się nad 2180, mogłoby dojść do zejścia kursu w stronę 2100-30.”

We wtorek konsolidacja miała miejsce między górnym ograniczeniem wsparcia 2190-95 a dolnym ograniczeniem oporu 2210-14. Nadal przy tym wydaje się, że ” kluczowe dla ewentualnego ponownego przejęcia inicjatywy przez Byki byłoby pokonanie najpierw oporu 2229-33, a potem skuteczne uporanie się z podażą w okolicy 2250. Tam opór 2247-53 jest wzmocniony zniesieniem 61,8% ostatnich spadków oraz połową wysokości ogromneego czarnego korpusu na H1 i H4 z poprzedniego wtorku.”

Gdyby przyjąć, że rynek rozpoczął we wtorek wspinanie się w kierunku 2300-50 i zainicjował nowy impuls wzrostowy, po zakończeniu korekty pędzącej na D1, to warto dodać, że nie można wykluczyć, iż pierwsza fala zwyżek może zostać mocniej skorygowana (np. do poziomu ok. 2190) i dopiero stamtąd mogłoby dojść do ponownego ruchu na północ.

To jednak tylko jakaś robocza hipoteza. Najważniejsze dla Byków jest utrzymywanie się nad 2177-82/83, a dla Niedźwiedzi kluczowe – dla ewentualnej kontynuacji spadków stronę 2100-30 – byłoby przełamanie pierwszej wspomnianej tu bariery popytowej.

We wtorek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach Mail & Play, można powiedzieć, wykorzystaliśmy okazję na skasowanie niezbyt wielkiego, ale stosunkowo szybkiego zysku na samym początku dnia. Potem ta typowo konsolidacyjna, „płaska” sesja w zasadzie równie dobrej okazji już nie stworzyła.

O godz. 8.46 pisaliśmy: „Rozważmy agresywną L ok. 2200, SL 2186, TP 2210-14″, a za godzinę, o 9.45, mogliśmy sprawozdać: ” Cel (2210-14) osiągnięty”.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 28.03.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek broniły wsparcia w rejonie 2180+, dokładnie tak, jak to przewidywaliśmy w przeddzień. Nadal pozostaje głównym dylematem to, czy Byki, po obronie 2180+, zaatakują wkrótce 2300-50 i dopiero później kurs mocniej się skoryguje, czy też korekta spadkowa się pogłębi do 2100-30.

Sformułowana wcześniej diagnoza: „Byki będą pewnie nadal za wszelką cenę nie chciały dopuścić, żeby ta korekta przekroczyła strefę 2180+”, wydaje się nad wyraz trafną, skrótową rekapitualacją zachowania kontraktów  w poniedziałek. W niedzielę pisaliśmy też w kontekście ewentualnych dalszych spadków intradayowych (w stronę 2180) , że: „Nie znaczy to oczywiście, że Niedźwiedzie nie są w stanie spróbować dokończyć dzieła, tym bardziej że wąska konsolidacja w drugiej fazie piątkowej sesji raczej miała charakter prospadkowy. ”

I faktycznie, na otwarciu poniedziałkowej sesji doszlo prawie do realizacji flagi (ozn. kolor brązowy na wykresie poniżej) na M15, która tworzyła się w czwartek i w piątek.

Po  tymczasowym odbiciu kurs ostatecznie wypełnił jej zasięg i zszedł do kluczowego wsparcia intradayowego 2177-82/ 83. Wsparcie zostało obronione.

Ażeby wyjaśnić bliżej kwestię dwóch opcji dalszego rozwoju wydarzeń rynkowych, naszkicowaną na wstępie, warto nawiązać do wcześniejszej oceny sytuacji:

” [ … ] o ile popyt faktycznie utrzyma się nad 2180, to może dojść do utworzenia tzw. korekty pędzącej. W takim przypadku trzeba by się liczyć w następnym kroku z atakiem na 2300-50. Gdyby zaś Byki jednak nie dały rady utrzymać się nad 2180, mogłoby dojść do zejścia kursu w stronę 2100-30.”

 

Wydaje się przy tym, że kluczowe dla ewentualnego ponownego przejęcia inicjatywy przez Byki byłoby pokonanie najpierw oporu 2229-33, a potem skuteczne uporanie się z podażą w okolicy 2250. Tam opór 2247-53 jest wzmocniony zniesieniem 61,8% ostatnich spadków oraz połową wysokości ogromneego czarnego korpusu na H1 i H4 z poprzedniego wtorku.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!   Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 27.03.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek dalej konsolidowały się w dolnych rejonach trwającej od około tygodnia korekty spadkowej. Byki będą pewnie nadal za wszelką cenę nie chciały dopuścić, żeby ta korekta przekroczyła strefę 2180+.

Na wykresie dziennym powyżej widać, że o ile popyt faktycznie utrzyma się nad 2180, to może dojść do utworzenia tzw. korekty pędzącej. W takim przypadku trzeba by się liczyć w następnym kroku z atakiem na 2300-50. Gdyby zaś Byki jednak nie dały rady utrzymać się nad 2180, mogłoby dojść do zejścia kursu w stronę 2100-30.

Jeśli chodzi o perspektywę intradyową, to można powiedzieć, że po pierwsze nadal w piątek tworzyła się konsolidacja w ramach flagi (ozn. kolor brązowy, na kolejnym wykresie) prospadkowej (obecnie jej zasięg to ok. 2183 pkt), o której pisaliśmy w czwartek.

Zobaczmy jeszcze tę sytuację z bliska. Otóż widać, że na początku piątkowej sesji doszło do utworzenia formacji prospadkowej ABCD z punktem D w rejonie oporu 2229-33, wzmocnionego zniesieniem 38,2% ostatnich spadków oraz równością korekt na tych spadkach. Zasięg tej formacji to 2200-02.

Nie udalo się jednak Niedźwiedziom zrealizować tego zasięgu, gdyż Byki wykorzystały wsparcie 2210-14 i równość mniejszych korekt (ozn. dwa mniejsze pomarańczowe prostokąty na trzecim  z dzisiejszych wykresów), próbujac zainicjować na jej bazie małą formację 121 (o zasięgu 2241).

Nie znaczy to oczywiście, że Niedźwiedzie nie są w stanie spróbować dokończyć dzieła, tym bardziej że wąska konsolidacja w drugiej fazie piątkowej sesji raczej miała charakter prospadkowy. Gdyby jednak Byki próbowały zrealizowac wapomniana małą formację 121, to mogłoby dojść do ponownego przejęcia przez nie inicjatywy.

W Mentoring & Trading Roomie i w ramach Mail & Play w piątek graliśmy na spadki, po potwierdzeniu świecowym układu ABCD, o którym była mowa wcześniej. Szukaliśmy o godz. 10.19 pozycji krótkiej o parametrach: wejście ok. 2226-29, SL 2237, TP 1 = 2210-14, TP 2= 2200-02.

Zwracaliśmy przy tym uwagę, że „nie można wykluczyć, że jeszcze raz Byki zaatakują 2229-33”. I tak faktycznie było, zanim finalnie doszło do spadków. Ostatecznie ścinaliśmy zysk dwukrotnie: najpierw  w momencie, gdy kurs dotarł do 2210-14 i na koniec sesji, gdy nie doszło do dalszego ataku podaży, na który trochę liczyliśmy pod koniec tygodnia.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 24.03.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek broniły dalej strefy 2190-2200. Na notowania rynków miała spory wpływ polityka w USA (głosowanie w kongresie USA ws. cięć kosztów opieki zdrowotnej, mających otworzyć drogę do obniżek podatków dla firm; ostatecznie głosowanie zostało przełożone).

Jeśli chodzi o kwestie związane bezpośrednio z Analizą Techniczną, to nadal główny dylemat wydaje się polegać na tym, czy dojdzie do pogłębienia obecnej korekty w kierunku 2100, czy też sprawa większych spadków zostanie odłożona. Na czas, kiedy rynek ponownie się podniesie, zaatakuje strefe 2300-50 i wejdzie w jej obszar.

Tak o tym pisaliśmy wczoraj: „Trzeba jednak zwrócić uwagę, że alternatywą – choć mniej prawdopodobną – dla spadku już teraz w rejon  2100-30 może być tzw. korekta pędząca na D1. W myśl takiej koncepcji Byki po dłuższej walce blisko dołków odbiłyby się w końcu w górę od szerokiej strefy 2180-2200 i weszły w obszar 2300-50, a dopiero stamtąd zostałaby rozpoczęta większa, ponad 160-punktowa korekta.”

Można pokusić się o tezę, że polityka w USA, od której zaczęliśmy, może wpływać na prawdopodobieństwo nakreślonych tu dwóch scenariuszy.

Jeśli zaś chodzi o scenariusze intradayowe, to na pierwszym z dzisiejszych wykresów widzimy flagę (ozn. kolor brązowy) o zasięgu w rejonie wsparcia 2177-82. Warto dodać, że spadek w rejon 2180 pkt nie byłby przesłanką wystarczającą do zejścia kursu niżej, w stronę 2100-30. Dopiero przełamanie okolicy 2180 mogłoby do tego doprowadzić.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!   Zobacz opinie uczestników.   

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 23.03.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę pogłębiły korektę spadkową do strefy 2190-95 + 2200, co może finalnie zaowocować zejściem kursu nawet na do 2100-30, ale nie można wykluczyć zażartej walki o 2180+, jako ostatniej reduty Byków przed mocnieszym spadkiem.

Nawet jednak sukces Byków w obronie tego miejsca spowodowałby pewnie tylko chwilowe odłożenie sprawy większej korekty.

Na wykresie intradayowym powyżej widać, że kluczowe dla wzmocnienia pozycji Byków, gdyby w ogóle na tym etapie było im to dane, okazałoby się wybicie oporu 2229-33, wzmocnionego zniesieniem 38,2% ostatnich spadków oraz równoscią korekt na tych spadkach.

Jeśli zaś spojrzeć na wyższe interwały i na potężne czarne korpusy z wtorku, to trudno sobie wyobrazić, że korekta zakończy się na poziomach osiągniętych w środę lub nieco niższych, ok. 2180. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że alternatywą – choć mniej prawdopodobną – dla spadku już teraz w rejon  2100-30 może być tzw. korekta pędząca na D1.

W myśl takiej koncepcji Byki po dłuższej walce blisko dołków odbiłyby się w końcu w górę od szerokiej strefy 2180-2200 i weszły w obszar 2300-50, a dopiero stamtąd zostałaby rozpoczęta większa, ponad 160-punktowa korekta.

W środę zaczęliśmy trading w Mentoring Room-ie od próby otwarcia S ok. 2225 z celem 2210-14. Mówiliśmy przy tym, że rynek może jednak nie podejść tak wysoko i zacząć spadki w rejonie 2221-22. Ostatecznie zniżki rozpoczęły się z poziomu 2223.

Kolejne zagranie zostało opisane w ramach programu Mail & Play o godz. 9.16, po przełamaniu przez kurs wsparcia 2210-14: „Rozważmy S ok. 2210, TP ok. 2200, ewentualnie TP2 = 2190-95, SL 2218.” To było zagranie dla cierpliwych i jednak podejmujących po odbiciu kursu od okolic 2200 nieco większe ryzko.

Zakładaliśmy bowiem, że kurs po zaliczeniu pierwszego celu (ok. 2200) – zanim zejdzie niżej, do 2190-95 – może mocniej się odbić, ponownie w stronę pokonanej wcześniej bariery 2210-14.

Ostatecznie odbicie doszło właśnie do tej strefy i się zatrzymało na poziomie 2210, a potem – niestety, dopiero po ok 2. godzinach – cierpliwi mogli zaliczyć zysk na górnej bandzie drugiego celu  w postaci wsparcia 2190-95.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Zobacz opinie uczestników.   
 

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 22.03.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek – zgodnie z naszą poniedziałkową sugestią – pogłębiły korektę do ok. 2230. Wcześniej, też „w nawiązaniu” do naszych analiz  z przeddzień, doszło do podejścia w pobliże strefy 2300-50.

Tak to widzieliśmy w poprzednim artykule, sprzed wtorkowej sesji: „Wydaje się, że korekta ma szanse pogłębienia się w kierunku 2230 pkt, choć z drugiej strony nie można wykluczyć mocnych prób Byków jak najszybszego powrotu w pobliże 2300-50.” Uwzględniwszy skrótowość tej oceny, można powiedzieć, że nic dodać, nic ująć.

Spójrzmy zresztą na wykres intradayowy, na którym widać poranne próby podejścia pod ostatnie szczyty, a potem popołudniowy „zjazd”. Wydaje się, że kluczowe może być teraz zachowanie rynku w okolicy 2210-14 i 2229-33.

 

Jeśli Niedźwiedzie niesione wtorkowym rozpędem zaatakują wsparcie 2210-14, to bedą musiały się zmierzyć w tym rejonie de facto z barierą popytową wzmocnioną zniesieniem 61,8%  (poziom 2215) ostatnich wzrostów na wykresie intra, równością korekt oraz zależnością 161,8% (poziom 2219) między dwiema głównymi falami spadkowymi obecnej korekty.

Wydaje się, że jeśli rynek szybko nie odbije się od strefy 2210-30, to możemy schodzić w stronę 2160, a nawet chwilowo nieco niżej, w obszar między 2100 a 2150. To wynika z porównania korekt na interwale dziennym.

Wtorek był dobrym dniem na inwestycje w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play.  Tego dnia nie tylko graliśmy krótką pozycję z poziomu 2274 do 2247-53, oznajmiając przy tym o godz. 16.08, że ” obydwa cele [naszego zagrania: 2259-61 i 2247-53] zaliczone;  nie można wykluczyć, ze spróbują iść w stronę 2229-33, jeśli zdążą”.

Oprócz tego zagrania nasi traderzy – szczególnie ci, którzy nadmiernie nie cyzelują wejść przy szybkich rynkach – mogli skorzystać z sugestii co do dwóch trade’ów na wzrosty: bardzo agresywnego z godziny 14.31 (z poziomu ok. 2280 do 2288-91) oraz porannego, z godz. 8.48, zgodnie z którym próbowaliśmy wchodzić zaraz po przebiciu oporu 2269-74 na otwarciu (z celem pierwszym 2279-83 i drugim, ewentualnym: 2292-94).

O godz. 09.18 czujnie doprecyzowywaliśmy sytuację rynkową, wspominając, że: „piątkowa popołudniowa konsolidacja miala swoje maksima w rejonie 2288-91 i że Byki mogą mieć jednak problem z pokonaniem tej strefy. ” I tak faktycznie było.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Zobacz opinie uczestników.   

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 21.03.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek korygowały się, schodząc do rejonu luki wzrostowej z czwartku. Wydaje się, że korekta ma szanse pogłębienia się w kierunku 2230 pkt, choć z drugiej strony nie można wykluczyć mocnych prób Byków jak najszybszego powrotu w pobliże 2300-50.

Wydaje się, że świece wierzchołkowe na interwale H4 i po części na D1 sugerują możliwość pogłębienia korekty.

Taki wniosek można też wyprowadzać ze struktury falowo-świecowej korekty, która zaczęła się w ostatnich minutach sesji piątkowej. Warto też zauważyć, że w poniedziałek rynek zanegował o parę punktów równość korekt na ostatnich wzrostach.(ozn. pomarańczowe prostokąty).

Zasięg pogłębienia mógłby dotykać wsparcia 2229-33, gdzie wypada także dolne ograniczenie luki wzrostowej z czwartku (na nowej serii kontraktów). Tam również jest zlokalizowane zniesienie 50% ostatniego ruchu wzrostowego na wykresach intra.

W poniedziałek rynek zatrzymał się, korygując się spadkowo, na wsparciu 2247-53, wzmocnionym górnym ograniczeniem wspomnianej wyżej luki oraz zniesieniem 38,2% ostatnich intradayowych zwyżek.

W Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play graliśmy w poniedziałek agresywną (bo jakby nie było jest to jednak ciągle rynek Byka) krótką pozycję, o następujących parametrach, zasugerowanaych o godz. 10.00: ” [wejście] ok. 2268-71, SL 2281, TP1 = 2259-61, ewentualnie TP2 = 2247-53″.

Rynek faktycznie prawie co do „centymetra” zrealizował naszą koncepcję, ale pewien problem tkwił w tym, że po zaliczeniu pierwszego, głównego celu (2259-61) trzeba było – jak zwykle  w sytuacji, gdy drugi cel jest mniej pewny – zamknąć sporą część pozycji. Pozostałą częścią można było zaś zagrać w stronę celu drugiego.

W tym konkretnym przypadku rynek „straszył”, że spróbuje zakończyć korektę wcześniej, wybraniając się przed dalszymi zniżkami za pomocą mozolnej budowy formacji spodka. Finalnie jednak spadki przyśpieszyły i można było zebrać zysk również na drugim celu.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Zobacz opinie uczestników.   

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 20.03.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek, przed godziną Trzech Wiedźm, dokończyły wypełnianie minimalnego zasięgu flagi na interwale H4 i dziennym, o której ostatnio często pisaliśmy. Jednocześnie zbliżyły się na krok do szerokiej strefy 2300-50, która jest obecnie kluczowym oporem z punktu widzenia wykresu tygodniowego i miesięcznego.

Przypomnę: „Skąd bierze się istotność strefy 2300-50? Widać to dobrze na wykresie miesięcznym. W tym rejonie m.in. występuje równość korekt na ruchu spadkowym zainicjowanym wiosną 2011 roku oraz górne ograniczenie flagi prowzrostowej na tym samym interwale.”

Na kolejnym wykresie (H4) pokazujemy jeszcze raz flagę, o której była mowa na wstępie (ozn. kolor brązowy, podobnie jak w przypadku jej większej „koleżanki” na pierwszym dzisiejszym wykresie – miesięcznym). Dokończyła ona realizację swojego podstawowego zasięgu w piątek, co nb sugerowaliśmy w przeddzień.

Dodawaliśmy przy tym: „Ze względu na występowanie silnego trendu można się spodziewać ponadto wypełnienia większego o 18 pkt, również dopuszczalnego, zasięgu.” Ta hipoteza pozostaje aktualna.

Patrząc na wykres typowo intradayowy, M30 (poniżej), można z kolei zalożyć, że kurs jeśli wejdzie w obszar 2300-50, to zostanie poddany korekcie. Pytanie, czy będzie to tylko korekta lokalna, co mogłoby oznaczać zejście w stronę ok. 2230 lub 2260, czy większa.

Obecnie, gdy sie patrzy na dynamikę zwyżek w ostatnich miesiącach, wydaje się, że rynek mógłby spróbować się przedzierać w stronę 2500 pkt bez zbytniego pogłębienia korekty.

O jakim pogłębieniu zaś można by mówić, gdyby w rejonie 2300-50 doszło jednak do takowego? Nie można wykluczyć wtedy zejścia nawet ok. 2160 pkt, podobnego w rozmiarach do korekty po pierwszym ruchu wzrostowym (z dwóch głównych ostatnich) na wykresie D1/ W1, który nastąpił po Brexicie.

Tak więc, dwa podstawowe scenariusze na chwilę obecną to, jak się wydaje:

1. kontynuacja ruchu wzrostowego w kierunku 2500, po uprzednim niezbyt głębokim wycofaniu się ze strefy 2300-50 w stronę np. 2230 (najpierw trzeba by zobaczyć, jak głęboko strefę 2300-50 kontrakty spenetrują, żeby być bardziej dokładnym w tej kwestii);

2. Wycofanie się głębsze już teraz, ze strefy 2300-50 w kierunku nawet ok. 2160 i dopiero potem próba pójścia wyżej, w stronę 2500 i 2600+.

W piątek w Mentoring & Trading Room-ie  i w ramach programu Mail & Play byliśmy bardzo ostrożni, jeśli chodzi o day-trading. Nie chodziło przy tym o nadmierne obawy związane ze specyfiką handlu przed godziną Trzech Wiedźm, ale o nieco obniżoną precyzję analiz, gdy zaczyna się diagnozować sytuację na nowej serii kontraktów.

Niemniej jednak, sugerowaliśmy o godz. 09.02, że „można szukać wejścia na L (pamietając o wzmożonym ryzyku) ok. 2278-79 (według kwotowania giełdowego na nowej serii), z obroną 2271 i celem ok. 2288-93.”

Rynek faktycznie „wykonał zadanie”, bo nie zszedł niżej niż do 2274, a potem – zanim nastąpiła najbardziej ryzykowna faza piątkowej sesji, czyli jej ostatnia godzina – podszedł do poziomu 2289, by w końcu po półtoragodzinnej konsolidacji dotrzeć do 2292.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Zobacz opinie uczestników.