Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 11.12.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek kontynuowały konsolidację nad strefą 2361-76, co sugerowaliśmy w przeddzień sesji. Nadal bardziej naturalnym kierunkiem wybicia jest południe, choć trzeba zwrócić uwagę, że na koniec tygodnia Byki obroniły poranną piątkową lukę oraz pamiętać o ewentualnych niespodziankach ze strony Św. Mikołaja :).

W czwartek napisaliśmy, że „nie można wykluczyć, że ruch boczny jeszcze potrwa minimum dzień lub dwa”. W piątek ta hipoteza się potwierdziła, mimo że można było liczyć na próby wybicia w związku z ważnymi danymi z amerykańskiego rynku pracy.

Patrząc na wymiar intradayowy, warto zwrócić uwagę na to, że wcześniej co prawda kurs próbował się wpisać czy to w schemat flagi prospadkowej, czy też trójkąta prostokątnego o nachyleniu pro-Niedźwiedzim, ale obecnie to konsolidacja w formie prostokąta wydaje się być najadekwatniejszym odzwierciedleniem tego, co widać na wykresie. Jej szerokość to około 50 pkt i taki przynamniej ruch mógłby wystąpić w następstwie wybicia.

blog fw20 11.12.17 w1

Spoglądając z kolei przez pryzmat wyższych interwałów, należałoby z jednej strony zauważyć, że co prawda formacja prospadkowa RGR na D1 o zasięgu ok. 2250 nie jest w tym wypadku tak wiarygodna, bo w schemat głowy z ramionami wpisuje się tu konsolidacja. Z drugiej jednak strony formacja prowzrostowa ABCD z punktem zwrotnym D w rejonie 2361-76 przestaje stopniowo sprzyjać Bykom, bo wąska konsolidacja  nad punktem D, trwająca od ponad tygodnia, sugeruje możliwość zanegowania formacji ABCD.

blog fw20 11.12.17 w3

W piątek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play głównym zagraniem był trade na spadek z rejonu cenowego 2416-18 z celem w okolicy 2393-95, realizowany w drugiej części sesji. Niewątpliwym  utrudnieniem było to, że  rynek dotarł na odległośc 2 pkt od naszego celu i odbił się tuż przed nim. Trzeba to było jednak brać pod uwagę choćby ze względu na to, że rzecz się działa w samej końcówce sesji.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 08.12.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek dalej budowały konsolidację, o której pisaliśmy w przeddzień, choć w pewnym momencie próbowały się wybić z niej dołem. Ten kierunek jest w obecnej sytuacji technicznej zdecydowanie bardziej naturalny, przy czym jednak nie można wykluczyć, że ruch boczny jeszcze potrwa minimum dzień lub dwa.

Na to przynajmniej wygląda, gdy się rozpatruje możliwość wypełnienia do końca formacji chorągiewki prospadkowej na H4 o zasięgu – bagatela! –  ok. 2317. Gdyby została ona faktycznie dokończona i uruchomiona, to jej ewentualna realizacja mogłaby stać się wstępem do wypełnienia zasięgu RGR na D1 (ok. 2250).

blog fw20 08.12.17 w2

Patrząc przez pryzmat intradayu, można uznać że kształt konsolidacji na M30 przypomina małą formację RGR (niekiedy jest ona budowana w ramach korekty). Daje się przy tym obecnie wpisać także, w przybliżeniu, w schemat trójkąta prostokątnego o nachyleniu prospadkowym (ozn. kolor fioletowy, patrz: wykres poniżej).

blog fw20 08.12.17 w1

Inna możliwość interpretacji to taka, zgodnie z którą pro-Niedźwiedzia flaga intradayowa (ozn. kolor czarny) została w czwartek wybita dołem, a na koniec sesji doszło do cofnięcia kursu do jej dolnego ograniczenia. Zasięg minimalny tej formacji to 2346.

W czwartek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play graliśmy najpierw na wzrost z rejonu 2395-98 z celem pierwszym: 2406-10 i drugim: 2414+16-18. Zagranie było satysfakcjonujące, choć do ideału zabraklo tego, żeby rynek zagłębił się w obszar drugiego celu, a nie jedynie zbliżył doń na odległość jednego punktu. Następne dwa trade’y okazały się shortami i dotyczyły ruchu z okolicy 2400-01 do strefy 2376/7 +80-85.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 07.12.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 rozpoczęły dzień luką spadkową, a potem konsolidowały się w bezpiecznej odległości od ostatnich dołków. Ten ruch boczny nad strefą 2361-76 przybiera postać dużej flagi bądź chorągiewki prospadkowej na interwałach H4/ D1.

Z punktu widzenia intradayu można uznać, że najpierw w poniedziałek powstał na odbiciu od dołków klin zwyżkujący, potem we wtorek przekształcił się on we flagę mniejszą o zasięgu 2362,  a w końcu w środę doszło do kolejnej modyfikacji: w większą flagę, o zasięgu 2346. Gdyby natomiast ostatecznie miało nastąpić utworzenie chorągiewki, to jej maszt mógłby być jeszcze dłuższy.

blog fw20 07.12.17 w1

Bez zmian wygląda sytuacja na D1, gdzie można mówić nadal o formacji RGR, w która wpisała się duża konsolidacja, oraz o układzie prowzrostowym ABCD z punktem zwrotnym D w strefie 2361-74. Zasięg RGR-u to ok. 2250, a zasięg formacji ABCD to ok. 2513, natomiast w strefie 2361-76 „wypada równość ostatnich dwóch głównych ruchów spadkowych na D1 (poziom 2361) i zniesienie 61,8% (poziom 2376) wzrostów rozpoczętych w czerwcu”.

blog fw20 07.12.17 w2

W środę Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play głównym zagraniem był trade na spadek z rejonu cenowego 2400-01 z celem minimalnym w okolicy 2380-85, realizowany w drugiej części sesji. Minimum dzienne wypadło na 2384, ale niewątpliwym  utrudnieniem było to, że zanim rynek tam dotarł odbił się tuż przed naszym celem jeszcze w stronę oporu intra 2393-95 i dopiero potem zaliczył w pełni wyznaczony przez nas prawidłowo „target”.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 06.12.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek nie mogły się zdecydować, czy chcą wrócić do spadków, czy próbować rozpocząć w przeddzień Mikołajek wiadomy rajd. Technicznie przewagę mają Niedźwiedzie, ale Byki opierają się presji, co gdyby nie końcówka roku, mogłoby bardziej zaskakiwać.

Rynek we wtorek kilkakrotnie podchodził dość wysoko i precyzyjnie pod zniesienie 38,2% (poziom 2428) całych ostatnich spadków. Na koniec zaś nastąpił powrót w pobliże wsparcia intra 2406-10 i niedawnego dołka na 2414. Trochę to przypominało końcówkę poniedziałkowej sesji.

blog fw20 06.12.17 w1

W przeddzień wtorkowych notowań pisaliśmy, że nadal można zakładać, że „jedyną szansą uratowania skóry przez Byki byłoby przedarcie się popytu na dłużej nad strefę 2415-24″. Wydawało się nam jednak przy tym, że „generalnie na taki rozwój wydarzeń są ciągle mniejsze szanse niż na kontynuację realizacji zasięgu RGR-u (ok. 2250).” Tymczasem po sesji wtorkowej szanse się może nie wyrównały, ale różnica w ich wycenie zmalała.

Warto też zauważyć, że walka między siłami rynkowymi przeniosła się do strefy powyżej 2400, podczas gdy jeszcze dzień wcześniej mogliśmy zgodnie  z ówczesną rzeczywistością giełdową napisać, iż:

„Na razie jednak walka powinna się toczyć w strefie 2361-76, gdzie Byki próbują bronić się, budując zgoła inną strukturę, w postaci tzw układu ABCD o prowzrostowym charakterze. Tam bowiem wypada równość ostatnich dwóch głównych ruchów spadkowych na D1 (poziom 2361) i zniesienie 61,8% (poziom 2376) wzrostów rozpoczętych w czerwcu.”

blog fw20 06.12.17 w2

Sensownym zabiegiem analitycznym może być także podkreślenie jeszcze jednej opinii, która ma swoje źródło w nieodległej przeszłości. Stanowiła ona, że to na czym mogą opierać swoje nadzieje Byki, to po pierwsze ewentualne zaskakujące rozpoczęcie – mimo przewagi Niedźwiedzi – rajdu Św. Mikołaja  (technicznie w oparciu o wspomnianą formacje ABCD na D1) oraz po drugie fakt, że duża formacja głowy z ramionami jest de facto konsolidacją wpisaną w schemat RGR, co powoduje że jest jednak mniej wiarygodna – mimo ładnego wybicia z niej  w piątek.

Patrząc na intraday, można z kolei zauważyć, iż wykreślony w poniedziałek przez Byki klin zwyżkujący na M15 przekształcony został we flagę prospadkową o zasięgu ok. 2362. Zakładaliśmy nb, że taka modyfikacja będzie celem Niedźwiedzi we wtorek. Tak więc mimo stosunkowo wysoko budowanej konsolidacji na ostatniej sesji ciągle cieńka jest granica między przejściem rynku ze strefy w miarę komfortowej dla Byków w pełną niebezpieczeństw.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 05.12.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 po początkowym pogłębieniu spadków odbiły się mocno od strefy 2361-76,o której roli obronnej dla Byków pisaliśmy w przeddzień. Zamknięcie przy tym sesji ciut powyżej wybitej w piątek linii szyi formacji RGR, utworzonej na wykresie dziennym, sugeruje dalszą walkę sił rynkowych oraz to, że popyt próbuje trochę zatrzeć wcześniejsze złe wrażenie.

blog fw20 05.12.17 w2

Przed poniedziałkową sesją pisaliśmy: „Na razie jednak walka powinna się toczyć w strefie 2361-76, gdzie Byki próbują bronić się, budując zgoła inną strukturę, w postaci tzw układu ABCD o prowzrostowym charakterze. Tam bowiem wypada równość ostatnich dwóch głównych ruchów spadkowych na D1 (poziom 2361) i zniesienie 61,8% (poziom 2376) wzrostów rozpoczętych w czerwcu.”

I faktycznie, do poniedziałkowego odbicia doszło – podobnie jak w piątek – ze wskaznej wyżej strefy. Z punktu widzenia intradayu, rynek najpierw zrealizowal zasięg małej flagi na M15 (o zasiegu ok. 2370), a poźniej podszedł dość wysoko i precyzyjnie pod zniesienie 38,2% (poziom 2429) całych ostatnich spadków. Na koniec zaś nastąpił powrót w pobliże wsparcia intra 2406-10 i niedawnego dołka na 2414.

blog fw20 05.12.17 w1

Patrząc znów z szerszej perspektywy, warto dodac, że obecnie nadal można zakładać, że „jedyną szansą uratowania skóry przez Byki byłoby przedarcie się popytu na dłużej nad strefę 2415-24”. Wydaje się, że generalnie na taki rozwój wydarzeń są ciągle mniejsze szanse niż na kontynuację realizacji zasięgu RGR-u (ok. 2250).

To, na czym mogą ewentualnie opierać swoje nadzieje Byki, to po pierwsze zaskakujące rozpoczęcie – mimo przewagi Niedźwiedzi – rajdu Św. Mikołaja  (technicznie w oparciu o wspomnianą formacje ABCD na D1) oraz po drugie fakt, że duża formacja głowy z ramionami jest de facto konsolidacją wpisaną w schemat RGR, co powoduje że jest jednak mniej wiarygodna – mimo ładnego wybicia z niej  w piątek.

Niedźwiedzie nie muszą z kolei robić zbyt wiele, żeby znów mocniej zaznaczyć swoją przewagę. Jeśli zepchną kurs poniżej 2406-10, to będzie można mowić o powrocie do realizacji RGR, a z punktu widzenia niżsych interwałów o próbie przejścia – w aspekcie Elliottowskim – z fazy korekty nieregularnej do impulsu spadkowego.

Patrząc na wykreślony w poniedziałek przez Byki klin zwyżkujący na M15 można z kolei powiedzieć, że popyt będzie chciał kontynuować jego budowę powyżej poniedziałkowych maksimów,a podaż – wybić w dół, modyfikując go we flagę prospadkową o zasięgu ok. 2362.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 04.12.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek w pełni potwierdziły to, co sugerowaliśmy w czwartek – że rynek zaczął na poważnie myśleć o kierunku południowym. Kurs pokonał przy tym linię szyi dużej formacji głowy z ramionami z wykresu dziennego, w którą wpisywała się wydłużająca się konsolidacja.

blog fw20 04.12.17 w2

W przeddzień ostaniej sesji ubiegłego tygodnia pisaliśmy: „Tak więc zaczyna wyglądać na to, że kurs wybrał ostatecznie drogę na południe. Celem rynku może być wytworzenie większej korekty”. Owa korekta może sięgnąć poziomu 2250 pkt, gdzie wypada zasięg wspomnianej na wstępie formacji RGR na D1.

Co ciekawe, poziom 2250 można zakładać jako cel owej korekty spadkowej na wzrostowym od początku 2016 roku rynku jeszcze z trzech innych powodów:

1. w tym rejonie cenowym (na poziomie 2253) występuje kolejny istotny dołek na wykresie dziennym, z 6.czerwca;

2. jeśli potraktuje się cofnięcie rynku przed Brexitem (ok. 330 pkt) jako pierwszą, bardzo głęboką, korektę zwyżek rozpoczętych 20.stycznia 2016 roku,  to nawiązanie do głębokości tej korekty przez kurs obecnie oznaczałoby właśnie zejście do ok. 2250;

3. gdy założy się, że ostatni duży ruch wzrostowy na D1, rozpoczęty 6.czerwca uformował tzw. piątą falę wzrostową, to zasięg korekty typowy w takiej sytuacji (o ile fala trzecia jest wydłużona, a tak było w tej sytuacji) wypada w okolicy minimów fali czwartej podrzędnej, ta zaś kształtowała swoje dolne ekstremawłaśnie na 2253.

Na razie jedank walka powinna się toczyć w strefie 2361-76, gdzie Byki próbują bronić się, budując zgoła inną strukturę, w postaci tzw układu ABCD o prowzrostowym charakterze. Tam bowiem wypada równość ostatnich dwóch głównych ruchów spadkowych na D1 (poziom 2361) i zniesienie 61,8% (poziom 2376) wzrostów rozpoczętych w czerwcu.

W piątek rynek po dotarciu na odległość 1 pkt od tej ostatniej bariery zdołał się mocniej odbić, co można było potraktować jako cofnięcie do wcześniej wybitej linii szyi (poziom ok. 2410) RGR-u. Może to być też traktowane jako próba powrotu do wybitej równości korekt na D1 oraz do zniesienia 50% (poziom 2415).

We wspomnianej przed chwilą okolicy wypada też równość korekt na intradayu.

blog fw20 04.12.17 w1

Tak więc wydaje się, że jedyną szansą uratowania skóry przez Byki – aczkolwiek mało prawdopodobną na tym etapie rozwoju rynkowych wydarzeń – byłoby przedarcie się popytu na dłużej nad strefę 2415-24.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 01.12.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek najpierw długo i wąsko konsolidowały, żeby na sam koniec dnia pogłębić mocne spadki z poprzedniej sesji. Tak więc zaczyna wyglądać na to, że kurs wybrał ostatecznie drogę na południe. Celem rynku może być wytworzenie większej korekty, choć mocne odbicia, traktowane jako swoisty ersatz rajdu Św. Mikołaja, mogą być na porządku dziennym.

blog fw20 01.12.17 w1

Wydaje się jednak, że aby odtrąbic zwycięstwo Niedźwiedzi, można jeszcze poczekać na wybicie przez rynek strefy wsparcia 2415-24 (na pierwszym z tych  poziomów mamy równość korekt na D1 i zniesienie 50% wzrostów rozpoczętych w czerwcu, a na drugim – szczyty  z maja i sierpnia).

Gdyby podaż doprowadziła do zanegowania tej bariery popytowej, to należałoby się liczyć na dluższą metę nawet z realizacją formacji RGR, w ktorą wpisuje się wydłużająca się konsolidacja na wyższych interwałach. W tym miejscu warto wspomnieć, że linia szyi RGR na D1 przebiega obecnie w okolicy 2410, a zasięg tej formacji wypada na poziomie ok. 2250.

blog fw20 01.12.17 w2

Obecnie jednak nie można wykluczyć, że kontrakt będzie próbował odreagować do strefy 2454-58, wzmocnionej zniesieniem 38,2% (poziom 2453) ostatniej dynamicznej fali spadkowej oraz równością korekt intra (ok. 2460).

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!