Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 17.10.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek odbiły się nieco na północ, a potem pogłębiły spadki, dochodząc do kolejnego wsparcia. Obecnie głównym dylematem wydaje się to, jak długo przed ewentualnym wydłużeniem ruchu na południe, rynek pozostanie w konsolidacji nad poziomem 1710.

Ważnym elementem opisu obecnej sytuacji jest przy tym piątkowe wybicie flagi (ozn. kolor niebieski) prospadkowej na H4 z zasięgiem 1663. Przypomnę, że w rejonie 1656-67 znajduje się strefa dołków średnioterminowych (z 20. stycznia i z 24. czerwca, po Brexicie).

Innym istotnym aspektem rozwoju rynkowych wydarzeń może być fakt, iż wcześniejsze świece dołkowe na wykresie dziennym (tworzące potwierdzoną formację objęcia hossy – ozn. zielony prostokącik poniżej) zdaje się, że nie wykorzystały w pełni swojego prowzrostowego potencjału. To zaś może oznaczać szanse Byków na mocniejsze odbicie w rejonie 1710.

Tak więc, podaż mimo dość korzystnej sytuacji – spowodowanej wybiciem flagi na H4 stosunkowo ładnym korpusem świecy – może nie mieć wcale tak bardzo „z górki” . To zaś by oznaczało pewnie przedłużenie ostatniej konsolidacji.

Innym elementem, na który warto zwrócić uwagę w tym kontekście, jest układ świecowy na wykresie tygodniowym (ozn. niebieska elipsa), na który będzie próbował liczyć popyt.

Schodząc na niższe interwały, należałoby wspomnieć, że na H1 widzimy szczególnie wyraźnie, że w ramach kanału spadkowego (ozn. kolor niebieski) wytworzył się klin zniżkujący (ozn. kolor różowy). Jego ukształtowanie jest takie, że można sobie wyobrazić jeszcze zejście kursu niżej, do 1707-09, ale potem powinien on zostać „wypchnięty” mocno w górę.

To mogłoby ładnie się skorelować z koncepcją pozostania kwotowań kontraktów  w obrębie wcześniejszej konsolidacji.

Trochę inaczej to wygląda na M15. Tam można by sobie łatwiej wyobrazić pogłębienie spadków na bazie powielenia się układów typu 121.

Jak w piątek inwestowali nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora?

Najpierw próbowaliśmy zagrać na odbicie wzrostowe, ale podkreślaliśmy kilkakrotnie, że kurs jeśli się nie przebije przez 1737-39, to Byki mogą spasować. I faktycznie.

Nota bene już  o godz. 11.29 pisaliśmy w ramach Mail & Play, że „niebezpieczeństwo dla Byków [ … ] to flaga prospadkowa na M15 z zasięgiem 1723″. Sprawy przyśpieszyły potem na tyle, że było dość trudno wejść w optymalnym miejscu. Można było to zrobić w rejonie 1729-30.

Natomiast nasza sugestia, że: ” można rozważyć agresywną S ok. 1732-33, SL 1741, TP1 ok. 1726-28, TP2 1722-24″ była do zrealizowania tylko przez graczy , którzy po ładnym wybiciu flagi wchodzili prawie od razu.

Inna sprawa, że kto wszedł, nawet niżej, mógl dodatkowo zyskać parę punktów. W trakcie trade’u tak doprecyzowywaliśmy jego zasięg w ramach Mail & Play: „przy takiej dynamice spadkowej mogą zmierzać do 1717-19”. Nic bardziej słusznego!  Możesz dołączyć na próbę!

Przy okazji tu możecie Państwo „ściągnąć” obiecany uczestnikom manual z webinaru „Skalpowanie od bandy do bandy na FW20 i DAX”. Szerzej temat skalpowania („gry na krótkie ruchy”) przedstawię na webinarze we wtorek, 25.10, godz. 20.00 (bezpłatnym).

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.   Zobacz opinie uczestników.   

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 14.10.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek – wspólnie z Zachodem, który spadał po zapiskach z Fedu – wykonały wreszcie mocniejszy ruch kierunkowy. To otwiera większe możliwości przed Niedźwiedziami, choć wydaje się, że rynek jeszcze przez jakiś czas może pozostawać nad ostatnimi lokalnymi dołkami w rejonie 1710 pkt.

Wczoraj pisaliśmy, że: „Można by w związku z tym zakładać, że skoro wybicie dołem okazało się nieskuteczne, to spróbujemy – być może już w czwartek – wybić się górą. Trzeba jednak zauważyć w tym kontekście, iż świeca powrotowa (do konsolidacji) na H4 nie była zbyt przekonująca.

Tak więc, może się zdarzyć, że decydującym czynnikiem, jeśli chodzi o najbliższy kierunek ruchu kursu naszych kontraktów, będzie reakcja rynków na zapiski Fed. ”

I tak właśnie się stało. Zachodnie rynki „przegryzły” wczorajszy raport Fedu w taki sposób, że ostatecznie – po początkowej stonowanej reakcji – doszło do poważniejszych zniżek.

U nas było podobnie. Rynek zatrzymał się co prawda jeszcze w rejonie wsparcia 1736-41, ale na koniec sesji Niedźwiedzie zepchnęły kurs na kolejne wsparcie.

Kurs mógłby teraz zmierzać w stronę 1707-09, ale najpierw ewentualnie odreagować w kierunku 1745, a nawet 51-54. Tam bowiem znajduje się mediana dużej flagi prospadkowej (ozn. kolor niebieski) na H4 z zasięgiem na poziomie 1663 pkt.

Jeśli kontrakty dotrą od okolic 1710, to nie można jednak  tam wykluczyć najpierw  kolejnego mocniejszego odbicia na północ. Wydaje się bowiem, że dołkowe świece na wykresie dziennym (potwierdzona formacja objecia hossy – patrz: zielony prostokącik na wykresie poniżej) wpłynęłyby na takie zachowanie rynku.

Można powiedzieć, że potencjał wzrostowy tych świec nie został w pełni wykorzystany. Tak więc, ewentualna droga Niedźwiedzi do strefy dołków średnioterminowych 1656-67 wydaje się wcale nie prosta.

Jak inwestowali w czwartek nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora?

Na samym początku sesji pisaliśmy w ramach Mail & Play, że: „po przebiciu 51-54 można by myśleć o S w stronę 36-41 (Zachód slabo otworzył, więc nas wspiera w tym względzie)”. Pomysł był świetny, choć wykonanie trudne, bo podaż w pewnym momencie dość gwałtownie przyśpieszyła, pod wpływem mocnego ruchu na DAX.

W drugiej fazie sesji, o godz.12.15, graczom podejmującym większe ryzyko sugerowalismy: „Rozważmy [ … ] S ok. 1743-45, SL 1752, TP1 1736-41, TP2 1726-31, ewentualnie TP3 1717-19.”I faktycznie, obydwa główne cele zostały zrealizowane. Gracze ostrożniejsi uczestniczyli w drugiej części ruchu.  Możesz dołączyć na próbę!

Przy okazji tu możecie Państwo „ściągnąć” obiecany uczestnikom manual z webinaru „Skalpowanie od bandy do bandy na FW20 i DAX”. Szerzej temat skalpowania („gry na krótkie ruchy”) przedstawię na webinarze we wtorek, 25.10, godz. 20.00 (bezpłatnym).

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.   Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 13.10.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę przede wszystkim czekały, razem z innymi rynkami, na wieczorne zapiski (minutes) z Fed. Z rana próbowały co prawda opuścić trwającą od tygodnia konsolidację dołem, ale potem wróciły do niej i kontynuowały ruch boczny.

Można by w związku z tym zakładać, że skoro wybicie dołem okazało się nieskuteczne, to spróbujemy – być może już w czwartek – wybić się górą. Trzeba jednak zauważyć w tym kontekście, iż świeca powrotowa (do konsolidacji) na H4 nie była zbyt przekonująca.

Tak więc, może się zdarzyć, że decydującym czynnikiem, jeśli chodzi o najbliższy kierunek ruchu kursu naszych kontraktów, będzie reakcja rynków na zapiski Fed. Kiedy piszę te słowa, jest ona bardzo stonowana.

Spojrzenie na wykres interwału M15 może przynieść wniosek, iż w drugiej fazie środowej sesji rynek tworzył małą flagę prowzrostową (ozn. linia cieńka przerywana w kolorze brązowym) z zasięgiem ok. 1768.

Co do generaliów, to można powiedzieć, że Byczy scenariusz nadal stanowi, iż dzięki tworzeniu bazy do wybicia górą i do realizacji podwójnego dna na interwale H4 (ozn. zielone strzałki na pierwszym z dzisiejszych wykresów), jest szansa na podejście co najmniej do 1820 pkt. Niedźwiedzie natomiast liczą na wybicie dołem i zejście kursu ponownie w stronę 1710 pkt.

Dalej sięgające konsekwencje tych dwóch przeciwstawnych scenariuszy mogą wskazywać na możliwość podejścia kursu na północ nawet w rejon ok. 1900+, albo zejścia na południe do strefy dołków 1656-67 –  w przypadku przejęcia inicjatywy przez podaż.

Przy okazji tu możecie Państwo „ściągnąć” obiecany uczestnikom manual z webinaru „Skalpowanie od bandy do bandy na FW20 i DAX”. Szerzej temat skalpowania („gry na krótkie ruchy”) przedstawię na webinarze we wtorek, 25.10, godz. 20.00 (bezpłatnym).

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 12.10.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek nie zaskoczyły. Nadal konsolidowały się – zgodnie z naszą prognozą już sprzed tygodnia – między dwiema barierami popytowo-podażowymi: 1751-54 i 1771-74.

Od kilku dni obserwujemy też i z pewnym wyprzedzeniem sugerujemy, jakim modyfikacjom podlega owa konsolidacja. Przypomnę też – co najważniejsze – że na razie sprawdza się hipoteza, w myśl której stanowi ona tzw. bazę do ostatecznego  wybicia i realizacji dużej formacji podwójnego dna na interwale H4.

Zasięg tej formacji wynosi ok. 1820 pkt. Przeksztacenia, którym podlega baza, można zaś tak opisać w skrócie: najpierw mieliśmy do czynienia z prowzrostową chorągiewką,  a teraz prostokątem, który można nb także traktować jako część formacji (pro-Byczej) flagi.

Warto przy tym zaznaczyć, że prostokąt jest akurat najbardziej typowym kształtem, który przyobleka tzw. baza. Inaczej trochę sprawy się mają, gdy skoncentrujemy się na niższym, typowo intradayowym, interwale – M15.

Wtedy naszym oczom ukaże się struktura bardziej zmienna. Taka mianowicie, która najpierw stanowiła flagę (ozn. kolor czarny) , potem lekko wznoszący się kanał trendowy (ozn. kolor niebieski, linie pogrubione), a w końcu we wtorek doszło do wykształcenia się w jej ramach trójkąta (ozn. kolor fioletowy).

Ten ostatni aspekt sprawy jest dość interesujący, bo z teorii fal Elliotta można wywieść, że jeśli w obrębie wydłużającej się tzw. korekty plaskiej pojawia się trojkąt, to to oznacza rychłe wybicie. Zobaczymy, czy faktycznie nadszedł czas ku temu.

Niedźwiedzie cały czas liczą, że dojdzie do zmiany optyki na rynku i wybicie będzie jednak na południe, co doprowadzi do ponownego zejścia kursu w stronę 1710. Scenariusz Byczy jest bez zmian: popyt liczy na realizację podwójnego dna na H4 o zasięgu ok. 1820 pkt.

Przy okazji tu możecie „ściągnąć” obiecany uczestnikom manual z webinaru „Skalpowanie od bandy do bandy na FW20 i DAX”. Szerzej temat skalpowania („gry na krótkie ruchy”) przedstawię na webinarze we wtorek, 25.10, godz. 20.00 (bezpłatnym).

Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   
 

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 11.10.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek próbowały się wybić górą z konsolidacji, którą można traktować jako tzw. bazę do realizacji prowzrostowej, dużej formacji podwójnego dna, o zasięgu ok. 1820 pkt. Piszemy o tworzeniu się i przekształceniach owej bazy od kilku dni.

Poniedziałkowa sesja należała do trudnych dla graczy krótkoterminowych. Początkowy dynamiczny ruch na północ, na niezłym wolumenie, dawał uzasadnione nadzieje Bykom, jednak nie był kontynuowany.

Przyczynił się niewątpliwie do tego mocny ruch w przeciwnym kierunku na DAX, wygenerowany akurat w tym momencie. Trzeba jednocześnie pamiętać, że wspomniana na wstępie baza (będąca w praktyce kilkudniową wąską konsolidacją między 1751-54 a 1771-74) może bez problemów – i zgodnie z kanonami Analizy Technicznej – wydłużyć swój żywot nawet o kilka następnych sesji.

Warto przy tym zwrócić uwagę na modyfikację kształtu tego ruchu konsolidacyjnego. Tak pisaliśmy o tym procesie wczoraj:

„Po dwóch dniach od tych prognoz widzimy faktycznie przebywanie kursu w zakresie cenowym dokładnie wyznaczonym przez nas z wyprzedzeniem. Tworzy się przy tym – przynajmniej na razie – chorągiewka prowzrostowa o zasiegu ok. 1800, która być może finalnie będzie próbowała się przekształcić w jeszcze bardziej typową bazę do wybicia – w kształcie prostokąta.”

I faktycznie. Można powiedzieć, że w poniedziałek rozpoczęła się transformacja trójkąta, będącego składową chorągiewki (ozn.linie cieńkie w kolorze fioletowym,) w prostokąt (ozn. linie pogrubione, poziome w kolorze czarnym).

Specjalnie, podobnymi liniami (czarnymi, pogrubionymi) zaznaczyliśmy flagę prowzrostową na wykresie  M15, w którą przekształciła się obecna konsolidacja, jeśli patrzy się z perspektywy tego typowo intradayowego interwału. Zasięg flagi wypada w rejonie oporu 1787-90.

Zwróćmy przy tym uwagę, że owa flaga również podlegała modyfikacjom, co pokazaliśmy wczoraj, rysując nową wersję tej formacji we wczesnej fazie jej przekształcania się. Nb jej mediana posłużyła Bykom do odbicia w początkowym okresie poniedziałkowej sesji.

Wydawało się wtedy, że po pierwotnym nieskutecznym wybiciu flagi górą doszlo do próby przejęcia inicjatywy przez Niedźwiedzie. To też stworzyło pewne nieuzasadnione nadzieje graczom krótkoterminowym na większy ruch.

Musieli oni jednak szybko się z tej koncepcji wycofać. Na koniec sesji doszło do ponowej próby wybicia flagi na interwale M15 górą.

Generalnie, sposób konsolidowania się rynku w rejonie linii szyi podwójnego dna na H4 (poziom 1764) oraz świece dołkowe na wykresie dziennym wskazują na przewagę Byków. Choć Niedźwiedzie, które chciałyby cofnąć kurs ponownie w rejon 1710 – dopóki nie wybiliśmy się skutecznie na północ – nie stoją jeszcze na przegranej pozycji.

Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 10.10.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek – mimo ważnych danych z USA – konsolidowały się cały dzień, przygotowując prawdopodobnie tzw. bazę do realizacji formacji podwójnego dna. Oczywiście, Niedźwiedzie z kolei nie rezygnują nadal z utrzymania kursu w ramach prostokąta między 1710 a 1760-70.

Ostatnia wąska konsolidacja została przez nas precyzyjnie zidentyfikowana, jako najbardziej prawdopodobna opcja najbliższych wydarzeń rynkowych, już w … środę. Tak opisywaliśmy ten scenariusz: „tworzenie w rejonie cenowym, rozciągniętym między 1751-54 a 1771-74, bazy do wybicia linii szyi formacji podwójnego dna” (z zasięgiem 1820) .

Tak zaś to pokazywaliśmy na wykresie:

Po dwóch dniach od tych prognoz widzimy faktycznie przebywanie kursu w zakresie cenowym dokładnie wyznaczonym przez nas z wyprzedzeniem. Tworzy się przy tym – przynajmniej na razie – chorągiewka prowzrostowa o zasiegu ok. 1800, która być może finalnie będzie próbowała się przekształcić w jeszcze bardziej typową bazę do wybicia – w kształcie prostokąta.

Co ciekawe, gdy przejdziemy na wykres typowo intradayowy, M15, możemy już teraz mówić o kształcie prostokąta – lekko nachylonego na południe – czyli o fladze prowzrostowej (ozn. linia przerywana niebieska) o zasięgu  w rejonie oporu 1787-90 .

Czy ostatecznie faktycznie dojdzie do wybicia górą, przekonamy się wkrótce. Obecnie dodatkowym atutem Byków są świece dołkowe na wykresie dziennym . Potwierdzona formacja objęcia hossy (ozn. mały zielony prostokąt) ciągle wydaje się kryć w sobie potencjał wzrostowy.

Trzeba jednak w tym momencie dodać, że taki układ świecowy nie wyklucza sytuacji, w ramach której dojdzie teraz jednak do zejścia kursu ponownie do dołków w okolicy 1710. Tam jednak wspomniana wyżej formacja objęcia hossy umożliwiłaby niewątpliwie kolejne odbicie na północ.

Jak radzili sobie w piątek nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora?

„Wyciśnięcie” kilkunastu punktów z tej sesji o zmienności niewiele większej niż 10 pkt – można uznać za duży sukces. Gracze podejmujący nieco większe ryzyko otrzymali już o godz. 8.47 następującą sugestię, w ramach Mail & Play: „można rozważyć agresywną S ok. 1764-65, SL 1770, TP 1751-54(+56), ale CZUJNIE, bo spadkowe zagrania [ są ] bardziej ryzykowne”.

I co? Wejście okazało się niesamowicie precyzyjne, bo rynek podszedł pod 1764, a potem – po niespełna godzinie(!) zszedł do 1754.

Tak więc można było wziąć 100% ruchu, co zdarza się naprawdę rzadko. Potem jeszcze byliśmy w stanie do tego „strzału w dziesiątkę” dołożyć przynajmniej 6 pkt. Oczywiście, należało odliczyć koszty transakcji. Jednak i tak ta sytuacja – szczególnie w obliczu „flauty” po danych z rynku pracy w USA – napawała radością. I to jeszcze przed rozpoczęciem weekendu :).  Możesz dołączyć na próbę!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.   Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 07.10.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek zaczęły się wąsko konsolidować w rejonie linii szyi dużej formacji podwójnego dna, co sugerowaliśmy wczoraj jako podstawowy scenariusz. Jeśli Byki wybiją się z tej konsolidacji (z tzw. bazy) górą, mogą zmierzać do około 1820 pkt.

Na początek przypomnijmy sobie jeszcze wczorajszy wykres interwału H4, na którym zostały zarysowane dwa podstawowe scenariusze wydarzeń rynkowych na najbliższą przyszłość. Słownie były one sformułowane w następujący sposób:

1. tworzenie w rejonie cenowym, rozciągniętym między 1751-54 a 1771-74, bazy do wybicia linii szyi formacji podwójnego dna;

2. ponowne zejście kursu na południe, w rejon wsparcia 1707-09, w ramach dużego prostokąta utworzonego między 1707-09 a 1764-65.

Pierwszemu z tych scenariuszy dawaliśmy większe szanse realizacji ze względu na korzystne dla Byków świece dołkowe na wykresie dziennym. I faktycznie – potwierdziła to czwartkowa sesja,  w ramach której doszło do konsolidacji między 1751-54 a rejonem cenowym zbliżonym do oporu 1771-74.

Z bliska – na interwale typowo intradayowym, M15 – wyglądało to tak:

Warto przy okazji zauważyć, że nasza wczorajsza sugestia co do flagi prowzrostowej na M15 też okazała się jak najbardziej słuszna. Tak pisaliśmy o tej sytuacji: „Wydaje się jednak, że nachylenie tej flagi jest zbyt ostre, żeby nie zakładać w tym wypadku możliwego przekształcenia się tej formacji w szerszą i położoną pod mniejszym kątem.”

I rzeczywiście, flaga pierwotna przekształciła się w sposób wyżej opisany. Jak przekształci się cały rynek, będzie zaś zależało w dużym stopniu od reakcji światowych indeksów akcji na piątkowe dane z rynku pracy w USA.

Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 06.10.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę próbowały wybić formację podwójnego dna na interwale H4 o zasięgu 1822 pkt. Byki mają na to realne szanse, choć Niedźwiedzie będą chciały sprowadzić kurs – w ramach koncepcji kontynuacji dużej prostokątnej konsolidacji – ponownie do okolic 1710 pkt.

Na wykresie H4 poniżej pokazane zostały dwa podstawowe scenariusze:

1. tworzenie w rejonie cenowym, rozciągniętym między 1751-54 a 1771-74, bazy do wybicia linii szyi formacji podwójnego dna;

2. ponowne zejście kursu na południe, w rejon wsparcia 1707-09, w ramach dużego prostokąta utworzonego między 1707-09 a 1764-65.

Patrząc na wykres dzienny, warto zauważyć, że świece dołkowe (potwierdzona formacja objęcia hossy – ozn. zielony prostokącik) sprzyjają Bykom.

Przechodząc na interwał intradayowy, ktoś mógłby z kolei doszukiwać się flagi prowzrostowej (ozn. kolor niebieski) z  zasięgiem  w rejonie oporu 1787-89. Wydaje się jednak, że nachylenie tej flagi jest zbyt ostre, żeby nie zakładać w tym wypadku możliwego przekształcenia się tej formacji w szerszą i położoną pod mniejszym kątem.

Jak w środę inwestowali nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora?

Rynek był w ten dzień konsolidacyjny, więc gracze ostrożniejsi nie znaleźli na nim jakichś przekonujących okazji. Z kolei gracze podejmujący nieco większe ryzyko otwierali pozycje aż czterokrotnie. Dwa wejścia na spadki przyniosły w sumie kilka punktów straty, bo musieliśmy się z nich ewakuować.

Dwie transakcje na wzrosty mogły przynieść zaś około 15-18. punktowy plon. Najpierw o godz. 10.11, w ramach Mail & Play, pisaliśmy: „można [ … ] spróbować odwrócić pozycję na L ok. 1752-54 z TP = 1764-65 i SL = 1746”. O godz. 11.21 cel został osiągnięty.

Jeszcze krócej trwał drugi trade, którego parametry zostały sformułowane o godz. 11.29: „Można rozważyć L ok. 1766 i SL = 1756, a TP = 71-74 [ .. ]”. Już o godz. 11.43 mogliśmy stwierdzić, że cel również  w tym przypadku został wypełniony przez rynek.  Możesz dołączyć na próbę!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.   Zobacz opinie uczestników.   

 

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 05.10.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 wybiły się z ostatniej konsolidacji górą, co miało swój sens z punktu widzenia Analizy Technicznej. Można było jednak wątpić w taki rozwój wypadków po poniedziałkowej sesji, „skażonej” mniejszą płynnością. 

W poniedziałek doszło do nieskutecznego (fałszywego) wybicia dołem. To zwykle owocuje atakiem w przeciwną stronę i szansą na sukces tej akcji. Wstrzymywaliśmy się jednak z wieszczeniem potencjalnych Byczych osiągnięć właśnie ze względu na to, że w poniedzialek – w obliczu braku sesji w Niemczech – wydawało się, że podglebie do dalszych ruchów na północ nie jest najtrwalsze.

We wtorek jednak okazało się, że wystarczyło ono do ataku na opór 1736-41, jego wybicie i zmierzanie w stronę 1764-65. Kurs ostatecznie zanotował maksimum na poziomie 1761.

Tym samym odżył wielki dylemat:

1. czy dojdzie teraz do wzrostów w ramach koncepcji, zgodnie z którą po 5-falowej zwyżce post-Brexitowej i ostatniej trójfalowej korekcie (abc) mamy szansę na kolejny 5-falowy impuls zwyżkowy?

2. czy też rynek będzie próbował się odbić w dół od wtorkowych szczytów (okolice 1760) i realizować spadki w ramach konceptu dużej formacji głowy z ramionami (RGR)?

Można sobie również wyobrazić wersję pośrednią przyszłych wydarzeń rynkowych, zgodnie z którą kurs podejdzie pod ok. 1800 pkt, wpisując się w trójkąt symetryczny na wykresie tygodniowym (W1) i tam zawróci.

Wracając na chwilę do sytuacji intradayowej, warto zwrócić uwagę na malutką formację 121 na M5/15 o zasięgu 1763 (ozn. dwa małe pomarańczowe prostokąty na drugim z dzisiejszych wykresów), która to formacja mogłaby być katalizatorem ataku na 1764-65.

Wtorkową sesję – jako całość – można też opisać jako realizację zasięgu trójkąta na H4 (ozn. kolor fioletowy) i próbę powrotu do flagi prospadkowej na H4. Nb wydawała się ona mieć spore szanse na wypełnienie swojego zasięgu (minimalny na poziomie 1700 pkt) ze względu na sposób wybicia (za pomocą ładnej luki).

We wtorek ta luka została jednak zamknięta przez Byki, a powrót do flagi (po pewnej drobnej jej modyfikacji) stał się faktem. Teraz główne pytanie dotyczy tego, czy rynek w miarę szybko zawróci na południe, co może zaowocować finalnie przebiciem kluczowego ostatnio  wsparcia 1707-09, czy tez kurs powędruje na północ, przynajmniej w rejon ok. 1800 pkt.

Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 04.10.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek najpierw na otwarciu wybiły się dołem z ubiegłotygodniowej konsolidacji. Następnie udało im się wrócić w jej obręb, co ułatwiła nieco zmniejszona płynność rynku związana z odpoczynkiem inwestorów niemieckich (Dzień Zjednoczenia).

Generalnie – mimo owej zmniejszonej płynności – rynek na przestrzeni całego dnia zachował się technicznie. Tak to bowiem jest, że jeśli najpierw dochodzi do nieskutecznego wybicia z ruchu bocznego w jednym z kierunków, to nastepnie rynek zmierza dokładnie w przeciwnym kierunku. A precyzyjniej – do drugiego ograniczenia konsolidacji.

W poniedziałkowym przypadku najpierw, na samym początku sesji, mieliśmy do czynienia z próbą wyłamania się dołem. Był to nb mylący sygnał dla agresywniejszych graczy, którzy mimo mniejszych obrotów próbowali od razu zajmować pozycje.

W drugiej fazie sesji ci sami gracze mogli jednak wykorzystać przedstawioną na wstępie prawidłowość odnośnie zmiany kierunku ruchu kursu po nieudanym wybiciu z konsolidacji.

Summa summarum, można uznać, że rynek w poniedziałek kontynuował konsolidację – obojętnie, czy przyjmiemy, że ma ona postać prostokąta (ozn. kolor ciemnobrązowy na wykresie powyżej), czy też flagi (ozn. kolor czarny tamże).

O zasięgach tych formacji pisaliśmy szczegółowo wczoraj. Warto też wspomnieć w tym miejscu, że ruch boczny widziany  z perspektywy interwału H4 zmienił swój charakter z chorągiewki prospadkowej w trojkąt (ozn. kolor fioletowy na wykresie powyżej).

Nadal wydaje się, że wiodącym  jest scenariusz spadkowy, zgodnie  z którym może dojść – po ewentualnym skutecznym ataku na wsparcie 1707-09 – do zniżki kursu w stronę 1694-99.

Miniej prawdopodone byłoby wybicie górą, które mogłoby zaowocować atakiem na 1751-54, a nawet – 1764-65.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.