Kontrakty terminowe na WIG20 na środę-piątek, 30.06-02.07.2021

Kontrakty terminowe na WIG20 w pierwszych dniach nowego tygodnia próbowały przygotować grunt do kontynuacji wzrostów. W tym celu tworzyły w okolicy bieżących szczytów – po ubiegłotygodniowym wybiciu w górę z czerwcowej konsolidacji – jakby ucho od formacji przypominającej spodek i wchodzącej w skład owej konsolidacji.

Dużo wskazuje na to, że poniedziałkowe cofnięcie kursu spod oporu 2259-62 do 2229-34 – a także cofnięcie wtorkowe do 2219-21 – jest związane z budowaniem ucha od dużej formacji spodko-podobnej na interwale H1, która z kolei która stanowi część składową większej formacji – dużego trójkąta rozwartokątnego o charakterze pro wzrostowym. Został on wybity w górę w końcówce ubiegłego tygodnia.

Tak więc najbardziej prawdopodobnym dalszym rozwojem wypadków na rynku byłoby dokończenie budowania ucha i dalsze wybicie w górę, w kierunku 2270 (gdzie znajdują się maksima na interwale D1 na wykresie kontynuacyjnym) oraz w kierunku 2320, gdzie można sytuować zasięg wybicia z owego trójkąta.

Trzeba jednak przyznać, że wtorkowe zejście kursu w okolice 2220 mogło wprowadzić trochę niepewności co do tego, czy rynek ostatecznie wybił w górę konsolidację tworzącą się w czerwcu. Wydaje się jednak, że nadal można przyjmować, iż taki jest stan rzeczy. Tym bardziej, że na koniec sesji rynek wrócił w okolice 2230.

Inna sprawa, że w Europie można mówić o pewnym odzwierciedleniu na wykresach niepokoju związanego z wariantem wirusa Delta.

Wracając do kwestii stricte technicznych, obecny układ falowy traktowałbym po pierwsze jako budowanie ucha od formacji spodko-podobnej, która tworzyła się między 15 a 25 czerwca. Poza tym zauważyłbym, że jeśli patrzy się na wykres H1 i M15, to widać samo podobieństwo (fraktalność) na tych wykresach.

Jeśli ten fraktal będzie nadal kreślony przez rynek, to teraz powinno dojść do stopniowego ruchu w górę, w kierunku ostatnich maksimów i wybijania ich na północ. Ewentualnie – zanim to nastąpiłoby – mogłoby jeszcze dojść do chwilowego zejścia kursu w okolice 2214.

Odejście od koncepcji kontynuacji wzrostów musiałoby zaś wiązać się z trwałym powrotem kursu do kilkutygodniowej konsolidacji i z zanegowaniem układu ucha od spodka.   Inwestuj codziennie online na FW20 razem z autorem artykułu! 

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Możliwość komentowania jest wyłączona.