Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek-wtorek, 20-21.01.2020

Kontrakty terminowe na WIG20 w drugiej fazie minionego tygodnia nadal, jak się wydaje, korygowały mocne wzrostowe odbicie z okresu między 11. grudnia a 2. stycznia. Podstawowy dylemat obecnie dotyczy tego, czy rynek ową korektę skończył i próbuje wrócić do wzrostów, czy też – co wydaje się bardziej prawdopodobne, mając na uwadze analizę czasu – korekta jest kontynuowana.

Jeśli prawdą jest to ostatnie (że korekta jest kontynuowana), to możemy brać pod uwagę zarówno tak zwaną korektę pędzącą, w ramach której rynek mógłby się teraz udać do okolicy 2220-30+, a potem ponownie zejść w kierunku 2150, jak i korektę wpisującą się w trójkąt symetryczny (ozn. kolor fioletowy), w ramach której kurs będzie schodzić obecnie w kierunku ok. 2130.

Wspominając na wstępie o analizie czasu, miałem na myśli stosunek czasu, który rynek spędzał na impulsie wzrostowym z okresu: 11. grudnia – 2. stycznia, do czasu spędzonego dotychczas na korekcie.

Za koncepcją, w ramach której moglibyśmy obecnie zmierzać w kierunku 2220-30+, a potem ponownie schodzić mocniej w dół (tak zwana korekta pędząca) przemawia między innymi struktura flagi pro wzrostowej, która się utworzyła na intradayu w ostatnich dniach (ozn. kolor ciemnobrązowy). Flaga ta ma zasięg w okolicach 2215, a jej górne ograniczenie, które należałoby wybić, kształtuje się obecnie w okolicy 2186-87.

Za koncepcją wzrostu najpierw w kierunku 2220-30+, a później spadku korekcyjnego, może też świadczyć ładne odbicie od wsparcia 2150 w piątek, przy okazji którego utworzyła się pro Bycza świeca dzienna.

Nie wykluczałbym jednak pozostania rynku w obrębie zarysowanego trójkąta symetrycznego i tworzenie de facto czegoś w rodzaju chorągiewki pro wzrostowej na wykresie dziennym z masztem utworzonym w ramach wzrostów z okresu 11. grudnia – 2. stycznia.

Dolny bok tego trójkąta symetrycznego kształtuje się obecnie w okolicy 2130. Ażeby Niedźwiedzie jednak przejęły znów teraz chwilowo inicjatywę, muszą wybić flagę pro wzrostową na M15/M30 zamiast w górę (co jest naturalne) to w dół. To by oznaczało w praktyce najpierw wybijanie jej mediany, która obecnie znajduje się w okolicy 2167-8, a potem dolnego jej ograniczenia, które znajduje się obecnie w okolicy 2150 i obniża się.  Inwestuj codziennie na FW20 razem z autorem artykułu!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.