Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 11.10.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek, zgodnie z wczorajszą sugestią, powędrowały na północ, a nasze przewidywania, że nie będzie to droga usłana różami też się sprawdziły.  Przez całą praktycznie sesję Byki miały problem z pokonaniem równości korekt na interwale H4.

W przeddzień wtorkowej sesji tak pisaliśmy o możliwości realizacji dopiero co wybitej w górę prowzrostowej flagi o zasięgu w rejonie 2580-600:

„Wydaje się jednak, że to nie będzie wcale łatwe zadanie. Gdy się patrzy na interwał H4, to zwraca uwagę okolica 2520, gdzie występuje m.in. równośc dużych korekt (ozn. duże pomarańczowe prostokąty na wykresie powyżej), jako trudna do pokonania.”

A tak ocenialiśmy w szczegółach możliwości Byków tuż przed sesją, o godz. 8.30, w dziennym planie zagrań  przygotowanym jak zawsze w ramach programu Mail & Play:

„O ile utrzymamy się nad 2497-500, to możemy iść w stronę 2511-14 i 2526-29, choć trzeba zwrócić uwagę na trudne przeszkody dla Byków w rejonie 2508 z uwagi na maksimum dużego czarnego korpusu na D1 z 21.września oraz w okolicach 2520 z uwagi na równość korekt na H4.”

Obie diagnozy były trafne. Warto  w tym miejscu jeszcze wspomnieć, że z kolei pro-Bycza formacja odwróconej głowy  z ramionami (oRGR),  którą też wcześniej opisywaliśmy (zasięg ok. 2570) jest „kontrowana” w rejonie dolnego ograniczenia wspomnianego wyżej oporu intra 2526-29 przez potencjalną formację prospadkową  ABCD. Ma ona proporcje CD/ AB=113%. Odcinki AB i CD (nie zaznaczone poniżej literami) to ostatnie dwa główne ruchy wzrostowe na wykresie godzinowym.

Wydaje się jednak, że popyt ma szanse przełamać tę barierę (2526-29) i zmierzać do szczytów z początku września na 2554. Gdyby się udało to ekstremum pokonać, następnym celem mógłby być poziom 2561 – gdzie występuje zależność 161,8% między wymienionymi wcześniej falami zwyżek na H1 – oraz zasięg o RGR (2569).

Niedźwiedzie, żeby się oprzeć temu rajdowi Byków, musiałyby zaś spróbować spychać kurs – najlepiej już teraz – z powrotem z okolicy 2526-29 do  kluczowej strefy (obecnie wsparcia): 2490-500.

To będzie jednak pewnie ciężkie zadanie, nie wiadomo, czy na tym etapie nie ponad ich siły. Tym bardziej, że zamknięcie wtorkowej sesji wypadło kilka punktów powyżej wspomnianej na wstępie równości korekt na H4.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   
Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.