Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 16.09.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek znowu się konsolidowały dość wąsko. Podstawowy dylemat też pozostał niewzruszony: dalsza realizacja prospadkowej formacji głowy z ramionami czy też zakończenie korekty post-Brexitowych wzrostów?

Pozostawanie kursu w konsolidacji, która wpisuje się w schemat prospadkowej, intradayowej flagi (ozn. kolor brązowy) z zasięgiem ok. 1687, działa oczywiście na wyobraźnię Niedźwiedzi. Byki natomiast stawiają na szybki atak na opór 1751-54, gdzie przebiega linia szyi dużej formacji RGR na H4/ D1 z zasięgiem – bagatela! – 1630 pkt.

Tej ostatniej koncepcji sprzyja formacja prostokątnego trójkąta o nastawieniu wzrostowym (ozn. kolor fioletowy na wykresie powyżej) i zasięgu 1779. Podobnie – jak do jakiegoś stopnia – chwilowym zwyżkom sekunduje potencjalna modyfikacja chorągiewki pro-Niedźwiedziej we flagę o tym samym charakterze.

Cały czas widać też, na interwale H4, możliwości odbicia na północ, związane z konceptem trójfalowego układu korekcyjnego (zawierającego ostatnią falę spadkową i wcześniejszą z okresu: 12.08-02.09) oraz zależnościami 113% i 100% między tymi ruchami, zlokalizowanymi w strefie cenowej 1684-1700.

Południe jest zaś oczywistym celem Niedźwiedzi, które wierzą w pełną realizację formacji RGR.

Nas jednak intresują najbardziej szanse na skuteczny trading. Ostatnie dwa dni – dość wąskich konsolidacji – nie sprzyjały ambitniejszym zagraniom, choć nie można nadmiernie narzekać, bo wcześniejszy trzydniowy okres przyniósł kilkudziesięciopunktowe zdobycze na naszych kontraktach. W piątek uwaga na Trzy Wiedźmy!

W poniedziałek,  19.09., o godz. 19.00, na serwisie społecznościowym FXParkiet.com , odbędzie się mój webinar (bezpłatny) pt.   Skalpowanie „od bandy do bandy” i inne techniki na FW20 oraz DAX  ZAPRASZAM

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 15.09.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę dość wąsko się konsolidowały wewnątrz flagi (tudzież chorągiewki – patrząc na wykres nieco inaczej) prospadkowej. Nadal podstawowy dylemat wynika z „walki” między dużą pro-Niedźwiedzią formacją głowy  z ramionami (RGR) a koncepcją rychłego powrotu do zwyżek po kończącej się korekcie wzrostów post-Brexitowych.

A oto wizualizacja koncepcji flagi na M15 z zasięgiem w rejonie dolnej bandy intradayowego wsparcia 1694-99.

Teraz spójrzmy na odzwierciedlenie tej interpretacji wydarzeń rynkowych, zgodnie  z którą na wykresie godzinowym tworzy się chorągiewka prospadkowa  z zasięgiem 1680.

To, na co liczą Byki, to zatrzymanie dalszych spadków, które  z punktu widzenia interwałów H4/ D1, są realizacją formacji RGR. Jej zasięg wypada na poziomie ok. 1630.

Owo zatrzymanie miałoby bazować z kolei na koncepcie trójfalowej korekty, która mogłaby zacząć się finalizować w okolicy strefy 1684-1700. Tam bowiem mamy do czynienia z zależnością 113% i 100% między dwiema ostatnimi falami spadkowymi na H4 (przy czym ta bieżąca zatrzymała się na razie na wsparciu lokalnym 1709-11).

Dla Byków oznaką przejęcia kontroli na sytuacją mogłoby być sforsowanie oporu 1751-54, w obrębie którego jest zlokalizowana linia szyi formacji głowy z ramionami.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 14.09.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek konsolidowały się nad strefą zbliżoną do 1700 pkt, a pod strefą  leżącą  w niewielkiej odległości od 1751-54, gdzie przebiega linia szyi dużej formacji głowy z ramionami (RGR). Formacja ta jest nadzieją Niedźwiedzi, Byki zaś liczą na to, że zamiast efektów RGR-u nadchodzą zwyżki po trójfalowej korekcie post-Brexitowych wzrostów.

Jeśli rynek wybije się dołem z utworzonej we wtorek flagi prospadkowej na M15 ( o zasięgu w rejonie wsparcia 1694-1699) i ją zrealizuje, to w rejonie 1684-1700 może dojść do decydującego starcia między popytem i podażą.

Tam bowiem występują najmocniejsze zależności między ostatnią falą spadkową a wcześniejszą: 100% i 113%.

Jeśli jednak Byki wybiją ową flage intradayową górą – co byłoby tzw. wybiciem w kierunku przeciwnym do oczekiwanego – to popyt mógłby próbować pokonać kluczowy opór 1751-54, w obrębie którego jest zlokalizowana linia szyi dużej formacji głowy z ramionami, o której była mowa na wstępie.

We wtorek w Mentoring & Trading Room-ie, prowadzonym prz autora, zyskali więcej gracze podejmujący nieco większe ryzyko, szczególnie pod koniec sesji, kiedy na kwadrans przed otwarciem rynku w USA zasugerowaliśmy w ramach Mail & Play: „Rozważmy S ok. 1738-39, SL 1752, TP1 1726-31 i ewentualnie TP2 1717-19”.

Już o godz. 15,54 mogliśmy zakomunikować: „Pierwszy cel (1726-31) osiągnięty”, a o 16.26 to samo stwierdzić w odniesieniu do drugiego celu (1717-19).  Możesz dołączyć na próbę!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.   Zobacz opinie uczestników.   

 

.

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 13.09.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek – po bardzo słabym otwarciu na Zachodzie – zaczęły sesję tuż poniżej ubiegłotygodniowych dołków, we wskazanym przez nas w przeddzień rejonie cenowym, dobrym do odreagowania (ok. 1746). Musiały się jednak – co nie było zaskakujące – szybko ugiąć i zmierzać do rejonu 1726-31, a potem do 1707-09. Tam się ostatecznie odbiły.

Na możliwość odreagowania w strefie lokalnego wsparcia 1707-09 wskazywał m.in. fakt, iż właśnie tam wypadał zasięg prospadkowej chorągiewki na M5, której tworzenie wypełniło pierwsze godziny handlu.

Inny aspekt tej sprawy to to, że rynek schodząc w pobliże strefy 1684-1700, tym samym zbliżył się do miejsca, gdzie zależność między dwiema ostatnimi, wyraźnymi falami spadkowymi na interwale H4 wynosi 100% i 113%. To rejon, gdzie Byki marzą o zatrzymaniu realizacji dużej formacji głowy  z ramionami o zasięgu ok. 1630.

 

Tam bowiem kurs mógłby się odbić w zgodzie z koncepcją, w myśl  której mamy obecnie od czynienia z trójfalową korektą post-Brexitowych , pięciofalowych wzrostów. Jeśli ta koncepcja zawiedzie Byki, ostatnią ich redutą może zaś stać się dołek po Brexicie (1667), gdzie zależność między falami dynamicznych zniżek (ostatnią i wcześniejszą z okresu : 12.sierpnia – 2.września) wynosi 127,2%.

Inny dylemat – o charakterze bardziej intradayowym niźli dotyczącym wyższych interwałów – to pytanie, czy rynek obecnie będzie próbował podejść w dość naturalnym ruchu pod opór 1751-54, gdzie znajduje się linia szyi formacji RGR, czy też nie odważy się na to.

W Mentoring & Trading Room-ie, prowadzonym przez autora bloga, tym razem lepszy wynik osiągnęli gracze skłaniający się do nieco większego ryzyka. Oni bowiem na samym początku sesji uzyskali ciut  cenniejszą  wskazówkę: „Gracze ostrożniejsi  mogliby szukać S po przełamaniu 1739-41 z celem 1726-31, natomiast gracze agresywniejsi już teraz mogliby szukać S w okolicy 1746, z tym samym celem, SL nad 1751-54.”

Ostatecznie gracze ostrożniejsi dostali w ramach Mail & Play „zielone światło” na otwarcie krótkiej pozycji niżej: „Rozważmy S ok. 1726-31, SL 1738, TP1 1717-19 i TP2 1707-09.” Naszym czytelnikom – zarówno tym ostrożnym, jak i ceniącym większe ryzyko – było przy tym wcale nie tak łatwo wejść w trade, bo rynek, jak już się zdecydował na kontynuację spadków, to nadmiernie nie wyczekiwał na beneficjentów swoich ruchów. Nie zmienia to faktu, że o godz. 13.06 mogliśmy zakomunikować, że „cel 1 (1717-19) zaliczony”, a o 13.32 to samo powiedzieć o celu 2 (1707-09) .  Możesz dołączyć na próbę!

We wtorek,  13.09., o godz. 20.00, na portalu pl.Investing.com , odbędzie się bezpłatny webinar autora pt. „Day Trading – gra bez pozostawiania pozycji na noc”. Zapraszam!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.   Zobacz opinie uczestników.   

 

 

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 12.09.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek kontynuowały spadki, realizując przy tym nasz podstawowy scenariusz, wskazujący wcześniej punkt zwrotny na rynku w okolicach 1830. Niepewność związana z werdyktem Moody’s oraz mocne zniżki na Zachodzie wpłynęły na przebieg naszej sesji – w praktyce osuwanie się kursu bez większych korekt.

Konsekwencję w działaniach Niedźwiedzi widać na wykresie intra.

To, co się rzuca wszystkim  w oczy na wyższych interwałach, to oczywiście formacja głowy z ramionami na H4 i D1 z zasięgiem- bagatela! – ok. 1630 pkt.

 

Najpierw jednak warto rozważyć, czy nie dojdzie teraz do większego odbicia. Sprzyjać temu może czynnik fundamentalny w postaci odłożenia na później sprawy ratingu Polski przez agencję Moody’s.

Z puktu widzenia układu fal –  w razie odbicia – można by się spodziewać podejścia kursu przynajmniej do 1771-74, a nawet do rejonu 1800. Gdyby jednak Niedźwiedzie nie dopuszczały do większego odreagowania, to niżej, już na poziomie 1746 znajduje się sprzyjające ku temu miejsce. Mamy tam jednocześnie zniesienie 61,8% wzrostów powstałych po ustanowieniu post-Brexitowego dołka, jak i zależność 61,8% między ostatnim ruchem spadkowym a wcześniejszym z okresu: 12-26.sierpnia.

Wyobraźmy sobie jednak, ze rynek obojętnie, czy po większym, czy też po mniejszym odbiciu, wraca wszakże do tematu realizacji dużej formacji głowy z ramionami. Byki  w takiej sytuacji próbowałyby się bronić w kilku kolejnych miejscach:

1. około poziomu 1726, gdzie wcześniej wystąpił dołek z 13.lipca (poziom 1729) oraz zależność 78,6% między ostatnim ruchem na południe a pierwszym (12-26.sierpnia);

2.  w strefie cenowej 1684-1700, gdzie występuje zależność 113% i 100% między ostatnim  ruchem spadkowym a pierwszym, oraz dołki  z 4. i 6.lipca (1682 i 1684);

3. na dołku post-Brexitowym (1667), wzmocnionym zależnością 127,2% między ostatnim ruchem spadkowym a pierwszym.

Generalnie – co do zasady wziętej z Analizy Techncznej – podstawą do tej obrony mogłaby być (w przypadku pkt 1 i 2) koncepcja,  w ramach której obecnie mamy do czynienia z trójfalową korektą impulsu wzrostowego, powstałego po minimach Brexitowych (pięciofalowego).

Niedźwiedzie z kolei – licząc na pełną realizację dużego RGR z zasięgiem ok. 1630 – mogłyby opierać się na innej interpretacji Elliottowskiej, jako uzasadnieniu dodatkowym (poza samą formacją RGR). Takiej mianowicie, zgodnie z którą po zniżkach z okresu: 31.marca – 17.czerwca, doszło do utworzenia tzw. korekty nieregularnej,  teraz zaś wracamy do spadków, które finalnie zaowocują atakiem na dołki w rejonie 1656-67.

Przy tej ostatniej interpretacji – gdyby miało dojść do jej realizacji – to warto by dodać, patrząc z kolei na wykres miesięczny kontaktów, że nawet, gdyby dołki zostały pokonane, to można by się potem spodziewać bardzo mocnego odreagowania, np. z okolic 1510-70 (powrót do wieloletniej linii trendu, oznaczonej w kolorze zielonym).

W Mentoring & Trading Room-ie, prowadzonym przez autora, nasi czytelnicy mogli zyskać w piątek po prawie 30 pkt i to w sposób, który gracze lubią chyba najbardziej. Po dwukrotnym wejściu  w pozycje krótkie każdorazowo okazywało się, że cena już praktycznie nie przekroczyla poziomu otwarcia transacji, zaś czas jej realizacji był w miarę szybki.

Najpierw, o godz. 10.12,  w ramach Mail & Play przedstawiliśmy taką oto sugestię: „Rozważmy S ok. 1786-87, SL 1795, TP 1771-74”, a o 11.42 mogliśmy sprawozdać: „Cel (1771-74) w pełni osiągnięty.” Za niespełna godzinę padła z naszej strony następna sugestia: „Rozważmy S ok. 1771, SL 1782, TP1 1764-65, TP2 1751-54.”

Już parę minut po 14.00 można było stwierdzić, że „Cel 1 osiągnięty (1764-65).” Jeśli chodzi o ostatni cel (1751-54), to ktoś, kto nie czekał na pełną pulę do końca sesji, mógł skorzystać po godzinie 15.00 ze wskazówki ostrożnościowej, że „warto rozważyć w obecnej sytuacji próbę wyjścia z trade’u w rejonie 1756-58, tym bardziej że zbliża się otwarcie w USA i może być chwilowo większa zmienność”. Możesz dołączyć na próbę!

We wtorek,  13.09., o godz. 20.00, na portalu pl.Investing.com , odbędzie się bezpłatny webinar autora pt. „Day Trading – gra bez pozostawiania pozycji na noc”. Zapraszam!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.   Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 09.09.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek potwierdziły w pelni nasze sugestie z przeddzień co do punktu zwrotnego na rynku  w okolicy 1830. Obecnie pozostaje pewną niewiadomą ewentualny wpływ na notowania werdyktu agencji Moody’s wyznaczonego na piątek.

Wszystko wskazuje na to, że zaczyna się sprawdzać podtrzymywana przez nas od dłuższego czasu teza, że po trójfalowym łączniku między pierwszym ruchem spadkowym (z okresu: 12-29.sierpnia) może nastąpić następna faza spadków, wiodących nas do 1730-50 albo niżej, do ok. 1690.

Niespodzianką w aktualnej sytuacji byłby powrót do koncepcji pro-Byczej z odwróconym RGR z zasięgiem 1851. W czwartek wzięła górę, jak się wydaje – zgodnie z naszą wczorajszą sugestią – koncepcja prospadkowego ABCD, choć punkt D wystąpił w rejonie równości AB=CD, a nie ciut wyżej, gdzie CD=1.272 x AB.

Obecny ruch kursu na południe –  zarówno z punktu widzenia wspomnianej wyżej formacji ABCD, jak i korekty zwyżkującego klina (ozn. pogrubione linie w kolorze różowym) – prowadzi przynajmniej w rejon 1771-74. Z kolei mała formacja RGR na M15, o której dziś mówiliśmy w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora, miała zasięg na poziomie 1785 i została w praktyce zrealizowana.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 08.09.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę spróbowały zmierzać dalej na północ w stronę okolic 1830, gdzie mogłoby dojść do próby zwrotu sytuacji na rynku. Na razie znalazły się w połowie drogi między 1800 a 1830.

Szansa na zwrot na rynku w okolicy cenowej 1830 pkt lub niżej oparta jest m.in. na koncepcji Elliottowskiej korekty nieregularnej, która mogłaby stanowić trójfalowy łącznik między pierwszą falą spadków (z okresu między 12. a 29.sierpnia ) a drugą – na razie tylko potencjalną – która mogłaby sprowadzić kurs do strefy 1730-50 lub ok. 1690.

Jednak Byki obecnie mogą liczyć na formację odwróconego RGR, co prawda trochę mniej wiarygodną (z rozrośniętym lewym ramieniem i zminimalizowanym prawym), ale posiadającą zasięg na poziomie 1851 pkt.

Trzeba mimo to pamiętać, że w rejonie oporu intradayowego 1831-34 oraz zniesienia 61,8% (1828 ) ostatnich spadków występuje formacja prospadkowa ABCD oparta na zależności 127,2% między AB i CD.

Wydaje się, że wariant spadkowy, choćby z uwagi na niepewność związaną z werdyktem agencji Moody’s i realne nim zagrożenie, jest bardziej prawdopodobny. Byki jednak pewnie liczą na korelację z DAX-em, który wrócił ostatnio do zgłoszonych wcześniej aspiracji do ruchu w stronę 11 tys. pkt.

Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 07.09.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek zanotowały trochę nietypową sesję. Z jednej strony – nerwową, z gwałtownymi zmianami sentymentu, ale z drugiej strony jednak niewiele wnosząca do szerszego obrazu rynku.

Gdy się patrzy na wykres interwału H4, widzi się, że sformułowane przez nas wcześniej dylematy nie doczekały się odpowiedzi. Pisaliśmy o tym, że z jednej strony możliwe jest „powiększenie obecnego odreagowania wzrostowego do okolic 1810 lub nawet 1830. W takim wypadku można by mówić, że łącznik między dwiema falami spadkowymi, korygującymi post-Brexitowe wzrosty, przybrał formę Elliottowskiej korekty nieregularnej.” (Druga z tych fal jest nb na razie tylko hipotetyczna.)

Dodawaliśmy jednak, że: „Druga koncepcja to brak kontynuacji poniedziałkowej zwyżki, zakończonej w okolicach oporu 1795-801, i utworzenie tym samym korekty pędzącej na H1/ H4, ale nie będącej „szkieletem” dla formacji 121.”

Rozstrzygnięcia, która z powyższych koncepcji wzięła górę, się we wtorek nie doczekaliśmy . Być może zdecyduje zachowanie Zachodu, który we wtorek też mocno fluktuował.

Można też podtrzymać tezę, iż w obydwu opisanych przypadkach można by liczyć finalnie na powrót do spadków w stronę 1730-50, a nawet – ok. 1690.

W kwestii najambitniejszych planów Byków można zaś pozostawać nadal sceptycznym, „Mniej prawdopodobną wersją wydarzeń jest zaś kontynuacja wzrostów stronę 1860-70, choć iskierka nadziei Byków mogłaby się tlić w kontekście ewentualnej korelacji z wzrostowymi obecnie aspiracjami DAX-a i nie ogłoszenia obniżki ratingu Moody’s. Drobna iskierka.”

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 06.09.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek powiększyły odbicie wzrostowe. Zachowały się przy tym trochę tak, jakby chciały zrobić to, czego zapomniały zrobić w piątek wspólnie z innymi rynkami akcji, po ogłoszeniu danych z amerykańskiego rynku pracy.

Obecnie rysują się dwie główne opcje. Jedna to ta opisywana przeze mnie w niedzielę, w taki oto sposób:

„Inna koncepcja [ … ] to powiększenie obecnego odreagowania wzrostowego do okolic 1810 lub nawet 1830. W takim wypadku można by mówić, że łącznik między dwiema falami spadkowymi, korygującymi post-Brexitowe wzrosty, przybrał formę Elliottowskiej korekty nieregularnej.”

Powyższej interpretacji sprzyjałaby pokazana na powyższym wykresie intradayowym mała prowzrostowa formacja 121 z minimalnym zasięgiem ok. 1802, a większym (do realizacji przy silniejszym rynku) – ok. 1807.

Druga koncepcja to brak kontynuacji poniedziałkowej zwyżki, zakończonej w okolicach oporu 1795-801, i utworzenie tym samym korekty pędzącej na H1/ H4, ale nie będącej „szkieletem” dla formacji 121.

W obydwu opisanych przypadkach można by liczyć finalnie na powrót do spadków w stronę 1730-50, a nawet – ok. 1690. Mniej prawdopodobną wersją wydarzeń jest zaś kontynuacja wzrostów stronę 1860-70, choć iskierka nadziei Byków mogłaby się tlić w kontekście ewentualnej korelacji z wzrostowymi obecnie aspiracjami DAX-a i nie ogłoszenia obniżki ratingu Moody’s. Drobna iskierka.

Jak w poniedziałek inwestowali nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym prze autora?

Po wybiciu przez rynek oporu 1771-74 sugerowaliśmy w ramach Mail & Play: „Rozważmy L ok. 1774, SL 1766, TP-1786-90.” Mimo pewnych obaw wynikających z braku wsparcia naszych Byków przez DAX-a, po godz. 12.00 mogliśmy krótko podsumować sytuację:” Cel (1786-90) osiągnięty”.

Trudniej było założyć, że rynek podejdzie również pod 1795-801, choć taką możliwość rozważaliśmy w Mentoring & Trading Room-ie, zauważając, że potrójny opór w rejonie 1786-90 (OLO, OB i zniesienie Fibo 61,8%) jest wręcz zbyt oczywisty jako miejsce potencjalnego zatrzymania, żeby nie przyjąć mozliwości choćby chwilowego mocnego naruszenia tej bariery”. Możesz dołączyć na próbę!

We wtorek,  06.09., o godz. 20.00, na portalu pl.Investing.com , odbędzie się bezpłatny webinar autora pt. „Swing Trading – gra na dłuższe ruchy, nieraz co najmniej kilkudniowe”. Zapraszam!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.   Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 05.09.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek – zgodnie z naszą czwartkową sugestią – przetestowały wsparcie w okolicy 1750, a Byki w ramach odreagowania nie były w stanie dotrzeć wyżej niż do lokalnego oporu 1771-74. Mimo że sprzyjało im zachowanie rynków po danych z amerykańskiego rynku pracy.

Obecnie Niedżwiedzie mogą liczyć wstępnie na  dwie formacje 121: jedną mniejszą, na interwale M15, z zasięgiem w rejonie wsparcia 1739-41, która dla swojego „uruchomienia” potrzebowałaby większej aktywizacji podaży pod 1771-74 …

… oraz drugą, większą, na interwale H1, w zasadzie jedynie potencjalną (o zasięgu ok. 1726-31), której potencjał by się zrealizował, o ile Byki podciągnęłyby obecnie kurs do oporu 1787-90 i tam doszłoby do skutecznej kontry Niedzwiedzi.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że podejściu pod 1787-90 mogłoby sprzyjać zachowanie rynku zgodnie z interpretacją, w myśl której na M15 doszło do wybicia w górę ze zniżkującego klina (ozn. linie pogrubione w kolorze różowym na pierwszym z wykresów).

Inna ważna uwaga bierze się z wykresu na wyższym interwale, H4 (poniżej). Tam w całej okazałości widać, że ewentualne utworzenie (na razie tylko potencjalnego) 121 na H1 mogłoby dobrze wpisywać się w koncepcję trójfalowego łącznika między wcześniejszymi zdecydowanymi spadkami a nową ich fazą.

Ta nowa faza może jeszcze nas wkrótce czekać i sprowadzic kurs do okolic 1730, a nawet 1690. Owa „konstrukcja”, złożona z dwóch fal spadkowych połączonych trójfalowym łącznikem, mogłaby zaś stanowić korektę całych post-Brexitowych zwyżek.

O tej korekcie i jej możliwej strukturze pisaliśmy już wcześniej. Inna koncepcja –  korzystniejsza dla Byków, a jednocześnie raczej jednak mniej prawdopodobna (ze względu na siłę czwartkowych spadków) – to powiększenie obecnego odreagowania wzrostowego do okolic 1810 lub nawet 1830.

W takim wypadku można by mówić, że łącznik między dwiema falami spadkowymi, korygującymi post-Brexitowe wzrosty, przybrał formę Elliottowskiej korekty nieregularnej.

We wtorek,  06.09., o godz. 20.00, na portalu pl.Investing.com , odbędzie się bezpłatny webinar autora pt. „Swing Trading – gra na dłuższe ruchy, nieraz co najmniej kilkudniowe”. Zapraszam!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.