Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 16.07 – 17.07.2015

Kontrakty na WIG20. Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie*.

Ostatnie dwa dni na rynku kontraktów na WIG20 to z jednej strony oznaki słabości Byków, ale z drugiej – ciągła gotowość do wybicia w górę.

W taki sposób można zinterpretować formacje cenowe Analizy Techinicznej, które sugerują możłiwość spadków, a którym towarzyszą inne formacje – w dodatku tego samego typu – suponujące wzrosty.

Spójrzmy najpierw  w tym kontekscie na dwa wykresy na interwale M30.

Powyżej widzimy flagę prospadkową z zasięgiem – bagatela! – ok. poziomu 2170. Jednocześnie można tu dostrzec obronę Byków na dolnym boku prostokąta, którego wysokość jest odzwierciedleniem wysokości ostatniej fali spadkowej w ramach wcześniejszego ruchu na południe

Rynek w tym miejscu broni się też jednoczesnie na istotnym zniesieniu Fibonacciego ( 61.8%) całego widocznego tu, głównego ruchu wzrostowego. Niektórzy dostrzegą też tu jeden z wariantów prowzrostowej formacji harmonicznej 121. 

Spójrzmy teraz na inne ujęcie tej sytuacji rynkowej.

Widzimy tu flagę o charakterze przeciwnym – prowzrostowym –  z zasięgiem w okolicach poziomu 2314.

Na wyższym interwale, H4, możemy z kolei dostrzec formację prospadkową 121 z zasięgiem  dotykającym poziomu 2180.

Jednak, na tym samym wykresie możemy także dostrzec prowzrostowy charakter struktury wcześniej utworzonych luk cenowych (formacja przypominająca wyspę odwrotu) i dość solidne białe korpusy świec utworzonych w ramach odbicia od dna ruchu. 

Wreszcie  na wykresie dziennym świece dołkowe są też dość sprzyjające Bykom (formacja świecowa zbliżona do gwiazdy porannej).

Plan A – wzrostowy.

1. Po skutecznym przełamaniu oporu 2269-74 (lub otwarciu powyżej tej bariery) skłonny byłbym myśleć o graniu longów w stronę 2292-94.

2. W razie pokonania – najlepiej ładnym korpusem – tej ostatniej bariery kontynuowałbym grę na długo w kierunku 2346-48 z „przystankami” w okolicy 2305-10, 2318-20 i 2328-34.

3. Następna ważna bariera podażowa to 2380-85

Plan B – spadkowy.

1. Gdyby kurs przełamał skutecznie barierę popytową 2247-53 lub otworzył się poniżej niej, można by spróbować shortów z celem: 2229-33.

2. Skuteczne przełamanie wsparcia 2229-33 skłoniłoby mnie do kontynuacji pozycji krótkich w kierunku 2212-14.

3. Następna ważna bariera popytowa to szeroka strefa 2140-70.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .W wakacje uczestnicy nic nie tracą – ich wyjazdy wakacyjne są odliczane od abonamentu.

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.