Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 22.06 – 24.06.2015

 Kontrakty na WIG20. Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie*.

Nasze przewidywania z czwartkowego wpisu na blogu sprawdziły się. Rynek w piątek zaczął zachowywać się w taki sposób, że możliwa się stała realizacja prospadkowej formacji harmonicznej 121 z zasięgiem w okolicy 2270. To zaś mogłoby szybko doprowadzic do dalszego zejścia kursu, w stronę 2250 , a potem w kierunku dołków z początku roku, na poziomach zbliżonych do 2230.

Pamiętamy jednak cały czas o sprawie greckiej. Gdyby doszło do nagłego zwrotu w kierunku pozytywnym dla Hellady, to można by się nadal spodziewać – też zgodnie z czwartkowym wpisem – wybicia w górę, przynajmniej w okolice 2370-74. Nie byłoby też pewnie niczym dziwnym, gdybyśmy kontynuowali zwyżki w kierunku 2400.

Piszemy wyjątkowo o okolicach cenowych pewnych kwotowań, a nie za każdym razem o precyzyjnych oporach i wsparciach, gdyz właśnie jesteśmy po zmianie serii kontraktów (piątkowy Dzień Trzech Wiedźm). Ponadto, obie serie były kwotowane bez nadmiernych różnic kursowych, co może powodować nakładanie się barier podażowych i popytowych oraz pewną większą elastyczność tychże (pewnie przez krótki, kilkudniowy okres).

Warto w tym miejscu pokazać jeszcze różne opcje prospadkowe i prowzrostowe na wykresach intradayowych, które mogłyby „zagrać” nawet w sytuacji, gdy ciągle nierozstrzygnięta będzie kwestia Grecji.

Na początek flaga prospadkowa na M15  z zasięgiem 2267.

A teraz – dla odmiany – flaga prowzrostowa na M15 z zasięgiem 2348.

Jeśli chodzi o wyższe interwały, to tygodniowy wskazuje na mozliwość raczej spadków niż wzrostów.

Wspiera ten koncept formacja spadkowego, rozszerzającego się  klina na H4,, który jest typowy dla nasyconych dużymi emocajmi zniżek.

Na wykresie dziennym można z kolei doszukiwać się raczej szans na zatrzymanie spadków w miejscu, do którego doszliśmy obecnie.

 Plan A – spadkowy.

1. Gdyby  kurs przełamał  skutecznie barierę popytową 2305-2309, można by spróbować shortów z celem: 2292-94.

Skuteczne przełamanie tego ostatniego wsparcia skłoniłoby mnie do kontynuacji pozycji krótkich z kolejnym „targetami”: 2269-74, 2247-53 i 2229-30.

2. Jeśli kurs nie przełamie wsparcia 2292-94 a wzrośnie do rejonu oporu 2318-20, 2328-34  lub 2346-48 i tam utworzy – za pomocą świec intradayowych – potwierdzenie nastawienia prospadkowego, to można spróbować shortów  w kierunku 2305-2309 i 2292-94.

Plan B – wzrostowy.

Wszelkie strategie wzrostowe wydają się obecnie być obarczone wzmożonym ryzykiem.

Dopiero po przełamaniu oporu 2346-48, skłonny byłbym myśleć o graniu longów: w stronę 2363-68,  2370-74 i okolic 2400. 

Kolejne odbicie od wsparcia w rejonie 2292-94 mogołby zaś zachęcić bardziej agresywnych graczy do trade’ów  również na wzrosty, typu „od bandy do bandy”,  między barierami: 2292-94, 2305-09, 2318-20, 2328-34, 2346-48.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .W wakacje uczestnicy nic nie tracą – ich wyjazdy wakacyjne są odliczane od abonamentu.

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.