Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 05.02 – 06.02.2015

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

NOWY WYMIAR BLOGA! Teraz piszemy też o tym, czy i ile rzeczywiście zarobili  nasi czytelnicy w oparciu o nasze Plany transakcyjne. Te realne transakcje odbywają się codziennie w webinarowym Mentoring&Trading Room-ie. Zobacz opinie uczestników. Prowadzi go autor bloga. Możesz dołączyć na próbę! 

Tekst dzisiejszego wpisu

Dzisiejsza sesja była wyjątkowa – niestety w negatywnym sensie. Mizerna zmienność (14 pkt; nawet dane ADP, ISM i PMI z USA nie pomogły!) i tak naprawdę brak sygnałów transakcyjnych sprawiły, że nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie byli „unieruchomieni”.

Rynek przebywał między „młotem”, w postaci oporu 2343-45, a „kowadłem” zbudowanym na wsparciu 2328-31.

W odniesieniu do bieżących analiz rynkowych można zastosować zabieg niezbyt częsty, polegający na powtórzeniu sporych fragmentów wpisu z dnia wczorajszego, a nawet wcześniejszych.

Oczywiście, dodamy do tego aktualizujące temat, nowe opisy sytuacji rynkowej oraz odświeżone i częściowo nowe wykresy.

„Generalnie, rynek pozostaje nadal na pewnych ‚rozstajach’.

[ … ] z jednej strony mamy np. niekorzystny dla Byków układ świec wierzchołkowych na D1 (formacja gwiazdy wieczornej), z drugiej – na W1 – prowzrostową formację dołkową przenikania, potwierdzoną w ostatnim tygodniu białym korpusem.”

„Z kolei na H1 Byki z łatwością dostrzegą prozwyżkowy 121 …

… ale już na H4/ D1 – będzie rzucać się w oczy formacja tego samego typu, ale o przeciwnej wymowie.” (patrz: drugi z dzisiejszych wykresów)

Warto dodać, że zasięg 121 na H1 to poziom 2384, a tak się składa, że w rejonie 2384-89 znajduje się opór, który zatrzymał poprzednie wzrosty (szczyt 2386 z 13.stycznia).

„Na niższych interwałach z kolei widzimy flagę, która „walczy” o skuteczne wybicie w górę. Pierwsza próba dokonania tego skończyła się jednak prawie kompletną porażką, gdyż o mały włos zostałaby pokonana mediana flagi. To zaś byłoby oznaką znacznej słabości Byków.”

„Jeśli zaś pójdziemy w górę,  [ … ] to powinniśmy dotrzeć przynajmnej do 2363-71, a być może nawet zbliżyć się do 2384-89.

Tam powinna się rozegrać, przy takim scenariuszu, decydująca bitwa o to, czy rynek zrealizuje zasięg minimalny pokazanej niżej formacji ABCD (punkt C- okolice 2484), czy też zacznie spadać ‚w imię’ zachowania trendu spadkowego na D1.”

„Na powyższym wykresie warto też przyjrzeć się próbie kreślenia przez rynek formacji diamentu (zaznaczonej liniami w kolorze fioletowym), która mogłaby stanowić argument dla Niedźwiedzi.

Moglibyśmy bowiem wyobrazić sobie, że diament będzie składową potencjalnej prospadkowej formacji  chorągiewki.”

„Jeśli do tego dodamy fakt, iż na H1 nadal obowiązuje trend wzrostowy, zaś na D1 – spadkowy, to tylko utwierdzi to nas w pierwotnej tezie o ‚rozstajach’, na których znajduje się rynek.”

Plan A – wzrostowy.

Jeśli rynek przełamie skutecznie zaporę podażową 2343-45 w trakcie sesji, albo otworzy się powyżej niej, można spróbować grać na wzrosty w stronę 2353-56.

Jeśli 2353-56 uległoby naporowi popytu, następny cel to opory: ok. 2363, 2368-71, 2384-89 i ewentualnie: ok. 2393.

Plan B – spadkowy.

Jeśli kurs kontraktów pokona skutecznie wsparcie 2328-31 w trakcie sesji, albo otworzy się poniżej niej, to można szukać shortów z celem 2299-2305, z uwzględnieniem „przystanków”:  ok.2320, 2312-16.

Gdyby 2299-2305 uległo naporowi podaży, następne cele główne to: 2287-90, 2267-70 i 2247-49.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.