Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 04.12 – 05.12.2014

Zagłosuj tutaj  (po wejściu na stronę głosowania rozwiń zakładkę „Wybierz swój typ”. Tam znajdziesz na liście nominowanych blog Miłosza Fryckowskiego)

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW2020*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

UWAGA! W okresie obniżonej zmienności na kontraktach nasz cykl wpisów „Kontrakty na WIG20. Codzienne plany transakcyjne.” będzie się ukazywać w następującym układzie terminowym: niedziele i środy – plany główne, a w poniedziałki, wtorki i czwartki – suplementy do tych planów.

Dzisiejsza sesja potwierdziła istotność sugestii, wynikającej z naszego wczorajszego wpisu,  co do tego, że opór 2451-53 może mieć kluczowe znaczenie. Ze wzgledu na to, że w tym rejonie (dokładnie na poziomie 2454) znajduje się punkt zwrotny, D, formacji prospadkowej ABCD. Jest to dość mocna formacja z proporcją wewnętrzną AB = CD.

Minimalny zasięg formacji to okolice punktu C, czyli ok. 2400. Inne spojrzenie na tę formację każe ją widzieć jako podstawę flagi prospadkowej o potencjalnym zasięgu ok.2460.

Mozliwość spadków wynika też z faktu, że gdyby przyjąć, że wczoraj nastąpiło wybicie górą z trójkąta na H4 (pisaliśmy o tym na blogu), to rynek ma zwykle skłonność do powrotu w okolice wybicia.

Popatrzmy jeszcze na rynek z persprektywy intradayowej (M15). Tu też można powiedzieć, że skoro klin wzrostowy przekształcił się w kanał trendowy o wzrostowym charakterze, to próby naruszenia tego kanału na koniec dzisiejszej sesji, lekko wzmacniają obóz Niedźwiedzi. 

Koncepcję spadkową wspiera też fraktalna analiza z ostatniej niedzieli wykresu tygodniowego. 

Z kolei Byki mają „za sobą” wybicie z trójka ta na H4 i złamanie równości korekt na tym interwale (szare prostokąty na trzecim z dzisiejszych wykresów).

Gdyby popyt złamał opór w punkcie D formacji ABCD, to kurs mógłby stosunkowo szybko zawędrować do 2464-67, a nawet: 2480-83. Tak się bowiem dzieje po negacji silnych harmonicznych formacji prospadkowych (prowzrostowych zresztą też), ze rynek nabiera wigoru w trakcie ruchu przeciwnym kierunku i szybko dociera do kolejnej strefy oporu (wsparcia).

Plan  A – spadkowy.

Jeśłi kurs otworzy się poniżej 2440-43 ( w tym rejonie cenowym występuje nb mediana flagi na H1) lub rynek skutecznie od góry przełamie ten poziom, to wziąłbym pod uwagę grę na krótko z celem 2429-32 i 2418-20. Gdyby i to ostatnie wsparcie (tam z kolei występuje dolne ograniczenie flagi) zostałoby skutecznie przełamane, to rozważyłbym następujące cele ewentualnych spadków:  2403-06 i 2392 -94.

Gdyby doszło do przyspieszenia spadków i  realizacji flagi , kolejnymi celami byłyby: 2385-88, 2375-77, 2359-60 (choć jeśli to nastąpi, to chyba nie wcześniej niż w następnym tygodniu lub w najlepszym dla Niedźwiedzi razie: po piątkowych danych).

Plan B – wzrostowy.

Jeśłi kurs otworzy się powyżej 2451-55  lub rynek skutecznie od dołu przełamie ten poziom, to rozważyłbym jako cel potencjalnych wzrostów: 2464-67 i  ewentualnie 2480-83.

więcej na ten temat

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW2020). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW2020. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW2020 jest poziom 2401 pkt.

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.