Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 24.06.2014, wtorek.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

Dzisiejsza sesja przez 90% swego czasu toczyła się w ramach 12-punktowej zmienności, neutralnej (nic nie wnoszącej co do składania zleceń) jeśłi chodzi o decyzje inwestycyjne wynikające z wczorajszego naszego Planu Transakcyjnego.

Dopiero pod koniec sesji doszło do wybicia oporu, które to wybicie niosło z sobą szanse zarobienia kilkunastu punktów. Niestety, można powiedzieć, że rynkowi zabrakło czasu, żeby zrealizować strosowne zasięgi formacyjne.

Po pierwsze, zasięg flagi na WIG20 wynosił ok. 2489, natomiast kurs zdiołał w końcowce sesji dobrnąć jedynie do ok. 2479.

W tym elemencie, jak i wielu innych, warto się odwołać do analizy wczorajszej .

Po drugie, zasięg odwróconej intradayowej głowy z ramionami na FPL20 wynosił 2448, a kurs osiągnął swoje maksimum na poziomie 2441.

Z punktu widzenia wyższych interwałów (szczególnie: D1) mamy do czynienia z kontynuacją próby skutecznego tworzenia się  formacji 121, opartej na Elliottowskiej korekcie pędzącej oraz z wybiciem z dużej flagi na D1.

Na wykresie powyżej widać, że zasieg maksymalny dużej flagi na D1 wynosi ok. 2559 pkt.

Przy zbliżeniu na interwał H4 wygląda to tak, jak na wykresie poniżej. Przy tym warto zauważyć, że zasięg wynikający z formacji 121 na H4, równy ok. 2538, współgra z zasięgiem wyszczególnionym powyżej.

Co ciekawe, oko analityka technicznego w tym wypadku pewnie będzie skłonne przypisać mniejszej z dwóch omawianych tu flag nawet większy zasięg, ok. 2500 pkt.

Warto też przypomnieć o pozytywnej dal Byków roli formacji wyspy odwrotu na tym interwale:

Plan A – wzrostowy.

Jeśłi kontrakty otworzą się w miejscu zbliżonym do dzisiejszego zamknięcia, to warto zagrać długie pozycje z pierwszym celem 2487-89 i ewentualnie drugim ok. 2500.

Jeśli otwarcie będzie w rejonie 2487-89, to warto spróbować poszukać potwierdzenia świecowego bądź mini setupowego dalszych wzrostów i zagrać zgodnie z nim w stronę celu równego ok. 2500 pkt.

Plan B – spadkowy.

 Jeśłi kontrakt otworzy się poniżej 2472-3 (2432-33 wg kwotowań FPL20) lub przełamie ten poziom skutecznie  w trakcie sesji, to warto rozważyć shorty z pierwszym celem ok. 2457-58 (ok. 2420 wg kwotowań FPL20) i ewentualnie drugim – ok. 2450 (2409-12 wg kwotowań FPL20).

 

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.