Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 11.03.2014, wtorek.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

Wczorajszy nasz plan na dzisiejszą sesję przyniósł ok. 20 pkt zysku, ale był niewątpliwie planem dla cierpliwych, gdyż bardziej zdecydowane ruchy spadkowe miały miejsce dopiero ok. godz. 15.00.

Ostatecznie rynek nie zrealizował w pełni założonych przez nas celów maksymalnych w postaci zejścia w rejon 2390-92. Zatrzymał się na poziomie 2401, a dzisiejsze maksimum wypadło na poziomie 2433.

Co czeka nas dalej?

We wpisie intradayowym zwróciliśmy uwagę, że na wykresie na interwale M30/ M15 utworzyła się chorągiewka z zasięgiem 2392.

Jeśli rynek faktycznie osiągnie te okolice cenowe, to zaistnieje szansa przebicia poziomu 2390, a to by oznaczało możliwość realizacji zasięgu formacji 121 na interwale H4 (ok. 2383) oraz rgr na tym samym interwale (ok. 2365), o których już  kilka razy pisaliśmy.

Co ciekawe, w miejscach, w których wyznaczyliśmy zasięgi, występują też ważne wsparcia Fibo, i nie tylko (także typu OLO – Ostatnia Linia Obrony).

Jeśłi przyjmujemy wstępnie dalszy scenariusz spadkowy, to warto zbadać, co wynika z teorii fal. Wczoraj rozważaliśmy równoprawne dwa scenariusze. Dzisiaj zajmijmy się w sposób jeszcze bardziej dogłębny wariantem zniżkowym.

Najpierw wróćmy do wczorajszego wykresu z naniesionym scenariuszem spadkowym.

Jeżeli przejdziemy na niższy interwał, H4, to najbliższy ewentualny rozwój wypadków, możemy rozrysować w sposób następujący.

Pozytywne (Bycze) akcenty nie są dziś zbyt mocne. Można jedynie wspomnieć o dość silnej świecy prowzrostowej typu przenikanie na M30, na zakończenie sesji. Jest ona widoczna na pierwszym z dzisiejszych wykresów.

Plan A – spadkowy.

Jeśli kurs kontraktów otworzy się poniżej dzisiejszego dołka na 2401, to można rozważyć shorty  z celem pierwszym na 2383-90 i drugim 2364-70. W zależności od siły rynku, można decydować o bardziej lub mniej ofensywnym doprecyzowywaniu Take Profitów. Także od tego można uzależnić podział na dwa odrębne zagrania lub jego brak.

Jeśli kontrakt otworzy się między 2401 i 2409-11, lub tam się znajdzie, po czym utworzy ewidentną prospadkową świecę lub mini setup o tym samym charakterze, to warto mieć na uwadze otwarcie krótkich pozycji z celami i sposobami ich rozegrania, podobnymi jak wyżej.

W przypadku otwarcia między 2409-11 a 2426-29, albo znalezienia się tam kontraktów po otwarciu, też dobrze by było „szukać’ potwierdzeń shortów z celem w okolicy 2383-90.

Plan B – wzrostowy.

Gdyby pierwsze notowanie miało miejsce powyżej 2426-29, albo gdyby doszło do skutecznego złamania tej bariery od dołu, po czym kurs uformowałby stosowny pozytywny mini setup bądź intadayową świecę o tym samym charakterze, warto ostrożnie pomysleć o longach.

Cel pierwszy to: 2451-53, a drugi: 2463 -70. Gra z podziałem na dwa etapy lub bez, w zależności od siły rynku.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt. 

 

 

 

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.