Kontrakty na WIG20. Skuteczność naszych planów transakcyjnych w ostatnich dwóch tygodniach: 66%! (4.tydzień lutego i 1.tydzień marca)

Tradycyjnie już oceniamy skuteczność naszych codziennych planów transakcji na rynku kontraktów terminowych na WIG20. Tym razem wyjątkowo – ze względu na zeszło weekendowe spotkanie Stowarzyszenia Analityków Technicznych, w którym miałem przyjemność uczestniczyć – robimy to za dwa tygodnie łącznie.

Przypomnę tylko, że za każdym razem porównujemy nasze analizy, prognozy i rekomendacje zagrań z rzeczywistym przebiegiem poszczególnych sesji.

Oceny planów są przekładane na liczby. Każdy z dziennych scenariuszy inwestycyjnych może maksymalnie zebrać tym razem10% za swoją skuteczność (100% z całych dwóch tygodni podzielone równo na 10 sesji).

Tym razem pozwolimy sobie także– tak jak przy poprzednich ocenach tygodniowych – przy każdej dziennej ocenie zacytować podsumowanie, które ukazało się we wpisie następnego dnia.  

Poniedziałek, 24.02.2014.

Nasz wczorajszy Plan A – wzrostowy nie tylko okazał się nad wyraz zyskowny (ponad 30 pkt zysku *** w ciagu niespełna godziny!), ale i bliski optimum w swojej zawartości, praktycznie we wszystkich jej aspektach -tak pisaliśmy w dzisiejszym wpisie śródsesyjnym.

Nasza ocena skuteczności planu: 10% (na 10% możliwych)

Wtorek, 25.02.2014.

Na początek warto przytoczyć ocenę dzisiejszej sesji – a sciśle jej początku i środkowej fazy – pochodzącą z naszego komentarza sródsesyjnego:

Dzisiejsza sesja przebiega w taki sposób, że nie można otworzyć pozycji długich, natomiast pozycje krótkie – ze wględu na wczorajsze wybicie z wielodniowej konsolidacji i zapanowania sentymentu prowzrostowego – są obarczone – według nas – zbyt dużym ryzykiem.

Rynek niestety otworzył się na poziomie 2443 (dla FPL20), więc tym samym praktycznie, bez kilku punktów, zrealizował podstawowy zasięg, o którym pisaliśmy wczoraj (2448 dla wybicia z konsolidacji). Potem pokazał ewidentną słabość.

Z kolei, ponieważ korekta nie doprowadziła kursu do wskazywanego przez nas wczoraj jej ewentualnego celu (okolice 2506-07), to trudno juz teraz o decyzję wejścia  na długo.” 

Ostatecznie rynek dotarł do przewidywanego przez nas celu (zakończył dzisiejszą wędrówkę na południe na poziomie 2508) i stworzył szansę na ok. 8 pkt netto zysku. Niestety, zabrakło czasu na więcej.”

Nasza ocena skuteczności planu: niwątpliiwie 4% (na 10% możliwych)

Środa, 26.02.2014.

Swego rodzaju suplement do wczorajszego planu transakcji, który przyniósł ok. 20 pkt zysku, wprowadzony przed dzisiejszą sesją kontraktów, sugerował:Gdyby doszło do skutecznego przełamania w dół strefy 2500-02 lub gdyby rynek doszedł do strefy 2560-61 i tam pojawiły sie wyraźne sygnały techniczne (świecowe, mini setupowe) przynajmniej czasowego odwrotu, to można by ostrożnie pomyśleć o shortach. W pierwszym przypadku z celem w rejonie 2480, a w drugim – w okolicy 2543.” … zrealizował się scenariusz sugerowany na wstępie (spadków do poziomu ok. 2480

Nasza ocena skuteczności planu: 10% (na 10% możliwych)

Czwartek, 27.02.2014.

Wszystko dziś poszło zgodnie z planem A – spadkowym i ci, którzy nim się kierowali, zanotowali kilkanaście punktów zysku. Pozwolę sobie przypomnieć odpowiedni fragment planu  i zaprezentować w tym kontekście wykres. Tak pisaliśmy dziś w komentarzu intraday.

I dalej, cytując wczorajszy plan: „Jeśli kontrakty złamią skutecznie poziom 2472, to można pokusić się o shorty z pierwszym celem 2452-56. Wyznaczanie następnych, m.in. za pomocą zniesień Fibo (2440-45 = zniesienia 38.2% i 113%) byłoby zależne też od zaaplikowania do wykresu dziennego ATR (ok. 40 pkt). Chociaż trzeba w tym miejscu dodać, iż skuteczne przełamanie 2452-56 może byc nad wyraz ciężkim zadaniem.”

Nic dodać, nic ująć.

Nasza ocena skuteczności planu: 10% (na 10% możliwych)

Piątek, 28.02.2014.

W trakcie sesji, w komentarzach intraday, pisaliśmy:

„Nasz plan na dzisiaj znowu okazał się nad wyraz precyzyjny i dawał na wstępie sesji zarobić ok. 10 pkt (na razie).”

„Dwie minuty po naszym wpisie sugerujacym przebicie kursu w góre doszło do wzrostów. Kolejne kilkanaście punktów zysku z naszego planu! Gartley został złamany! Realizuje sie -rgr z zasięgiem 2520.”

Nasza ocena skuteczności planu: bez dwóch zdań 10% (na 10% możliwych)

Poniedziałek, 03.03.2014.

Wczorajszy nasz plan transakcji na dziś dopuszczał możliwość głębokich spadków, ale zakładaliśmy jako cel dolne ramię potencjalnego trójkata na H1/ H4, w okolicy poziomu 2463. Z kolei druga formacja, na którą zwracaliśmy uwagę, czyli Motyl na M15, poprzez swój dłuższy zasięg (do punktu A formacji) mogła skłaniać do gry na spadki w rejon 2457.

Tymczasem na otwarciu – w związku  z negatywnym sentymentem wynikającym z sytuacji na Ukrainie – mieliśmy 59-punktową lukę i pierwsze kwotowanie na FPL20 na poziomie 2469.

Nasza ocena skuteczności planu – mimo że mozna by łatwo i zasadnie tłumaczyć się Ukrainą: 0% (na 10% możliwych)

Wtorek, 04.03.2014.

„Bieżącącą sytuację najlepiej oddaje nasz wpis śródsesyjny:

„Dzisiejsza sesja przebiega pod dyktando zmian sentymentu na rynku w związku ze zmianą sytuacji wokół Ukrainy.

Z samego rana mocne odreagowanie po rozkazie Putina o wycofaniu żołnierzy do baz. O 11.45 na początku konferencji prasowej Putina długi biały korpus na M15.”

Nasza ocena skuteczności planu, choć niewątpliiwie znów zaważyła w decydującym stopniu na przebiegu sesji sytuacja wokół Ukrainy: 0% (na 10% możliwych)

Środa, 05.03.2014.

Jeśłi chodzi o ocenę naszego wczorajszego planu, to pozwolę sobie powtórzyć obszerny fragment dzisiejszego wpisu sródsesyjnego ..:

„Zgodnie z naszym wczorajszym planem rynek po przełamaniu poziomu 2452 utworzył pozytywną, prowzrostową świecę na interwale M5 i tym samym dał nam szansę na uzasadniony naszymi analizami i planem zakup kontraktów.

Na razie został zrealizowany zasięg ostatniej z utworzonych flag (2467) i można było zarobić ok 11-12 pkt.. Dalszy cel postawiony w naszym planie dziennym (2480) może być zagrożony, gdyż dzisiejsze minimum wypada na poziomie 2433 (wg kwotowania FPL20, czyli 2434 – wg FW20). to zaś oznacza, że dzienny ATR wynoszący ok. 40 pkt byłby zrealizowany w okolicach oporu na 2472.

Tam więc bym sugerował postawienie Take Profita, albo zamknięcie transakcji (o ile jeszcze Państwo tego nie zrobili) w rejonie dotychczasowych szczytów (2465-67)..

Nasza ocena skuteczności planu: 7% (na 10% możliwych)

Czwartek, 06.03.2014.

Dzisiejsza sytuacja na rynku – tak ujęliśmy to we wpisie śródsesyjnym – została najlepiej i najprecyzyjniej oddana przez ten fragment naszego wczorajszego planu transakcyjnego, w którym pisaliśmy; „Proszę też pamietać o możliwości fałszywego wybicia w okolice 2471-72 (poziom luki cenowej i starego oporu w ramach wielodniowej konsolidacji)  i odwrotu.”

Zdarzyło się dokładnie to, co braliśmy pod uwagę: kurs wybił się fałszywie z formacji 121 (albo przynajmniej doszło do modyfikacji tej formacji, która wiąże się ze spadkami).

Nasza ocena skuteczności planu: 5% (na 10% możliwych)

Piątek, 07.03.2014.

„Kontrakty w piątek dotarły na koniec sesji do sugerowanego przez nas w Planie spadkowym celu, zapewniając tym, którzy się zdecydowali naszym planem posłużyć, ok. 30 pkt zysku.***

Przypomnę, że pisaliśmy w przeddzień sesji:Jeśłi kontrakt pierwsze notowanie będzie miał pomiędzy strefą 2470-72 i 2444-47, albo się tam szybko znajdzie, i potem utworzy prospadkową świecę intradayową, bądż mini setup o takim charakterze, to można rozważyć shorty z celem na 2425-27…”

Kontrakt otworzył się w okolicy 2460, a finalnie spadł do 2426. Potwierdzająca wejście świeca prospadkowa utworzyła się zaś na interwale M15 w okolicy cenowej 2463.”

Nasza ocena skuteczności planu: bez dwóch zdań: 10% (na 10% możliwych)

RAZEM w tych dwóch ocenianych tygodniach 66% na 100% możliwych – taka ocena skuteczności codziennie przygotowywanych planów transakcyjnych na następny dzień sesyjny wynika z porównania przebiegów poszczególnych sesji z planami transakcji na dany dzień.

*** Trader handlujący standardowymi instrumentami CFD na platformie forexowej, która dostarcza lewar 50:1, zdobywając ok. 30 pkt zysku, był w stanie zarobić ok. 65% zainwestowanego kapitału w depozyt. Przykładowo zagranie 10 kontraktami, wymagające depozytu zwrotnego w wys. ok. 4700 zł, przyniosło zysk ok. 3000 zł. <Chodzi oczywiście  o CFD (contract for difference) oparty o kontrakt terminowy na WIG20 (FW20) jako instrument bazowy.>

 
Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.