Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 17.02.2014, poniedziałek.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

Kilka dni temu, w czwartek, 13.02 pisaliśmy w podsumowaniu całej gamy analiz: „Podsumowując te różne elementy układanki, zakładamy, że najbardziej prawdopodobny rozwój wypadków rynkowych na najbliższy czas to powrót kursu z okolic 2500 do dzisiejszego górnego ograniczenia luki cenowej (tuż powyżej poziomu 2450). Potem zaś wydaje się bardzo prawdopodobny drugi test 2500, jako punktu D formacji prospadkowej Motyla.

Jeśli zostanie on przebity, to będzie otwarta droga do dalszych szybkich wzrostów, przynajmniej do 2560. Jeśłi nie, Motyl grozi pogłębionymi spadkami.”

Myślę, że dużo – jeśli chodzi o generalia – się od tego czasu nie zmieniło.

Ładnie bieżącą sytuację oddaje to, co się dzieje ze świecami na wyższych interwałach czasowych.

Fantastycznie dla Byków wyglądają świece na W1.

Dość mocno różni się od powyższej sytuacji  – ta na interwale dziennym.

Kiedy zaś spojrzymy na H4, to tu już Niedźwiedzie mogą spijać swój miód. 🙂

Na H1 też widać, że najbardziej prawdopodobne jest zejście poniżej ostatniego dołka na 2472.

 Sytuacja w średnim terminie – biorąc pod uwagę świece tygodniowe – wygląda optymistycznie, co koreluje z naszą wcześniej cytowaną uwagą, że finalnie bariera 2500-02 może być przełamana.

Z kolei nie najciekawszy – delikatnie mówiąc – układ świec na niższych interwałach jest koherentny z też cytowaną koncepcją zbliżających się spadków.

Pozostaje pytanie, jak głębokich spadków?

Nawiązując jeszcze raz do czwartkowego wpisu warto przypomnieć, że tam szczególnie uwypuklona była możliwość dość płytkiego, ok. 50-punktowego zejścia kursu w dół.

Taki wymiar korekty ostatnich wzrostów wynikał po pierwsze z oczekiwania powrotu do wybitej górnej krawędzi trójkąta prostokątnego na D1. W tej kwestii nic się nie zmieniło. Nadal – z tego punktu widzenia – powrót do strefy 2454-57 wydaje się zasadny.

Po drugie, naturalną zwykle koleją rzeczy jest powrót do wybitego kanału, a w tym wypadku mieliśmy niedawno wybicie z kanału spadkowego na interwale dziennym. Tyle, że w międzyczasie  poziom tego kanału obniżył się i obecnie usytuowany on jest w okolicach 2444.

Głębszy zasięg spadków wynika zaś z formacji motyla na H4 (zasięg 2341-58, dośćszeroko zdefiniowany, bo w punkcie C bierzemy pod uwagę cały obręb cienia świecy dołkowej na H4).

Jeszcze spójrzmy na niższy interwał (M15) i stwierdźmy, że jeśli wzrosty z końcówki piątkowej sesji wyczerpały się, to można się spodziewać wybicia z flagi na z zasięgiem 2463.

Inną mozliwością na teraz jest ponowny test rejonu punktu D  (ok. 2500) formacji XABCD Motyla i dopiero wtedy spadek. Wtedy mógłby sie ukształtować potencjalny podwójny szczyt z linią szyi na poziomie 2472 i zasięgiem w okolicach 2440.

Plan A – spadkowy. 

Jeśli kontrakty otworzą się między strefa 2500-02 a pasmem cenowym 2483-85, to dobrze by było poczekać na rozwój wypadków i otwarcie krótkich pozycji albo po potwierdzeniu świecowym bliżej 2500, albo dopiero po skutecznym przebiciu 2483-85. Celem dla nas byłaby przynajmniej strefa 2464-67.

Jeśłi kontrakty otworzą się między 2483-85 a poziomem 2472, to czekamy na utworzenie sie prospadkowej, intradayowej świecy, albo mini setupu o tym samym charakterze, jak najbliżej 2483-85. Celem shortów w takiej sytauacji byłaby strefa 2454-57 i górne ogranicznie luki cenowej w tej okolicy (2451), albo nawet dolne jej ograniczenie (2444).

Jeśli kontrakty otworzyłyby się słabo, poniżej dołka 2472, albo się tam w miarę szybko znalazły, to należałoby szukać potwierdzenia świecowego prospadkowego w tym rejonie (lub stosownego mini setupu) i grać na krótko z TP w okolicach 2444, albo niżej z uwzględnieniem nowych mierzeń (na początku sesji) zniesień wewnętrznych Fibo.

Według aktualnych, przedsesyjnych mierzeń, takie istotne zniesienie Fibo poniżej poziomu 2444 występuje w paśmie 2433-35 (261.8% i 127.2%), natomiast powyżej – na poziomie 2457 (161.8% i 88.6%).

Plan B – wzrostowy.

Jeśłi kontrakty otworzą się powyżej 2500-02, albo się tam przebiją w sposób skuteczny technicznie (np. ładnym korpusem intradayowej świecy), to trzeba rozważyć ostrożne (ze względu na negatywną wymowę świec na H/ H4/ D1) wejście na długo. Pierwszy cel to 2516 (zależność dla korekty nieregularnej ABC na D1: Fala C = 1.618 x fala A), a potem 2533 (zniesienie Fibo 70.7% spadków od 25.11.2013) i  2560-61 ( zniesienie 78.6% w/w spadków i opór typu OLO na D1).

Oczywiście, TP na najbliższą sesję musiałby być dobrany z uwzględnieniem dziennego ATR (ok. 40pkt).

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CDF (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt. 

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.