Kontrakty na WIG20. Skuteczność naszych planów transakcyjnych w tym tygodniu: 73%! (2.tydzień lutego 2014)

Już tradycyjnie na koniec inwestycyjnego tygodnia oceniamy skuteczność naszych codziennych planów transakcji na rynku kontraktów terminowych na WIG20. Za każdym razem porównujemy nasze analizy, prognozy i rekomendacje zagrań z rzeczywistym przebiegiem poszczególnych sesji.

Oceny planów są przekładane na liczby. Każdy z dziennych scenariuszy inwestycyjnych może maksymalnie zebrać 20% za swoją skuteczność (100% z całego tygodnia podzielone równo na 5 sesji).

W tym tygodniu pozwolimy sobie – tak jak poprzednio – przy każdej dziennej ocenie zacytować podsumowanie, które ukazało się we wpisie następnego dnia. Ponadto, na koniec, przyjrzymy się bliżej wartości prognostycznej i zyskowności piątkowego planu.

Poniedziałek, 10.02.2014.

Dzisiejsza sesja przyniosła wielogodzinną konsolidację między strefami 2425-27 a 2416-18. Na koniec dnia doszło do wybicia w dół i dotarcia kontraktów do następnej strefy wsparcia : 2406-09.

Szansę – ale nie 100-procentową – na zysk niewiele ponad 10-punktowy mieli ci, którym wczoraj tak radziliśmy: „Dla graczy bardziej niecierpliwych i podejmujących większe ryzyko, możnaby zalecić zagranie na krótko w sytuacji, gdyby kontrakty otworzyły się w okolicy 2425-27 i utworzyły tam silną świecę i/lub mini setup prospadkowe. Zagranie tego typu musiałoby być skwapliwie monitorowane, a SL wąski i przestawiany szybko, w miarę postępujacego ruchu na południe. Zasięg byłby oczywiście uzależniony od tego, do którego z trzech wymienionych wyżej poziomów wsparć kurs by finalnie dotarł. ” (chodziło o wsparcia: 2416-18, 2406-09, 2394-96)

Nasza ocena skuteczności planu: 10% (na 20% możliwych)

Wtorek, 11.02.2014.

Wczorajszy nasz plan na dzisiejszą sesję sprawdził się znakomicie. Od 25 do 30 punktów*** czystego zarobku dla tych, którzy kierowali sie naszym scenariuszem.

W pierwszym zaleceniu Planu A – wzrostowego, pisaliśmy: „Jeśli kontrakty otworzą się pomiędzy strefami 2406-09 i  24016-18 i utworzą stosowną prowzrostową świecę lub mini setup o tym samym charakterze, to należałoby rozważyć pozycje długie, otwarte jak najbliżej pierwszej z tych stref, z celem na 2450.”

Takie okoliczności zaszły i można było po wystąpieniu odpowiedniej świecy otworzyć longa w paśmie cenowym 2411-14, a zamknąć dopiero w paśmie 2442-46. Ktoś powie: Ale przecież cel był nieco wyzszy i wynosił 2450. 

Tutaj jednak kłania się konieczność własnej koncentracji na monitorowaniu bieżącym sesji i reagowania na zmieniające się warunki. Większość traderów była w stanie dostrzec w trakcie sesji coś, co nam nie sposób było dostrzec z jednodniowym wyprzedzeniem, z którym opracowujemy nasze plany.”

Nasza ocena skuteczności planu: 18% (na 20% możliwych)

Środa, 12.02.2014.

Nasz wczorajszy plan mógł być wykonywany dzisiaj na 3 raty (ze względów ostrożnościowych). Za każdym razem jednak przynosił prawie 10 pkt zysku!

Na początku sesji obowiązywało następujące zalecenie: „Jeśli zostanie skutecznie wybity dzisiejszy szczyt na 2446, to warto rozważyć longi z celem w okolicy 2464-67.” Okazało się ono skuteczne, ale dla tych, którzy zareagowali na samym początku notowań. 

Zarobienie kolejnych punktów zależało – poza identyfikacją małej flagi na wykresie – od uznania, czy opór w rejonie 2464-67 został pokonany w sposób skuteczny i zdecydowany. Na to bowiem zwracaliśmy uwagę we wczorajszym planie, przewidując mozliwość ataku na ten opór.

Wreszcie, w trzeciej fazie wzrostów można było się posłużyć naszym kolejnym komentarzem intraday, w którym stwierdziliśmy: „Wzrosty zostały zatrzymane w rejonie pasma cenowego 2475-77. Tam mógłby się teoretycznie utworzyć punkt D prospadkowej formacji Motyla (zbudowanego na proporcjach 0.618 i 1.13), ale przewidujemy, że większe szanse na spełnienie roli punktu zwrotnego (D) ma strefa 2501-02. Bierzemy tu pod uwagę również fakt, iż dzienny ATR kontraktu wynosi ok. 40 pkt.”

Nasza ocena skuteczności planu: 15% (na 20% możliwych)

Czwartek, 13.02.2014.

Wczorajszy nasz plan jednym dał zarobić ok. 10 pkt, a drugim – zachować kapitał w nienaruszonym stanie, co często bywa rzeczą najważniejszą. Szczególnie, gdy rynek się konsoliduje, „zastanawia”, w jakim kierunku pójść. A z taką sytuacją niewątpliwie mieliśmy dzisiaj do czynienia.

Sesja na początku przebiegała między strefą 2475-76, która była tylko nieznacznie naruszona w dół (do poziomu 2472) a poziomem 2485, który nabrał charakteru lokalnego, intradayowego oporu. Jedna z naszych wczorajszych sugestii dotyczących otworzenia pozycji krótkich brzmiała tak: „Jeśłi kurs otworzy się między strefą 2500-02 a 2475-76 i utworzy świecę intradayową prospadkową i/ lub mini setup o takim charakterze, najlepiej jak najbliżej pierwszej z tych stref, to warto rozważyć shorty z TP w rejonie 2454-57, albo przynajmniej 2464-67.”

Dlaczego warto było – jeśli ktoś zdecydował się wejść na krótko – zamknąć pozycję w rejonie denka utworzonego na samym początku sesji (2472) i skasować wspomniane 10 pkt? Odpowiedź była zawarta  w naszym pierwszym dzisieszym komentarzu śródsesyjnym: „jeśli ktoś uznał, że ukształtowanie się spadającej gwiazdy na M15, dotykającej górnym cieniem 2486, spełnia z punktu widzenia jego strategii odnośnie szerokości SL, warunki do wejścia, to mógł dotychczas liczyć na ścięcie zysku ok. 10-punktowego. Trzeba przy tym zauważyć, że spadająca gwiazda była w pewnym sensie „neutralizowana” przez wcześniejszy młotek, stąd obrona denka wydawała się logiczna.”

Nasza ocena skuteczności planu: 12% (na 20% możliwych)

Piątek, 14.02.2014.

W trakcie sesji, w komentarzach intraday, pisaliśmy:

Na dzisiejszej sesji można było skorzystać z naszych zaleceń płynących z wczorajszego planu transakcyjnego juz na początku sesji. W rejonie bariery podażowej 2500-02 utworzyła się bowiem negatywna świeca na interwale M15 (nie wnikam, czy ktoś będzie ją interpretował jako spadającą gwiazdę, czy też zasłonę ciemnej chmury).

Niosła ona w sobie potwierdzenie zagrania na krótko, o którym wczoraj pisaliśmy: „Jeśłi kurs otworzy się między strefą 2500-02 a 2475-76 i utworzy świecę intradayową prospadkową i/ lub mini setup o takim charakterze, najlepiej jak najbliżej pierwszej z tych stref, to warto rozważyć shorty z TP w rejonie 2454-57, albo przynajmniej 2464-67. Przy ustalaniu TP należy wziąć pod uwagę dzienny ATR, który wynosi ok. 40 pkt.”

Spadki – zgodnie z naszym wczorajszym Planem A – były kontynuowane. Dotarły i zatrzymały się w dosyć naturalnym miejscu – wczorajszym wielokrotnym dołku na 2472.

Biorąc pod uwagę m.in. dzienny ATR, liczyliśmy i nadal bierzemy to pod uwagę, że kontrakty mogą zawędrować do strefy 2464-67, a być może jeszcze niżej: 2454-57.

Oczywiście, znając rolę 2472 jako potencjalnego stoppera można było również , np. po młotku na M15, w okolicach 2475, ściąć zyski i czekać na skuteczne przebicie 2472, albo jakiś wcześniejszy mini setup spadkowy (bądź świecę). W celu ponownego otwarcia shortów. Tym bardziej, że jeśli rynek nakreślił już pierwszy impuls spadkowy, to zanim nastąpi kolejny, może dojść do głębszej korekty, co jest typowe dla pierwszych fal impulsowych.

Nasza ocena skuteczności planu: 18% (na 20% możliwych)

RAZEM w tygodniu 73% na 100% możliwych – taka ocena skuteczności codziennie przygotowywanych planów transakcyjnych na następny dzień sesyjny wynika z porównania przebiegów poszczególnych sesji z planami transakcji na dany dzień.

*** Trader handlujący standardowymi instrumentami CFD na platformie forexowej, która dostarcza lewar 50:1, zdobywając ok. 30 pkt zysku, był w stanie zarobić ok. 65% zainwestowanego kapitału w depozyt. Przykładowo zagranie 10 kontraktami, wymagające depozytu zwrotnego w wys. ok. 4700 zł, przyniosło zysk ok. 3000 zł. <Chodzi oczywiście  o CFD (contract for difference) oparty o kontrakt terminowy na WIG20 (FW20) jako instrument bazowy.>

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CDF (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt. 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.