Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 12.02.2014, środę.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

Wczorajszy nasz plan na dzisiejszą sesję sprawdził się znakomicie. Od 25 do 30 punktów czystego zarobku dla tych, którzy kierowali sie naszym scenariuszem.

W pierwszym zaleceniu Planu A – wzrostowego, pisaliśmy: „Jeśli kontrakty otworzą się pomiędzy strefami 2406-09 i  24016-18 i utworzą stosowną prowzrostową świecę lub mini setup o tym samym charakterze, to należałoby rozważyć pozycje długie, otwarte jak najbliżej pierwszej z tych stref, z celem na 2450.”

Takie okoliczności zaszły i można było po wystąpieniu odpowiedniej świecy otworzyć longa w paśmie cenowym 2411-14, a zamknąć dopiero w paśmie 2442-46. Ktoś powie: Ale przecież cel był nieco wyzszy i wynosił 2450.

Tutaj jednak kłania się konieczność własnej koncentracji na monitorowaniu bieżącym sesji i reagowania na zmieniające się warunki. Większość traderów była w stanie dostrzec w trakcie sesji coś, co nam nie sposób było dostrzec z jednodniowym wyprzedzeniem, z którym opracowujemy nasze plany.

Otóż, na interwale M15 na początku dzisiejszej sesji została wybita flaga z zasięgiem 2444. Oto wykres z naszego komentarza śródsesyjnego w tej sprawie.

Jeśłi ktoś nie zamknął długiej pozycji w tym miejscu, to powinien to uczynić nieco później, kiedy powstawała piąta fala w lokalnym ruchu wzrostowym. Z obliczeń długości tej fali, opartych na założeniu, że fala 5 najczęściej równa się fali 1 (gdy mamy do czynienia z wydłużona „trójką”), wynikało, że kurs zawędruje do poziomu 2446. Tak też się stało. A potem koniec wedrówki. Ani milimetra wyżej na dzisiejszej sesji.

(tu posłużę się też wykresem z dzisieszego komentarza sródsesyjnego)

Co dalej?

Według nas, jest szansa na kontynuację, aczkolwiek ograniczoną, wzrostów na tym etapie. Jakie są ku temu przesłanki?

1. rynek próbuje wybić się z flagi na M15/ M30 z zasięgiem 2464.

 2. wspomaga go w tym formacja świecowa gwiazdy porannej utworzona na dnie korekty

3. Zanegowanie prospadkowej formacji harmonicznej Gartleya też wpływa pozytywnie na zdynamizowanie wzrostów.

4. Po wybiciu na dzisiejszej sesji równości fal na D1 (zaznaczonej pomarańczowymi prostokatami) zachodzi mozliwość – o czym pisaliśmy w ub. tygodniu – utworzenia się korekty nieregularnej ABC z falą C kończącą się albo na poziomie 2465-67 (gdzie zachodzi zależność fala C = 1.272 x fala A, oraz gdzie mieści się dolne ograniczenie prostokątnego trójkąta, zaznaczonego ciągłą linią fioletową, który został uformowany i wybity na D1), albo na poziomie 2515 (gdzie występuje klasyczna zależność: fala C = 1.618 x  fala A)

Plan A – wzrostowy.

 Jeśli zostanie skutecznie wybity dzisiejszy szczyt na 2446, to warto rozważyć longi z celem w okolicy 2464-67.

Podobnie należałoby postąpić, gdyby kontrakt otworzył sie na 2430 (dolne ramię flagi i poprzedni szczyt) lub wyżej i uformowała sie świeca prowzrostowa, bądź mini setup o tym charakterze. 

Jeśli dojdzie do bardzo mocnego otwarcia z luką cenową i kontrakt szybko znajdzie się w rejonie 2464-67, po czym go skutecznie i w sposób zdecydowany przełamie (ładnym długim korpusem), to po utworzeniu prowzrostowej formacji świecowej lub mini setupu powyżej tej strefy, warto rozważyć longi z TP na poziomie 2515.

Plan B – spadkowy.

Jeśli kontrakty otworzą się poniżej strefy 2425-30, albo przełamią ją z góry i utworzą prospadkowy układ świecowy lub inny o tym samym charakterze, na interwale intradayowym, to trzebaby rozważyć zagranie na krótko z celem 2394-96.

Jeśli kontrakt w miarę szybko dojdzie do strefy 2464-67 i tam się zdecydowanie zatrzyma, po czym wystąpi mocna negatywna formacja świecowa, najlepiej na M15 lub M30, to można spróbować shortów z celem przynajmniej w okolicy dzisiejszych szczytów (2446).

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.