TAURON: Kurs w kluczowym miejscu i co z tego wynika

Kurs TAURON-u znalazł się w bardzo istotnym miejscu. W zależności od tego, czy odbije się od tego miejsca, czy wybije je w dół, może dojść do większego ruchu na północ, bądź południe.

Miejsce, o którym mowa wyżej, to górne ograniczenie dużej flagi pro wzrostowej na interwale dziennym o zasięgu w rejonie 3,92-93 oraz punkt zwrotny D formacji pro wzrostowej XABCD typu Bat, jak również wsparcie w okolicy 2,47-2,50. Fakt, iż tzw. podwójny test punktu D ma miejsce na tym wsparciu, wzmacnia formację XABCD.

Wybicie na południe tak “ufortyfikowanego” z punktu widzenia byków miejsca oznaczałoby możliwość mocniejszego ruchu w dół w kierunku kolejnych (narysowanych na zielono na wykresie) wsparć. Nawet tego, które znajduje się w pobliżu mediany dużej flagi, czyli położonego poniżej 2,00.

Z drugiej strony, jeśli dojdzie do odbicia w górę od wsparcia w okolicy 2,50, to rynek może realizować mocniejsze podejście na północ, nawet – próbując wypełnić (na dłuższą metę) wspomniany wyżej zasięg flagi – do 3,92-93.

Dodam jeszcze, że jeśli porównamy dwa fragmenty wykresu – jeden większy zlokalizowany między czerwcem a październikiem ubiegłego roku oraz drugi mniejszy rozciągnięty między grudniem ubiegłego roku a obecnym okresem – to można tam dostrzec tzw. fraktal ,czyli dwa podobne układy fal. Ten fraktal sugeruje możliwość wzrostów w tym momencie. Ostatnia świeca dzienna jest jednak niezbyt przyjazna bykom.