Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 08.08.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek ograniczyły się do stosunkowo wąskiej konsolidacji między poziomem 2389 a 2376. Można uznać, że wszystkie podstawowe rynkowe dylematy zbytnio nie przybliżyły się przez to do rozstrzygnięcia, choć trzeba odnotować na korzyść Byków otwarcie i zamknięcie sesji powyżej oporu intra 2380-85.

To może być ważne dla popytu, gdyż jeśli nawet nie doprowadzi on w najbliższym czasie do  dalszych wzrostów, to przynajmniej powinien podtrzymywać konsolidację między 2363-68 a 2394-2400. O tyle mogłoby to być istotne – patrząc na sytuację przez pryzmat wyższych interwałów – że taka konsolidacja mogłaby próbować zneutralizować negatywną wymowę świec wierzchołkowych na H4/ D1, a po kilku dniach wręcz stanowić Byczy argument na rzecz dalszego wzrostu, powyżej 2400. Ta hipoteza, postawiona przez nas już wcześniej, nie straciła na aktualności.

Jeśłi Bykom nie uda się jednak ani przejść do dalszych zwyżek, ani prolongować wspomnianej wyżej konsolidacji – wróćmy w tym miejscu do myśli z wczorajszego artykułu – to może się spełnić to, co istotne dla Niedźwiedzi z punktu widzenia wykresów intra, i co zostało opisane przez nas  już w czwartek jako „zejście poniżej strefy 2350-60 (tuż poniżej jest wsparcie intra 2346-48)” z zaznaczeniem, że „ostatecznym potwierdzeniem odebrania kontroli z rąk Byków byłoby przebicie wsparcia 2328-33″.

Należy jednak dodać, że fundamenty pod kontynuację owej konsolidacji Byki jednak w piątek i poniedziałek położyły, a na pierwszym dzisiejszym wykresie M30 można dostrzec – jako rezultat tych działań – wstępnie zarysowaną formację flagi prowzrostowej o zasięgu 2421 (maksima średnioterminowe na wykresie kontynuacyjnym wynoszą 2424).

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 03.08.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę – zgodnie  z naszą wczorajszą sugestią –  kontynuowały intradayową korektę spadkową. Nadal trzeba się liczyć z prolongatą wzrostów, choć trzeba pamiętać, że w razie trwałego zejścia kursu poniżej 2350 może dojść do powrotu notowań do wnętrza „starej” konsolidacji, budowanej przez dwa miesiące między 2350-60 a 2250-60.

Wczoraj pisaliśmy, że: ” Z punktu widzenia intradayu wtorkowe zmagania rynkowe można uznać jako kontynuację korekty spadkowej i nie można wykluczyć, że ta korekta – rozgrywająca się między poziomem 2394 a wsparciem 2363-68 – jeszcze potrwa.”

I faktycznie, środowe zmagania rynkowe można potraktować jako dalsze tworzenie korekty, tzw. nieregularnej, która najpierw wybiła ostatnie szczyty na 2394, a potem schodziła znów do 2363-68. Teraz trzeba się liczyć z odbiciem na północ lub zejściem do obszaru 2350-60 i próbą szybkiego odbicia dopiero stamtąd.

W tym drugim przypadku należałoby uwzględnić opcję nie tylko dokończenia intradayowej korekty nieregularnej i szybkiego ruchu w stronę 2424 (ostatnie średnioterminowe maksima), ale również brać pod uwagę ewentualność powrotu do dużej (około 100-punktowej) „starej” konsolidacji.

Tak opisywaliśmy tę ostatnią możliwość we wcześniejszym naszym artykule: „Pierwszą przesłanką takiego scenariusza wydarzeń rynkowych mogłoby być ewentualne zamknięcie świecy dziennej poniżej 2350.”

Trzeba w tym miejscu dodać, że ponowne ukształtowanie na wierzchołkowych świecach dziennych w środę formacji objęcia bessy może sugerować poważne branie pod uwagę zaistnienia takiej przesłanki.

W środę w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play natychmiast po otwarciu wykorzystaliśmy pogłębioną analizę korekty intradayowej i zagraliśmy na wzrost z rejonu 2393-95 do 2400-02. Uwzględnialiśmy przy tym, że później kurs może się zacząć wycofywać na południe.

Pod koniec dnia szukaliśmy gry na spadki z rejonu 2389-91 nawet do 2363-68 i 2355-57. I faktycznie, ten pierwszy cel został osiągnięty. Problem był jednak z wejściem w shorta, o ile nie wchodziło się w trakcie tworzenia po godz. 14.15 dużego czarnego korpusu na M15, który miał charakter świecy trendowej.  Możesz dołączyć na próbę!   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.