Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 08.01 – 09.01.2015

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!

 

Tekst dzisiejszego wpisu

Dziś w naszym Mentoring & Trading Room-ie można było zarobić od kilkunastu do ponad 25 punktów. Nie wszyscy jednak otworzyli pozycje, gdyż decyzja w tym względzie musiała zapaść półtorej godziny przed danymi ADP, a to wiązało się z trochę podwyższonym ryzykiem wejścia.

Trzeba było zająć pozycję długą na poziomie 2297-99 z celem 2312-16. Potem można było odnowić bądź kontynuować ten trade z kolejnym celem w postaci następnego oporu: 2328-31. 

Cała sytuacja prowzrostowa, która się wytworzyła prawie od samego początku dzisiejszej sesji, została objęta naszymi analizami sprzed ponad tygodnia, a nawet wcześniejszymi. 29. grudnia pisaliśmy:

„Trzeba jednak w tym miejscu przypomnieć, że nasze rozważania analityczne przed Świętami prowadziły do wniosku, że stosunkowo dużym prawdopodobieństwem cechuje się też koncepcja mieszana, w ramach której najpierw dojdzie do spadków w rejon szerokiego pasma cenowego ok. 2269 – 2298, a potem jednak do wzrostów.

Wynikało to z dwóch przewidywań: po pierwsze, zaistnienia wkrótce korekty pierwszego impulsu wzrostowego z ostatnich tygodni, od 50% do 78.6%; po drugie zaś co do powrotu do dolnego ramienia wilelokrotnie omawianego na blogu wielkiego trójkąta (chorągiewki) na W1.”
 
Z takim też obrazem sytuacji wydaje się, że mamy do czynienia. Warto przy tym podkreślić, że dalsze ewentualne wzrosty wiązać by się miały też z zadziałaniem dużej formacji ABCD na wykresie dziennym, o której pisaliśmy ostatnio praktycznie codziennie.
 
Formacja ta była dwukrotnie testowana  w punkcie D – co jest częstym zjawiskiem na wykresach akcji i indeksów akcyjnych – i  w tym właśnie punkcie powstała mocna, pro-Bycza formacja świecowa objęcia hossy.
 
 
Zasięg formacji ABCD to okolice punktu C, czyli ok. 2490 (!).
 
Zanim jednak ewentualnie do takich wzrostów dojdzie, rynek musiałby pokonać równość korekt na H4 w rejonie 2340 i  2390.
 
 
Nota bene na powyższym wykresie również widać bardzo sprzyjające wzrostom świece dołkowe.
 
Jeśli już o świecach na H4 mowa, to warto wspomnieć, że dzisiejsza decyzja o rozważeniu longów wiązała się z pokonaniem przez rynek oporu wynikającego  z połowy czarnej długiej świecy z poniedziałku.
 
Drugim istotnym czynnikiem decyzyjnym był fakt wybicia równości odcinków oznaczonych ponizej, na wykresie godzinowym, pomarańczowymi prostokątami.
 
 
Z szerszej perspektywy, wykresu tygodniowego, potencjalny zwrot na rynku w kierunku północnym, wpisywałby się w koncepcję trójkąta (chorągiewki), który zbudowany jest zwykle z układów trójfalowych. Można to zaobserwować na wykresie poniżej.

Schodząc na interwały intradayowe, zauważamy z kolei mozliwość wypełnienia  przez kurs kontraktów –  w ramach wybicia z kanału spadkowego na M30/ M15 – zasięgu tego wybicia,  w rejon oporu 2343-45.

Jeśli zejdziemy na jeszcze niższy interwał, M5, dostrzeżemy z kolei, że dzisiejszy ruch wzrostowy być może zaczął już być korygowany, bo zakwestinowana została równość korekt  oznaczona – jak zwykle –  pomarańczowymi prostokątami.

Korekta mogłaby zejść przynajmniej do 2297-99, gdzie mieścił się dolny obszar korekty niższego rzędu na fali 4. To miejsce jest częstym celem korekty dla fal  z wydłużoną „trójką”.

Nie wchodząc na tym etapie w szczegóły tych rozważań falowych, należy dodać, że w tym rejonie (2297-99) występuje też zniesienie Fibo 50%, a ono z kolei dość często zatrzymuje korektę pierwszej fali, wzrostowej bądź spadkowej.

(Precyzyjnie rzecz ujmując, mielibyśmy tu do czynienia  z pierwszą tzw. małą falą w ramach większej struktury.)

Plan A – wzrostowy.

Jeśli dojdzie do otwarcia powyżej 2328-31 bądź skutecznego przełamania tego oporu  w trakcie sesji, rozważyłbym długie pozycje  z celem 2343-45.

Jeśli rynek poradzi sobie z tą przeszkodą, nastepnym celem byłby opór 2368-71, a potem okolice 2390.

Następny potencjalny ruch wzrostowy mógłby nas doprowadzićnawet do ok. 2490, z przystankami w następujacych strefach cenowych: 2406-10, 2432-36 i 2457-62.

Gdyby kurs kontraktów najpierw zniżkował w stronę 2297-99 i tam doszłoby do potwierdzeń świecowych bądź mini setupowych wzrostów, rozważyłbym longi z następujacymi „targetamI”: 2305-07, 2312-16, 2328-31.

Dalej można by przyjąć za sugerowany, sposób reakcji opisany na początku tego Planu.

Plan B – spadkowy.

Jeśli rynek pokona skutecznie wsparcie na 2312-16, to można bardzo ostrożnie (!) grać na spadki w rejon 2297-99  z „odpoczynkiem”  w okolicach 2305-07.

Jeśli 2397-99 uległoby naporowi podaży, następny cel to poziom ok. 2291 (zniesienie 61.8% ostatniego wzrostu) i poziom ok. 2281 (zniesienie 78.6%).

Zagłosuj tutaj  (po wejściu na stronę głosowania rozwiń zakładkę „Wybierz swój typ”. Tam znajdziesz na liście nominowanych blog Miłosza Fryckowskiego)

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.