Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 24.11 – 26.11.2014

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW2020*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

UWAGA! W okresie obniżonej zmienności na kontraktach nasz cykl wpisów „Kontrakty na WIG20. Codzienne plany transakcyjne.” będzie się ukazywać w następującym układzie terminowym: niedziele i środy – plany główne, a w poniedziałki, wtorki i czwartki – suplementy do tych planów.

Sytuację na piątkowej sesji ukazaliśmy we wpisie intradayowym z tego dnia . Dużo  wskazuje (m.in.ostatnie świece dołkowe na H4, tworzące formację gwiazdy porannej – patrz: trzeci z dzisiaj publikowanych wykresów) na to, że kurs dotrze przynajmniej do oporu 2440-43

Jeśłi tak się stanie, to kluczowa sprawą będzie , czy ten opór uda się skutecznie złamać. Z technicznego punktu widzenia jest to istotne, gdyż w tym miejscu znajduje się punkt D dość silnej (co zawdzięcza m.in. zależności AB=CD ) intradayowej formacji prospadkowej ABCD.

Gdyby doszło do negacji tej formacji, to można założyć, że Byki dotrą co najmniej do 2464-67. Dopiero tam spotkają bowiem silny opór w postaci 2464-67 wraz z punktem D prospadkowej formacji Nietoperza (dla innych Leonarda).

Trzeba przy tym zaznaczyć, że wykres interwału H4 wskazuje, że po ewentualnym pokonaniu oporu na 2440-43 –  co łączy się z wyłamaniem dolnego pomarańczowego prostokąta górą –  kurs może dotrzeć nawet do górnego ograniczenia wyższego z prostokątów, czyli rejonu 2480-83.

Jeśli kurs nie złamie jednak formacji ABCD, czyli zatrzyma się i zawróci w okolicach 2440-43 – a tym bardziej gdyby nie pokonał 2429-32 – pewnie dojdzie do realizacji flagi spadkowej. W pierwszym wypadku jej zasięg to ok. 2373-75, w drugim – ok. 2367.

Minimalny zasięg spadków ,wynikających z realizacji formacji ABCD, to poziom cenowy związany z punktem C formacji, czyli okolice pasma 2395-97. 

Plan A – wzrostowy.

Jeśłi kurs otworzy się powyżej 2429-32 lub rynek skutecznie od dołu przełamie ten poziom, po czym dojdzie do potwierdzeń prowzrostowych (mini  setupowych bądź na świecach intradayowych), to rozważyłbym jako cel ewentualnych wzrostów: 2440-43.

Nastepnie, gdyby doszło do skutecznego sforsowania 2440-43, wyznaczyłbym kolejne cele dla longów: 2451-53, 2464-67.

Gdyby Byki rozprawiły się i z tym oporem, brałbym poważnie pod uwagę grę na długo w stronę 2480-83.

Plan  B – spadkowy.

1. Jeśłi kurs otworzy się poniżej 2418-20 lub rynek skutecznie od góry przełamie ten poziom, po czym dojdzie do potwierdzeń prospadkowych (mini  setupowych bądź na świecach intradayowych), to rozważyłbym następujące cele ewentualnych spadków: 2403-06, 2392 -94, 2385-88, ok.2367.

2. Jeśłi kurs najpierw zmierzałby do 2440-43, po czym dosżłoby do potwierdzenia  w tym rejonie spadków (świecowego lub mini setupowego), to grałbym shorty w stronę 2429-32, 2418-20, 2403-06 i finalnie na tym etapie: 2395-97.

Gdyby ten ostatni poziom „nie wytrzymał”, rozważyłbym grę na krótko z kolejnymi celami: 2385-88, 2373-75.

więcej na ten temat

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.