Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 20.10 – 22.10.2014

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW2020*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

UWAGA! W okresie obniżonej zmienności na kontraktach nasz cykl wpisów „Kontrakty na WIG20. Codzienne plany transakcyjne.” będzie się ukazywać w następującym układzie terminowym: niedziele i środy – plany główne, a w poniedziałki, wtorki i czwartki – suplementy do tych planów.

Piątkowa sesja przyniosła osobom korzystającym z naszych Planów możliwość zarobienia ok. 10 pkt. Całodniowa zmienność była słaba, na poziomie 20 pkt, więc trzeba się z takiego wyniku cieszyć.

W czwartek pisaliśmy o „możliwości dotarcia do przynajmniej 2418-20”. Dodawaliśmy przy tym, że: „Przystankiem  w drodze do 2418-20 byłby pewnie opór  2402-05.”

Tak też się stało. Rynek kierował się na północ, ale bariery 2402-05 nie przełamał.

Na wykresie jest zaznaczona brązowymi liniami flaga i jej zasięg dochodzący do kluczowego obecnie oporu na 2418-20. Może się tak zdarzyć, że rynek niesiony dalej wybiciem z tej flagi już na początku poniedziałkowej sesji znajdzie się w rejonie tego oporu.

Wybicie go wiązałoby się z realizacją większej korekty, która mogłaby dotrzeć w obszar między zniesieniami Fibonacciego 50% i 78.6%, znoszącymi falę ostatnich spadków, rozpoczętą 19.09.

Tak bowiem się dzieje najczęściej, gdy korygowany jest pierwszy impuls, czy to spadkowy, czy wzrostowy.

Na wykresie poniżej rozpisaliśmy prawdopodobny uklad fal spadkowych, który może wskazywać właśnie na zakończenie pełnego pięciofalowego impulsu spadkowego i rozpoczęcie korekty, oraz zaznaczyliśmy istotne z punktu widzenia naszego wcześniejszego wywodu zniesienia Fibo.

Jeśłi ten schemat jest prawidłowy, to możemy się spodziewać trójfalowej korekty ABC z zanaczonymi celami w postaci potencjalnych punktów C.

Na razie rynek znalazł się na równośći korekt zaznaczonej pomarańczowymi prostokątami (patrz wykres poniżej) i dopiero wybicie tej równości w nowym tygodniu zaczęłoby potwierdzać zarysowaną wyżej koncepcję falową.

Warto przy okazji zerknięcia na powyższy wykres interwału H4 zauważyć, że świece dołkowe wydają się potwierdzać koncept dalszych wzrostów.

Podobnie rzecz się ma , gdy spojrzymy na wykres w kompresji dziennej (D1).

Tu z kolei przy okazji warto się też przyjrzeć wybitemu kanałowi wzrostowemu i sytuacji, w której można się spodziewać ruchu powrotnego do kanału nawet w okolice oporu zbudowanego w szerokim paśmie cenowym 2458-70.

Z punktu widzenia niższych interwałów taki powrót do w/w strefy mógłby korelować z koncepcją powstania w przyszłości formacji Motyla z puntem D w okolicy 2461-67.

Opór 2464-67 jest tu wzmocniony linią szyi zrealizowanej już formacji głowy z ramionami na H4, o której wielokrotnie pisaliśmy. Linia szyi jest zaznaczona na żólto. Koncepcja takiego zasięgu korekty byłaby przy tym wsparta faktem, iż rynki często wracają po realizacji  formacji RGR właśnie do linii szyi tych formacji.

Pisząc o ewentualnej formacji Motyla, trzeba wspomnieć o dwóch kwestiach.

Po pierwsze, już w okolicach 2427-28 (tam znajduje się nie domknięta luka bessy) i 2439-43 (ważny opór) może dochodzić do próby tworzenia punktu D formacji Motyla, co wiązałoby się z próbą zatrzymania przez podaż ewentualnego rozwoju korekty. W tym wypadku formacja Motyla miałaby oczywiście nieco inny kształt (poniżej przedstawiamy wersję z punktem D w rejonie 2439-43).

Po drugie, jest możliwe, że rynek nie będzie tworzył formacji Motyla, bo nie przebije się tak łatwo przez opór 2418-20, i powstanie coś na kształt odwróconego RGR.

Przypominamy jednocześnie, że najbardziej chyba „optymistyczną” co do zasięgu (2480-83) potencjalnych wzrostów, w ramach korekty, jest formacja rozszerzającego się trójkąta prostokątnego.

Innym ciekawym zasięgiem jest zasięg wynikający z wybicia z ostatniego kanału spadkowego.

Sytuuje się on tuż powyżej okolic oporu 2439-43, o którym wspominaliśmy w kontekście drugiej wersji Motyla.

Na koniec naszych dzisiejszych rozważań analitycznych spójrzmy na sytuację średnio- i długoterminową.

Na wykresie w kompresji tygodniowej widać, że ostatnia świeca (młotek) sprzyja odreagowaniu wzrostowemu. Potem jednak jest pole do dalszych spadków.

W ten sposób mogłaby zostać dokończona budowa ostatniej fali w ramach dużego trójkaąa (zaznaczonego liniami fioletowymi).

Mogłoby też potem dojść do wybicia tego trójkata (czy tez choragiewki?) górą, co sugerują świece dołkowe na interwale miesięcznym. 

Plan A – wzrostowy.

Jeśłi kurs otworzy się powyżej 2402-05, ale w miarę blisko tego pasma cenowego (lub opór ten zostanie skutecznie przełamany w trakcie sesji), to można zagrać na długo z celem 2418-20. 

Skuteczne przełamanie oporu na 2418-20 mogłoby skłonić mnie do otwarcia longów z kolejnymi ewentualnymi celami: 2429-34, 2439-43, 2453-56, 2464-67, 2480-83.

Plan B – spadkowy.

Przełamanie wsparć 2392-96 i 2385-87 spowodowałoby rozważenie przeze mnie shortów z następującymi celami:  2375-79, 2365-68, 2356-58.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW2020). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW2020. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW2020 jest poziom 2401 pkt.

 

 

 

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.