Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 15.09 – 17.09.2014.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW2020*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

UWAGA! W okresie obniżonej zmienności na kontraktach nasz cykl wpisów „Kontrakty na WIG20. Codzienne plany transakcyjne.” będzie się ukazywać w następującym układzie terminowym: niedziele i środy – plany główne, a w poniedziałki, wtorki i czwartki – suplementy do tych planów.

Nasz ostatni Plan przyniósł ponad 20 pkt zysku. Po przełamaniu wsparcia 2490-94 dosżło do realizacji zasięgów głowy z ramionami i formacji 121 na wykresach intradayowych w rejonie 2463-66.

O tych formacjach pisaliśmy dokładnie we wcześniejszych wpisach.

 

 Patrząc na wykres z nieco innej perspektywy, którą również zarysowaliśmy w poprzednim naszym scenariuszu rynkowych wydarzeń, dostrzeżemy, że doszło do wybicia górą z klina spadkowego, po czym geometria tego klina wpłynęła w istotny sposob na dalszą geometrię rynku.

 Co dalej?

Pozytywną koncepcją dla Byków będzie koncepcja flagi na interwałach H1 i H4 , z zasięgiem 2575.

 Inna pozytywna – z punktu widzenia zwolenników przewagi popytu – wizja, spójna z tą wcześniejszą, to przełamanie prospadkowej formacji harmonicznej XABCD Motyla (dla innych – Craba), powrót do rejonu przełamania punktu D i ponowne wybicie ostatniego szczytu na 2528 oraz dalsze podążanie kursu na Północ.

Obecnie znajdujemy się w fazie powrotu kursu do okolic punktu D.

 Na wykresie dziennym spójna z tymi koncepcjami wydaje się taka interpretacja wykresu, zgodnie z którą mamy do czynienia z kształtowaniem się formacji 121 (zaznaczonej pomarańczowymi prostokątami).

Gdyby jednak formacja 121, oparta na Elliottowskiej korekcie pędzącej, okazała się nietrafną koncepcją, mogłoby to oznaczać znaczne pogłębienie spadków, przynajmniej do 2417-21. Wtedy bowiem należałoby założyć, iz mamy prawdopodobnie do czynienia z korektą całego ostatniego impulsu wzrostowego, rozpoczętego 1. sierpnia.

Spójrzmy jeszcze na wykres miesięczny, który mimo wszystko – w dłuższej perspektywie – wydaje się dawać większe szanse Bykom na wybicie z kilkuletniej konsolidacji.

 Na wykresie tygodniowym z kolei widać, że ze średnioterminowego  punktu widzenia, opór, z którym mierzy się obecnie kurs, jest niewątpliwie istotny.

 Plan A – wzrostowy.

Jeśli kurs poradzi sobie ze skutecznym przełamaniem 2480-83, można zagrać na wzrosty do 2490-94, a gdyby i ta strefa uległa naporowi Byków, otworzyłaby się droga do poprzedniego szczytu (2528).

Kolejne cele dla pozycji długich to 2543 i 2575.

Plan B – spadkowy.

Jeśli „pęknie” strefa 2465-67, to można ostrożnie zagrać z celem 2453-56. Gdyby to ostatnie wsparcie też nie „wytrzymało”, to posiadacze krótkich pozycji mogliby pokusić się o zawojowanie następnego celu na 2417-21.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW2020). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW2020. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW2020 jest poziom 2401 pkt.

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.