Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 11.09 – 12.09.2014.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW2020*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

UWAGA! W okresie obniżonej zmienności na kontraktach nasz cykl wpisów „Kontrakty na WIG20. Codzienne plany transakcyjne.” będzie się ukazywać w następującym układzie terminowym: niedziele i środy – plany główne, a w poniedziałki, wtorki i czwartki – suplementy do tych planów.

Szala zaczyna się lekko przeważać w stronę przynajmniej chwilowych spadków. Już wczoraj dostrzegliśmy drobne symptomy słabości Byków. Dziś stało się to jeszcze bardziej widoczne, a kurs na zamknięciu zatrzymał się w rejonie dość ważnego wsparcia 2490-94.

Ciągle jednak tkwimy jeszcze w prostokątnej konsolidacji, ale przychodzi to coraz trudniej.

W ramach tej kosolidacji utworzyła się formacja prospadkowa podwójnego szczytu z zasięgiem 2382 i chociaż formacje zawarte w konsolidacjach są mniej pewne, to warto sobie z jej zaistnienia zdawać sprawę.

Jeszcze głębsze spadki (do poziomu ok. 2463) może obiecywać formacja głowy z ramionami (ozn. RGR), też jednak utworzona w ramach trendu bocznego.

Warto też zauważyć, że na interwale godzinowym kanał o lekkim nachyleniu wzrostowym (nawet narysowany szerzej niż swojej wersji pierwotnej) też ledwo się broni przed presją Niedźwiedzi.

Lekko opymistycznym dla Byków spojrzeniem na wykres może być takie, w ramach którego dostrzega się formację klina spadkowego, który może zostać wybity w górę.

To, co na pewno optymistyczne, jest pochodną wydarzeń na giełdach zagranicznych. Spójrzmy na świecę na H4 na futures na S&P 500, narysowaną między 16.00 a 20.00, czyli w przewazającej  części po naszym zamknięciu.

 Warto przy tej okazji zauważyć dwie kluczowe sprawy:

1. świeca jest bardzo prowzrostowa w swojej wymowie, tworzy bowiem formację objęcia hossy

2. świeca powstała w newralgicznym miejscu, w czasie, gdy Niedźwiedzie przełamywały linię szyi (pogrubiona żółta kreska) formacji zmiany trendu na H4 w postaci głowy z ramionami (zaznaczona symbolami RGR).

Czy jedank zmiany z ostatnich godzin na Zachodzie są w stanie odwrócić sprzyjającą – przynajmniej chwilowo – Niedzwiedziom sytuację?

Będzie to cieżkie zadanie, gdyz świece dzienne na polskim rynku kontraktów są wielce dla Byków pesymistyczne.

Proszę spójrzmy na tę spadającą gwiazdę doji potwierdzoną czarnym korpusem.

Z kolei świece tygodniowe wyglądają zdecydowanie bardziej prowzrostowo.

Poziomą kreską w kolorze niebieskim zaznaczone jest ważne wsparcie  w okolicy 2452 (połowa wysokości długiej białej świecy) i wzmacnia  ono niewatpliwie wsparcie 2453-56, wynikające z położenia punktu D  formacji XABCD typu Motyl (dla niektórych będzie to Crab), wcześiej złamanej przez Byki.

Podsumowując: albo możemy się spodziewać powrotu kursu  w rejon 2528, z niezbyt wielkimi mimo wszystko szansami na sforsowanie tego poziomu, albo zejścia w okolice 2482, albo nawet niżej do 2463 i 2452-56.

Plan A – wzrostowy.

Jeśli kurs utrzyma się powyżej wsparcia 2490-94 i utworzy tam świecowe (lub mini setupowe)  potwierdzenie wzrostów, to można rozważyć pozycje długie  z celem 2528. Gdyby doszło do skutecznego złamania tego ostatniego poziomu (co wątpliwe), to można zaryzykować grę z celem 2543.

Plan B – spadkowy.

Skuteczne przełamanie w dół strefy 2490-94 skłoniłoby mnie do pomyślenia o krótkich pozycjach z pierwszym celem w okolicach 2482 i  drugim –  2463. Przy silnym rynku można się pokusić o zagranie z celem trzecim w paśmie cenowym 2452-56.

Dla graczy akceptujących większe ryzyko pewnym pomysłem inwestycyjnym mogłoby stanowić potencjalne zaangażowanie się w pozycje krótkie w okolicach 2543 (gdyby zwyżki o tym zasięgu miały miejsce). Jeśłi doszłoby tam do uformowania się wyraźnej prospadkowej struktury świecowej, przynajmniej na M30 lub H1, to ostrożny cel  związany z tym pomysłem to rejon 2518-20.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW2020). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW2020. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW2020 jest poziom 2401 pkt.

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.