Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 30.05.2014, piątek.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

Dzisiejszy zysk to niespełna 10 pkt dla tych, którzy skorzystali z naszego wczorajszego Planu A – wzrostowego, który zalecał: „Jeśłi poziom 2422 (ekspansja 113%) -26 zostanie obroniony, a potem dojdzie do skutecznego powrotu kursu powyżej 2432 (przypominamy, że poziom 2432 to wsparcie < obecnie opór na zasadzie zmiany biegunów > wynikające z połowy dużego białego korpusu na D1, który wybił flagę na tym interwale), to można – po odpowiednim potwierdzeniu świecowym bądź mini setupowym –  zagrać longi  z celem pierwszym: 2451 …”

Faktycznie, rynek po obronie wsparcia 2422-26 i męczeniu się w okolicy 2432, pokonał ten ostatni poziom i dotarł do 2442. Na dalszą wedrówkę rynek nie miał już sił i czasu. Tym, którzy chcieli ściąć zyski w tym miejcu, dał jednak  dwukrotnie na to szansę.

Patrząc na to, co się stało z perspektywy naszych wczorajszych rozważań, warto wspomnieć, że jak na razie jest realizowana koncepcja korekty prostej i formacji ABCD na niej opartej (minimalny zasięg formacji ABCD w punkcie C wynosi 2459). Natomiast formacja głowy z ramionami – co najmniej chwilowo –  przestała oddziaływać.

Te dzisiejsze skromne wzrosty można też opisać z punktu widzenia klasycznej AT jako próbę ponownego wybicia (pierwsze, wczorajsze było nieudane) z intradayowej, prowzrostowej flagi na M30/ H1, o której też wczoraj była mowa. Zasięg tej flagi to w zależności od tego, jak się postrzega jej maszt, to albo 2486 (ten wariant jest przedstawiony na wykresie poniżej), albo – 2475.

Skoro o flagach mowa, to musimy koniecznie wspomnieć o tym, jak rozwija się sytuacja na dużej fladze na interwale D1/ H4. Po ładnym wybiciu kurs wrócił wczoraj do wybitego górnego jej ograniczenia, a dzisiaj zaczął się odeń oddalać na północ Zasięg  tej flagi to 2523.

Ażeby do końca pozostać w naszych dzisiejszych rozważaniach analitycznych w kręgu flag :-), na koniec wspomnijmy o tym, że jeśłi jutro miałoby dojść do spadków, to ich katalizatorem mogłaby być flaga na M15 (zaznaczona cienką brązową linią i otoczona elipsą w kolorze  czerwonym). Jej zasięg to 2418.

Widzimy tu też, że ostatnia czarna świeca na interwale M15, która powstała pod  koniec dnia, tworzy wraz z poprzedzającą ją świecą formację objęcia bessy.

Gdyby mimo to rynek poszedł jutro wyżej, to warto zauważyć małą intradayową – na razie tylko potencjalną – formację XABCD typu Nietoperz.  Ma ona charakter prospadkowy, a jej  punkt zwrotny D wypada na 2449-51. Minimalny zasięg tej formacji sytuuje się w punkcie C i jest równy 2428 pkt.

 

 

Z tego, co powyżej napisano, wynika , że gdyby kurs zaczął rosnąć i zmierzał do zrealizowania minmalnego zasięgu formacji ABCD (poziom 2459), to musiałby na swej drodze pokonać małą formację prospadkową Nietoperza (Bat pattern). Złamanie tej formacji w jej punkcie D = 2449-51 oznaczałoby z kolei prawdopodobne przyśpieszenie wzrostów i być może ponowny atak na szczyty w rejonie oporu 2468-70 (punkt A formacji ABCD).

Plan A – wzrostowy.

Jeśłi kontrakty otworzą się powyżej 2449-51 bądź pokonają skutecznie ten poziom w trakcie sesji, to można spróbować longów z pierwszym celem ok. 2459 i drugim: 2468-70.

Jeśłi otwarcie będzie w okolicy dzisiejszego zamknięcia (2443 wg kwotowania FW20, ekwiwalent na FPL20 to 2442), a potem świece na M15 zamkną się powyżej 2442 (najlepiej przynajmniej 2 punkty powyżej), to można wejść w pozycje długie juz wcześniej (uważając potem w rejonie 2449-51, żeby nie ponieść straty, gdyby kurs jednak nie złamał tego oporu)

Plan B – spadkowy.

O ile doszłoby do skutecznego pokonania  poziomu 2432, to można by ostrożnie zagrać na spadki z pierwszym celem ok. 2424, drugim: ok. 2418 i trzecim: ok. 2410.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.