Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 08.05.2014, czwartek.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

Nasz Plan wzrostowy przyniósł dziś kilkanaście punktów zysku. Wskazywał on: „Gdyby kontrakty zawędrowały w czasie sesji do rejonu 2364-66, można by liczyć na utworzenie w tym rejonie potwierdzenia prowzrostowego na świecach lub w postaci mini setupu. Jeśłiby do tego faktycznie doszło, należałoby pomyśleć o ostrożnym zagraniu na długo z celem w rejonie 2375-78, a nawet – przy sprzyjającym rynku – 2390-94.”

Tak się de facto stało, aczkolwiek nie była to prosta sesja, bo zanim utworzył się naprawdę wiarygodny układ świec na M15 (najbardziej wiarygodny był układ na interwale półgodzinnym), doszło do kilku naruszeń strefy 2464-66 i rynek długo się konsolidował. Przy ruchu w górę kurs zawędrował do poziomu 2386, a więc zabrakło paru punktów do 2390-94. Jest jednak szansa, że rynek osiągnie te poziomy jutro.

Tak, jak pisaliśmy kilka razy w ostatnim czasie, wydaje się, że obecnie toczy się decydująca bitwa między podażą a popytem.

Popyt jest od strony analizy technicznej wspomagany silną harmoniczną  formacją prowzrostową ABCD na interwale H4.

Podaż zaś jest wspierana m.in. formacją głowy z ramionami na tym samym interwale.

Świece – szczególnie na H4, jak i na D1 – są obecnie wsparciem dla popytu.

Gorzej –  a wręcz źle –  to wygląda, gdy przyjrzymy się świecom  na interwale tygodniowym.

Z punktu widzenia struktury falowej taka interpretacja (Bycza w swej wymowie), zgodnie z którą rynek kończy dużą korektę ABC pierwszej fali impulsu, jest do obrony.

Musimy jednak pamiętać, że jednocześnie okreśłenie obecnego trendu na wyższych intetrwałach (D1, H4) jako spadkowy, za pomocą np. techniki Over Balance też jest spójne.

Plan A – wzrostowy.

Jeśłi kontrakty otworzą się powyżej 2390-94 lub tę strefę skutecznie przełamią  w trakcie sesji, to można rozważyć longi z celem pierwszym 2403-09 i drugim 2418-21.

Plan B – spadkowy.

Jeśłi kontrakty przełamią definitywnie strefę 2364-66, to można rozważyć shorty z pierwszym celem 2338-45 i drugim 2315-16.

Pierwszą oznaką słabości rynku może być zejście poniżej 2375-78 i utworzenie prospadkowych potwierdzeń świecowych bądź mini setupowych.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.

 

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.