Kontrakty na WIG20. Skuteczność naszych planów transakcyjnych w ostatnim tygodniu: 59%! (kwiecień 2014 – 2.tydzień)

Już tradycyjnie oceniamy skuteczność naszych codziennych planów transakcji na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w skali tygodnia. Za każdym razem porównujemy nasze analizy, prognozy i rekomendacje zagrań z rzeczywistym przebiegiem poszczególnych sesji.

Oceny planów są przekładane na liczby. Każdy z dziennych scenariuszy inwestycyjnych może maksymalnie zebrać 20% za swoją skuteczność (100% z całego tygodnia podzielone równo na 5 sesji).

Tym razem pozwolimy sobie – tak jak wielokrotnie poprzednio – przy każdej dziennej ocenie zacytować podsumowanie, które ukazało się we wpisie następnego dnia.

Poniedziałek, 07.04.2014

„Na początek warto powtórzyć za dzisiejszym komentarzem śródsesyjnym:

We wczorajszym Planie pisaliśmy: „Koncepcja prowzrostowej flagi na H1 mogłaby korespondować z potencjalną formacją harmoniczna XABCD typu Gartley na H1. Punkt D tej formacji znajduje się w strefie 2413-15 i tam też występuje równość fal AB=CD.

Niedawno właśnie nasza koncepcja potencjalnej formacji XABCD Gartleya urzeczywistniła się. …  Ostatecznie rynek faktycznie zatrzymał się bardzo precyzyjnie (minimum to 2415) na strefie 2413-15.”

Nasza ocena skuteczności planu: 18% (na 20% możliwych)

Wtorek, 08.04.2014

„Warto przypomnieć na wstępie wczorajszy, ogólnie opisany scenariusz zdarzeń: Jeśłi rynek wybroni strefę 2413-15 i potwierdzi inklinacje wzrostowe za pomocą stosownych świec bądź mini setupu, można rozważyć longi z pierwszym celem: ok. 2446, drugim – ok. 2454, trzecim – 2463, i czwartym: 2468-72.” Mozna uznać to, co sie zdarzyło w trakcie sesji, jako realizację tego scenariusza w zakresie pierwszych dwóch z wymienionych celów, ale trzeba pamętać, że aby uzyskać z tego tytułu zyski, należało kilka punktów poniżej pierwszego celu ściąć zyski, a potem – uczynić to powtórnie w odniesieniu do drugiego celu.”

Nasza ocena skuteczności planu: 18% (na 20% możliwych)

Środa, 09.04.2014

„W ostatnich dniach dochodzi na rynku coraz częściej do fałszywych wybić (taka sytuacja miała np. miejsce wczoraj w odniesieniu do intradayowej formacji 121), czy też wybić w przeciwnym kierunku niż wynikałoby to z założenia, że np. dana formacja kontynuacji trendu zadziała skutecznie. Ztym ostatnim typem sytuacji rynkowej mieliśmy do czynienia dziś, kiedy na koniec sesji nastapiło długo oczekiwane wybicie z prowzrostowej flagi, ale w dół.

Może to po części wiązać się z niepewnością i nerwowoscią polskiego rynku związaną z sytuacją na Ukrainie.”

Nasza – twarda (nie przypisujemy rozstrzygającej roli sytuacji na Ukrainie) -ocena skuteczności planu: 0% (na 20% możliwych)

Czwartek, 10.04.2014

„Przytoczmy na wstępie nasz opis sytuacji z komentarza śródsesyjnego:

„Na dzisiejszej sesji uznaliśmy grę na wzrosty wyższe niż do poziomu 2451-54 za ryzykowną. Mimo że w ostatnim okresie praktycznie codziennie przypominaliśmy Państwu o czekającym na realizację zasięgu flagi na interwale godzinowym H1, który wypadał na poziomie 2468.

Dziś jednak ostatecznie ten zasięg został zrealizowany co do punktu, po czym rynek wrócił do strefy 2451-54.”

Nasza ocena skuteczności planu: 8% (na 20% możliwych)

Piątek, 11.04.2014

„Przebieg piątkowej sesji bardzo dobrze opisywał, a częściowo przewidywał – gdyż ukazał się w godzinach okołopołudniowych –  jeden z naszych komentarzy intraday z tego dnia: „Wczorajszy nasz Plan B -spadkowy zakładał maksymalne spadki w trakcie sesji w rejon 2415-18. Tymczasem juz na początku sesji rynek osiągnął minimum na poziomie 2421 (wg kwotowań FPL20).

Obecnie po silnym i krótkim odreagowaniu mamy próbę tworzenia prowzrostowej chorągiewki. Wydaje się jednak, że przekształci sie ona we flagę. Rynek pewnie będzie chciał się z niej wybić i zamknąć lukę cenową, albo przynajmniej dotrzeć do wczorajszych minimów na poziomie 2446.”

Faktycznie, chorągiewka przkształciła się we flagę, która – po początkowym nieskutecznym wybiciu i przy towarzyszącej temu nie najlepszej formie Byków – wyemanowała w końcu przewidywany ruch wzrostowy do poziomu 2444 włącznie.”

Nasza ocena skuteczności planu: 15% (na 20% możliwych)

RAZEM w tygodniu 59% na 100% możliwych – taka ocena skuteczności codziennie przygotowywanych planów transakcyjnych na następny dzień sesyjny wynika z porównania przebiegów poszczególnych sesji z planami transakcji na dany dzień.

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.