Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 10.04.2014, czwartek.

 Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

W ostatnich dniach dochodzi na rynku coraz częściej do fałszywych wybić (taka sytuacja miała np. miejsce wczoraj w odniesieniu do intradayowej formacji 121), czy też wybić w przeciwnym kierunku niż wynikałoby to z założenia, że np. dana formacja kontynuacji trendu zadziała skutecznie. Ztym ostatnim typem sytuacji rynkowej mieliśmy do czynienia dziś, kiedy na koniec sesji nastapiło długo oczekiwane wybicie z prowzrostowej flagi, ale w dół. 

Może to po części wiązać się z niepewnością i nerwowoscią polskiego rynku związaną z sytuacją na Ukrainie.

Zanim doszło na dzisiejszej sesji do spadków, we wpisie sródsesyjnym tak odnieśłiśmy się do bieżącej sytuacji:

” W naszym wczorajszym Planie A – wzrostowym pisaliśmy, że: „Jeśłi kontrakty otworzą się powyżej poziomu 2454 lub przełamią skutecznie ten poziom, to warto rozważyć longi z celem minimalnym 2468.”

Otwarcie 1 pkt powyżej poziomu 2454 miało miejsce. Obecnie tworzy się, praktycznie od początku sesji, flaga na M5/ M15. Jej zasięg obecny to 2472.

<wkres też pochodzi z wpisu intradayowego>

Przypominam jednocześnie, że zasięg większej flagi na H1, o której pisaliśmy wczoraj, jest podobny i wynosi 2468.” Tyle cytatu. Poniżej wykres w kompresji godzinowej, pokazujący wspomnianą większą flagę.

Widać, że na dzisiejszej sesji doszło do powrotu kursu w obreb większej flagi, co jest niewątpliwie sygnałem negatywnym. Nie doszło tez do realizacji zasięgu odwróconej głowy z ramionami zaznaczonej na żółto.

Można jeszcze nieco zmienić perspektywę spojrzenia na rynek i przy okazji doprecyzować to spojrzenie. Otóż zmodyfikujmy -rgr oraz wprowadźmy medianę do flagi na H1.

Wyciągnijmy teraz wnioski:

– stosując Schwagerowską analizę rynku przez pryzmat zachowanai kursu w ramach dwóch formacji flag, należy stwierdzić, że:

1. jeśłi kurs przebije strefę 2426-30, to rynek pokaże znaczną słabość, gdyż tym samym przełamie medianę flagi na interwale godzinowym, która przebiega obecnie na poziomie 2427;

2. z faktu, iż pod koniec dzisejszej sesji doszło do wybicia z małej flagi w dół, czyli w przeciwnym kierunku do tego wynikającego z wymowy tej formacji kontynuacji trendu – można wnioskować, iż kurs spadnie przynajmniej w okolice 2424-29;

– gdyby kurs miał respektować zmodyfikowaną formację -rgr musiałoby dojść do zatrzymania spadków na poziomie ok. 2433-34.

Ponadto, warto wspomnieć o negatywnej wymowie świec na wyższych interwałach, sczególnie na H4.

Plan A – spadkowy.

Jeśli kontrakty otworzą się poniżej 2426-30 bądź przełamią skutecznie tę strefę, to warto rozważyć shorty z celem 2393-2401. Jeśli rynek nie będzie zbyt silny, to trzeba poważnie przemyśleć kwestię przynajmniej częściowego zamknięcia pozycji w rejonie 2415-18 i ewentualnego wznowienia pozycji krótkich po przełamaniu skutecznym tej strefy.

 Plan B – wzrostowy.

Jeśłi rynek będzie utrzymywał się cały czas powyżej 2426-27 i zostaną wygenerowane wyraziste (świecowe bądź mini setupowe) oznaki czekających nas wzrostów – najlepiej przynajmniej na interwale M15 – to można bardzo ostrożnie myśleć o longach z celem ok. 2443 (na tym poziomie obecnie znajduje się górne ograniczenie flagi na H1). Generalnie, wyższe cele niż 2451-54 uważam obecnie za ryzykowne.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt. 

 

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.