Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 08.04.2014, wtorek.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

Na początek warto powtórzyć za dzisiejszym komentarzem śródsesyjnym:

We wczorajszym Planie pisaliśmy: „Koncepcja prowzrostowej flagi na H1 mogłaby korespondować z potencjalną formacją harmoniczna XABCD typu Gartley na H1. Punkt D tej formacji znajduje się w strefie 2413-15 i tam też występuje równość fal AB=CD.”.

Niedawno właśnie nasza koncepcja potencjalnej formacji XABCD Gartleya urzeczywistniła się.

<wykres też pochodzi z komentarza intradayowego>

Nie dość na tym, równolegle powstała mniejsza formacja harmoniczna Motyla, też prowzrostowa, z punktem D (zwrotnym) w tej samej strefie cenowej 2413-15.

<wykres też pochodzi z komentarza intradayowego>

Jedno wydaje się w takiej sytuacji pewne: dynamika ewentualnych wzrostów, jak i – w razie skutecznego przełąmania w/w strefy, czyli de facto zanegowania obydwu formacji – spadków, powinna być znaczna. Co jednak nie wyklucza np. podwójnego testu tej strefy przed rozpoczęciem wyrazistego ruchu w danym kierunku.

tyle, jeśłi chodzi o nawiązanie do komentarza intradayowego. Ostatecznie rynek faktycznie zatrzymał się bardzo precyzyjnie (minimum to 2415) na strefie 2413-15. Spójrzmy na końcówkę sesji z perspektywy mniejszej z formacji harmonicznych – Motyla, odseparowanej na potrzeby tego wykresu od swojego większego „kolegi”, Gartleya.

Warto teraz pokazać sytuację na wykresie na interwale godzinowym w kontekście flagi, o której była mowa na wstępie.

Zasięg tej flagi to obecnie 2468. Wczoraj pisaliśmy też o innej fladze: „Koncepcja powstania obecnie wydłużonej, dynamicznej fali spadkowej … wiązałaby się zaś być może nawet (docelowo) z wybiciem fali na H4 i realizacją jej zasięgu na poziomie 2297.” (Wydłużona dynamiczna fala spadkowa mogłaby powstać po zanegowaniu przedstawionych tu dwóch prowzrostowych formacji harmonicznych XABCD.)

<wykres pochodzi z wczorajszego Planu>

Z interpretacji falowych, które wczoraj przdstawiliśmy, cały czas najbliższe sprawdzenia się są koncepcje korekcyjne ABC. Obojętnie jednak która z koncepcji będzie bliższa prawdy, możemy powtórzyć za wczorajszym wpisem: „Nie zmienia to jednak naszych oczekiwań co do kreślenia przez rynek teraz spadkowej struktury pięciofalowej (fala C).” oraz, że: „Obie przedstawione …  koncepcje korekcyjne (ABC) wiązałyby się pewnie z realizacją flagi na H1”.

Swoja drogą, trzeba sobie zdać sprawę, że gdyby z jednej strony miał nastąpić wzrost spowodowany oddziaływaniem formacji harmonicznych, a z drugiej – miało dojść do ukształtowania się fali C, składającej sie z 5 podfal, to:

– kurs musiałby jutro stestować ponownie i obronić strefę 2413-15, pokonując przynajmniej o punkt dzisiejszy dołek na poziomie 2415.

Potem powinien – w zgodzie z tym scenariuszem – odbić się w górę i osiągnąć przynajmniej zasięgi minimalne Motyla (ok. 2446) i Gartleya (ok. 2454).

Plan A – wzrostowy.

Jeśłi rynek wybroni strefę 2413-15 i potwierdzi inklinacje wzrostowe za pomocą stosownych świec bądź mini setupu, można rozważyć longi z pierwszym celem: ok. 2446, drugim – ok. 2454, trzecim – 2463, i czwartym: 2468-72.

Ilość celów do realizacji na najbliższą sesję musielibyśmy uzależnić m.in. od siły rynku i dziennego ATR analizowanego waloru (wynosi on obecnie dla kontraktu terminowego na WIG20 ok. 40 pkt). Tu trzeba jeszcze przypomnieć, że generalnie w wypadku oddziaływania formacji XABCD spodziewamy się dość silnego i dynamicznego rynku.

Plan B – spadkowy.

Jeśłi dojdzie do skutecznego przełamania strefy 2413-15, to warto pomyśleć o shortach z następującymi celami: 2400-01, 2393, 2381-85, 2362-65.

Podobnie, jak w Planie A – wzrostowym, „Ilość celów do realizacji na najbliższą sesję musielibyśmy uzależnić m.in. od siły rynku i dziennego ATR analizowanego waloru (wynosi on obecnie dla kontraktu terminowego na WIG20 ok. 40 pkt). Tu trzeba jeszcze przypomnieć, że generalnie w wypadku oddziaływania formacji XABCD spodziewamy się dość silnego i dynamicznego rynku.”

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt. 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.