Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 07.04.2014, poniedziałek.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

 W naszym czwartkowym Planie pisaliśmy : „Gdyby kurs utrzymywał się w strefie 2426-33, to warto monitorować rynek pod kątem ewentualnego tworzenia się flagi lub chorągiewki, której masztem (czy też pół-masztem) byłaby długa czarna świeca na H1 z końcówki sesji.”

Faktycznie w piątek tworzyła się od rana chorągiewka. Czynnikiem niewątpliwie temu sprzyjającym było – o czym wspominaliśmy w komentarzu śródsesyjnym –  oczekiwanie na ważne dane z USA (rynek pracy) o 14.30.

Jednak około pół godziny przed ogłoszeniem danych kurs wybił się z chorągiewki górą, a dane spowodowały dalsze wzrosty aż do oporu w rejonie 2451-53. W tym miejcu wypadło też zamknięcie sesji.

Co dalej?

Chociaż ostatnimi czasy bardzo mało uwagi poświęcamy na blogu – w pełni świadomie – korelacjom między DAX-em i S&P a naszym rodzimym indeksem i futures na ten indeks, to jednak tym razem warto wspomnieć o rozwoju sytuacji na rynkach zagranicznych po zamknięciu naszej giełdy.

Oto wykresy:

Wydaje się, że nie od reczybędzie też w tym momencie spojrzeć na interpretację fal. Jeśłi zakładamy, że w czwartek doszło do zwrotu na rynku i oczekujemy obecnie – przynajmniej krótkookresowych – spadków, to możemy załozyć trzy główne scenariusze:

1. scenariusz, według którego: Pierwszy pięciofalowy impuls spadkowy (Fala 1) został skorygowany w piątek (Fala 2) i obecnie oczekujemy wydłużonego i dynamicznego impulsu (Fala3).

2.scenariusz:  Zarówno czwartkowe spadki, jak i piątkowe wzrosty były częścią korekty prostej ABC. Obecnie możemy się spodziewać pięciofalowej struktury spadkowej (Fala C)

Scenariusz 3. Fala spadkowa czwartkowa miała strukturę trójfalową, nie – pieciofalową, w związku z tym mamy do czynienia z korektą nieregularną. Nie zmienia to jednak naszych oczekiwań co do kreślenia przez rynek teraz spadkowej struktury pięciofalowej (fala C).

Obie przedstawione powyżej koncepcje korekcyjne (ABC) wiązałyby się pewnie z realizacją flagi na H1, której zasięg aktualnie wynosi 2475.

Koncepcja powstania obecnie wydłużonej, dynamicznej fali spadkowej nr 3 wiązałaby się zaś być może nawet (docelowo) z wybiciem fali na H4 i realizacją jej zasięgu na poziomie 2297.

Koncepcja prowzrostowej flagi na H1 mogłaby korespondować z potencjalną formacją harmoniczna XABCD typu Gartley na H1. Punkt D tej formacji znajduje się w strefie 2413-15 i tam też występuje równość fal AB=CD.

Plan A – spadkowy.

Jeśli kontrakty otworzą się poniżej 2433 i utworzyły potwierdzenie spadków za pomocą świecy bądź mini setupu, to warto rozważyć shorty z pierwszym celem 2413-15 i w razie skutecznego pokonania tej strefy – co może być trudne – z drugim celem na poziomie 2400-01 i trzecim – ok. 2393.

Jesłi kontrakty otworzyłyby się bardzo nisko, w okolicy 2422 i konsekwentnie spadały, to przebicie 2413-15 może sprowadzić kurs niżej, na poniedziałkowej sesji nawet do 2381-85.

Plan B – wzrostowy.

Jeśłi kurs dotarłby do strefy 2413-15 i tam pojawiłyby się wyraziste symptomy, świecowe bądź mini setupowe, odwrotu, to można by spróbować longów z celem 2451-54 (punkt C formacji Gartleya = jej zasięg minimalny).

Jełśli kurs znalazłby silne zatrzymanie już w rejonie 2433 lub trochę niżej (2426-30), też odpowiednio potwierdzone, można by ostrożnie szukać longów i wyznaczać TP w okolicy 2470, o ile kurs zdoła w poniedziałek w takiej sytuacji wybić się skutecznie w górę z flagi na H1.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.