Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 14.03.2014, piątek.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

Dzisiaj zwolennicy naszych planów mogli na koniec dnia skasować minimum 24 punkty, natomiast ci spośród nich, którzy grają ciut agresywniej, nawet powyżej 30 punktów!

Pisaliśmy wczoraj: „Cel pozycji krótkich < …> byłby zależny od rannego maksimum i od ok. 40-punktowego ATR-u dziennego. Mógłby to być zarówno zasięg flagi na 2338, jak i potencjalny zasięg wydłużonej „piątki” na 2314.” Jednocześnie twierdziliśmy, że „Granie longów wydaje się obecnie obarczone zbyt wysokim ryzykiem …”

Co do ostatecznego zasięgu przewidywanych przez nas spadków, o których również dzisiaj w komentarzu śródsesyjnym pisaliśmy jako o „bardziej prawdopodobnych na obecnym etapie”, to  kształtował się on na postawie naszych obliczeń  na poziomie ok. 2340. O tym równiez pisaliśmy po godz.12.00, korygując zasięg flagi, po jej modyfikacji, z 2338 na 2340.

Rynek dotarł finalnie do 2342, ale nasi czytelnicy wiedzą, że 2-punktowy zapas, tzw. antychaos – jak nazywa go autor bloga – jest zwykle wielce wskazany przy ustawianiu SL i TP na kontraktach.

Pytanie, co dalej?

Otóż, tym razem  możemy sie odwołać też w bardzo szerokim zakresie do wczorajszych naszych analiz. Sięgaliśmy w nich bowiem dość daleko, jeśłi chodzi o głębokość spadków, licząc się z różnymi dzisiejszymi otwarciami.

Tak więc powtórzmy: (ten fragment opinii analitycznej dotyczy sytuacji na rynku w kontekście wczesńiej przełamanych dwóch prowzrostowych formacji harmonicznych ABCD naraz, a to przełamanie widać na wykresie z wczoraj, powtórzonym poniżej)

„Dlaczego warto sobie zdawać sprawę z zanegowania formacji ABCD i to w dodatku dwóch jednocześnie? Dlatego, że takie skuteczne przełamanie powinno owocować – przynajmniej tak się dość często dzieje na rynkach akcyjnych i ideksowych – dość dynamicznym dalszym spadkiem.

Wcześniej – zanim to nastąpi – możemy zaś zaoberwować powrót do przełamanych puntów D, czyli strefy 2383-90. To też dość typowa sytuacja. Rynek pod koniec dzisiejszej sesji tak jakby realizował już ten ruch powrotny.

Dokąd z kolei może zaprowadzić nas ta domniemana wzmożona dynamika spadku? Wydaje się, że przynajmniej – na tym etapie – do poziomu 2314-15. Wynika on z wcześnieszych wsparć oraz z mierzenia potencjalnej wydłużonej fali piątej, którego wczoraj – zgodnie z teorią fal Elliotta – dokonaliśmy.

Może warto jeszcze przypomnieć sobie … wykres do tego się odnoszący.”

Tak pisaliśmy wczoraj, dodając jednocześnie w odniesieniu do zasięgu wydłużonej fali piątej: „Oczywiście – gwoli pełni wiedzy w tej kwestii – warto wspomnieć, że wydłużona fala 5. może zawędrować jeszcze dalej. Np. do poziomu ok. 2220, gdzie będzie spełniona kolejna charakterystyczna zależność między tego typu falami: Fala 5 = 1.618 x (Fala 1 + Fala 3).”

W tym miejcu warto by dodać, juz z perspektywy dzisiejszego dnia, że potencjalna wydłużona piąta fala, której „narodziny” do jakiegoś stopnia przewidzieliśmy już kilka dni temu, nabiera obecnie charakterystycznego dla tego typu wydłużeń kształtu. Mianowicie, dynamicznym ruchom na tych falach dość często towarzyszą korekty pędzące, a nieraz formacje harmoniczne 121, zbudowane na tychże korektach.

Tak wydaje się być i tym razem. Proszę, popatrzcie Państwo na następny wykres, tym razem juz w pełni aktualny.

W tym momencie należałoby podkreślić trzy kwestie, wypływające wprost z założenia o ukształtowaniu się prospadkowej formacji 121 na wydłużonej fali 5.

1. Formacje 121 zaraz po ich wybiciu, co miało miejsce pod koniec dzisiejszej sesji, są korygowane w rejon poziomu wybicia. W tym wypadku ta strefa ewentualnego korekcyjnego powrotu kursu to 2351-62.

2. Może się zdarzyć tak, że to co traktujemy obecnie jako ukształtowaną juz formację 121, jest jeszcze w fazie budowy i ostatecznie fala C w korekcie pędzącej ABC (na której bazuje formacja 121) jeszcze powstaje. 

Taka koncepcja jest pokazana na wykresie poniżej.

I wreszcie trzecia kwestia, wynikająca z założenia o uformowania się 121.

3. Skoro przewidywany zasięg 121 to ok. 2300 lub nawet niżej, to zasięg oststeczny fali 5 może wynosić ok. 2220, o czym była mowa wcześniej.

A stąd, z kolei, już bllisko do kolejnych wczorajszych konastatacji analitycznych: „Skoro już aż o tak głębokich, ewentualnych spadkach mówimy, to należałoby jeszcze wspomnieć formację prospadkową Motyla na D1 i W1, o której tak naprawdę wspominamy od czasu do czasu, począwszy od listopada ub.r.”

(poniżej wykres kluczowej formacji średnioterminowej Motyla zamieszczony w dniu wczorajszym)

Plan A – spadkowy.

Jeśłi kontrakty otworzą się pomiędzy 2342 a 2351, to powinniśmy poczekać na potwierdzenie świecowe lub mini setupowe spadków, tak aby nie wejść za szybko (jeśli 121 będzie tylko korygowany, wejść pewnie byłoby optymalnie między 2351 a 2362; jeśłi będzie zaś kontynuowana budowa 121, to najpewniej w okolicach 2368-73). Nasz cel to 2314-15, albo przy sprzyjających warunkach nawet ok. 2300.

Jeśli kontrakty otworzą się poniżej. 2342, albo się tam znajdą, to warto rozważyć shorty z celem ok. 2300, a w sprzyjających warunkach nawet ok. 2285.

Jeśli otwarcie będzie pozytywne, powyżej 2351, to czekamy na potwierdzenia propspadkowe, żeby otworzyć krótkie pozycje i postępujemy podobnie – jeśli chodzi o cele zagrania – jak w pierwszym przypadku.

Plan B – wzrostowy.

Tu wypada powtórzyć wczorajszą tezę o zbyt dużym ryzyku towarzyszącym longom na obecnym etapie. Chyba żeby – co mocno wątpliwe – rynek przebił się powyżej 2383-90. Wtedy kolejnym celem byłoby 2409-11.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt. 

 

 

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

0 Komentarze

  1. mnie zostało 23pkt. do stop lossa niestety zbyt pośpiesznie otworzyłem L dwa dni temu a sl też nie zbyt dobrze ustawiłem , a co do dalszych spadków to przebicie ostatniego dołka uprawdopodobni taki scenariusz bo bez tego to jestem nadal po stronie byków

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.