Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 03.03.2014, poniedziałek.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

Po piątkowym, bardzo precyzyjnym planie, który przyniósł ponad dwadzieścia punktów zysku, wchodzimy w nowy tydzień i widzimy od razu, że wspomniana już w ubiegłym tygodniu prospadkowa formacja Motyla na interwale M15 może zadziałać.

Formacja ma podstawowe proporcje opisane współczynnikami Fibo: 0.618 i 1.272, a stosunek CD do AB wyrażony jest współczynnikiem 1.618. W punkcie D występują dwa opory Fibo i jeden typu OLO, grupując się w strefie 2522-26.

Ewentualne spadki, będące wynikiem tej formacji harmonicznej, mogłyby się wpisać w koncepcję tworzenia konsolidacji na wyższych interwałach H1 i H4 w kształcie trójkąta.

 Sytuacja na świecach wydaje się w miarę neutralna, co szczególnie widać na D1. To też może wzmacniać koncepcję konsolidacji. Wcześniejszą przewagę podaży (wierzchołkowa formacja przypominająca gwiazdę wieczorną, na którą już kilka razy zwracaliśmy uwagę ) próbują tu zniwelować dwie ostatnie świece: młotek potwierdzony białym korpusem.

Jeśli chodzi o teorię Elliotta, to potencjalna konsolidacja mogłaby zarówno stanowić dużą korektę całego ostaniego ruchu wzrostowego, jak i mniejszą w ramach koncepcji wydłużonej „piątki”. Pisaliśmy o tym szerzej w ubiegłym tygodniu.

Plan A – spadkowy.

Jeśli kontrakty otworzą się poniżej strefy 2522-26, albo się tam znajdą, po czym wytworzą prospadkową formację świecową na interwale intradayowym, lub mini setup o tym samym charakterze, to warto zagrać na krótko z celem  ostatecznym na dolnym boku potencjalnego trójkąta, czyli ok. 2463 ( w tej chwili). Cel dzienny na jutro powinien uwzględniać dzienny ATR analizowanego waloru (ok. 40 pkt).

Przypominam, że z punktu widzenia samego Motyla, zasięg minimalny (punkt C formacji) to okolice 2472.

Plan B – wzrostowy.

Jeśłi kontrakty otworzą sie powyżej strefy 2522-26 lub się tam znajdą, to można rozważać longi z pierwszym celem w okolicy szczytu (2543), a drugim 2560-61. Oczywiście decyzje o otwarciu pozycji długich należałoby – optymalnie – podjąć po powstaniu stosownych sygnałów prowzrostowych (świecowych lub/ i mini setupowych).

Jeśłi kurs dotrze do 2543, to decyzję o kontynuacji trade’u, bądź ścięciu ewentualnych zysków, trzeba by uzależnić od siły rynku i sygnałów świecowych. Gdybyśmy zdecydowali o scięciu, a potem doszłoby do skutecznego przebicia poziomu ostatniego szczytu, można by wziąć pod uwagę wznowienie longów.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.