Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 18.02.2014, wtorek.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

Tak, jak pisaliśmy w komentarzu intradayowym, na początkową fazę dzisiejszej sesji przemożny wpływ miało święto w USA.

Niemniej jednak, zgodnie z naszym Planem A – spadkowym, można było zająć pozycję krótką w okolicy cenowej 2496-99, po prospadkowych świecach wierzchołkowych na M5 i M15. Końcowy efekt to pewne kilkanaście punktów zysku!

Jak najbardziej słuszne okazało się też to, co napisaliśmy w tym samym wpisie w kwestii Take Profitu: „Oczywiście, wpływ swięta w USA na dotychczasowy przebieg sesji może nas skłaniać do skasowania zysku w okolicy 2472 albo nawet wcześniej: 2383-85.”

Co dalej?

Przede wszystkim, omawiany wczoraj w szczegółach ( Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 17.02.2014, poniedziałek. ) negatywny wpływ świec wierzchołkowych na wyższych interwałach: H1, H4, D1, utrzymuje się po dzisiejszej sesji.

To, co się zmieniło i co wniosło istotną nową jakość do obrazu rynku, to:

1. ukształtowanie się konsolidacji w formie trójkata na interwałach: M15/30/ H1 (oznaczonej fioletowymi pogrubionymi kreskami na poprzednim wykresie)

2. fakt, iż konsolidacja ta może finalnie okazać sie częścią formacji chorągiewki, najlepiej widocznej na interwale godzinowym

Jak pogodzić te dwie sprzeczne interpretacje obecnej sytuacji: z jednej strony prowzrostowa chorągiewka, z drugiej – negatywne świece wierzchołkowe?

 No cóż, może dojść np. do przekształcenia chorągiewki we flagę, choć trzeba przyznać, że tego rodzaju transformacje – zgodnie z doświadczeniem traderskim autora bloga – są znacznie częstsze na rynku walutowym, rzadsze zaś na wykresie kontraktów na WIG20.

Oczywiście, rynek może też niejako przezwyciężyć ciążące mu świece i wybić się górą. W tym miejscu jednak warto wspomnieć o dodatkowych przeszkodach: potencjalnej formacjach Motyla, większej i mniejszej (obydwu prospadkowych z punktami D na poziomach 2514 i 2505). Dwa w jednym! 🙂

Powiem więcej: Prawie trzy w jednym!!! (jeśli przypomnimy sobie, że cały czas naszą główną przeszkodą we wzrostach w rejonie bariery 2500-02,  jest formacja Motyla na interwale H4 i dziennym, o której wielokrotnie w tym blogu pisaliśmy)

Żeby skończyć te rozważania o potencjalnych (i nie tylko) formacjach harmonicznych XABCD, warto jeszcze wspomnieć o możliwym ukształtowaniu się Gartleya, ale prowzrostowego, na M15. Ta koncepcja ładnie by korespondowała z jednoczesną transformacją chorągiewki we flagę.
 
 
Plan A – spadkowy.
 
Jeśli kontrakty otworzą się między poziomami 2478 a 2492, czyli w obrębie wspomnianego wczesniej trójkąta, to powinniśmy zaczekać na rozwój wypadków. Jesli doszłoby w tym obszarze do utworzenia się jakiś wyrazistych obiektów technicznych (AT), wskazujących na kontynuację ruchu spadkowego, to warto rozważyć shorty z celem ok. 2462.
 
Jeśli kontrakty się otworzą poniżej 2478, albo szybko się tam znajdą po skutecznym technicznie wybiciu w dół trójkąta, też trzeba myśleć o krótkich pozycjach z tym samym TP.
 
Jeśłi rynek otworzy się powyżej 2492, albo się tam znajdzie, i zostanie zepchnięty przez opisane dzisiaj szerzej formacje Butterfly w dół ( przez co rozumiemy utworzenie się negatywnych świec przynajmniej na M15, albo jednoznaczny powrót w obręb trójkąta = fałszywe wybicie), to też warto zagrać na spadki. Z celem przynajmniej na dolnym ograniczeniu trójkąta, albo niżej (poziomy 2478, 2472). Przy decyzji odnośnie TP można się wspierać dziennym ATR (ok. 40 pkt).
 
Plan B – wzrostowy.
 
Jeśli w trakcie sesji dojdzie do ukształtowania się flagi i wyżej wspomnianej formacji Gartleya z punktem D na poziomie ok. 2462, to można rozważyć longi z celem mninimalnym w punkcie C, na poziomie ok. 2499. Warunkiem otwarcia pozycji powinien być prowzrostowy układ świecowy na interwałach intradayowych.
 

Jeśli rynek otworzy się powyżej 2492, czyli wybije na początku sesji trójkąt, lub też stanie się to nieco później, to można wziąć pod uwagę zagranie na wzrosty z celem 2505-14, a po ewentualnym pokonaniu przez rynek tych poziomów, ponowne aktywowanie longów z celem tym razem już związanym z zasięgiem choragiewki (2549), o której pisaliśmy na wstępie dzisiejszego wpisu. 

 
Jeśli kontrakty otworzą się w obrębie trójkąta (między 2478 i 2492) i powstanie tam jakiś obiekt AT wyraźnie wskazujący na kontynuację wzrostów w kierunku skutecznego wybicia z trójkąta, to też można ostrożnie przystąpić do gry na długo, z celami na poziomach ok.2500 , albo wyżej (2505-14).
 

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CDF (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt. 

 
Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.