Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 13.02.2014, czwartek.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

Nasz wczorajszy plan mógł być wykonywany dzisiaj na 3 raty (ze względów ostrożnościowych). Za każdym razem jednak przynosił prawie 10 pkt zysku!

Na początku sesji obowiązywało następujące zalecenie: „Jeśli zostanie skutecznie wybity dzisiejszy szczyt na 2446, to warto rozważyć longi z celem w okolicy 2464-67.” Okazało się ono skuteczne, ale dla tych, którzy zareagowali na samym początku notowań.

Zarobienie kolejnych punktów zależało – poza identyfikacją małej flagi na wykresie – od uznania, czy opór w rejonie 2464-67 został pokonany w sposób skuteczny i zdecydowany. Na to bowiem zwracaliśmy uwagę we wczorajszym planie, przewidując mozliwość ataku na ten opór.

(posłużmy się wykresem z komentarza śródsesyjnego)

Wreszcie, w trzeciej fazie wzrostów można było się posłużyć naszym kolejnym komentarzem intraday, w którym stwierdziliśmy: „Wzrosty zostały zatrzymane w rejonie pasma cenowego 2475-77. Tam mógłby się teoretycznie utworzyć punkt D prospadkowej formacji Motyla (zbudowanego na proporcjach 0.618 i 1.13), ale przewidujemy, że większe szanse na spełnienie roli punktu zwrotnego (D) ma strefa 2501-02. Bierzemy tu pod uwagę również fakt, iż dzienny ATR kontraktu wynosi ok. 40 pkt.”

(wykorzystajmy jeszcze raz wykres z komentarza śródsesyjnego)

W tym samym komentarzu korygowaliśmy też nieco wczorajszą sugestię o trochę większym potencjale wzrostów: „W tym kontekście zakładamy też, że wspomniany we wczorajszym planie poziom 2515, jako ewentualny cel korekty nieregularnej ABC (gdzie występuje zależność: Fala C = 1.618 x Fala A)  na interwale D1, nie jest na razie „w grze”.”

Ostatecznie – zgodnie z naszą koncepcją – kontrakty ruszyły w stronę 2500. Poziom wyjścia z longów i skasowania – trzeciego z rzędu – zysku warto było oprzeć o wyliczenie zasięgu kolejnej flagi, która się utworzyła w czasie dzisiejszej sesji.

Co dalej?

Kluczowa wydaje się wspomniana wyżej strefa 2500-02. Dlaczego?

1. Na strefę nie dość, że składają się dwa ważne zniesienia Fibo:  wewnętrzne -61.8% całych spadków od 25.11.2013 począwszy, i zewnętrzne – 127.2% ostatniej fali spadków od 22.01 do 30.01, to ponadto na okrągłym poziomie 2500 występuje zależność: Fala C = 1.5 x Fala A, odnosząca się do konceptu kotrekty nieregularnej na interwale D1, o którym wielokrotnie tu pisaliśmy.

2. Formacja harmoniczna, prospadkowa, Motyla zagraża dalszym wzrostom właśnie w rejonie 2500-02, ale gdyby formacja została zanegowana, to powinna „wypchnąć” dynamicznie kurs w strone 2560.

3. Możliwość odwrotu z rejonu 2500-02 na południe – przynajmniej na głębokość klikudziesięciu punktów – jest wzmocniona faktem, iz dzisiaj doszło do wybicia prostokątnego trójkąta na interwale D1. Poziom wybicia i tym samym potencjalnego powrotu to ok. 2454-57.

4. Powrót do dzisiejszej luki cenowej wynika także z faktu, iz został wybity kanał spadkowy na D1 i kurs może – jak to często bywa – wracać do górnej linii kanału. 

5. Na przedostatnim wykresie widać także, że wspomniane wyżej opory Fibo sąsiadują z oporem typu OLO (Ostatnia Linia Obrony, wg koncepcji Pawła Śliwy, o której parę razy pisaliśmy na tym blogu) na D1/ W1, w paśmie cenowym 2489-97.

Podsumowując te różne elementy układanki, zakładamy, że najbardziej prawdopodobny rozwój wypadków rynkowych na najbliższy czas to powrót kursu z okolic 2500 do dzisiejszego górnego ograniczenia luki cenowej (tuż powyżej poziomu 2450). Potem zaś wydaje się bardzo prawdopodobny drugi test 2500, jako punktu D formacji prospadkowej Motyla.

Jeśli zostanie on przebity, to będzie otwarta droga do dalszych szybkich wzrostów, przynajmniej do 2560. Jeśłi nie, Motyl grozi pogłębionymi spadkami.

Najmniej prawdopodobny wydaje się natychmiastowy skuteczny atak na 2500 i dalszy żwawy marsz na północ do 2560.

Plan A – wzrostowy.

Jeśli kontrakty przebiją skutecznie strefę 250-02 i utworzą intradayową prowzrostową świecę i/ lub mini setup o takim charakterze, to warto bardzo ostrożnie zaangazować się w longi. Zasięg lokalny wzrostów to – tak jak mówiliśmy wyżej – 2560, ale mało prawdopodobne, by jutro został osiągnięty.

Plan B- spadkowy.

Jeśłi kurs otworzy się między strefą 2500-02 a 2475-76 i utworzy świecę intradayową prospadkową i/ lub mini setup o takim charakterze, najlepiej jak najbliżej pierwszej z tych stref, to warto rozważyć shorty z TP w rejonie 2454-57, albo przynajmniej 2464-67. Przy ustalaniu TP należy wziąć pod uwagę dzienny ATR, który wynosi ok. 40 pkt.

Jeśli kurs otworzy się poniżej 2475-76, albo szybko przedostanie się poniżej tego poziomu, to szukamy świecy prospadkowej lub innego powtwierdzenia w tym rejonie i ustanawiamy cel na poziomach 2454-57.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CDF (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt. 

 
Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.