Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek-wtorek, 25.10-26.10.2021

Kontrakty terminowe na WIG20 w drugiej części minionego tygodnia wybiły się dołem z wydłużającej się konsolidacji na H1. Położenie zasięgu wybicia w okolicy 2400+ sugeruje kontynuację spadków, ale rynek w piątek dwukrotnie skutecznie bronił się przed takim scenariuszem.

Piątkowe dwukrotne zejście kursu kontraktów poniżej wsparcia 2426-33, do bariery popytowej 2416-18, oznacza po pierwsze potwierdzenie czwartkowego wybicia w dół z dużej, ponad tygodniowej  konsolidacji. Zwracam przy tym uwagę, że w międzyczasie nastąpiła “cofka” do tej konsolidacji, tzn. do oporu 2443-45, wzmocnionego przez węzeł di Napolego (zniesienie 38,2% i 61,8%) na poziomie 2441-42.

Po drugie – w związku z ponownym zejściem kursu do 2416-18 na koniec piątkowej sesji – trzeba nadal brać pod uwagę wypełnienie zasięgu wybicia ze wspomnianej dużej konsolidacji. Można go sytuować w okolicach dolnej bandy wsparcia intra 2406-10. Nieco niżej, w okolicy poziomu 2396 znajduje się zniesienie 38,2% i równość większych korekt na interwale godzinowym, które stanowią wsparcie dla popytu.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że w razie wzmocnienia niedźwiedzi i wybicia w dół rejonu 2296-400+ podaż może próbować mocniej wybić się w dół z głównego zarysu klina zwyżkującego na interwale dziennym, do którego to klina rynek wrócił w czwartek, po wybiciu wspomnianej na wstępie długotrwałej konsolidacji intradayowej w dół.

W rezultacie mogłoby dojść do ruchu w kierunku 2360-80, a nawet do okolicy 2345-350, gdzie znajduje się zniesienie 61,8% większej fali wzrostowej oraz podstawa dużego białego korpusu dziennego z 8 października. Nieco wyżej, w rejonie 2350 natomiast występuje równość dużych korekt na interwale dziennym.

Byki – ażeby przejść do kontrofensywy już teraz – musiałyby w zasadzie bronić się w okolicy wsparcia 2416-18, do którego dwukrotnie kurs zszedł w piątek, i wykorzystać ewentualnie formację (tylko potencjalną na razie) podwójnego dna. W takiej sytuacji można by mówić o szansie byków na utworzenie dużej flagi pro wzrostowej intra o zasięgu ok. 2507-08.

Generalnie, można odnieść wrażenie, że walka między utrzymaniem w miarę wysokich poziomów przez byki a ewentualnym mocnym spadkiem w kierunku ok. 2350 może zależeć (jeśli chodzi o ostateczny wynik tej rozgrywki) od wypracowania przez inwestorów bardziej jednoznacznego stosunku do kwestii sporu między polskim rządem a Komisją Europejską. A przynajmniej ta kwestia może mieć na to znaczący wpływ.  Inwestuj codziennie online na FW20 razem z autorem artykułu! 

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes

Możliwość komentowania jest wyłączona.