Kontrakty na WIG20. Plan na jutro, 08.01.2014

Rynek zrealizował nawet z pewną nawiązką plan dynamicznych spadków, opisany we wczorajszym wpisie. Udało mu się przebić poziom 2372, po czym przez większą część dnia korygował sie płasko. Próbował przy tym – z marnym skutkiem – pokonać przywołany tu poziom ( który zdążył w myśl zasady zmiany biegunów przekształcić sie ze wsparcia w opór) od dołu.

W rezultacie powstała flaga, która grozi wybiciem w dół i kontynuacją spadków.

.

Plan A – spadkowy.

Jeśli chodzi o przewidywane zasięgi ewentualnych spadków, to warto wrócić do:

1) wczorajszego wpisu w kontekscie wybitej flagi na wyższych interwałach; jej zasięg to 2326 pkt

2) do wpisu Noworocznego, który w odniesieniu do planu spadkowego precyzował:

Scenariusz ten byłby wspierany koncepcją odbicia sie od górnego ograniczenia wspomnianego już kanału spadkowego na H4 i skierowania się ceny w stronę dolnego jego ograniczenia, oraz koncepcją wybicia z trójkąta zaznaczonego liniami w kolorze fioletowym,  z zasięgiem wybicia zaznaczonym dolnym fioletowym prostokątem (patrz poniżej).

W scenariuszu spadkowym zasięg docelowy wybicia z trójkąta kształtowałby się na poziomie ok. 2330 pkt w cenie kontraktu (czyli ok. 2310  w wartosci WIG20). Ten cel byłby prawdopodobnie osiągnięty nie od razu, a w ciągu kilku sesji, z najbardziej prawdopodobnymi zatrzymaniami w rejonach wsparć na poziomach: 2392-97, 2375, 2351 (wszystkie wartości to ceny kontraktu).

Co ciekawe, zgodnie z Noworocznymi analizami, rynek podążając w okolice 2330 pkt, obecnie dotarł do 2351 i tam się chwilowo (?) wsparł.

Warto w tym miejscu dodać, że potencjalny minimalny zasięg dzisiaj utworzonej flagi na M15 to te same okolice cenowe, mianowicie 2329 pkt.

Scenariusz spadkowy mógłby skłonić nas do otwarcia krótkich pozycji  – jeśli już teraz ich nie posiadamy – po trwałym przekroczeniu poziomu 2459. Najlepiej potwierdzonym zamknięciem świecy co namniej 5-minutowej poniżej tego poziomu.

Na koniec dzisiejszych rozważań o potencjalnych spadkach warto spojrzeć na obecną sytuację rynkową na analizowanym tu walorze z jeszcze szerszej perspektywy. W tym celu pozwolę sobie przywołać wpis opublikowany przez mnie jeszcze w listopadzie (26.11.2013) , w którym:

„wspomniałem o formacji motyla. Niestety, formacja ta, utworzona na wykresie D1, zaczyna być „groźna”. Jest to bowiem mocna formacja oparta na optymalnych dla niej zniesieniach Fibo: 78.6% i 127.2% (te konkretne zniesienia za optymalne dla Motyla uznaje m.in. Łukasz Fijołek).

Z punktu widzenia tej formacji oraz biorąc pod uwagę to, że obecnie znajdujemy się blisko poziomu 2330 ( a także mając na uwadze, że w świetle wyzej umieszczonej analizy w jego stronę zmierzamy ), warto sobie z jednego zdawać w pełni sprawę.

Jeśli poziom 2330 pkt zostanie skutecznie złamany na wykresie dziennym, zagrożeniem jest dokończenie minimalnego zasięgu formacji Motyla, który znajduje się o 100 pkt niżej. Ściśle rzecz biorąc, punkt docelowy, oznaczony jako C, znajduje się na poziomie jeszcze niższym, równym 2146, ale zamknięcie kluczowej świecy, która sięga swoim długim cieniem tego poziomu, znajduje się na 2231.

Plan B – wzrostowy? 

Przy rozważaniu scenariusza wzrostowego, w ramach korekty dzisiejszych spadków, warto sięgnąć do teorii fal Elliotta i statystyk dotyczących proporcji między falami. Potem zaś zastanowić się, czy scenariusz jakiejkolwiek gry na wzrosty w obecnej sytuacji nie jest zbyt ryzykowny.

Otóż dynamika dzisiejszych spadków oraz krótki rzut oka na wcześniejszą strukturę fal, wskazuje na to, że  prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z falą trzecią impulsu. Fale trzecie statystycznie najczęściej są korygowane w rejon zniesień Fibo: 23,6 – 38,2%. Tam tez należałoby oczekiwać zakończenia korygującej fali 4 i rozpoczęcia spadków na fali 5.

Nota bene, opisywana tu fala trzecia stanowi prawdopodobnie – z punktu widzenia teorii fal – podfalę wydłużonej, nadrzędnej „trójki”.

Po bliższym przestudiowaniu tych wykresów wydaje się, że zamiast grą na ewentualne rachityczne, korekcyjne wzrosty, należałoby zająć sie próbą wcześniejszego otwarcia pozycji krótkiej, o ile dojdzie do uformowania się świecowej formacji prospadkowej w rejonie zaznaczonym żółtą elipsą. 

 

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.