Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI – SUPLEMENT na 01.10.2015

Dzisiaj nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie mogli zarobić ok. 10 pkt. Zagraliśmy na wzrost, po tym, jak rynek mimo wysokiego otwarcia zszedł chwilowo niżej, do wsparcia 2047-53.  Celem zagrania był opór 2066-73.

Potem rynek „przykleił się” do wspomnianego wyżej oporu i tak naprawdę pozostał w jego rejonie do końca sesji.

Wydaje się, że kurs naszych kontraktów na WIG20 zanegował formację prospadkową 121 (oznaczoną powyżej za pomocą pomarańczowych prostokątów) i teraz może zmierzać do górnego boku pierwszego z tych prostokatów, czyli do 2097-98. To oznaczałoby zaś, pewnie, próbę wejścia ponownie do „starej” konsolidacji (tworzonej między 2100 a 2200), a być moze nawet realizację podwójnego dna na H4 z prawdziwie potężnym zasięgiem w okolicach 2380-90 (!).

Skoro o formacjach 121 mowa, to zauważmy, że mała formacja prowzrostowa tego typu utworzyła się dziśiaj i ma zasięg w rejonie oporu 2082-86.

Zwróćmy jednak też uwage na pewną przeszkodę w ewentualnym dalszym  pięciu się w górę przez Byki. Otóż,  w strefie 2082-86 może ukształtować się punkt zwrotny (D) prospadkowej formacji harmonicznej XABCD typu Bat (dla innych formacja Leonardo). Jej zasięg minimalny to 2038-40.

Jeszcze dalszą „podróż”  na południe mogłaby zapewnić Niedżwiedziom flaga prospadkowa na H1, którą można tak oto zobrazować (patrz wykres poniżej) . Jej zasięg to 1989.

Wydaje się jednak, że rynek może znaleźć w sobie siłę, żeby przełamać tę formację XABCD. To  zaś by oznaczało dość szybką wędrówkę w stronę 2097-98 i pewnie 2103-07. Obowiązuje bowiem na rynku zasada, że po zanegowaniu formacji XABCD dochodzi zwykle do dalszych dynamicznych ruchów w kierunku kolejnej ważnej bariery. W tym wypadku – podażowej.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

 

Kontrakty terminowe na WIG20 w praktyce. PLAN TRANSAKCJI – SUPLEMENT na 30.09.2015

Kontrakty terminowe na WIG20 w praktyce.

To nie był łatwy dzień dla naszych czytelników w Mentoring & Trading Room-ie. Najpierw – w  wyniku fałszywego sygnału sprzedaży, po przełamaniu przez rynek wsparcia 2027-31 – można było stracić punkty.

Potem zaś zagranie na wzrosty – w oparciu o małą flagę, po przełamaniu oporu 2047-53 – mogło co prawda przynieść zyski, ale wejście w trade tak naprawdę trzeba było realizować w trakcie budowania przez rynek świecy trendowej. To zaś nigdy nie jest specjalnie ani przyjemne, ani łatwe.

Obecnie doszliśmy do dość ważnego miejsca na wykresie. Rynek – jeśłi wybije pokazaną poniżej równość fal (pomarańczowe prostokąty) – to kurs może się znaleźć wkrótce  w rejonie górnego boku wyżej położonego prostokąta, czyli na 2097-98.. Tam zaś mogłoby dojść do walki o wejście z powrotem do dawnej konsolidacji ( tworzonej między 2100 a 2200).

Gdyby zaś doszło do przełamania także strefy 2129-30, to wydaje się, że powstałaby otwarta droga do maksimów owej konsolidacji (poziom ok. 2200). Nie dość na tym, można by nawet myśłeć o realizacji przez Byki podwójnego dna z zasięgiem  w okolicy – bagatela! – 2380-90.

Zostawmy jednak na boku tak odległe i na razie jednak dość mało realne perspektywy rozwoju rynkowej sytuacji. Skupmy się przez chwilę na scenariuszu spadkowym.

Gdyby pomarańczowe prostokąty – wpomniane powyżej, a stanowiące niejako składniki formacji prospadkowej 121 z zasięgiem 2007 – nie zostały wybite w górę przez Byki, to rynek mógłby jednak w pełni zrealizować zasięg wynikający z wybicia w dół 100-punktowej, wcześniejszej konsolidacji (między 2100 a 2200) i zejść w rejon 2000.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI – SUPLEMENT na 29.09.2015

Dziś nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie mogli zarobić ok. 30 pkt! Po otwarciu kontarktów na WIG20 poniżej wsparcia 2082-86 wchodziliśmy ostrożnie w grę na spadki z kolejnymi celami: 2066-73 i 2047-53.

Można było oczekiwać nawet zejścia kursu w okolice 2037-40, gdyż tam sytuował się zasięg prospadkowej formacji 121 (patrz pomarańczowe prostokąty na wykresie poniżej), o której pisaliśmy wczoraj.Ostatecznie minimum wypadło na poziomie 2044 (wg kwotowań FPL20).

 

Przypominamy, że biorąc pod uwagę fakt, iż niedawna konsolidacja, która została na przełomie tygodnia wybita w dół, miała ok. 100 pkt rozpiętości cenowej.Tak więc, obecnie realizowany zasięg kursowy, wynikający z jej wybicia na południe, może sprowadzić kwotowania w rejon dołków na poziomie zbliżonym do 2000.

„Przystankiemi”  w tej drodze na dół wykresu może stanowić – oprócz wspomnianej wyżej strefy 2037-40 – wsparcie 2027-31.

Zmiana sytuacji na korzyść Byków – co w tej chwili wydaje się mało prawdopodobne – byłaby następstwem dopiero przełamania oporów: 2097-98 i 2103-07.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

Kontrakty terminowe na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 28.09 – 02.10.2015

Kontrakty terminowe na WIG20. Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie*

W piątek, mimo „płaskiej” sesji, nasi czytelnicy mogli zarobić w Mentoring & Trading Room-ie ok. 20 pkt. Najpierw po przełamaniu po otwarciu oporu 2082-86 graliśmy na wzrost w stronę strefy cenowej 2097-98, a potem dokładnie w drugą stronę  – na spadek ( choć trzeba przyznać, że w tym drugim przypadku pojawiały się wątpliwości związane z ewentualnym brakiem korelacji z rynkami zachodnimi).

Dlaczego celem pierwszego zagrania,a potem punktem zwrotnym, była strefa 2097-98?  Przypomnijmy fragment czwartkowego wpisu: „Kurs może jednak – zanim pójdzie ewentualnie dalej na południe – próbować wrócić do 2097-98, bo tam znajdował się punkt D zanegowanej prowzrostowej formacji ABCD, o której pisaliśmy [ … ]”.

Pokażmy wspomnianą formację ABCD oraz ilustrację koncepcji, zgodnie z którą po zanegowaniu ABCD doszło do powrotu w rejon punktu D, a teraz  możłiwe jest pogłębienie spadków poniżej czwartkowego dołka na 2057.

Co jeszcze może przemawiać za scenariuszem spadkowym?

Po pierwsze, zaczęła się tworzyć formacja prospadkowa 121 na M30 (patrz pomarańczowe prostokąty) z zasięgiem 2037.

Po drugie, inna formacja intradayowa – tym razem jednak prowzrostowa – a mianowicie flaga, utworzona w piątek, na koniec dnia zaczęła się wybijać w przeciwnym do oczekiwanego kierunku, czyli na południe. To może zaś oznaczać spadek przynajmniej do wsparcia 2066-73, bo tam jest „zaczepiony” maszt tej flagi.

Co jest konieczne do reaktywacji Byków?

Przede wszystkim pokonanie przez Byki strefy 2097-98. Jako dodatkowy filtr można by uznać zanegowanie oporu 2103-07.

Pokonanie powyższych przeszkód zaowocowałoby ponownym „wdarciem” się kursu w obszar „starej” 100-punktowej konsolidacji, zbudowanej między poziomami: 2100 a 2200. Jej wybicie w dół groziło i nadal grozi zejściem rynku o 100 pkt niżej, czyli w rejon średnioterminowych dołków około poziomu 2000.

Gdyby kurs znalazł się jednak na dłużej powyżej 2103-07, mogłoby to przerodzić się w ponowną penetrację poprzedniej konsolidacji i tym razem próbę wybicia jej górą, z celem ok. 2300. To. dość – delikatnie mówiąc – optymistyczny scenariusz dla Byków .

Warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię. Otóż, tak naprawdę droga w górę, w stronę 2200 i ewentualnie 2300, byłaby znacznie łatwiejsza dla zwolenników przewagi popytu, o ile doszłoby do przełamania 2129-2130, gdyż w obszarze między 2130 właśnie a 2200 kształtowała się w pewnym momencie tak jakby odrębna, węższa konsolidacja. Ponadto, przełamanie 2130 oznaczałoby także powrót kursu powyżej linii szyi (żółta linia o nachyleniu poziomym) zrealizowanej już formacji RGR.

(Często rynek po zrealizowaniu RGR wraca w ramach korekty do linii szyi tej formacji, aby wrócić potem do kierunku, zgodnie z którym ta formacja się realizowała. Jeśłi jednak dochodzi do przebicia linii szyi, to może oznaczać ponowne zmierzanie kursu w kierunku przeciwnym do tego wyznaczanego pierwotnie przez formację RGR.)

Plan A -spadkowy. 

1.Jeśli dojdzie do ponownego przełamania wsparcia 2066-73, to rozważyłbym zagranie na krótko w stronę wsparcia 2047-53 i strefy cenowej 2037-40 .

2. Gdyby rynek pokonał następnie barierę popytową 2027-31, rozważyłbym shorty w kierunku 2000- 2004.

3. Jeśli rynek najpierw utworzy pod oporem 2082-86 świecowe potwierdzenie nastawienia prospadkowego, to tam spróbowałbym zacząć grę na spadki.

Plan B – wzrostowy.

1. Jeśłi Byki wrócą ponownie powyżej oporu 2103-07, będę skłonny pomyśleć o zagraniu na długo z celem 2116-22 i  2129-30.

2.Gdyby następnie 2129-30 zostało przełamane przez Byki, można by myśleć o otwieraniu longów z kolejnymi celami: 2139-40, 2150-52 i 2164-67.

3. Po ewentualnym zanegowaniu również i tego ostatniego z wymienionych oporu ( 2164-67), zagrania na długo mogłyby być kontynuowane w odniesieniu do następujących „targetów”: 2177-82, 2190-95 i ok. 2200.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.

Kontrakty terminowe na WIG20 w praktyce. PLAN TRANSAKCJI – SUPLEMENT na 25.09.2015

Kontrakty terminowe na WIG20 w praktyce.

Nasi czytelnicy mogli dziś zarobić od 15 do 30 pkt, ale na początku sesji ci z graczy, którzy podejmują większe ryzyko, mogli z kolei zaliczyć około 10-punktową stratę.

Zaczynaliśmy bowiem do próby agresywnego zagrania na wzrosty po przełamaniu oporu 2103-07. Sygnał jednak był nieskuteczny.

Potem przyszedł czas na zagranie z gatunku bezpieczniejszych, w zgodzie z ostatnim trendem spadkowym. Po przełamaniu lokalnej strefy wsparcia 2097-98,  związanego z dołkiem na 2098 i równośćią fal spadkowych na H4 (na poziomie 2097), zagraliśmy na spadki z pierwszym celem 2082-86. Tam bowiem wypadał zasięg małej flagi utworzonej na początku sesji ( i małej formacji 121 – patrz pomarańczowe prostokąty poniżej)..

Potem można było poczekać na przełamanie 2082-86 i ewentualne dokończenie zasięgu (2060) dużej formacji RGR, o której pisaliśmy wczoraj. I faktycznie, w  końcu rynek tam dotarł.

Obecnie można się liczyć z  zejściem kursu nawet w okolice 2000 punktów. Pamiętacie pewnie przecież o tym, że wybicie  wcześniejszej konsolidacji (tworzonej między 2100 a 2200) w dół -do czego dosżło dzisiaj – może nas sprowadzić 100 pkt niżej (szerokość cenowa konsolidacji).

Kurs może jednak – zanim pójdzie ewentualnie dalej na południe – próbować wrócić do 2097-98, bo tam znajdował się punkt D zanegowanej prowzrostowej formacji ABCD, o której pisaliśmy również wczoraj. Z jednej strony, po przełamaniu takiej formacji można się spodziewać przyśpieszenia spadków – o czym wspominaliśmy i co nastąpiło. Z drugiej strony, dość typowy jest powrót do punktu D przed ostatecznym dalszym rozwinięciem zniżek.

Obojętnie, czy do takiego powrotu (w rejon 2097-98) dojdzie, czy nie, to w razie kontynuacji spadków, należy się i tak spodziewać „przystanków” na wsparciu 2047-53, potem około poziomu 2040, następnie na kolejnym wsparciu: 2027-31.

taki skutek.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI – SUPLEMENT na 24.09.2015

Dziś nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie mogli uzyskać łącznie niespełna 20 pkt, choć wcale nie był to łatwy dzień do inwestowania.

Najpierw czekaliśmy na „opowiedzenie się” rynku w okolicy bariery 2116-22, w którą stronę pójdzie. W końcu przełamanie nastąpiło na północ.

Po cofnięciu się kursu do 2122 otwieraliśmy pozycje długie i graliśmy z niezbyt odległym celem 2130. Potem, kiedy dosżło do wybicia małej flagi prospadkowej, czekaliśmy z kolei na przełamanie tej samej bariery 2116-22, ale tym razem z góry.

Po faktycznym jej przełamaniu wchodziliśmy na spadki z celem 2103-07 i  założeniem, że jeśłi rynek będzie mocno spadkowy, to zagramy na drugi cel w rejonie 2097-98. Pewnym dyskomfortem przy otwieraniu pozycji był fakt, iż zagrażało nam utworzenie się podwójnego dna w rejoinie 2110-11.

Ostatecznie cele zostały zrealizowane.

Trzeba zwrócić obecnie uwagę na „walkę”  prospadkowej formacji RGR z zasięgiem 2060 (słupek koloru żółtego) z formacją prowzrostową ABCD z zasięgiem minimalnym w rejonie 2164-67.

O obydwu tych formacjach wspominaliśmy wczoraj.

Można sobie wyobrazić też taki – trochę „mieszany” – rozwój sytuacji rynkowej, w ramach którego kurs odbije się na północ,do oporu 2116-22, i tam utworzy się prospadkowa formacja intradayowa 121 (patrz pomarańczowe prostokąty na pierwszym  z dzisiejszych wykresów).

Ona mogłaby spowodować ostateczne przełamanie poziomu 2097-98. To by oznaczało zaś przyśpieszenie spadków, bo ewentualne zanegowanie prowzrostowej formacji ABCD – a to de facto oznacza przełamanie 2097-98 – powinno przynieść taki skutek.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI – SUPLEMENT na 23.09.2015

Dziś nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie mogli naprawdę sporo zarobić – ok. 40 pkt. Trzeba było jednak wejść pod oporem 2164-67 po tym, jak powstał sygnał w postaci pojawienai się świecy na M15 typu spadająca gwiazda. Nie była to świeca wzorcowa, jeśłi chodzi o tę formacje świecową, tak więc decyzję wejscia mogli podjąć głównie gracze podejmujący nieco większe ryzyko.

Można było jednak również wchodzić na spadki nieco później, po przebiciu przez kurs wsparcia 2150-52. Wtedy oczywiscie zarobek był mniejszy (ok. 25 pkt), ale tez pokaźny.

Trzeba jednak przyznać, że tu też czyhała na graczy pewna drobna pułapka. Otóż, świeca, która zamknęła się odpowiednio nisko pod barierą popytową  2150-52 i stanowiła dla nas sygnał wejścia, była młotkiem. To mogło rodzić wątpliowści. Tak więc, decyzja o wejściu musiała być stanowcza i konsekwentna.

Później juz było „z górki”, bo rynek wybił i realizował zasięg flagi prospadkowej (ozn. kolor brązowy), o której tak pisaliśmy wczoraj: „Gdyby z kolei doszło do realizacji [ … ] prospadkowej flagi z zasięgiem tuż powyżej wsparcia 2116-22, sytuacja zaczęłaby ewidentnie sprzyjać Niedźwiedziom.”

Warto jeszcze w tej sytuacji zwrócić uwagę na dwie sprawy. Kiedy spojrzy się na wykres poniżej, to można dojść do wniosku, że rynek zmierza do 2103-07.  Jeśłi przebije tę strefę wsparcia, to spadki mogą nabrać przyśpieszenia. Możemy dość szybko znaleźć się w okolicy 2040, a nawet 2004.

Około 100 – punktowa szerokość konsolidacji  budowanej między 2100 a 2200 odłożona w dół daje potencjalny zasięhg spadkow w rejonie 2000 właśnie. Ponadto w ramach wspomnianej konsolidacji powstała formacja RGR  z zasięgiem ok. 2060 (zaznaczona na powyższym wykresie).

 Istotne jest także to, że obecna korekta jest już większa od maksymalnej z dotychczasowych korekt w ostatnim ruchu wzrostowym (porównaj pomarańczowe prostokąty poniżej). To nie wróży zbyt dobrze Bykom i też sugeruje szybkie zejście w okolice bariery 2103-07.

Ta ostatnia sugestia wynika z analizy, która argumentuje, że po przełamaniu układu 121 (równych korekt) będziemy zniżkować przynajmniej do dołka pierwszej z nich.Ta korekta  zaś zatrzymała się właśnie tuż pod 2103-07 (dołek na poziomie 2098).

Inna sprawa, że rynek – jeśłi dojdzie do dołka 2098 – to powinien się tam mocno bronić przed dalszymi zniżkami, bo na poziomie 2097 występuje potencjalna równość dwóch głównych, bieżących fal spadkowych

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

 

Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI – SUPLEMENT na 22.09.2015

Dzisiaj nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie mogli zarobić kilkanaście punktów, ale wymagało to pewnej determinacji . Dotyczyło to przy tym głównie graczy o bardziej agresywnym podejściu do rynku, bo pozostali raczej powinni oczekiwać na wybicie kursu bądź górą, ponad opór 2164-67, albo dołem poniżej 2130 (najlepiej na przełamanie wsparcia 2116-22).

Wracając do dzisiejszych zmagań, najpierw rynek długo się konsolidował pod oporem 2150-52. Piewrwotnie nawet pojawiły się negatywne dla Byków świece na M5. Im jednak dłużej trwała monitorowana przez nas konsolidacja, tym, bardziej sytuacja odwracała się na rzecz Byków.

Po wybiciu konsolidacji górą rynek zatrzymał się w rejonie 2159-60 (połowa korpusu dużej czarnej świecy na H4 z piątku). Wtedy nastąpiło cofnięcie do wsparcia 2150-52 i należało cierpliwie poczekać na świecowe potwierdzenie ponownej chęci ruszenia przez Byki na północ. Tak więc cała operacja zdobycia tych kilkunastu wspomnianych na wstępie punktów była dość rozbudowana i złożona z kilku istotnych kroków.

Zwróćcie proszę uwagę, ze nadal kluczowym pozostaje opór 2164-67, który dziś dzielnie opierał się atakom popytu.

Istotę obecnej sytuacji najlepiej oddaje wykres poniżej, na którym widać, że kurs – jeśli ponownie zagości powyżej 2164-67 – może znowu penetrować obszar cenowy aż do okolic poziomu 2200 (łącznie z ewentualnymi próbami wybicia się wyżej).

Gdyby z kolei doszło do realizacji zaznaczonej na pierwszym z wykresów, za pomocą niebieskiej przerywanej linii, prospadkowej flagi z zasięgiem tuż powyżej wsparcia 2116-22, sytuacja zaczęłaby ewidentnie sprzyjać Nwiedźwiedziom.

Kluczową sprawą z punktu widzenia zwolenników przewagi podaży byłoby wyłamanie poniżej wsparcia 2103-07 i dołka 2098. To mogłoby stanowić przesłankę ewentualnych poważniejszych spadków w strone 2040, a nawet 2004.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

ForexPraktyka – Forex OKazje. Jak głębokie ewentualne dalsze spadki na DAX i EUR/USD?

ForexPraktyka – Forex OKazje, czyli okazje inwestycyjne na Forex widziane okiem praktyka. Poniższy artykuł znajdziesz też na międzynarodowym portalu analitycznym Investing.com

Jeśli EUR/USD i kontrakty terminowe na DAX będą dalej spadać,co – szczególnie w przypadku  tego pierwszego instrumentu – wcale nie jest takie pewne, warto mieć rozeznanie co do zasięgów potencjalnych zniżek. 

Zasięg możliwych spadków na DAX futures, związany z faktem, że po tym, jak wcześniej doszło do fałszywego wybicia z prostokątnej konsolidacji na H1/H4 (ozn. kolor brązowy) górą, a obecnie Niedźwiedzie próbują opuszczać prostokąt dołem – wynosi ok. 9.500.

Kluczowym wsparciem, które musi pokonać podaż w drodze na południe jest ok. 9.775-9.820.

Z kolei zasięg ewentualnych spadków na EUR/USD, związanych z faktem, że doszło do wybicia z prospadkowej flagi (ozn. brązowy kolor) na H4, wynosi ok. 1.0970. Kluczowym wsparciem, które musi pokonać podaż w drodze na południe jest natomiast w tym przypadku: 1.1189-1.1213.

Dziś rano na niższych interwałach powstały: na DAX – pro-Niedźwiedzia chorągiewka, a na EUR/USD – mała flaga prospadkowa. W obie te formacje inwestowaliśmy w naszym Mentoring & Trading Room-ie. Pozostaje jednak pytanie zasadnicze: czy Forexowym graczom wkrótce przyjdzie uczestniczyć w zagraniach o znacznie większych zasięgach, przedstawionych powyżej w niniejszym artykule.

Kontrakty terminowe na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 21.09 – 25.09.2015

Kontrakty terminowe na WIG20. Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie*

W piątek nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie mogli – bez ponoszenia nadmiernego ryzyka – zarobić ok. 20 pkt na naszych kontraktach.

Jeśłi jednak ktoś zdecydował się kontynuować trade w czasie tzw. godziny trzech wiedźm, to mógł dołożyć do tego kolejne 20 pkt. Nikogo jednak do tego typu decyzji nie zachęcaliśmy, pozostawiając to stricte indywidualnym preferencjom.

Ponadto, także na samym otwarciu nie ryzykowaliśmy nadmiernie, gdyż mimo że rynek otworzył się na dolnej „bandzie” wsparcia 2190-95 i zaczął potem tworzyć świece trendową, my byliśmy skłonni wejść bezpiecznie w transakcję dopiero po przełamaniu wsparcia 2177-82. Natępnie należało poczekać – dość długo zresztą – na przebicie 2164-67, co otwierało kontraktom drogę do 2130.

Cel w postaci 2130 nie wynikał tylko z faktu, że tam mieściła się dolna strefa wcześniejszej konsolidacji (budowanej pomiędzy 2164-67 a 2130 właśnie), ale również  z tego, iz można było przyjąć, że rynek kieruje się po nieudanej realizacji flagi prowzrostowej (ozn. kolor brązowy) do punktu zawieszenia jej masztu. Ten punkt znajdował się właśnie  w okolicy 2130, a taki ruch jest dość typowym zachowaniem rynku w sytuacji, gdy dochodzi do fałszywego wybicia z flagi albo do tzw. wybicia w przeciwnym do oczekiwanego kierunku. Tu chodziło o ten pierwszy przypadek.

Tak pisaliśmy – w sposób bardziej ogólny – o planie zagrań na piątek poprzedniego dnia:

„Gdybyśmy jednak na fali zmiennych ogólnoświatowych nastrojów spadli, to zdecydowane zejście poniżej wsparcia 2190-95 mogłoby doprowadzić do osiągnięcia bariery popytowej 2164-67. Ta bariera zaś leży między poprzednią a ostatnią konsolidacją [ … ].

Tak więc, przełamanie 2164-67 mogłoby spowodować znalezienie się wkrótce kursu w okolicy 2130, gdzie było zlokalizowane dolne ograniczenie poprzedniej konsolidacji.

Następnym ewentualnym celem Niedźwiedzi byłoby zaś 2103-07.”

Ta czwartkowa diagnoza sprawdziła się w piątek w całej rozciągłości.

Podtrzymujemy przy tym ostatnie zdanie o następnym celu Niedźwiedzi w postaci wsparcia 2103-07.

Zwracam przy tym uwagę na to, iz dopóki rynek bedzie znajdował się powyżej 2103-07, może być niejako kontynuowana penetracja szerokie,j prawie 100-punktowej konsolidacji między – z grubsza rzecz biorąc – poziomami 2100 a 2200. Szczegółowo rzecz ujmując, owa konsolidacja składała się z trzech węższych ruchów bocznych (patrz wykres poniżej).

Wydaje się, że wyłamanie poniżej wsparcia 2103-07 i dołka na 2098 może przyspieszyć spadki i umożliwić zejście kursu do ostatnich średnioterminowych minimów w rejonie 2000. Utrzymywanie się zaś kursu  w rejonie „starej” konsolidacji mogłoby – w najlepszym dla Byków scenariuszu – doprowadzić nawet do ponownego ataku na rejon oporu 2190-95.

Jedynym jednak w tej chwili poważniejszym atutem Byków wydaje się wykres tygodniowy, na którym widać dołkową śwecę typu młotek i jej późniejsze potwierdzenie.

Inna sprawa, że jeśłi kurs zostanie zepchnięty przez Niedźwiedzie w stronę 2103-07 i będzie tam przebywał dłużej niż kilka godzin, to może dojść do zagrozenia wynikającego z zanegowanai równości korekt w ramach ostatniego mozolnego wspinania się Byków w górę wykresu (porównaj małe pomarańczowe prostokąty).

Plan A -spadkowy. 

1.Jeśłi dojdzie do przełamania wsparcia 2116-22, to rozważyłbym zagranie na krótko w stronę 2103-07.

2. Gdyby rynek pokonał trwale tę ostatnią barierę popytową, rozważyłbym shorty w kierunku kolejnych barier: 2082-86, 2066-73, 2047-53, 2027-31, ok. 2004.

Plan B – wzrostowy.

1. Jeśłi Byki wrócą ponownie powyżej oporu 2164-67, będę skłonny pomyśleć o zagraniu na długo z celem 2177-82 i  2190-95.

2.Dla graczy bardziej agresywnych sygnałem zagrania longów mogłoby być już przełamanie 2139-40 i 2150-52.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.