Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 22.01.2018

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek kontynuowały rozpoczętą we wtorek wąską konsolidację pod maksimami. Nadal Byki mają szansę ruszyć dalej w stronę 2700, choć dłuższe zatrzymanie i pewne wycofanie się kursu –  w razie nadmiernego przeciągnięcia się ruchu bocznego – może również być brane pod uwagę.

Z punktu widzenia klasycznej analizy techniczej można obecnie doszukiwać się próby wpisywania wspomnianej konsolidacji w schemat trójkąta symetrycznego. Jego ewentualne wybicie  w górę mogłoby doprowadzić do przekroczenia przez kurs poziomu 2630.

blog fw20 22.01.18 w1

W tym miejscu warto przypomnieć, że w dość szerokiej strefie 2636-63 mamy do czynienia z oporem na interwale tygodniowym (W1). W dolnej warstwie tej strefy, dokładnie w rejonie cenowym 2637-40, wypada parę istotnych zależności falowych opisanych ważnymi współczynnikami Fibonacciego.

Kurs mógłby być „podciągniety” w ten rejon,  a nawet ciut wyżej, za pomocą wariantu formacji 121 zaznaczonej pomarańczowymi prostokątami (o tej samej wielkości, z których jednym jest ten położony najwyżej na pierwszym  z dzisiejszych wykresów). Zasięg tego układu wypada na poziomie 2643.

Inna sprawa, że sam fakt iż obecna kilkudniowa konsolidacja ma ponad 20-punktową szerokość wskazuje, że w razie wybicia jej na północ okolica cenowa 2640-50 może zostać spenetrowana przez kurs. Niedżwiedzie z kolei cały czas liczą na to, że dzięki wybiciu na południe udałoby się przynajmniej chwilowo cofnąć (co można by nb uznać też jako naturalny  w tej sytuacji ruch) do wybitych niedawno średnioterminowych szczytów na poziomie 2576.

Na koniec warto jeszcze dodać, że wspomniany z kolei na wstępie artykułu poziom 2700 mógłby być osiągnięty, „jeśli przyjąć przy tym, że doszłoby do wytworzenia się tzw. fali piątej wydłużonej”. Nieco szerzej pisaliśmy o tym  w poprzednim tekście. Chodziło o strukturę fal, którą można by zidentyfikować patrząc na poniższy wykres interwału H4.

blog fw20 22.01.18 w2

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę! 

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 19.01.2018

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek kontynuowały wąską konsolidację. Poprzednie mocne wzrosty nadal rzutują na bieżącą sytuację i prolongują szanse Byków na testowanie oporu na W1: 2636-63, ale wycofanie się kursu z rejonów obecnie penetrowanych –  w razie nadmiernego wydłużenia ruchu bocznego – też nie byłoby czymś z gruntu nietypowym.

blog fw20 19.01.18 w1

Kurs konsolidując, najpierw wpisywał się w schemat trojkąta prostokątnego na M15. Na środowym zamknięciu i na czwartkowym otwarciu doszło do wybicia górą z tej formacji.

Ostatecznie jednak okazało się, że wybicie można określić wręcz jako fałszywe, a przynajmnej jako nieskuteczne. Potem zaś można było przyjąć hipotezę przekształcenia konsolidacji w lekko zwyżkujący klin. Na koniec czwartkowej sesji doszło natomiast do wybicia dołem z klina i utworzenia kanału równoległego o delikatnym nachyleniu pro-Byczym.

Obecnie, patrząc na wykres godzinowy, dochodzi się do wniosku, że możemy mieć do czynienia z przygotowaniem do wydłużenia impulsu wzrostowego. Jeśli przyjąć przy tym, że doszłoby do wytworzenia się tzw. fali piątej wydłużonej, to Byki mogłyby nawet myśleć o podejściu pod okolice cenowe 2700.

blog fw20 19.01.18 w2

Z drugiej strony kluczowy może być fakt zaistnienia możliwości wpisania się kursu w lekko zwyżkujący klin na H1 (ozn. kolor różowy). Jeśli koncepcja klina jest prawidłowa, to wtedy niekoniecznie musi dojść do znaczącego wydłużenia impulsu wzrostowego.

Przy takiej interpretacji przeważający może być fakt, iż mamy trzy kolejne ruchy zwyżkujące o podobnym zasięgu. To – przy zachowaniu schematu klina – sugeruje potecjalne zatrzymanie w rejonie 2620+, ewentualnie 2637-40, gdzie wypada parę istotnych zależności falowych opisanych ważnymi współczynnikami Fibonacciego.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę! 

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 18.01.2018

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę konsolidowały się stosunkowo wąsko przez całą sesję. Samo otwarcie było w miarę wysokie, a nachylenie struktury konsolidacyjnej, która przybrała postać trójkąta prostokątnego – prowzrostowe.

blog fw20 18.01.18 w1

Zauważmy przy tym, że jeśli ów trójkąt powstały na interwale M15 (ozn. kolor fioletowy) wybiłby się w oczekiwany – ze względu na jego nachylenie – sposób, czyli górą, to można by oczekiwać realizacji zasięgu tego wybicia, który wypada w okolicy poziomu 2634.

Gdyby faktycznie do takiego wybicia i wypełnienia jego zasięgu doszło, to by mogło z kolei w praktyce oznaczać podejście kursu pod dość szeroką strefę oporu na wykresie tygodniowym: 2636-63, co sugerowaliśmy jako wkrótce możliwe w poprzednim naszym arykule.

Inne przedstawione tam koncepcje dotyczące choćby formacji na wyższych interwałach (H4 i D1) – odwróconej głowy z ramionami oraz układu 121 – też nadal wydają się zasadne. Przypomnę, że zasięg tego pierwszego setupu kształtuje się w rejonie poziomu 2630,  a tego drugiego – 2620.

Opis samych formacji na wykresach znajdą Państwo we wspomnianej przed chwilą wcześniejszej analizie.

Warto jeszcze zwrócic uwagę – w kontekście dziś zamieszczonego wykresu – że w środę rynek obronił równość korekt intra (ozn. mniejsze pomarańczowe prostokąty) oraz iż dolny bok górnego prostokąta symbolizującego tę równość korekt wypada w okolicy wsparcia 2590-94. Dopiero wybicie tego wsparcia mogłoby stanowić obecnie pierwsze ostrzeżenie dla Byków.

Na razie jednak scenariusz kontynuacji wzrostów wydaje się bardziej prawdopodobny, a gdyby faktycznie miała się pojawić jakaś sugestia podjęcia próby większego nacisku przez podaż, to mogłaby ona wynikać na początek np. z ewentualnej modyfikacji wspomnianego na wstępie trójkąta prostokątnego w prostokąt.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 17.01.2018

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek wykonały długo oczekiwany mocniejszy ruch kierunkowy, na północ, pokonując przy tym poziom 2600 pkt. Wkrótce mogą się zmierzyć z oporem 2636-63.

blog fw20 17.01.18 w1

Pisaliśmy ostatnio kilka razy o pewnej przewadze Byków w kontekście możliwości wybicia tworzącej się od początku stycznia konsolidacji. Wtorkowe wybicie – oprócz potwierdzenia tych nieco lepszych perspektyw popytu – przyniosło jednocześnie pierwsze konkretne rozstrzygnięcia jeśli chodzi o realizację zasięgów formacji technicznych zbudowanych na wyższych interwałach czasowych (H4 i D1).

O tych formacjach też wielokrotnie wspominaliśmy i opisywaliśmy je w szczegółach. We wtorek została zrealizowana flaga prowzrostowa na D1 (ozn. kolor brązowy na wykresie poniżej) o zasięgu ok. 2613.

blog fw20 17.01.18 w2

Obecnie możemy oczekiwać realizacji kolejnych dwóch formacji. Po pierwsze, układu 121 na H4 (ozn. prostokąty pomarańczowe na kolejnym wykresie, H4, plus linie ukośne pogrubione, brązowe). Jego zasięg wypada na poziomie ok. 2620.

blog fw20 17.01.18 w3

Po drugie, mamy do czynienia z formacją odwróconego RGR (ozn. kolor żółty) o zasięgu ok. 2630. Jeśli dojdzie do realizacji tej formacji, to kurs zbliży się do oporu na wykresie tygodniowym 2636-63 (patrz ostatni z dzisiejszych wykresów).

blog fw20 17.01.18 w4

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 16.01.2018

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek zafundowały nam sesję nie wnoszącą wiele nowego do obrazu rynku. Kontynuowały bowiem stosunkowo wąską konsolidację pod oporem intra: 2549-54. 

blog fw20 16.01.18 w1

Nadal pewną przewagę mają Byki. Kluczowe dla utwierdzenia tej przewagi byłoby pokonanie wspomnianego wyżej oporu oraz atak na średnioterminowe szczyty na 2576.

Nadal także, ażeby Niedźwiedzie przejęły inicjatywę, muszą one zaatakować skutecznie strefę wsparcia 2490-500, wzmocnioną w połowie wysokości dużego białego korpusu dziennego  z 4.stycznia na poziomie 2507-08.

Bez wielkich zmian się obyło również, jeśli chodzi o sytuację formacji utworzonych na wyższych interwałach: H4 i D1. Tam kontynuowana jest „walka” między formacjami ABCD – prospadkową oraz odwróconym RGR-em – prowzrostowym i flagą – również pro-Byczą (więcej szczegółowych informacji na temat tych formacji znajdziecie Państwo we wcześniejszej analizie).

Można jedynie dodać, ze wydłużenie się konsolidacji sprzyja raczej popytowi, bo takie zachowanie kursu moze być traktowane jako przygotowanie do dalszej realizacj zasięgu flagi oraz przygotowanie do wybicia od dołu  punktu zwrotnego D formacji ABCD, co oznaczałoby de facto zanegowanie tego układu.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 15.01.2018

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek podeszły pod opór 2549-54 i tam doszło do zawziętej walki popytu z podażą zakończonej chwilowym wycofaniem się Byków i finalnym ponowym podejściem kursu w pobliże owego oporu. To, że ta bariera będzie kluczowa w trakcie piątkowych zmagań giełdowych, wyraźnie sugerowaliśmy w przeddzień. 

Tak pisaliśmy: „Obecnie należy założyć, iż kurs może spróbować się zmierzyć z oporem 2549-54 i tam się rozegra decydująca bitwa o możliwość pełnego podejścia pod średnioterminowe szczyty na 2576.” Przebieg piątkowej sesji stanowił zdecydowane potwierdzenie tej diagnozy przedsesyjnej.

Wydaje się, że zachowała swoją prognostyczną wartość również następująca teza: „ponowny atak Niedźwiedzi na 2507-08 może doprowadzić z kolei do decydującej rozgrywki  w strefie wsparcia 2490-500 o przejęcie przez podaż kontroli nad rynkiem”.

Z punktu widzenia intradayowych interwałów warto obecnie zwrócic uwagę m.in. na flage prowzrostową o zasięgu 2562 (ozn. kolor  brązowy), czyli wypadającym w pobliżu ostatnich maksimów na 2564.

blog fw20 15.01.18 w1

Gdy zaś się spogląda na wykres dzienny, tam również można dostrzec flagę pro-Byczą (o zasiegu 2610+), tyle że jej intradayowa „koleżanka” (ozn. także kolor  brązowy) nie została wybita, podczas gdy ona sama – niewątpliwie tak.

blog fw20 15.01.18 w2

Jeśli zejdziemy o jeden szczebelek niżej z interwału D1 i znajdziemy się na H4, to przyznamy, że Niedźwiedzie nadal walczą o realizację formacji prospadkowej ABCD o zasięgu – bagatela! – ok. 2440, a Byki o wypełnienie zasięgu RGR-u, stanowiącego równie ambitny cel: ok. 2630.

blog fw20 15.01.18 w3

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 12.01.2018

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek odbiły sie mocniej  w górę od – wskazywanego przez nas jako istotny element wsparcia w rejonie 2500+ – poziomu 2507-08, gdzie wypada połowa wysokości dużego białego korpusu dziennego z poprzedniego czwartku.

Wczoraj pisaliśmy: „Jeśli odbicie się powiększy, Byki będą miały szanse spróbować podejść ponownie pod średnioterminowe szczyty”. Tak też się stało – podejście się rozpoczęło.

blog fw20 12.01.18 w1Obecnie należy założyć, iż kurs może spróbować się zmierzyć z oporem 2549-54 i tam się rozegra decydująca bitwa o możliwość pełnego podejścia pod średnioterminowe szczyty na 2576. Nadal zaś ponowny atak Niedźwiedzi na 2507-08 może doprowadzić z kolei do decydującej rozgrywki  w strefie wsparcia 2490-500 o przejęcie przez podaż kontroli nad rynkiem.

Wczoraj wskazywaliśmy też na to, że na interwale H4 Byki walczą o utrzymanie się kursu w ramach równości korekt (ozn. pomarańczowe prostokąty) i o kontynuację realizacji formacji RGR, a Niedźwiedzie o realizację formacji ABCD (szerzej na temat tych formacji – patrz wcześniejsza analiza z poniedziałku). Ta walka nie została w całości rozstrzygnięta, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na to, że Byki oddaliły groźbę zanaegowania wspomnianej równości korekt.

blog fw20 12.01.18 w2

Podtrzymać można tezę z wczorajszego artykułu, mówiacą, że: „Na wykresie dziennym widać ponadto, że ostatni spadek z rejonu 2560+ do 2500+ może być nadal traktowany jako naturalne cofnięcie kursu do wybitej wcześniej flagi prowzrostowej (ozn. kolor brązowy).”

blog fw20 12.01.18 w3

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 11.01.2018

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę pogłębiły korektę dokładnie do miejsca, o którym kilkakrotnie wcześniej pisaliśmy jako o składniku kluczowego obecnie wsparcia  – do połowy wysokości dużego białego korpusu dziennego z ubiegłego czwartku (na poziomie 2507-08). Na sam koniec sesji doszło zaś do zainicjowania nieco mocniejszego odbicia.

blog fw20 11.01.18 w1

Jeśli odbicie się powiększy, Byki będą miały szanse spróbować podejść ponownie pod średnioterminowe szczyty, jeśli nie powiększy – to może dojść do ataku na strefę 2490-500.

blog fw20 11.01.18 w3

Na powyższym wykresie dziennym widać ponadto, że ostatni spadek z rejonu 2560+ do 2500+ może być nadal traktowany jako naturalne cofnięcie kursu do wybitej wcześniej flagi prowzrostowej (ozn. kolor brązowy).

blog fw20 11.01.18 w2

Z kolei na ostatnim z dzisiejszych wykresów, interwału H4, widać, że Byki walczą o utrzymanie się kursu w ramach równości korekt (ozn. pomarańczowe prostokąty) i o kontynuację realizacji formacji RGR, a Niedźwiedzie o realizację formacji ABCD (szerzej na temat tych formacji – patrz wcześniejsza analiza z poniedziałku).

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 10.01.2018

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek po próbie zbliżenia się do średnioterminowych szczytów skorygowały się o ponad 30 pkt. Cały czas przewagę mają jednak Byki i dopóki nie zostanie zaatakowana skutecznie strefa 2500+, tak pozostanie.

Jeśli chodzi o sytuację na wyższych interwałach, to nie zaszły tu istotniejsze zmiany w porównaniu z opisem sytuacji z wczoraj (patrz wcześniejsza analiza). Warto może jedynie zwrócić uwagę na pewną dwuznaczność wtorkowej czarnej świecy dziennej.

blog fw20 10.01.18 w2

Można ją traktować albo jako część formacji objęcia bessy, sugerującej dalsze spadki (acz wielkość świec ją tworzących, niezbyt pokaźna, osłabia prognostyczną wymowę formacji). Inna interpretacja nakazuje traktować wtorkową świecę tylko jako świecę „powrotową”, tworzoną w ramach naturalnego cofnięcia kursu (z założenia tylko chwilowego) do wybitej flagi (ozn. kolor brązowy).

Na intradayu z kolei wydaje się, że jeśli dojdzie do przełamania lokalnego oporu 2535-37, to możemy znów zacząć stopniowo zmierzać do wspomnianych na wstępie szczytów średnioterminowych (poziom 2576).

blog fw20 10.01.18 w1

Jeśli zaś pokonany zostanie wtorkowy dołek, to może dojść do pogłębienia korekty do rejonu cenowego 2511-14+15, gdzie mamy tzw. węzeł Di Napolego (zniesienia 38,2% i 61,8% dotyczące ostatnich wzrostów), wsparcie lokalne oraz zasieg RGR powstałego w ramach wcześniejszej konsolidacji intradayowej.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!  

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 09.01.2018

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek konsolidowały się w strefie zbliżonej do oporu intra 2549-54, wzmocnionego równością dwóch ostatnich ruchów wrostowych utworzonych na wyższych interwałach (H4/ D1). Jeśli zostanie on przełamany za pomocą świec na H4/ D1, to możemy nie tylko zmierzyć się ze szczytami średnioterminowymi (2576), ale również dotrzeć do oporu na wykresie tygodniowym: 2636-63.

Na razie Byki mają przewagę i spore szanse na dokonanie tego przełamania. Patrząc z punktu widzenia interwału H4, można dostrzec jednak ciągle trwającą „walkę” układu prospadkowego ABCD z punktem zwrotnym D, wypadającym w rejonie 2554-57, o zasięgu ok. 2440, prowadzoną przeciwko formacji odwróconego RGR o zasięgu ok. 2630.

blog fw20 09.01.18 w2

Na intradayu widzimy z kolei (na razie tylko potencjalny) układ 121 o zasięgu maksymalnym przekraczającym 2600.

blog fw20 09.01.18 w1

Na wykresie dziennym zaś można mówić o fladze prowzrostowej o mnimalnym zasięgu wypadającym kilkanaście punktów powyżej 2600.

blog fw20 09.01.18 w3

Wydaje się, że aby ewentualne realizacje tych wszystkich wyżej wymienionych zasięgów, będące przedmiotem Byczych marzeń, nie przekuły się w giełdową rzeczywistość, potrzebne jest zepchnięcie jak najszybciej kursu poniżej 2500pkt. Ciut wyżej (w okolicy 2507-08) jest zlokalizowane wzmocnienie tego wsparcia, wynikające z połowy wysokości dużego białego korpusu dziennego z ostatniego czwartku.

Tak jak jednak było to powiedziane na wstępie, Byki mają przewagę i trzeba się liczyć z kontynuacja wzrostów.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku. Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę!