Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 31.10.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek nie cofnęły się na początku sesji zbyt mocno spod poziomu 2500, wręcz przeciwnie – zaatakowały kluczowy opór w tym rejonie skutecznie i dotarły do bariery podażowej intra 2526-29, wzmocnionej zniesieniem Fibonacciego 61,8%. Taki rozwój wypadków rynkowych braliśmy pod uwagę we wczorajszym artykule.

Pisaliśmy: „Jeśli zaś dojdzie do przebicia 2497-500 od dołu – obojętnie, czy nastąpi ono po wcześniejszym wycofaniu się popytu spod 2500, czy też  bez niego – to nie można wykluczyć, że utworzy się szansa dla Byków na pokonanie zarówno oporu 2511-14 (wzmocnionego luką z 19.października i zniesieniem 50%), jak i na podejście pod opór 2526-29, w rejonie którego występuje zniesienie 61,8% (2528) wcześniejszej fali spadkowej.”

blog fw20 31.10.17 w1

Ta diagnoza okazała się ze wszech miar słuszna. Obecnie należy się liczyć z kontynuacją ruchu do 2535-37 i 2549-54. W okolicy tej pierwszej bariery (na poziomie 2539-40) występuje zasięg formacji odwróconej głowy z ramionami na H1 (ze zminimalizowanym prawym ramieniem; dla innych to bardziej trójkąt prostokątny o podobnym zasięgu). Nie można przy tym wykluczyć najpierw cofnięcia pozniżej 2519, zanim dojdzie do ruchu dalej na północ.

Wydaje się, że do decydującego starcia między popytem a podażą może dojść w rejonie oporu 2549-54, wzmocnionego zniesieniem 78,6% wcześniejszej fali spadkowej. W tym rejonie doszło wcześniej do kilkudniowej wąskiej konsolidacji między poziomami 2540 a 2557.

Warto zauważyć, że z punktu widzenia wykresu dziennego kluczowym obecnie dylematem jest pytanie o to, czy mamy teraz do czynienia z początkiem mocnego impulsu wzrostowego – po skończonej  w rejonie 2450 tzw. korekcie pędzącej – czy też z tworzeniem się formacji odwracającej trend, która miałaby doprowadzić do głębszej korekty na D1.

blog fw20 31.10.17 w2

W poniedziałek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play najpierw graliśmy na wzrosty z poziomu ok. 2503-05 do dwóch celów: 2511-14 i  2522+26-29.To była dobra i precyzyna koncepcja. Pewnych problemów mogło co najwyżej przysporzyć samo wejście, ale z drugiej strony to już w trakcie przebijania oporu 2497-500 przygotowaliśmy parametry zagrania na L i tylko czekaliśmy na jego ewentualne „odpalenie”.

Później nasza ocena rynku też okazała się zgodna z nadchodzącą rzeczywistością rynkową, bo zakładaliśmy w drugiej części sesji raczej wąską konsolidację nad 2519, a nie – mocniejszy ruch kierunkowy.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 30.10.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek, można powiedzieć, że potwierdziły dokładnie naszą diagnozę czwartkową, zgodnie z którą „kurs jest gotowy odreagować trochę wyżej ostatnie spadki, choć pokonanie strefy 2500 może być mimo wszystko trudne”. Nic dodać, nic ująć. 

blog ffw20 30.10.17 w1

Jeśli obecnie kurs by się wycofał spod 2500, to nawiązałby do innej hipotezy postawionej  w przeddzień piątkowej sesji:

„Warto też zauważyć, że kurs jeśli będzie próbował wrócić do wybitego zielonego kanału wzrostowego [na D1] – co wydaje się naturalną próbą – podejdzie pod okolicę cenową 2500 (wzmocnioną zniesieniem 38,2% całych ostatnich spadków na poziomie 2498)  i stamtąd powinien zawrócić. Oczywiście, gdyby ewentualny ruch powrotny  w stronę tego kanału został odłożony w czasie, to kurs mógłby w trakcie tej akcji zawędrować wyżej, próbując podejść np. do luki z rejonu 2511-14.”

blog fw20 30.10.17 w2

Wygląda przy tym na to, że jeśli teraz kurs się oddali od 2500, kierujac się w stronę wsparcia 2474-78 lub do rejonu cenowego 2462-65, to będzie miał ciągle szanse przebić sie wyżej.  Rynek schodząc ewentualnie do strefy 2462-65 lub 2474-78, mógłby bowiem próbować zbudować odwróconą głowę z ramionami lub formację spodko-podobną (o której też nb wspominałem w czwartek) – jako wehikuł powrotu do 2500 i ponownego ataku na ten poziom.

Wsparciem byłaby w tym wypadku świeca dzienna z piątku i luka poranna  z tego dnia. Dopiero, gdyby Niedźwiedziom udało sie tę zaporę popytową pokonać, mogłyby marzyć o ponownym ataku na dołki na 2450 i ewentualnym zejściu niżej, w stronę 2443-45 i 2424-29.

Jeśli zaś dojdzie do przebicia 2497-500 od dołu – obojętnie, czy nastąpi ono po wcześniejszym wycofaniu się popytu spod 2500, czy też  bez niego – to nie można wykluczyć, że utworzy się szansa dla Byków na pokonanie zarówno oporu 2511-14 (wzmocnionego luką z 19.października i zniesieniem 50%), jak i na podejście pod opór 2526-29, w rejonie którego występuje zniesienie 61,8% (2528) wcześniejszej fali spadkowej.

Przypomijmy, że kiedy kurs odbijał się od szczytów na 2576, to właśnie tę strefę (rozszerzoną do obszaru cenowego między 2522 a 2528) traktowaliśmy jako ostatnią redutę Byków, broniącą się przed mocniejszymi spadkami. I słusznie zakładaliśmy – jak się później okazało.

W piątek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play najpierw graliśmy na wzrosty z poziomu ok. 2475-76 do  2481-82 i ewentualnie 2488-91. To było dość wymagające wejście, bo w rejonie – jakby patrzeć – wcześniejszego oporu. Ponadto, rynek rozpoczął od rysowania czarnej intradayowej świecy.

Mimo to już o godz. 9.43 mogliśmy sprawozdać, że „zaliczamy cel drugi (2488-91)”, jednocześnie zauważając „wzmocniene ruchu” i nie wykluczając „podejścia pod 2495+97-500”. I faktycznie, o godz. 10.06 konkludowaliśmy, że kurs zlliżył się do naszego dodatkowego celu  na odległość 1 pkt.

Późniejsza sugestia zamieszczona w planie zagrań popołudniowych (sporządonym w ramach Mail & Play trochę wcześniej niż zwykle, bo o godz.11.59), że kluczowa będzie walka o poziom 2485, też okazała się wartościowa. Stamtąd bowiem (nb dokładnie co do punktu) zaczął się ponowny rajd Byków w kierunku 2497-500.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 27.10.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek pogłębiły ostatnie dołki – co sugerowaliśmy wczoraj – ale niezbyt mocno, a na koniec zdecydowanie się odbiły, tworząc małe podwójne denko. Wydaje się więc, że kurs jest gotowy odreagować trochę wyżej ostatnie spadki, choć pokonanie strefy 2500 może być mimo wszystko trudne. Na początek jednak Byki muszą się zmierzyć z oporem intra 2474-78 i równością korekt na 2482. Gdy się patrzy na wykres intradayowy M30, nie można  wykluczyć, że rynek aby mocniej odreagować, musi odbyć długą drogę – być może budując spodek bądź formację spodko-podobną. blog fw20 27.10.17 w1 Można dojść do takiego wniosku, widząc eliptyczne wyoblenie dolnego fragmentu wykresu. Innym argumentem na rzecz takiego kształtu i charakteru przygotowania do ewentualnego większego odbicia jest specyfika wcześniejszych spadków. W pewnym momencie były one bardzo dynamiczne i wręcz przybrały kształt hiperboli. Koncentrując się z kolei na wykresie dziennym, nadal dostrzeże się wyraźną przewagę Niedźwiedzi, przejawiającą się m.in. w sekwencji czarnych korpusów zbudowanych w trakcie wspomnianych zdecydowanych zniżek. Warto tez zauważyć, że kurs jeśli będzie próbował wrócić do wybitego zielonego kanału wzrostowego – co wydaje się naturalną próbą – podejdzie pod okolicę cenową 2500 i stamtąd powinien zawrócić. blog fw20 27.10.17 w2 Oczywiście, gdyby ewentualny ruch powrotny  w stronę tego kanału został odłożony w czasie, to kurs mógłby w trakcie tej akcji zawędrować wyżej, próbując podejść np. do luki z rejonu 2511-14. W czwartek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play najpierw graliśmy – podobnie jak poprzedniego dnia – na wzrosty z poziomu ok. 2463-65 do dwuskładnikowego oporu 2474+79-81, jako celu głównego. Kurs zbliżył się na odległość 1 pkt do naszego „targetu”, ale na więcej nie było go stać. Późniejsze  zagranie na spadki z okolic cenowych 2463-65 do 2454-58 i ewentualnie 2443-45/6 z godziny 11.13 było z jednej strony bardzo udane, bo rynek błyskawicznie „zjechał” do 2450. Oczekiwanie na wypełnienie całego celu – uzasadnione dynamiką zejścia – okazało się jednakże przedwczesne. Dopiero na koniec sesji kurs ponownie tam się zjawił. Wtedy jednak już ostrzegaliśmy, że ze względu na słaby wolumen nie możemy się spodziewać pokonania 2450. I ta ocena okazała się jak najbardzie trafna i precyzyjna. Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 26.10.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę kontynuowały ruch boczny nad strefą wsparcia  w rejonie 2443-53. Ciągle nie można wykluczyć zejścia kursu niżej, w stronę dolnego ograniczenia tej strefy, a może nawet zbliżenia się do kluczowej bariery popytowej: 2424-29.

Na możliwość dalszych zniżek wskazuje m.in. jednoznacznie pro-Niedźwiedzia wymowa świec z ostatnich dwóch tygodni na wykresie dziennym.

blog fw20 26.10.17 w3

Z kolei na wykresie intra, M30, można tak zinterpretować bieżące wydarzenia rynkowe, że oto buduje się piąta fala spadkowa, na której w środę była realizowana czwarta subfala podrzędna korekcyjna, a w drugiej części dnia zaczęla się piąta subfala wydłużona. Mogłaby ona zejść nawet pod poziom 2440, modelowo do 2437.

blog fw20 26.10.17 w1

Inna zgoła koncepcja mogłaby powstać przy spojrzeniu na wykres godzinowy, gdzie widzimy, że duży bialy korpus ze środowego przedpołudnia, współtworzący formację objęcia hossy, mógłby pomóc w budowaniu potrójnego dna na wsparciu intra 2454-58.

Tak więc, wydaje się, że kluczowe z punktu widzenia intradayu byłoby zachowanie rynku wobec tego wsparcia – odbicie się od niego, bądź jego przebicie.

blog fw20 26.10.17 w2

Jednocześnie przypominam, że gdy spojrzymy na wyższe interwały, to na gónym ograniczeniu wspomnianej na wstępie strefy wsparcia 2443-53 dostrzeżemy zniesienie 38,2% wzrostów rozpoczętych w czerwcu oraz równość dużych korekt na D1.

W środę w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play, wkrótce po otwarciu, graliśmy na wzrosty z poziomu ok. 2462 do dwuskładnikowego oporu 2474+79-81, jako celu głównego. Późniejsza długa i wąska konsolidacja nie przyniosla kontynuacji ruchu.

Próba zagrania na spadki z okolic cenowych 2464-66 do 2454-58 na koniec dnia była obarczona wzmożonym ryzykiem ze względu na zbliżające się zamknięcie sesji, niemniej jednak sygnalizowaliśmy taką możliwość. Ostatecznie, na 10 minut przed finałem notowań ciągłych, podaż faktycznie nacisnęła w kierunku tej ostatniej bariery i tam nasze kontrakty się precyzyjnie zatrzymały.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 25.10.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek – w zgodzie z naszą wiodącą koncepcją z ostatnich dni – zeszły w pobliże strefy 2443-53. Wskazywaliśmy na taką możliwość mimo podejmowanych wcześniej przez popyt dość odważnych prób odbicia i tworzenia zrębów formacji odwracających trend na wzrostowy na wykresach intra.

blog fw20 25.10.17 w2

Wczoraj pisaliśmy: „Cały czas można się spodziewać, że finalnie Niedźwiedzie mają szanse na zepchnięcie kursu do strefy 2443-53, gdzie znajduje się równość dużych korekt na H4/ D1 i zniesienie 38,2% wzrostu rozpoczętego w czerwcu.” Kurs faktycznie znalazł się we wtorek nieopodal tej strefy, schodząc do wspomnianej w niedzielnym artykule bariery intra: 2454-58.

blog fw20 25.10.17 w1

Nadal wydaje sie, że możemy zejść niżej, do następnej zapory popytowej; 2443-45/6. Warto podkreślić w tym miejscu, że kluczową barierą jest 2424-29, na którą skladają się szczyty z maja i sierpnia oraz dołek z końca września. To miejsce jednak mogłoby zostać odwiedzone przez Niedźwiedzie dopiero, jeśli doszłoby do intensyfikacji presji ze strony podaży.

Jeśli takie wzmocnienie nie nastąpi, kurs się bowiem może przez jakiś czas bronić na równości dużych korekt na H4/ D1 na 2443-53. Jednocześnie „warto zwrócić uwagę na sekwencję czarnych korpusów na wykresie dziennym, która też minimalizuje szanse Byków na silne odreagowanie wzrostowe”.

blog fw20 25.10.17 w3

O powyższym aspekcie wykresowym wspominaliśmy już wczoraj. Cały czas warto też mieć na uwadze, że barierą trudną do pokonania przez Byki – w razie podjęcia przez nie działań odwetowych – czy to z rejonu 2443-53, czy z 2424-29 – powinna pozostawać okolica 2500.

We wtorek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play, wkrótce po otwarciu, graliśmy na spadki z poziomu ok. 2476 do 2462-68, a potem w ramach kontynuacji – do 2454-58. Już po siedmiu minutach mogliśmy napisać, że: „cel pierwszy (2462-68) zaliczony, ale trzeba było wchodzić w trakcie tworzenia świecy trendowej albo wcześniej na podstawie wstępnych sugestii, teraz nasi probują schodzić w kierunku celu drugiego (2454-58)”.

Tenże cel został osiagnięty już w wolniejszym tempie, ale równie precyzyjnie. Kurs spenetrował bowiem wsparcie 2454-58, zatrzymując się na 2456. Naszym graczom nie  było dość 🙂 i otwierali – na bazie wskazań płynących z Mail & Play –  o godz.  trade na zniżki z okolicy cenowej 2465-66 ponownie do 2454-58.

To był cel pierwszy tym razem i został on zaliczony dopiero w ostatniej fazie sesji. Drugiego z „targetów”: 2443-45/6 podaż już nie „zwizytowała”, choć gdyby nie uciekąjacy czas pewnie by była na to szansa. Możesz dołączyć na próbę!   

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 24.10.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek zaskoczyły nieco swoją postawą, bo co prawda braliśmy we wczorajszym artykule pod uwagę odbicie w stronę poziomu 2488-91, ale raczej nie zakladaliśmy, że uda się to zrobić bez odpowiedniej aktywności Byków. Tymczasem ich wysiłki nie wydawały się na miarę zadania, którego próbowały się podjąć – w postaci odwrócenia ostatniego trendu spadkowego na intradayu na wzrostowy.

Obecnie trudno też wyobrazić sobie, że popytowi uda się dokończyć budowę formacji odwróconej głowy z ramionami na M30 (ozn. kolor zielony) i że kontrakty wykonają ruch w stronę 2526-29, gdzie znajduje się jej zasięg. Bardziej prawdopodobne wydaje się zatrzymanie na barierze 2497-500 lub ciut wyżej, w rejonie 2504-06, gdzie wypada zniesienie 38,2% ostatnich spadków i równość małych ruchów wzrostowych zainicjowanych  w poniedziałek.

blog fw20 24.10.17 w1

Ta ostatnia wskazana bariera jest wzmocniona maksimami dużego czarnego korpusu na H1.

blog fw20 24.10.17 w2

Pisząc o świecach, warto zwrócić uwagę na sekwencję czarnych korpusów na wykresie dziennym, która też minimalizuje szanse Byków na silne odreagowanie wzrostowe.

blog fw20 24.10.17 w3

Zastanawiać się można nad tym, co sprawiło, że popyt przeszedł w poniedziałek dość łatwo do kontraataku, mimo bardzo dynamicznego spadku na dużym wolumenie w końcówce piątkowej sesji, który utworzył czarne marubosu na M15. Wydaje się, że odpowiedź leży w tym, iż cały ostatni spadek dość zgrabnie wpisywał się w schemat zniżkujacego klina na H1 (ozn, kolor różowy, drugi z dzisiejszych wykresów), który to klin w sposób naturalny wybił się w poniedziałek w górę.

Cały czas można się spodziewać, że finalnie Niedźwiedzie mają szanse na zepchnięcie kursu do strefy 2443-53, gdzie znajduje się równość dużych korekt na H4/ D1 i zniesienie 38,2% wzrostu rozpoczętego w czerwcu. Ażeby popyt poddał w wątpliwość taki potencjalny przebieg wypadków rynkówych, kurs musiałby jak się wydaje wrócić najpierw do wydłużonej  konsolidacji sprzed tygodnia, rozciągającej się dość wąsko, między 2535-37 a 2549-54.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!  Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 23.10.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek spadły na koniec sesji dość mocno, w kierunku 2450, ale na jej początku – odreagowując wzrostowo – zbliżyły się do 2497-500. Rynek zachował się więc zgodnie ze scenariuszem, który opisywaliśmy w klarowny sposób w przeddzień piątkowych notowań.

blog fw20 23.10.17 w1

Pisaliśmy: „Można się spodziewać, że rynek teraz odreaguje – nawiązując, jeśli chodzi o zasięg tego odreagowania, do korekty piątkowo-poniedziałkowej – przynajmniej około 20 pkt, czyli do strefy 2497-500 lub  w jej pobliże. Docelowo jednak kluczowa bitwa między popytem a podażą powinna rozegrać się niżej, w okolicy 2450, gdzie wypada równość większych korekt na H4/ D1.” 

blog fw20 23.10.17 w2

W trakcie piątkowej sesji w ramach programu Mail & Play doprecyzowywaliśmy cel na piątek, sugerując już około godz. 12.30 strefę 2460-68 jako zasięg czekającego nas poźniej ruchu. I na sam koniec nie „zawiedliśmy się” na rynku i jego zachowaniu.

Obecnie zaś strefą, do której zejdzie kurs, może być 2443-53. Na tym pierwszym poziomie występuje wymieniona wyżej równość korekt widziana z perspektywy wykresu H4, natomiast na drugim – zniesienie 38,2% ruchu wzrostowego rozpoczętego w czerwcu tego roku (patrz niżej na wykres D1). O tym wspominaliśmy też już w poprzednim artykule.

blog fw20 23.10.17 w3

Gdyby Byki jednak nie chciały dopuścić do natychmiastowego zejścia kursu do strefy 2443-53, mogłyby próbować cofnąć się z okolicy 2458-62 w górę do 2479-81, próbując przekształcić obecną korektę intradayową w tzw. korektę pędzącą. Trzeba jednakże zdawać sobie sprawę, że piątkowa korekta dawała się wpisać w formę trójkąta i tym samym mogłaby się zakończyć. Nie musi ulegać dalszej modyfikacji.

Nie dość na tym – biorąc pod uwagę moc i dynamikę finalnego piątkowego spadku – bardziej prawdopodobna wydaje się kontynuacja zniżek od razu do wsparcia intra: 2454-58, a później może i niżej, do 2443-45.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!  Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 20.10.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek nie zaskoczyły i zrobiły to, co miały zrobić – zaatakowaly kluczową strefę wsparcia: 2490-500. Na koniec sesji przebiły się przez nią i osiadły w rejonie 2474+2479-81. Obecnie celem Niedźwiedzi może być okolica 2450, ale wcześniej nie można wykluczyć odreagowania przynajmniej do 2497-500.

To, co trochę mogło zaskoczyć w czwartek, to tempo, z jakim rynek pokonał wsparcie 2497-500. Wydawało się, że najpierw dojdzie do konsolidacji przygotowującej do przebicia tej bariery. Była ona jednak krótka, pomógł nam w tym czasie Zachód, który spadał na łeb, na szyję.

blog fw20 20.10.17 w1

Ważnym wydarzeniem później – szczególnie dla graczy posługujących się teorią fal Elliotta – było nałożenie się fali czwartej na pierwszą na H1/ H4, co oznaczało koniec marzeń Byków o utworzeniu się wkrótce fali piątej wzrostowej w kierunku 2590-600. Wczoraj doprecyzowywaliśmy: „Ściśle rzecz biorąc, koncept piątej fali upadłby ostatecznie, gdyby fala czwarta naszła na pierwszą, co w praktyce oznaczałoby zamknięcie świecy H1 poniżej 2494. ” Tak też rzecz się miała w czwartek.

Obecnie rynek zatrzymał się na zamknięciu na równości korekt na H4 i na zniesieniu 61,8% ostatniego ruchu wzrostowego na tym interwale.

blog fw20 20.10.17 w2

Wsparciem dodatkowym może być dolne ograniczenie kanału wzrostowego (ozn . kolor zielony) na wykresie dziennym.

blog fw20 20.10.17 w3

Można się spodziewać, że rynek teraz odreaguje – nawiązując, jeśli chodzi o zasięg tego odreagowania, do korekty piątkowo-poniedziałkowej – przynajmniej około 20 pkt, czyli do strefy 2497-500 lub  w jej pobliże. Docelowo jednak kluczowa bitwa między popytem a podażą powinna rozegrać się niżej, w okolicy 2450, gdzie wypada równość większych korekt na H4/ D1.

Strefą, do której zejdzie kurs, może być 2443-53. Na tym pierwszym poziomie występuje właśnie owa równość, natomiast na drugim – zniesienie 38,2% ruchu wzrostowego rozpoczętego w czerwcu tego roku.

W czwartek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play, zaraz po otwarciu, graliśmy na spadki z poziomu ok. 2511 do 2497-500 i ewentualnie do 2488-91. Już po chwili mogliśmy napisać, że „patrząc na siłę ruchu” dostrzegamy, iż „są szanse na zejście niżej, do drugiego celu (2488-91)”.

W drugiej fazie sesji szukanie zagrania na dalsze spadki, po przełamaniu przez kurs wsparcia 2488-91, nie było łatwe o tyle, że zwiększenie wolumenu nie nastapiło – jak to zwykle bywa – od razu w trakcie przełamywania  bariery popytowej, ale później. Na szczęście ci z naszych graczy, którzy byli w tym momencie skłonni podjąć większe ryzyko, mogli sięgnąć do planu popołudniowych zagrań, jak zawsze przygotowanego w programie Mail & Play około godz. 13.00.

Pisaliśmy w nim o możliwości zejścia kursu do dwuelementowego wsparcia 2474+79-81, o ile wcześniej dojdzie do pokonania bariery popytowej 2488-91. I faktycznie, rynek dotarł na odległość jednego punktu do 2474.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 19.10.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę zaatakowały – zgodnie z naszym wczorajszym scenariuszem – bardzo istotne wsparcie 2522-26, po czym na sam koniec sesji przebiły się do położonej niżej – również wskazywanej przez nas wczoraj – bariery popytowej intra: 2511-14. Taki rozwój rynkowych wydarzeń wydaje się otwierać drogę Niedźwiedziom do ataku na lukę w rejonie 2508 oraz kluczową strefę wsparcia: 2490-2500. Chyba że Byki w sposób zdecydowany i szybki wrócą nad 2522-26. blog fw20 19.10.17 w1 Wcześniej podkreślaliśmy, że w rejonie 2522-26 wypada równość korekt intra (na poziomie 2522), wsparcie typu OLO 2526-29, zniesienie 38,2% najdynamiczniejszej fazy ostatnich wrostów (2526). Do tego jeszcze należałoby dodać duże białe korpusy na H4 i D1 z 11. października, z minimami na poziomie 2524, tworzącymi też wsparcie. Tak więc, mieliśmy do czynienia z faktycznie mocną barierą popytową. Dlatego właśnie wydaje się, że tylko szybka reakcja Byków i wdarcie się ponowne do obszaru cenowego nad 2522-26 uratowałoby Bykom skórę. Taka ewentualna akcja popytu mogłaby nb wyglądać wykresowo na fraktal (samopodobny fragment wykresu), bo przypomina ona sytuację z końca września, kiedy wydawało się, że spadki pogłębią się w stronę co najmniej 2400, a jednak Byki, mocna kontrą, wykaraskały się z opresji (z pomocą odwróconej głowy  z ramionami). Tym razem z pomocą na początek mogłaby pośpieszyc formacja ABCD, ktorej punkt zwrotny D występuje w rejonie wsparcia intra 2511-14. Dodatkowo to wsparcie jest wzmocnione zniesieniem 50% ostatniego najbardziej dynamicznego wzrostu rozpoczętego 5. października. [Ażeby porównać wykresy w kontekście analizy fraktali należałoby porównać bieżącą sytuację widzianą z perspektywy interwału M30 /H1 z tą wrześniową oglądaną na H4. Mogą do tego posłużyć dwa dzisiejsze wykresy.] Co grozi Bykom, jeśli jednak ostatecznie pożegnamy wsparcie 2522-26 i zejdziemy niżej? Tak to ujmowaliśmy wczoraj: „Przejęcie na dłużej kontroli przez Niedźwiedzie (a nie tylko naruszenie wsparcia) i zepchnięcie kursu w stronę 2500 oznaczałoby zaś, że koncepcja tworzenia się Elliottowskiej piątej fali na wzrostach – będących realizacją maksymalnego zasięgu wybicia z flagi prowzrostowej na H4 – upada. Ten zasięg sytuuje się nb w rejonie cenowym 2590-600”. blog fw20 19.10.17 w2 Ściśle rzecz biorąc, koncept piątej fali upadłby ostatecznie, gdyby fala czwarta naszła na pierwszą, co w praktyce oznaczałoby zamknięcie świecy H1 poniżej 2494. W środę w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play najpierw graliśmy na spadki z poziomu 2534-37 do 2522-26. Potem – w drugą stronę, na podobnym dystansie. Końcowe szukanie shorta po przełamaniu przez kurs wsparcia 2522-26 było o tyle utrudnione, że do owego przełamania doszło tak naprawdę na 20 minut przed końcem notowań ciągłych. Inna sprawa, że nasi gracze byli przygotowani na taką ewentualność, bo już w planie zagrań sprzed sesji, jak zawsze przygotowanym w programie Mail & Play około godz. 8.30, pisaliśmy: „Jeśli zaś wsparcie 2522-26 nie wytrzyma, to możemy schodzić do 2511-14” . I faktycznie, rynek zatrzymał się dokładnie na 2514.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 18.10.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek kontynuowały trwającą od kilku dni korektę, schodząc na koniec dnia w stronę 2522-26, co było przez nas wcześniej sugerowane jako następny etap najbardziej spodziewanej formy korekty (tzw. korekty prostej). To w rejonie 2522-26 powinno się rozstrzygnąć, czy kurs odbije się i wróci do wzrostów w kierunku 2590-600, czy też dojdzie do próby przejęcia kontroli przez podaż i ataku na kluczową strefę wsparcia: 2490-500.

blog fw20 18.10.17 w1

Tak więc we wtorek pojawiła się wreszcie odpowiedź na rozważany przez nas dylemat, czy dojdzie do próby utworzenia tzw. korekty prostej (Elliottowski zig-zag), zlożonej – mówiąc w pewnym uproszczeniu – z dwóch ruchów kierunkowych (w tym wypadku ruchów spadkowych) i łącznika między nimi.

Tak się ostatecznie rzecz faktycznie miała i kurs wydaje się zmierzać do strefy 2522-26. Przypominamy, że:” W rejonie 2522-26 wypada równość korekt intra na poziomie (2522), wsparcie typu OLO 2526-29, zniesienie 38,2% najdynamiczniejszej fazy ostatnich wrostów (2526).”

Gdyby korekta miała się nie skończyć w okolicy 2522-26 i to silne w sumie wsparcie miało nie wytrzymać naporu podaży, to można by sobie wyobrazić, że rynek zejdzie do luki w rejonie poziomu 2508 , a potem pewnie do 2490-500. Nie można jednak wykluczyć pewnych rozwiązań pośrednich, dla zmylenia graczy, np. w formie głębokiego naruszenia wsparcia 2522-26 w stronę bariery 2511-14, a potem gwałtownego powrotu nad 2522-26.

Przejęcie na dłużej kontroli przez Niedźwiedzie (a nie tylko naruszenie wsparcia) i zepchnięcie kursu w stronę 2500 oznaczało by zaś, że koncepcja tworzenia się Elliottowskiej piątej fali na wzrostach  – będących realizacją maksymalnego zasięgu wybicia z flagi prowzrostowej na H4 – upada. Ten zasięg sytuuje się nb  w rejonie cenowym 2590-600, o którym była mowa na wstępie.

blog fw20 18.10.17 w2

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!  Zobacz opinie uczestników.