Kontrakty terminowe na WIG20. Czy Byki zagłębią się w cel?

Kontrakty terminowe na WIG20. W minionym tygodniu trzeba było poczekać aż rynki bazowe przetrawią ostatecznie dane dotyczące amerykańskiej inflacji. Wtedy otrzymaliśmy odpowiedź, co do dylematu z poprzednich dni: W którym kierunku pójdziemy?

Nasze byki w kończącym się tygodniu w czwartek zaatakowały poprzednie szczyty i lekko je nadbiły. Tym samym dotarły do strefy 2580-90. Stamtąd już blisko było do szerokiej zapory podażowej na interwale tygodniowym 2600-60.

Trzeba się było w tej sytuacji liczyć z możliwością pójścia kursu w górę, aczkolwiek Niedźwiedź – jeśli by doszło do zwiększonej presji na strefę 2540-50+- mógłby przejść do poważniejszej kontrofensywy.

Celem dla Byków jest aktualnie wspomniana wyżej strefa oporu na interwale tygodniowym 2600-60. Warto też pochylić się nad oporem intradayowym w rejonie 2616–25, gdzie między innymi mamy do czynienia z dwoma zniesieniami zewnętrznymi Fibo ostatnich korekt intra (zniesienia 161,8%), a także z zasięgiem wybicia w górę z trójkąta zwyżkującego na H4.

Sytuacja na interwale godzinowym H1. Dodajmy, że na poziomie ok. 2604 można szacować zasięg wybicia z flagi pro wzrostowej na H1. Realizacja zasięgu tej flagi potwierdziłaby wcześniejszą udaną próbę popytu zanegowania koncepcji potencjalnej głowy z ramionami.

Sytuacja na interwale 4-godzinnym H4. Ostatnie wzrosty na H4 wpisują się natomiast w klin zwyżkujący pro spadkowy, a jeszcze nie tak dawno Byki próbowały kontynuować budowę kanału równoległego wzrostowego. Tak więc może nie być łatwo popytowi – przynajmniej na tym etapie – zagłębić się w strefę 2600-60. Oczywiście, przy bardzo mocnym Byczym rynku mogłoby dojść do ponownego ukształtowania kanału albo do przekształcenia klina – mimo ewentualnego wybicia go w dół – w nowy kanał o pro Byczym charakterze.

Nie dość na tym, w ostatni piątek kurs kontraktu na WIG20 przysporzył strachu Bykom, gdyż doszło do dosyć mocnego ataku podaży na strefę 2540-50+. Później można było jednak zauważyć, że świece dołkowe na H1 wskazują na możliwość odbicia od tego rejonu. I tak się faktycznie stało w drugiej części piątkowej sesji.

Rynek powrócił ostatecznie pod strefę ostatnich szczytów i oporu w rejonie 2580-90.

Po piątkowej sesji nadal można przyjąć, że nieco większą szansę na dalszy ruch kierunkowy mają byki. Inwestuj codziennie online na FW20, FDAX, US100/500, EURUSD, USDPLN i w spółki z WIG20 razem z autorem artykułu! 

Ostatnie zagrania i sytuacja na interwale 15-minutowym M15. W pierwszej fazie sesji piątkowej nasi gracze – współpracujący w ramach programu mentoringowego z autorem artykułu – zaczynali od próby zagrania na spadki (w czasie wybijania przez kurs wsparcia 2553-58) z celem na 2544-47, ewentualnie niżej położonym.

Wyznaczony cel został zrealizowany, ale w minimalnym stopniu, bo rynek przetestował jedynie poziom 2547.

Później – w ramach koncepcji przedstawionej w planie zagrań na piątkowe popołudnie – braliśmy pod uwagę wybicie 2553-58 w górę i wzrosty do 2571-74 w ramach budowania konsolidacji w formie flagi pro spadkowej na M15. Tak faktycznie potoczyły się dalsze losy sesji, a w samej końcówce doszło nawet do wybicia tejże flagi na zasadzie WPK (wybicie w przeciwnym kierunku do pierwotnie oczekiwanego), co nb też na pewnym etapie braliśmy już pod uwagę.

Wybicie miało miejsce w stronę oporu 2582 -87 + 90. Tam, zgodnie z założeniem przedstawionym na trzy kwadranse przed końcem sesji, doszło do w miarę wąskiej konsolidacji, którą można było traktować jako ucho od formacji spodko-podobnej (“kanciastej”) pro wzrostowej na M15.

Tego typu formacje tworzą się często w ramach wybicia w górę flagi pro spadkowej. Choć niekiedy – przy słabszym rynku – dochodzi jedynie do poszerzenia pierwotnej struktury flagi i powrotu do spadków.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20. Rozkrok jeszcze niegroźny

Kontrakty terminowe na WIG20 stoją nadal trochę w rozkroku między szansą na wybicie w górę okolicy 1820 i kontynuację wzrostów w stronę 1860 a możliwością ataku Niedźwiedzi na wsparcie 1770+, co mogłoby z kolei doprowadzić do ruchu w kierunku 1740 lub niżej.

W czasie wtorkowej sesji – a precyzyjniej, na jej początku – ponownie doszło do sytuacji, w której Byki miały problemy ze sforsowaniem okolicy 1820. Następnie rynek mocno się cofnął i delikatnie wybił w dół bronione przed świętami wsparcie intra 1790-93, jak również medianę flagi pro wzrostowej na M15, która tworzyła się w przedświąteczny czwartek i piątek.

To niepokojąca sytuacja dla byków, gdyż ta flaga wcześniej była nieskutecznie wybita w górę. Ponadto doszło do aktywowania formacji podwójnego szczytu o zasięgu ok. 1770.

Podsumowując, pozycja Byków osłabła, ale nie na tyle, żeby przyjąć, że wszystko po ich stronie stracone. Potwierdzeniem poważnych zagrożeń dla popytu byłoby wybicie w dół wsparcia w rejonie 1770+. Dopóki to nie nastąpi, ciągle będzie się tliła nadzieja po stronie popytu, że kurs ponownie ruszy w kierunku 1830 i ewentualnie 1860.

Wzmacnia tę nadzieję mały układ XABCD, który może zanegować formację podwójnego szczytu. Co ważniejsze, nadal są w grze duże formacje pro wzrostowe: 121 i flagi, na H1/ H4. Na 1830 mamy do czynienia z zasięgami tych setupów. Inwestuj codziennie online na FW20 i w spółki z WIG20 razem z autorem artykułu!

We wtorek nasi gracze, współpracujący w ramach programu mentoringowego z autorem artykułu, po początkowej próbie zagrania na wzrosty, z której musieli się wycofać, szukali trade’u na spadki w formie skalpa. Taka szansa się pojawiła po wybiciu OB na M15 na 1805 w dół.

Zagranie było realizowane z celem na 1799- 801 i ewentualnie 1790- 93. Obydwa „targety” zostały wypełnione, aczkolwiek ten ostatni – po bardzo długim oczekiwaniu. W związku z tym nasi gracze raczej zamykali tę pozycję nieco wcześniej, w okolicy 1795- 97.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę-piątek, 28.10-30.10.2020

Kontrakty terminowe na WIG20 na początku bieżącego tygodnia pogłębiły wreszcie poprzednie spadki, wybijając się we wtorek z ostatniej ponad tygodniowej  konsolidacji w formie trójkąta. To otworzyło drogę do dalszych zniżek, choć rynek może próbować się zatrzymać w okolicy 1600.

Zwróćmy jeszcze uwagę  na to, że konsolidacja ewoluowała z trójkąta symetrycznego w trójkąt zniżkujący (ozn. kolor czarny), czyli w formację pro spadkową. Ponadto warto dodać, że Bykom ostatecznie nie udało się skutecznie wybić strefy oporu 1650-60.

We wtorek rynek zszedł do rejonu 1605+07–13, co może sugerować na dłuższą metę ruch w kierunku 1545- 60 +, a nawet do 1490- 1500. W tym pierwszym z wymienionych miejsc mamy wzmocnienie wsparcia za pomocą zniesienia 50% wzrostów powstałych po odbiciu od dołka marcowego, a w tym drugim miejscu – wzmocnienie za pomocą zniesienia 61,8%.

Obecnie wsparciem może być okolica 1600 i 1600+. Przypominam, że w rejonie 1610 znajduje się z kolei zasięg dużej flagi na H4/ D1 (ozn. kolor niebieski), który można powiedzieć, że w praktyce wreszcie został w pełni zrealizowany.

Inwestuj codziennie online na FW20 razem z autorem artykułu! 

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

LPP: Jeśli podaż pójdzie za ciosem, grozi to mocniejszym ruchem

Kurs LPP znalazł się w nieciekawym miejscu dla Byków, gdyż do pierwszego, wcześniejszego “nieszczęścia” (w postaci wybicia w dół z trójkąta symetrycznego na interwale dziennym) na koniec ubiegłego tygodnia doszło drugie “nieszczęście” w postaci wybicia w dół wsparcia w rejonie 5800-6040. Choć warto jednak dodać, że wybicie jest delikatne.

Jeśli Niedźwiedzie pójdą za ciosem, to może to zaowocować zejściem notowań do bariery 4960-5200. Tam znajduje się także linia równoległa do górnego boku wspomnianego trójkąta, czyli inaczej: dolne organicznie potencjalnej flagi pro wzrostowej, w którą może się przekształcić ów wybity w dół trójkąt.

Pod drodze ciekawym miejscem na obronę przez Byki, a przynajmniej na zatrzymanie, jest okolica poziomu 5460-80, gdzie występuje zniesienie Fibo 61,8% i zależność 1:1 między dwiema ostatnimi głównymi falami spadkowymi na interwale dziennym.

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę-piątek, 11-13.03.2020

Kontrakty terminowe na WIG20 w pierwszej części bieżącego tygodnia – szczególnie w poniedziałek – doznały potężnych, panicznych spadków, podobnych do tych na innych rynkach. Doszło przy tym do wybicia dołków z 2016 roku, położonych w strefie 1656-67.

Wtorkowa sesja potwierdziła, że rynek raczej nie ma – na razie przynajmniej – siły na bardzo mocne odbicie i że trzeba się liczyć w związku z tym z zagoszczeniem na dłuższy czas kursu poniżej dołków z 2016 roku. Warto zwrócić zresztą uwagę, że wtorkowe maksima (1658) prawie idealnie pokrywały się z minimami ze stycznia 2016 roku (1656).

Oczywiście, trzeba cały czas mieć na uwadze korelację z Zachodem. Gdyby tam doszło do znacznie większego odbicia, to i nasze kontrakty mogłyby próbować wracać w kierunku strefy 1690+ -1730+. W tym rejonie mieliśmy maksima poniedziałkowego odbicia(1698) oraz wcześniejszy dołek na wykresie dziennym (1736), jak również dolną strefę zapory podażowej na interwale tygodniowym, położonej między 1709/10 a 1750/51.

Na razie jednak musimy się przede wszystkim liczyć z próbą zejścia kursu niżej. W miarę istotnym – choć nie kluczowym testem – dla Niedźwiedzi mogłoby być starcie w rejonie cenowym 1577-87, gdzie nie tylko znajduje się zasięg flagi pro spadkowej na M15, która została wybita we wtorek, ale również zgrupowanie trzech zależności Fibonacciego (m.in. zniesienie 161,8% fali intra oraz zależność 1:1 między falami spadkowymi na H4).

Gdyby spadki zostały zintensyfikowane, można by się spodziewać ruchu w kierunku strefy 1502-18. Katalizatorem spadków mogłoby być realizacja formacji intradayowej 121.

Nasi czytelnicy – współpracujący bezpośrednio z autorem artykułu w ramach programu Mail & Play oraz w Mentoring & Trading Room-ie – w poniedziałek grali S spod poziomu 1666 do 1630. Zagranie nie pokrywało całego ruchu spadkowego z tej sesji, ale było w miarę bezpieczne  w tym wyjątkowo nerwowym dniu, nazwanym przez niektórych czarnym poniedziałkiem. Wspomniany trade był inicjowany po wybiciu równości korekt (OB) i kanału wzrostowego, w który wpisywało się początkowe odbicie.

We wtorek głównym pomysłem inwestycyjnym okazało się zagranie z końca sesji na wybicie flagi w okolicy poziomu 1629 w stronę 1604-12. Co prawdę próbowaliśmy – i słusznie – kontynuować jeszcze potem shorta, ale było to trudne, gdyż po dotarciu kursu do 1604-12 mieliśmy do czynienia z bardzo mocną „cofką” do flagi.  Inwestuj codziennie na FW20 razem z autorem artykułu!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 05.02.2018

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek zbliżyły się jeszcze bardziej do strefy 2490-500. Teraz może dojść do próby jej pokonania, co wspomagać może pogłębiająca się szybko korekta spadkowa na Zachodzie.

blog fw20 05.02.18 w1

Nie można wykluczyć, że ta strefa wzmocniona zniesieniem 61,8% (poziom 2480) całych wzrostów, rozpoczętych na początku grudnia ub.roku, stawi jednak przynajmniej chwilowo czoła Niedźwiedziom i rynek spróbuje odbić się w stronę 2550-60.

blog fw20 05.02.18 w3

Braliśmy ostatnio pod uwagę, iż rynek w ten sposób mógłby spróbować utworzyć dużą formację RGR. Zauważmy zresztą, że gdyby już teraz doszło do odbicia w  stronę 2550-60, to też w oparciu o to wcześniejsze odbicie mogłoby dojść do zbudowania RGR-u.

Patrząc na zdecydowaną sekwencję czarnych świec, które powstały na interwałach H4 i D1, począwszy od szczytów na 2657, to bardziej prawdopodobna wydaje się kontynuacja bieżących spadków przynajmniej do 2480+490-500, zanim dojdzie do ewentualnego nieco większego odbicia kursu na północ.

Generalnie wydaje sie, że minimalnym celem dla obecnych dynamicznych zniżek może być okolica 2430 pkt, gdzie wypada zniesienie 78,6%, tzw. druga fala Elliottowska w ramach wybitego wcześniej klina zwyżkującego na H4/ D1oraz kolejna równość korekt na D1.blog fw20 05.02.18 w2

Można także założyć, że gdyby doszło do jeszcze większej korekty spadkowej, to należałoby brać pod uwagę  jako jej cel – rejon 2330+. Tam bowiem wypada z kolei równość z korektą pierwszego wzrostu na D1, powstałego po odbiciu od ostatnich kilkuletnich dołków ze stycznia 2016 roku (poziom 1656).

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 14.03.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek zanotowały wzrosty do rejonu oporu w okolicy 2230 pkt. Pokonanie tego miejsca określaliśmy w przeddzień jako kluczowe dla podjęcia przez rynek ewentualnej wspinaczki w stronę ostatnich szczytów i wyżej, w kierunku strefy 2300-50.

Można powiedzieć, że kurs wybił w poniedziałek prowzrostową flagę na M15 (ozn. kolor brązowy, wykres poniżej) – przekształconą z węższej formacji tego typu – i próbował potem realizować jej zasięg (ok. 2240). Natrafił jednak na istotny opór: 2229-33.

Jego istotność widać też na wykresie H4/ D1, gdzie obecnie zamiast podwójnego szczytu – o którym było wcześniej sporo mowa – mamy do czynienia z próbą realizacji formacji ABCD o zasięgu ok. 2260.

O niej też pisaliśmy w przeddzień, dodając przy tym, że: ” ta formacja jest szkieletem pro-Byczej flagi [ … ] na D1 z zasięgiem 2295, w rejonie intradayowego oporu 2292-94. Ta bariera leży nb w pobliżu kluczowej strefy 2300-50.” [kluczowej z punktu widzenia wyższych interwałów]

W poniedziałek nasi czytelnicy – szczególnie ci podejmujący większe ryzyko – mogli praktycznie w dwóch zagraniach „pokryć” większość dziennego wzrostu. Najpierw w ramach programu Mail & Play, o godz 9.04, pisaliśmy o „szukaniu L ok. 2195-96, TP 2210-14, SL 2186”.

Już o 9.31 mogliśmy sprawozdać: „cel (2210-14) zaliczony”. W międzyczasie ze względów ostrożnościowych ścinaliśmy część zysku w okolicy 2204-06/7.

Póżniej, w trakcie przebijania przez rynek oporu 2210-14 sugerowaliśmy, że: „może się tworzyć mocna wolumenowo świeca, więc można by szukać wejścia trochę wyżej ok. 2215-17, SL 2202, TP 2229-33”. O 13.43 mogliśmy „zameldować” ponownie: „Cel podstawowy (2229-33) zrealizowany”.

Braliśmy przy tym pod uwagę zamknięcie części pozycji wyżej, ok. 2240, o ile by doszło do kontynuacji ruchu i pełnej realizacji flagi na M15. Jednak w momencie, gdy to nie następowało, ścinaliśmy resztę zysku po wybiciu dołem z mini konsolidacji w rejonie oporu 2229-33.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Zobacz opinie uczestników.   

Artykuł autora bloga na portalu FX MAG o DAX – dokąd zmierzają Byki?

Dokąd zawędrują kontrakty na DAX30, które w tym tygodniu otworzyły sobie dalszą drogę na północ, domykając kluczową lukę z samej końcówki 2015 roku? I czy ewentualny wzrost zostanie poprzedzony mocniejszą korektą? 

Na wykresie dziennym widać zasięg flagi prowzrostowej (ozn. kolor niebieski), która „wygrała pojedynek” z flagą prospadkową (ozn. kolor brązowy). Ta ostatnia wydawała się mieć szanse na realizację po Brexicie.

Przeczytaj cały artykuł pod adresem:https://www.fxmag.pl/artykul/rajd-bykow-na-dax-dokad-zmierzaja-i-gdzie-odpoczna