Kontrakty terminowe na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 28.09 – 02.10.2015

Kontrakty terminowe na WIG20. Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie*

W piątek, mimo „płaskiej” sesji, nasi czytelnicy mogli zarobić w Mentoring & Trading Room-ie ok. 20 pkt. Najpierw po przełamaniu po otwarciu oporu 2082-86 graliśmy na wzrost w stronę strefy cenowej 2097-98, a potem dokładnie w drugą stronę  – na spadek ( choć trzeba przyznać, że w tym drugim przypadku pojawiały się wątpliwości związane z ewentualnym brakiem korelacji z rynkami zachodnimi).

Dlaczego celem pierwszego zagrania,a potem punktem zwrotnym, była strefa 2097-98?  Przypomnijmy fragment czwartkowego wpisu: „Kurs może jednak – zanim pójdzie ewentualnie dalej na południe – próbować wrócić do 2097-98, bo tam znajdował się punkt D zanegowanej prowzrostowej formacji ABCD, o której pisaliśmy [ … ]”.

Pokażmy wspomnianą formację ABCD oraz ilustrację koncepcji, zgodnie z którą po zanegowaniu ABCD doszło do powrotu w rejon punktu D, a teraz  możłiwe jest pogłębienie spadków poniżej czwartkowego dołka na 2057.

Co jeszcze może przemawiać za scenariuszem spadkowym?

Po pierwsze, zaczęła się tworzyć formacja prospadkowa 121 na M30 (patrz pomarańczowe prostokąty) z zasięgiem 2037.

Po drugie, inna formacja intradayowa – tym razem jednak prowzrostowa – a mianowicie flaga, utworzona w piątek, na koniec dnia zaczęła się wybijać w przeciwnym do oczekiwanego kierunku, czyli na południe. To może zaś oznaczać spadek przynajmniej do wsparcia 2066-73, bo tam jest „zaczepiony” maszt tej flagi.

Co jest konieczne do reaktywacji Byków?

Przede wszystkim pokonanie przez Byki strefy 2097-98. Jako dodatkowy filtr można by uznać zanegowanie oporu 2103-07.

Pokonanie powyższych przeszkód zaowocowałoby ponownym „wdarciem” się kursu w obszar „starej” 100-punktowej konsolidacji, zbudowanej między poziomami: 2100 a 2200. Jej wybicie w dół groziło i nadal grozi zejściem rynku o 100 pkt niżej, czyli w rejon średnioterminowych dołków około poziomu 2000.

Gdyby kurs znalazł się jednak na dłużej powyżej 2103-07, mogłoby to przerodzić się w ponowną penetrację poprzedniej konsolidacji i tym razem próbę wybicia jej górą, z celem ok. 2300. To. dość – delikatnie mówiąc – optymistyczny scenariusz dla Byków .

Warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię. Otóż, tak naprawdę droga w górę, w stronę 2200 i ewentualnie 2300, byłaby znacznie łatwiejsza dla zwolenników przewagi popytu, o ile doszłoby do przełamania 2129-2130, gdyż w obszarze między 2130 właśnie a 2200 kształtowała się w pewnym momencie tak jakby odrębna, węższa konsolidacja. Ponadto, przełamanie 2130 oznaczałoby także powrót kursu powyżej linii szyi (żółta linia o nachyleniu poziomym) zrealizowanej już formacji RGR.

(Często rynek po zrealizowaniu RGR wraca w ramach korekty do linii szyi tej formacji, aby wrócić potem do kierunku, zgodnie z którym ta formacja się realizowała. Jeśłi jednak dochodzi do przebicia linii szyi, to może oznaczać ponowne zmierzanie kursu w kierunku przeciwnym do tego wyznaczanego pierwotnie przez formację RGR.)

Plan A -spadkowy. 

1.Jeśli dojdzie do ponownego przełamania wsparcia 2066-73, to rozważyłbym zagranie na krótko w stronę wsparcia 2047-53 i strefy cenowej 2037-40 .

2. Gdyby rynek pokonał następnie barierę popytową 2027-31, rozważyłbym shorty w kierunku 2000- 2004.

3. Jeśli rynek najpierw utworzy pod oporem 2082-86 świecowe potwierdzenie nastawienia prospadkowego, to tam spróbowałbym zacząć grę na spadki.

Plan B – wzrostowy.

1. Jeśłi Byki wrócą ponownie powyżej oporu 2103-07, będę skłonny pomyśleć o zagraniu na długo z celem 2116-22 i  2129-30.

2.Gdyby następnie 2129-30 zostało przełamane przez Byki, można by myśleć o otwieraniu longów z kolejnymi celami: 2139-40, 2150-52 i 2164-67.

3. Po ewentualnym zanegowaniu również i tego ostatniego z wymienionych oporu ( 2164-67), zagrania na długo mogłyby być kontynuowane w odniesieniu do następujących „targetów”: 2177-82, 2190-95 i ok. 2200.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.