ForexPraktyka – Forex OKazje. EUR/USD – kaskada zdarzeń na wykresie?

ForexPraktyka – Forex OKazje, czyli okazje inwestycyjne na Forex widziane okiem praktyka.   

Jeśli rynek eurodolara przełamie w dół poziom 1.1173, a tym samym zaneguje prowzrostową formację XABCD, to może dojść do kaskady zdarzeń i spadków nawet do poziomu 1.0970. Jeśli jednak się mocno odbije od tego poziomu i zrealizuje formację XABCD, to ta para walutowa może zawędrować stopniowo (kaskadowo) nawet do 1.1400.

 Początek ewentualnej kaskady to pro-Bycza formacja XABCD typu Gartley na interwale M30/H1. Jej zasięg minimalny (punkt C) to rejon 1.1290. Jeśłi zostanie jednak zanegowana, tzn. kurs przełamie punkt D na poziomie 1.1173, to powinniśmy się znaleźć wkrótce na wsparciu w okolicach 1.1140-50.

.

Dalszy potencjalny rozwój wypadków to albo uruchomienie flagi prospadkowej na H4 z zasięgiem ok. 1.0970, albo wzrosty i pełna realizacja trójkąta o zasięgu wybicia ok. 1.14.

(W razie spadków na pewno ważne będzie zachowanie rynku na wsparciu 1.1100 -1.1110. Tam Byki będą na pewno się zażarcie bronić.)

 

ForexPraktyka – Forex OKazje. Scenariusze wykresowe na EUR/USD i DAX a dane z rynku pracy w USA.

ForexPraktyka – Forex OKazje, czyli okazje inwestycyjne na Forex widziane okiem praktyka. Poniższy artykuł znajdziesz też na międzynarodowym portalu analitycznym Investing.com  .

Comiesięczne, publikowane zwykle w pierwszy piątek miesiąca, dane z amerykańskiego rynku pracy potrafią „zabujać” rynkami.

Warto wiedzieć, jakie możliwe zasięgi ruchów popularnych instrumentów finansowych (EUR/USD, DAX) wynikają ze stosunkowo prostych – powszechnie dostrzeganych przez uczestników gry rynkowej – formacji cenowych.

DAX futures: SCENARIUSZ 1 – WZROSTOWY

oparty na formacji podwójnego dna na wykresie H4; zasięg: ok. 10120

DAX futures: SCENARIUSZ 2 – SPADKOWY

oparty na formacji flagi prospadkowej na wykresie H4; zasięg: ok. 9050

EUR/USD – SCENARIUSZ 1 – SPADKOWY

oparty na formacji trójkąta (wybitego dołem), na wykresie H4; zasięg minimalny : ok. 1.1080-1.1090; zasięg mierzony klasycznie: ok. 1.0960

EUR/USD – SCENARIUSZ 2 – WZROSTOWY

oparty na formacji trójkąta (wybitego górą), na wykresie H4; zasięg minimalny : ok. 1.1300; zasięg mierzony klasycznie: ok. 1.1410-1.1450

ForexPraktyka – Forex OKazje. Jak głębokie ewentualne dalsze spadki na DAX i EUR/USD?

ForexPraktyka – Forex OKazje, czyli okazje inwestycyjne na Forex widziane okiem praktyka. Poniższy artykuł znajdziesz też na międzynarodowym portalu analitycznym Investing.com

Jeśli EUR/USD i kontrakty terminowe na DAX będą dalej spadać,co – szczególnie w przypadku  tego pierwszego instrumentu – wcale nie jest takie pewne, warto mieć rozeznanie co do zasięgów potencjalnych zniżek. 

Zasięg możliwych spadków na DAX futures, związany z faktem, że po tym, jak wcześniej doszło do fałszywego wybicia z prostokątnej konsolidacji na H1/H4 (ozn. kolor brązowy) górą, a obecnie Niedźwiedzie próbują opuszczać prostokąt dołem – wynosi ok. 9.500.

Kluczowym wsparciem, które musi pokonać podaż w drodze na południe jest ok. 9.775-9.820.

Z kolei zasięg ewentualnych spadków na EUR/USD, związanych z faktem, że doszło do wybicia z prospadkowej flagi (ozn. brązowy kolor) na H4, wynosi ok. 1.0970. Kluczowym wsparciem, które musi pokonać podaż w drodze na południe jest natomiast w tym przypadku: 1.1189-1.1213.

Dziś rano na niższych interwałach powstały: na DAX – pro-Niedźwiedzia chorągiewka, a na EUR/USD – mała flaga prospadkowa. W obie te formacje inwestowaliśmy w naszym Mentoring & Trading Room-ie. Pozostaje jednak pytanie zasadnicze: czy Forexowym graczom wkrótce przyjdzie uczestniczyć w zagraniach o znacznie większych zasięgach, przedstawionych powyżej w niniejszym artykule.

ForexPraktyka – Forex OKazje. EUR/USD – dwa ciekawe układy do inwestowania

ForexPraktyka – Forex OKazje, czyli okazje inwestycyjne na Forex widziane okiem praktyka. Poniższy artykuł znajdziesz też na międzynarodowym portalu analitycznym Investing.com.

Atrakcyjny do zainwestowania układ może powstać na EUR/USD, mimo że obecna faza kształtowania się kursu na tej parze walutowej może – na pierwszy rzut oka – wydawać się mało precyzyjnie kreślonym ruchem bocznym.

W zasadzie możemy mówić o dwóch układach inwestycyjnych – jednym bliższym realizacji, a drugim – bardziej potencjalnym. Nie znaczy to jednak, że ostatecznie to ta pierwsza koncepcja jest bliższa przysporzenia nam ewentualnych zysków. Trzeba śledzić obie.

Czytaj dalej

ForexPraktyka – Forex OKazje. EUR/USD – scenariusze wykresowe na Fed i po Fedzie.

ForexPraktyka – Forex OKazje, czyli okazje inwestycyjne na Forex widziane okiem praktyka. Poniższy artykuł znajdziesz też na międzynarodowym portalu analitycznym Investing.com.

Przedstawiamy cztery scenariusze rozwoju wypadków na eurodolarze: dwa wzrostowe – jeden bardziej, a drugi mniej dynamiczny, oraz dwa spadkowe – też mniej i bardziej dynamiczny.

SCENARIUSZ 1 – WZROSTOWY bardziej dynamiczny

oparty na formacji flagi prowzrostowej na wykresie godzinowym; zasięg: ok. 1.1260

SCENARIUSZ 2 – WZROSTOWY mniej dynamiczny

oparty na formacji prowzrostowej XABCD typu Bat/Leonardo na wykresie godzinowym; zasięg: ok. 1.1170

SCENARIUSZ 3 – SPADKOWY mniej dynamiczny

oparty na formacji harmonicznej prospadkowej typu 121 na wykresie godzinowym; zasięg: ok. 1.0970-80

SCENARIUSZ 4 – SPADKOWY bardziej dynamiczny

oparty na formacji harmonicznej prospadkowej typu ABCD na wykresie H4 ; zasięg: ok. 1.0850-70

Dzisiaj nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Roomie zaczęli grać scenariusz 3 i był on w pierwszej fazie dzisiejszej sesji zyskowny. Na wieczorny Fed jednak należy być przygotowanym na każdą z zarysowanych tu wyżej opcji.

Jeszcze szersze i dalekosiężne ujęcie sytuacji znajdziecie Państwo we wcześniejszym artykule poświęconym wykresom wyższych interwałów EUR/USD – kluczowe miejsce na wykresie H4/ D1

ForexPraktyka – Forex OKazje. EUR/USD – kluczowe miejsce na wykresie H4/ D1

ForexPraktyka – Forex OKazje, czyli okazje inwestycyjne na Forex widziane okiem praktyka. Poniższy artykuł znajdziesz też na międzynarodowym portalu analitycznym Investing.com.

Ostatnie wzrosty na EURUSD, które zanegowały prospadkowe formacje cenowe na H4/ D1: klasyczną – podwójnego szczytu i harmoniczną – 121, doszły do istotnego miejsca na wykresie. Jak możemy z tego skorzystać?

1. Obserwujemy obecnie tworzenie się flagi prowzrostowej na interwale dziennym, D1, z zasięgiem bliskim oporowi 1.1760-1.1834. Jeżeli kurs wybije skutecznie górną brązową (pogrubioną ) linię, to taki bardzo odległy zasięg jest możliwy do realizacji.

2. Realizacja tak dalekich zasięgów wzrostów jest z punktu widzenia AT zależna teraz od tego, czy rynek upora się ze sforsowaniem – za pomocą świecy dziennej – poziomu 1.1210.

To będzie oznaczało bowiem zanegowanie prospadkowego układu ABCD (o zasięgu 1.0857) pokazanego na kolejnym wykresie.

3. Zanegowanie formacji pro-Niedźwiedziej ABCD będzie najprawdopodobniej równoznaczne z realizacją formacji odwróconego RGR (patrz: wyższy żółty słupek).

Na wykresie powyżej widać przy tym poziom 1.1255 (na którym CD = 127.25 x AB), który mógłby stanowić filtr dla uznania, ze zasięg formacji prowzrostowej odwróconego RGR (równy 1.1403) jest faktycznie realizowany.

4. Aby realizować na bieżąco zyski z jednej z dwóch koncepcji tu zarysowanej, należy na bieżąco śledzić rynek i ewentualnie zbierać efekty  kontynuacji zidentyfikowanego trendu. Tak, jak chociażby to miało miejsce dziś w naszym Mentoring & Trading Room-ie, gdzie minimalny zasięg diagnozowanych zwyżek osiągnął ok. 60 pps.

Jeśli nie dojdzie w najbliższym czasie do jakichś bardzo zaskakujących decyzji makroekonomicznych, czy politycznych, w otoczeniu okołorynkowym, to możemy byc wkrótce w dość rzadkiej w ostatnich czasach pozycji.

A mianowicie – na tyle jednoznacznej, żeby w sposób precyzyjny określić kolejne cele rynku i podjąć w  związku z tym adekwatne decyzje tradingowe.

Kaskada zdarzeń na wykresach EUR/USD

Wkrótce może dojść do przyśpieszenia zdarzeń wokół rynku eurodolara, i nie tylko (sprawa Grexitu). Musimy więc być przygotowani też na przyśpieszenie ruchów na wykresach.
  
Może dojść do czegoś, co nazywam kaskadą  AT (sytuacji z zakresu analizy technicznej). Oto, jak taka kaskada mogłaby wyglądać dla EUR/USD.
 
 
SCENARIUSZ A – NEGATYWNY DLA EUR/USD (główny czynnik: Grexit) 
 
STOPIEŃ I KASKADY „NEGATYWNEJ”:
 
Realizacja formacji głowy z ramionami (rgr) na interwale H1/H4. Zasięg, wg obecnych wyliczeń: 1.0923.
 
 
STOPIEŃ II KASKADY „NEGATYWNEJ”:
 
1. W wyniku zadziałania I stopnia kaskady doszłoby do wybicia linii szyi formacji podwójnego szczytu na H1/ H4.
2. Realizacja formacji podwójnego szczytu na H1/H4. Zasięg formacji, minimalny: 1.0724.
 
 
 
STOPIEŃ III KASKADY „NEGATYWNEJ”:
 
Realizacja prospadkowej formacji harmonicznej XABCD, typu Nietoperz, na D1. Zasięg minmalny formacji, w okolicach punktu C i wsparcia typu OLO (Ostatnia Linia Obrony, wg nomenklatury P. Śliwy): 1.0547-1.0571.
 
 
 
 
SCENARIUSZ B – POZYTYWNY DLA EUR/USD (główny czynnik: Grexit wstrzymany)
 
STOPIEŃ I KASKADY „POZYTYWNEJ”:
 
Realizacja formacji flagi prowzrostowej na H4. Zasięg, wg obecnych wyliczeń: 1.1484.
 
 
STOPIEŃ II KASKADY „POZYTYWNEJ”:
 
Negacja prospadkowej formacji harmonicznej XABCD, typu Nietoperz, na D1. Efekt: przełamanie szerokiego obszaru oporu w rejonie punktu D formacji: 1.1367-1.1458.
 
 
STOPIEŃ III KASKADY „POZYTYWNEJ”:
 
W wyniku zanegowania prospadkowej formacji harmonicznej Nietoperza na D1 mogłoby dojść do typowego zachowanie rynku – w postaci powrotu do  zanegowanej formacji, a potem – w miarę dynamicznego ruchu w stronę kolejnej kluczowej bariery cenowej, w tym wypadku podażowej, czyli oporu: 1.1605-1.1650.