Kontrakty terminowe na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 17.08 – 21.08.2015

Kontrakty terminowe na WIG20. Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie*

W czwartek pisaliśmy o ważnym momencie, w którym znalazły się nasze kontrakty. Przypomnijmy najistotniejszy fragment tego tekstu (łącznie z czwartkowym wykresem), bo nie stracił on na aktualności:

„Na wykresie dziennym poniżej widzimy sprzyjające [ Bykom] świece dołkowe (formacja potwierdzonego młotka).

Warto też zauważyc, że rynek znalazł się w ważnym miejscu.

Jeśli zrealizowałby się – mimo tych pro-Byczych świec – scenariusz spadkowy,  w ramach formacji 121 (ozn. pomarańczowe prostokąty), to kurs mógłby sięgnąć okolic cenowych 2125.

Jeśli zaś kurs wybije ważny opór w rejonie 2230, to może – co jest typowe dla negacji układów 121 – znaleźć się wkrótce w rejonie cenowym ok. 2300 (górny bok górnego prostokata).”

W piątek rynek zaatakował nieskutecznie wspomniany wyżej ważny opór 2229-33, po czym zszedł w rejon wsparcia 2190-95, przebijając na swej drodze wcześniejsze wsparcie 2210-14.

W konsekwencji obecnie wykres dzienny wygląda tak:

Może się tak zdarzyć, że układ prospadkowy 121 na D1 poradzi sobie z pro-Byczą wymową świec dołkowych (potwierdzony młotek) i zepchnie jednak kurs w stronę zasięgu w/w formacji, czyli poziomu 2125.

Przy okazji zrealizuje też flagę prospadkową na wykresie w kompresji godzinowej, H1 (patrz poniżej), o prawie identycznym zasięgu – 2124.

Takiej spadkowej koncepcji mogłaby – z punktu widzenia interwałów typowo intradayowych – sprzyjać mała formacja 121 z zasięgiem 2162, czyli na poziomie ostatnich dołków.

Byki w walce – w ramach interwałów intradayowych – mogą przeciwstawić Niedźwiedziom prowzrostową formację harmoniczną XABCD typu Motyl.(z proporcją AB=CD i  zasięgiem minimalnym formacji w punkcie C, równym 2218)

Wracając do koncepcji spadkowej, spójrzmy jeszcze na interwał tygodniowy, gdzie widać, że gdyby doszło do przełamania wsparcia 2140-70, to można by się spodziewać ataku na 2050-65. Tak więc ewentualna realizacja formacji 121 na D1 i flagi prospadkowej na H1 – o czym była mowa wcześniej – z zasięgami 2124-5, czyli poniżej 2140-70, mogłaby być preludium do ruchu dalej na południe, właśnie w kierunku 2050-65.

Co ciekawe, jeśłi przyjrzymy się wspomnianej tu już kilkakrotnie formacji pro-Niedźwiedziej 121 na wykresie interwału dziennego, D1, a potem zerkniemy z kolei na tą samą formację, ale  z perspektywy H4, to możemy odnieść wrażenie, że dopuszczalna jest interpretacja, w ramach której zasięg formacji jest większy i sięga poziomu 2082.

W efekcie otrzymujemy spójny obraz możliwych spadków do rejonu cenowego 2050-65, o którym przed chwilą wspominaliśmy w kontekście interwału tygodniowego, W1.

Jakikolwiek koncept wzrostowy wydaje się zaś uzależniony od tego, czy rynek poradzi sobie  z kluczowym oporem 2229-33. Gdyby tak się stało, to poziom 2300 mógłby stać się dla Byków realny (bardziej szczegółowo o przyczynach tej ewentualności jest mowa w zacytowanym na wstępie fragmencie czwartkowego wpisu).

Plan A – spadkowy.

1. Gdyby kurs przełamał skutecznie barierę popytową 2190-95 lub otworzył się poniżej niej, można by spróbować shortów z celami: 2177-82 i 2164-67.

2. Skuteczne przełamanie wsparcia 2164-67 skłoniłoby mnie do kontynuacji pozycji krótkich w kierunku ok. 2140 i 2124-25. Późniejsze ewentualne utrzymywanie się kursu przez dłuższy czas poniżej 2140-70 spowodowałoby, że przymierzałbym się do pozycji krótkich z celem pierwszym ok. 2082 i drugim: 2050-65.

3. Podobnie, jak to zostało opisane w pkt 1 i 2 , postępowałbym, gdyby pod oporem 2210-14 utworzyło się ładne świecowe potwierdzenie nastawienia  prospadkowego.

Plan B – wzrostowy.

1. Gdyby rynek utworzył obecnie na wsparciu 2190-95 ładne prowzrostowe świece potwierdzające pro-Bycze nastawienie, to spróbowałbym zagrania w kierunku 2210-14, a po przełamaniu poziomu 2218 kontynuowałbym grę na długo w stronę 2229-33.

2. Po skutecznym  przełamaniu oporu 2229-33 skłonny byłbym myśleć o graniu longów z celem 2247-53.

3. W razie pokonania tej ostatniej bariery spróbowałbym kontynuować grę na wzrosty w kierunku 2269-74 i 2292-94.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .W wakacje uczestnicy nic nie tracą – ich wyjazdy wakacyjne są odliczane od abonamentu.

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.