Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 21.08 – 22.08.2014.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW2020*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

UWAGA! W okresie wakacyjnym nasz cykl wpisów „Kontrakty na WIG20. Codzienne plany transakcyjne.” ukazuje się w niedziele i środy.

Podobnie jak poprzedni, także ostatni nasz Plan transakcyjny umożliwił zanotowanie  ok. 30 pkt zysku. Takie rezultay w okresie, generalnie rzecz biorąc, wakacyjnej posuchy na kontraktach, są jak woda na pustyni.

W naszym Planie z niedzieli pisaliśmy: ” [ … ] kurs dotarł do kolejnego ważnego oporu 2379-83. Na wykresie dziennym ten opór sytuuje się w szerszym paśmie: 2370-80. ”

Dodawaliśmy przy tym, że można mówić o trzech sprzyjających przełamaniu tego oporu faktach.

„Po pierwsze, zasięg wybicia z kanału spadkowego na D1 sięga poziomu 2453.

Po drugie, na interwale H4 widzimy formacje podwójnego dna z zasięgiem ok. 2417-20 pkt.

Po trzecie wreszcie, jeśłi rzucimy okiem na świece dołkowe na wykresie tygodniowym, to dostrzeżemy silnie prowzrostowe układy: najpierw młotek potwierdzony białym korpusem, a potem formację gwiazdy porannej”

Faktycznie, do przełamania oporu doszło., a wcześniej pod tym oporem utworzyła się intradayowa flaga, zaznaczona na poniższym wykresie brązową pogrubioną linią.

Co ważne, na górze pokazanego powyżej wykresu widać konsolidację w formie trójkąta prostokatnego, sugerującą swym kształtem, że  większe szanse na wybicie z tej konsolidacji mają Byki.

Dodajmy jeszcze, na marginesie, że jeśłi przyjmiemy, iż tworzący się trójkąt prostokątny jest częścią składową formacji chorągiewki (lub przekształci się w prostokątną flagę), to zasięg wynikający z takiego układu sytuuje się w okolicach poziomu 2440.

Ewentualna realizacja tego zasięgu dobrze korespondowałaby z kolei z możliwoscią wypełnienia zasięgiu wybicia z kanału spadkowego na D1, o którym mowa w pierwszym z cytowanych wcześniej argumentów na rzecz wzrostów. Zasięg ten sytuuje się na poziomie 2453 i jest zaznaczony na kolejnym wykresie (interwał dzienny, D1) za pomocą drugiego z dwóch czerwonych prostokątów.

Skoro o zasięgach mówimy, to warto podkreśłić, że w pełnej zgodzie z drugim z cytowanych argumentów, rynek prawie „co do milimetra” wypełnił zasięg podwójnego dna, zaznaczony żółtym górnym prostokątem na następnym wykresie (interwał H4).

Dla pełnego obrazu warto też dodać, że rynek zniżkując w ramach trójkątnej konsolidacji, nie przekraczał wsparcia na 2390-91, wynikającego z połowy wysokości długiej białej świecy dziennej z poniedziałku.

Przypomnijmy także w wielkim skrócie, że  nasze rozważania dotyczące fal Elliotta w ostatnim wpisie mogły wskazywać na zatrzymanie w okolicy 2420, co rzeczywiscie miało miejce.

Plan A – wzrostowy.

Skuteczne przełamanie oporu 2417-20 mogłoby skłonić mnie do zagrania na wzrosty z pierwszym celem ok. 2440, drugim – ok. 2453 i ewentualnie trzecim umiejscowionym w szerokiej strefie 2458-70.

Dla skonkretyzowania tego ostatniego zasięgu moglibyśmy się posłużyć zasięgiem nowo tworzonych  – w trakcie ewentualnej dalszej wędrówki kursu na północ – formacji .

Plan B – spadkowy.

Gdyby doszło do zatrzymania, albo wręcz odwrotu, w strefie 2417-20, potwierdzonego silnym (!) układem świecowym, najlepiej na H1, to można spróbować zagrać na krótko z celem 2390-91  lub – przy mocniej zniżkujacym rynku – nawet 2368-76.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW2020). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW2020. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW2020 jest poziom 2401 pkt.

 

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.